Робота з осями – ЧАСТИНА 2

Можливо, для вас буде зручніше розташувати вісь значень в центрі діаграми, наприклад, з метою порівняння двох наборів даних (така ситуація продемонстрована на рис 2517) У цьому випадку в поле Перетин з віссю Y (значень) у категорії номер вказано число 2 для того, щоб вісь значень перебувала зліва від другої категорії (Петя)

Рис 2516 Вид вкладки Шкала діалогового вікна Формат осі, коли виділена вісь категорій не є віссю часу

Зміна інтервалу між підписами категорій Для кожного скупчення значень (у випадку одного ряду даних для кожної точки) відображається одна підпис При наявності на діаграмі досить великої кількості точок підписи категорій виводяться під кутом, щоб уникнути накладення Якщо на вкладці Вирівнювання (Alignment) діалогового вікна Формат осі ви вказали горизонтальну орієнтацію підписів, Excel може пропускати частина підписів для того, щоб не допустити їх перекриття Але якщо, незважаючи на це, горизонтально орієнтовані підпису все одно накладаються один на одного або ви просто хочете зменшити їх кількість, введіть у поле Число категорій між поділками (Number Of Categories Between Tick-Mark Labels) значення, відмінне від 1 Наприклад, якщо ви вкажете значення 2, Excel відображатиме підпис для кожної другої категорії, для значення 3 – підпис для кожної третьої категорії і т д

Зміна інтервалу між поділами і лініями сітки Поле Число категорій між поділками (Number Of Categories Between Tick-Mark Labels) визначає розташування основних ділень вздовж осі категорій За замовчуванням Excel створює по одному основному діленню для кожної категорії Ви можете розмістити поділу на осі категорій з меншою частотою, вказавши в даному полі значення більше 1

Рис 2517 Ця діаграма зручна для порівняння двох наборів значень

Присутність або відсутність поділок на осі категорій насправді не сильно впливає на зовнішній вигляд вашої діаграми Проте слід враховувати, що від основних ділень залежить розміщення на діаграмі ліній сітки Таким чином, якщо ви вирішите відобразити на діаграмі вертикальні лінії сітки (за допомогою діалогового вікна Параметри діаграми), частоту цих ліній можна налаштувати, позначивши інтервал між поділками осі категорій

Проміжні вертикальні лінії сітки завжди проводяться (якщо вони відображаються)

точно посередині між основними лініями

Місце розташування першого маркера данихЗалежно від стану прапорця Перетин з віссю Y (значень) між категоріями (Value (Y) Axis Crosses Between Categories) Excel залишає (якщо прапорець встановлений) або не залишає вільного простору між віссю значень і першою точкою (маркером) даних на діаграмі За умовчанням цей прапорець встановлюється для гістограм і лінійчатих діаграм і знімається для діаграм типу Графік і С областями

Зворотний порядок категорій Ви можете змінити шкалу осі категорій таким об-

разом, щоб найперша категорія розміщувалася в правій частині діаграми, а остання

– в лівій Коли це потрібно Наприклад, якщо ви хочете привернути увагу саме до останньої категорії Щоб змінити послідовність виведення категорій, встановіть прапорець Зворотний порядок категорій (Categories In Reverse Order)

Налаштування часової шкали осі категорій

Параметри тимчасової осі категорій відрізняються від параметрів звичайної шкали Щоб приступити до налаштування шкали, виділіть вісь категорій, в меню Формат виберіть

команду Виділена вісь і потім у діалоговому вікні Формат осі відкрийте вкладку

Шкала Вид цієї вкладки для осей часу показаний на рис 2518

Зміна мінімального і максимального значеньЗа замовчуванням Excel використовує як мінімального значення шкали найбільш ранню дату у вихідному діапазоні даних, а в якості максимального значення шкали – саму пізню дату Змінюючи дати, ви можете відображати на діаграмі певні підмножини даних Так, якщо у вас є щомісячна статистична інформація з січня по грудень, то, для того щоб відобразити на діаграмі дані тільки для третього кварталу, внесіть в поле Мінімальне значення (Minimum) значення17  (Перше липня), а в полі Максимальне значення (Maximum) – значення 19 (Перше жовтня) Крім того, якщо потрібно підкреслити, що для деякого майбутнього періоду даних ще немає, вкажіть для максимального значення більш пізню дату, ніж сама остання дата, для якої дані є У цьому випадку наявні дані потраплять в ліву частину діаграми, а в правій частині буде залишено вільне місце

Рис 2518 Це діалогове вікно дозволяє істотно міняти графічне представлення даних, що залежать від часу

Зміна ціни основних і проміжних поділок Поле Ціна основних поділок (Major Unit) визначає відстань між основними поділками осі, а також інтервал між підписами поділок і між основними лініями сітки Щоб збільшити відстань між підписами та лініями сітки, збільште значення в полі Ціна основних поділок і виберіть одиницю часу справа Майте на увазі, що остання не повинна бути менше, ніж та, яка вказана в полі Одиниця виміру (Base Unit)

Поле Ціна проміжних поділок (Minor Unit) визначає дистанцію між проміжними поділками і проміжними лініями сітки З його допомогою ви можете збільшувати і скорочувати відстань між цими елементами діаграми

Зміна одиниці виміру Поле Одиниця виміру (Base Unit) відповідає за точність представлення вихідних даних на діаграмі Якщо припустити, що ви аналізуєте щоденні зведення про ціну на нафту і, відповідно, виберете як мірної одиниці день, то на діаграмі можна чітко відобразити коливання курсу з точністю до однієї доби Приклад такої діаграми наведено на рис 2519 Якщо ж ви вкажете в якості одиниці вимірювання місяць, то отримаєте більш загальну тенденцію, але за рахунок втрати точності, як на рис 2520

Рис 2519 Одиниця виміру дорівнює одному дню, завдяки чому ми можемо бачити щоденні коливання ціни на нафту

Отже, ще раз Перший з показаних графіків відображає щоденні коливання

«Нафтодоларів» У даному випадку одиниця часу (доба) була встановлена ​​програмою за умовчанням при створенні діаграми Для другого графіка в якості одиниці вимірювання був обраний місяць Тепер для кожного місяця ви можете бачити початкову ціну, кінцеву ціну на нафту, а також максимальну і мінімальну, проте проміжні відхилення вартості протягом місяця приховані від ваших очей

Зміна точки перетину з віссю значень і зворотний порядок датЦі параметри осі часу налаштовуються точно так само, як і аналогічні параметри осі значень (див розділ «Налаштування шкали осі значень») І відповідають вони також за

напрямок відліку дат і за точку відліку, де вісь часу перетинається з віссю значень

Рис 2520 Тепер одиниця виміру дорівнює одному місяцю – ми можемо оцінити лише діапазон зміни ціни на нафту протягом кожного місяця

Налаштування шкали осі рядів даних

Вісь рядів даних є тільки в певних типах тривимірних діаграм Прикладом такої діаграми є рис 2521 У подібних обємних діаграмах кожен ряд даних відображається на окремій площині Excel має дві осі в площині підстави діаграми, а третій вісь, перпендикулярну цій площині, орієнтує вгору Одна з осей в основі діаграми стає віссю категорій (X), а друга – віссю рядів даних (Y) Третя, вертикальна, вісь є віссю значень (Z)

Щоб налаштувати шкалу осі рядів даних, виділіть вісь, потім в меню Формат виберіть команду Виділена вісь і перейдіть на вкладку Шкала відкрився вікна На рис

2522 видно, що тут набір параметрів невеликий Поле Число рядів між підписами поділок (Number Of Series Between Tick Mark Labels) дозволяє збільшити

відстань між маркерами даних За умовчанням це 1 Чим більше значення в поле,

тим рідше виводяться маркери Поле Число рядів між поділами (Number Of Series Between Tick Marks) визначає проміжок між поділами осі і, відповідно, між лініями сітки Прапорець Зворотний порядок рядів (Series In Reverse Order) змінює порядок подання даних на зворотний Він корисний, наприклад, у випадку, коли маркери першого ряду даних затуляють маркери наступних рядів Однак в подібній ситуації проблему можна вирішити також за рахунок повороту діаграми

Рис 2521 На цій тривимірної діаграмі, поряд з осями значень і категорій,

присутній вісь рядів даних

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Більш докладно про обертання діаграм розповідається в розділі «Зміна виду тривимірної діаграми» цієї глави

Рис 2522 Так виглядає вкладка Шкала, якщо на діаграмі виділена вісь рядів даних

Додавання, видалення та форматування ліній сітки

Лінії сітки полегшують сприйняття діаграми, оскільки завдяки їм глядач отримує більш точне уявлення про відображуваних на діаграмі значеннях Щоб додати лінії сітки, потрібно вибрати команду Параметри діаграми меню Діаграма, а потім перейти на вкладку Лінії сітки (Gridlines) вікна Основні лінії проводяться у відповідності з розташуванням базових поділів осі, апроміжні лінії виходять з допоміжних поділок осі Розташування обох типів міток (і, відповідно, кількість відображуваних ліній сітки) змінюється одним із двох способів:

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*