Робота з осями – ЧАСТИНА 4

Щоб маркери даних відображалися з накладенням, в поле Перекриття вкажіть будь-яке значення від 0 до 100 Діапазон відстаней між групами маркерів (поле Ширина зазору) охоплює значення від 0 до 500 Чим вже порожній простір, тим ширше стають стовпці гістограми або горизонтальні смуги лінійчатої діаграми У разі нульового зазору ви отримуєте ступінчасту діаграму всі маркери даних розставлені впритул один до одного, без проміжків

Рис 2526 Для зміни положення маркерів даних на діаграмі використовуйте параметри Перекриття і Ширина зазору

У деяких різновидах діаграм, особливо в тих, де реальні дані порівнюються з прогнозованими, при накладенні маркерів даних можна отримати досить цікавий ефект Наприклад, ми зробили перекриття рівним 60% При цьому ширину зазору зменшили з 150 до 50% Результат – на рис 2527

Налаштування відстані між маркерами даних в обємних діаграмах

У тривимірних діаграмах, в яких присутня вісь рядів даних, відстань між маркерами визначається трьома параметрами Глибина зазору (Gap Depth) і Ширина зазору (Gap Width) встановлюють відстань між маркерами уздовж осі рядів даних і осі категорій відповідно Параметр Глибина діаграми (Chart Depth) задає довжину осі рядів даних При зменшенні значень перших двох параметрів маркери даних на діаграмі зближуються, а при їх збільшенні – віддаляються один від одного З ростом параметра Глибина діаграми діаграма набуває додатковий обсяг, а при його зменшенні – стає більш плоскою

Щоб змінити значення будь-якого з цих параметрів, потрібно виділити будь-який з рядів даних обємної діаграми, потім у меню Формат вибрати команду Виділений ряд і в діалоговому вікні перейти на вкладку Параметри Вид вкладки показаний на рис 2528

Рис 2527 Накладення маркерів даних іноді дає досить цікавий ефект

Рис 2528 При зміні будь-якого з параметрів обємної діаграми ви можете негайно побачити ці зміни

Вдала настройка тривимірної діаграми – це певний компроміс між усіма трьома параметрами Наприклад, збільшення глибини діаграми дає більш реалістичну

тривимірну картину, але ускладнює визначення реальних чисельних значень, відповідних маркерами даних Якщо експерименти завели вас у глухий кут, відновіть початковий вигляд діаграми, не закриваючи діалогового вікна Для цього досить зробити ширину і глибину зазору рівними 150, а глибину діаграми рівний 100

РАДА -:

За замовчуванням Excel додає легенду на діаграму навіть у разі, якщо на останній відображається вісь рядів даних з підписами поділок На наш погляд, тут взагалі слід обійтися без легенди, так як відповідну інформацію про назви рядів даних неважко отримати, поглянувши на підписи осі рядів Легенда ж покриває значну площу, віднімаючи її у області малювання

Лінії рядів у гистограммах і лінійчатих діаграмах з накопиченням

Для зручності сприйняття маркери рядів даних в гистограммах і лінійчатих діаграмах з накопиченням (у тому числі в нормованих підвидах таких діаграм) можна зєднати лініями Щоб додати зєднувальні лінії, виділіть будь ряд даних, у меню Формат виберіть команду Виділений ряд, потім клацніть на вкладці Параметри вікна і встановіть прапорець Зєднати значення ряду (Series Lines) Зверніть увагу, що лінії будуть проведені для всіх рядів даних діаграми, а не тільки для виділеного ряду

Зміна форми маркерів даних в обємних гистограммах і лінійчатих діаграмах

Для певних типів обємних гістограм і лінійчатих діаграм іноді необхідно змінити форму маркерів даних Маркери можуть мати вигляд паралелепіпедів, циліндрів, конусів або пірамід Щоб змінити форму, виділіть ряд даних або конкретний маркер даних, у меню Формат виберіть команду Виділений ряд або Виділений елемент даних, а потім перейдіть на вкладку Фігура (Shape) вікна Формат ряду даних Вид цієї вкладки показаний на рис 2529

Фігури 2 і 3, так само як і варіанти 5 і 6, схожі один на одного Різниця полягає в тому, що у варіантах 3 і 6 усікаються маркери даних, за винятком найбільших абсолютних значень Використання усічених маркерів даних демонструється на рис 2530

Згладжування ліній у графіках і точкових діаграмах

Лінії, що зєднують точки в графіках і точкових діаграмах, допускається згладжувати Виділіть ряд даних, для якого хочете отримати гладку криву, в меню Формат виберіть команду Виділений ряд, відкрийте вкладку Вигляд і встановіть прапорець Згладжена лінія (Smoothed Line) Врахуйте: в даному випадку працює алгоритм,

відмінний від алгоритму експоненціального згладжування, який закладений в надбудову Пакет аналізу (Analysis ToolPak)

Рис 2529 Щоб змінити форму маркерів даних, виберіть один із зразків на вкладці Фігура діалогового вікна Формат ряду даних

Рис 2530 У цій діаграмі в якості маркерів даних використовуються фігури з урізанням

Зміна атрибутів ліній і маркерів в графіках,

точкових і пелюсткових діаграмах

Щоб змінити тип, товщину або колір лінії у графіку, точковій і пелюсткової діаграмі, виділіть цікавить вас ряд даних, у меню Формат виберіть команду Виділений ряд і потім в який зявився діалоговому вікні перейдіть на вкладку Вид У тому ж вікні ви можете змінити стиль, колір і розмір маркерів даних або взагалі відмовитися від відображення маркерів

Лінії мінімуму-максимуму і смуги відкриття-

закриття

Лінія мінімуму-максимуму – це лінія, що зєднує мінімальне і максимальне значення і наочно показує діапазон, в межах якого змінюються числа в даній категорії Використання ліній мінімуму-максимуму продемонстровано на рис 2514 Ці лінії можуть бути відображені тільки на двомірних лінійних графіках

Смуга відкриття-закриття – прямокутник, побудований між відповідними точками даних першого і останнього ряду Excel заповнює прямокутник одним кольором або візерунком, якщо перший ряд розташований вище останнього, і контрастним кольором або візерунком у противному випадку Смуги відкриття-закриття зазвичай знаходять застосування в біржових графіках для відстеження динаміки цін відкриття і закриття (так звані знамениті «Японські свічки»), але ви можете відобразити їх і на плоских графіках, що містять принаймні два ряди даних

Щоб додати на діаграму лінії мінімуму-максимуму або смуги откритіязакритія, виділіть будь ряд даних, у меню Формат виберіть команду Виділений ряд, потім перейдіть на вкладку Параметри відкрився вікна і встановіть прапорець Мінімум-максимум (High-Low Lines) або Відкриття-закриття (Up / Down Lines)

При використанні смуг відкриття-закриття ви отримуєте можливість налаштовувати ширину зазору між маркерами даних Зазвичай цей параметр доступний тільки для гістограм і лінійчатих діаграм, але Excel розглядає діаграму типу Графік, що містить смуги відкриття-закриття, як одну з різновидів гістограми При збільшенні ширини зазору смуги відкриття-закриття стають вже, а при зменшенні вони розширюються

Щоб змінити зовнішній вигляд ліній мінімуму-максимуму або смуг откритіязакритія, виділіть одну з них, потім в меню Формат виберіть відповідну команду У діалоговому вікні можна підібрати колір, товщину і тип лінії мінімуму-максимуму, а також колір, заливку (і навіть картинку або текстуру) і рамку смуги відкриття-закриття

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Детальніше про використання візерунків і картинок для смуг відкриття-закриття розповів-

зиваєтся в розділі «Форматування фонових областей» поточної глави

Відображення ліній проекції на графіках і діаграмах з областями

Лінії проекції– Це прямі лінії, які проводяться від точок даних перпендикулярно осі категорій Лінії проекції корисніше всього використовувати в діаграмах з областями, що містять кілька рядів даних, хоча вони доступні на будь-яких плоских або обємних графіках і діаграмах з областями Виділіть ряд даних, у меню Формат виберіть команду Виділений ряд, потім перейдіть на вкладку Параметри вікна і встановіть прапорець Лінії проекції (Drop Lines)

Розєднання секторів кругових і кільцевих діаграм

Для того щоб розєднати сектори кругової або кільцевої діаграми, клацніть на будь-якому секторі і, утримуючи ліву кнопку миші, перетягніть його в напрямку від центру діаграми Зверніть увагу, що на кільцевій діаграмі розєднати можна тільки зовнішнє кільце – внутрішні кільця завжди залишаються нерозривними Щоб зчепити розєднані сектори, перетягніть будь-який з них назад до центру діаграми

Врахуйте, що таким способом ви розєднуєте всю діаграму Якщо потрібно відокремити від діаграми тільки один сектор, залишивши всі інші на своїх місцях, клацніть на секторі два рази, зробивши паузу між клацаннями Потім перетягніть виділений сектор в потрібну вам позицію

Параметри форматування та розподілу для вторинних діаграм і кільцевих діаграм

Excel дозволяє відобразити один або кілька рядів даних кругової діаграми на вторинної (додаткової) діаграмі Вторинна діаграма може бути кругової або гістограмою Вона дає більш детальне уявлення про деякої частини даних основної діаграми

Щоб розділити звичайну кругову діаграму на первинну і вторинну, виділіть будь-яку частину діаграми, в меню Діаграма виберіть команду Тип діаграми, і в правій частині діалогового вікна ви виявите підтипи Вторинна кругова діаграма і Вторинна гістограма

При побудові допоміжної діаграми Excel за замовчуванням використовує два останніх значення ряду даних, але можливі й інші способи розподілу значень між основною і допоміжною діаграмою Щоб застосувати інші варіанти, виділіть будь-який маркер даних на вторинній діаграмі, потім в меню Формат виберіть команду Виділений ряд Після відкриття діалогового вікна Формат ряду даних перейдіть на вкладку Параметри, показану на рис 2531

Вихідний ряд даних можна розподілити між основною та вторинної діаграмами по положенню – останніпточок даних відійдуть до допоміжної діаграмі, за значенням – до допоміжної діаграмі будуть зараховані всі маркери даних зі

значенням меншим п, за часткою – до допоміжної діаграмі відійдуть всі маркери даних, значення яких складають менше п відсотків від загальної суми Крім того, ви маєте право вибрати пункт Додатково (Custom) у списку Роздільна рядів (Split Series By) і потім просто перетягнути частину секторів з основної діаграми на допоміжну

Рис 2531 Excel надає безліч варіантів настройки вторинних діаграм

Параметри налаштування для вторинної кругової діаграми та вторинної гістограми однакові, і єдиним їх відмінністю є форма допоміжної діаграми Після зміни параметрів поділу Excel перемалюю основну діаграму і відобразить на ній єдиний сектор, який представляє всі маркери даних, що відійшли до допоміжної діаграмі За замовчуванням Excel малює лінії від загального сектора до кола допоміжної діаграми При бажанні видаліть ці лінії, знявши прапорець Зєднати значення ряду (Series Lines)

За замовчуванням діаметр допоміжного кола або висота гістограми складають 75% від діаметра основного кола Щоб змінити розмір допоміжної діаграми, введіть інше значення в поле Розмір другої частини (Size Of Second Plot) Крім того, допоміжну діаграму ви можете наблизити до основної або віддалити від неї, вказавши потрібне значення в поле Ширина зазору (Gap Width)

Зміна кута повороту першого сектора кругової або кільцевої діаграми

За замовчуванням Excel проводить початковий радіус самого першого маркера кругової або кільцевої діаграми під кутом 45 ° до вертикалі Іншими словами, якщо уявити собі, що кругова або кільцева діаграма – Це циферблат годинника, то початковий

радіус вказує рівно на «пів на другу» Щоб змінити кут орієнтації початкового радіуса, виділіть ряд даних, потім в меню Формат виберіть команду Виділений ряд, перейдіть на вкладку Параметри відкрився вікна та введіть нове значення в поле Кут повороту (Angle Of First Slice)

Робота з таблицями даних

Ви вправі додати на діаграму таблицю, складену з даних, на основі яких вона побудована Для цього в меню Діаграма виберіть команду Параметри діаграми і потім на вкладці Таблиця даних (Data Table) встановіть прапорець Таблиця даних (Show Data Table) Включення таблиці даних у діаграму корисно тоді, коли діаграма розміщується на окремому аркуші

На жаль, не можна переміщати таблицю або міняти її формат Щоб створити більш гнучкий еквівалент таблиці даних, зробіть наступне:

1 У робочому аркуші виділіть діапазон комірок, що містить вихідні діаграми, і скопіюйте ці дані в буфер обміну

2 Виділіть діаграму

3 Утримуючи Shift, розкрийте меню Редагування і виберіть команду Вставити малюнок (Paste Picture) (Команда Вставити малюнок присутній в меню Редагування тільки при клавіші Shift)

4 Змініть розташування і розміри вставленого малюнка

5 У рядку формул введіть посилання на вихідні дані діаграми Наприклад, якщо вихідні дані знаходяться в діапазоні Лист1 A1: D5, введіть = Лист1 А1: D5 Натисніть клавішу Enter

В результаті ви отримаєте малюнок, повязаний з вихідними даними Будь-які їхні зміни відібються на малюнку Причому ви можете перемістити малюнок у будь-який зручний для вас місце, в тому числі і на діаграму

Форматування фонових областей

Excel надає широкі можливості для форматування фонових областей діаграм, а саме областей діаграми і малювання, а також стінок і підстави в обємних діаграмах Ті ж формати застосовні до легенди, фону текстових елементів (назву діаграми, заголовки осей і підписи значень), а також до деяких типів маркерів даних (стовпчики, смуги, конуси, піраміди, циліндри, області, бульбашки, сектори круга та кільця)

Доступ до параметрів форматування, обговорюваним в даному розділі, надає діалогове вікно Способи заливки (Fill Effects) Щоб відкрити це діалогове вікно, виділіть елемент діаграми, в меню Формат виберіть саму першу команду і потім натисніть кнопку Способи заливки (Fill Effects) на вкладці Вид (Patterns)

Заповнення області градієнтної заливкою

При застосуванні градієнтної заливки область зафарбовується відтінками деякої колірної послідовності, рівно перехідними один в одного в деякому напрямку, наприклад від верхньої частини стовпчика до його основи Градієнтна заливка фонових областей може додати вашій діаграмі більш елегантний зовнішній вигляд

Excel пропонує два основних типи градієнтної заливки: одноколірну і двобарвне При заливанні одним кольором забарвлення змінюється за рахунок збільшення або зменшення його інтенсивності, від майже білого кольору на одному кінці аж до чорного на іншому кінці При заливанні двома кольорами у одного краю області переважає перший вибраний колір, а на іншому краї домінує другий колір

В останньому випадку кольору задаються самостійно або вибираються з пропонованих Excel Серед готових варіантів ви знайдете «атмосферні» ефекти типу «Ранній захід» або «Туман», імітацію зрізу мінералів, наприклад «Сапфір», і масу інших цікавих поєднань кольорів

Щоб підібрати підходящу градієнтну заливку, в діалоговому вікні Способи за-

заливки (Fill Effects) відкрийте вкладку Градиентная (Gradient), показану на рис 2532

Рис 2532 Тут ви можете вибрати одну з безлічі заготовок заливки або створити свій власний варіант

Перемикачем Кольори (Colors) виберіть тип градієнтної заливки і потім вкажіть потрібну кількість кольорів Якщо ви встановите перемикач в положення Заготівля (Preset), Excel надасть вам список готових дизайнерських рішень

У нижній частині діалогового вікна вибирається тип штрихування (наприклад, горизонтальна або вертикальна) і його підтип (розділ Варіанти (Variants))

Заповнення області візерунком

Як у двокольорового градиентной заливці, у формуванні візерунка беруть участь два кольори Перший з них називається кольором штрихування, а другий – кольором фону Але, на відміну від градієнтної заливки, ці два кольори використовуються для створення повторюваного геометричного малюнка Вони вибираються із зразків на вкладці Узор (Pattern) діалогового вікна Способи заливки Вид цієї вкладки представлений на рис 2533

Рис 2533На вкладці Візерунок знаходяться зразки повторюваних геометричних малюнків для зафарбовування фонової області

Крім типу візерунка тут вибираються обидва кольори: штрихування і фону Таким чином, можна заздалегідь скласти уявлення, як зафарбована область буде виглядати при заданій комбінації параметрів

Заповнення області текстурою або малюнком

У вашому розпорядженні також вибір з 24 текстур, що надаються Excel, і малюнків Для малюнка підходить довільне зображення, збережене в одному з графічних форматів Текстури – ті ж візерунки, але імітують різні

матеріали, такі як тканина, мармур або дуб На рис 2534 наведено приклад заповнення області малювання гістограми текстурою виду «скамяніла риба»

Рис 2534 Область малювання цієї діаграми заповнена текстурою «скамяніла риба»

Для того щоб застосувати текстуру до фонової області, натисніть кнопку Способи заливки, перейдіть на вкладку Текстура (Texture) і виберіть один із зразків Якщо жоден з вбудованих варіантів вас не влаштовує, клацніть на кнопці Інша текстура (Other Texture) На екрані зявиться діалогове вікно, що дозволяє вибрати графічний файл будь-якого з підтримуваних форматів (розширений метафайл, метафайл Windows, JPEG, PNG, BMP, GIF, стиснене розширений метафайл Windows, стиснене метафайл Windows, Macintosh PIC, Kodak Photo CD, PC Paintbrush, CorelDraw, CGM, EPS, FPX, WordPerfect Graphics, Tag Image і Photodraw) Excel використовує вказане вами зображення для створення повторюваного малюнка, щоб повністю заповнити виділену область діаграми

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Якщо після численних експериментів з текстурами і малюнками ви прийшли до висновку, що отриманий результат вас не задовольняє, то виникає питання, як видалити з фонової області текстуру або малюнок На вкладках Текстура і Малюнок немає нічого, що дозволяє це зробити Спробуйте звернутися до команди Скасувати останню дію Інакше виділіть фонову область і потім у меню Редагування виберіть команду Очистити (Clear), Існує й інший спосіб: поверніться на вкладку Вид (View) вікна виділеного обєкта діаграми і замість того, щоб натиснути кнопку Способи заливки, встановіть перемикач розділу Заливка (Area) в положення Звичайна (None)

Якщо ви хочете заповнити фонову область всього однією копією деякого зображення, перейдіть на вкладку Малюнок (Picture) (рис 2535), натисніть кнопку Малюнок (Select Picture) і виберіть файл з малюнком Тут Excel підтримує ті ж самі графічні формати, що і на вкладці Текстура Після того як ви виберете зображення, воно буде показано на вкладці Малюнок

Рис 2535Для заповнення області діаграми або області малювання однією копією зображення замість вкладки Текстура використовуйте вкладку Малюнок

ПРИМІТКА

Якщо ви спробуєте перетягнути графічний файл з вікна Провідника на елемент діаграми, Windows поміняє звичайний покажчик миші на значок плюса Зазвичай це означає, що виконується операція перетягування (drag and drop) На жаль, насправді в даному контексті операція перетягування не виконується

Коли ви застосовуєте малюнок для заповнення фонової області, яка не є маркером даних, малюнок не копіюється в безлічі екземплярів, як текстура, його розміри змінюються таким чином, щоб повністю заповнити область При невідповідних пропорціях зображення спотворюється Якщо ви хочете уникнути будь-яких спотворень, додайте малюнок на робочий лист, а потім упровадите діаграму поверх малюнка Більш докладно цей підхід буде описаний далі в поточній чолі

При заповненні малюнком маркера даних (на відміну від фонової області) на вкладці

Малюнок стає доступним перемикач Заповнення (Format)

За замовчуванням він встановлений в стан Розтягнути (Stretch) У цьому випадку, як і вище, використовується одна копія малюнка, що настроюється за розмірами маркера При виборі положення Розмножити (Stack) створюється стільки списів із збереженням вихідних розмірів, скільки необхідно для заповнення всієї області Кнопка Розмножити в масштабі (Stack And Scale) дозволяє вказати, скільки одиниць по осі значень повинна представляти одна копія малюнка

На рис 2536 показана гістограма, в якій маркери заповнені розтягнутими стилізованими зображеннями осіб У даному випадку ми могли б з успіхом застосувати два інших варіанти форматування малюнків, і тоді кожен стовпчик гістограми складався б з декількох екземплярів усміхнених чи сумних фізіономій Однак представлений варіант, на наш погляд, більш відповідає настрою діаграми, так як витягнутість осіб надає їй комічний відтінок

Рис 2536 Картинки, використовувані для заповнення фонових областей маркерів даних,

здатні додати діаграмі додаткову виразність

Як видно з рис 2535, на вкладці Малюнок у розділі Поверхні (Apply To) присутні прапорці Бічна (Sides), Передня (Front) і Задня (End) Ці прапорці стають доступними при форматуванні стовпчиків обємних гістограм На рис

2537 наведено приклад заповнення малюнком тільки однієї – верхньої – грані стовпчиків тривимірної гістограми

При заповненні області діаграми або області малювання малюнком ви можете використовувати кілька примірників малюнка (за допомогою вкладки Текстура) або один екземпляр, змінивши при цьому розмір і пропорції зображення (за допомогою вкладки Малюнок) Механізм побудови діаграм Excel не забезпечує вставки малюнка по

центру області діаграми або області малювання з одночасним збереженням його вихідних розмірів Щоб обійти ці обмеження, вставте зображення безпосередньо в робочий лист (Командою Малюнок меню Вставка), а потім побудуйте прозору діаграму і помістіть її поверх малюнка Або вчините навпаки: створіть діаграму, а потім перекрийте її зображенням На рис 2538 показаний приклад діаграми, розташованої над малюнком

Рис 2537Ви можете використовувати малюнок для зафарбовування будь-який з поверхонь стовпчиків тривимірної гістограми

РАДА

Поєднуючи діаграму і малюнок, ви отримуєте в своє розпорядження панель інструментів Малювання (Picture) для додаткового налаштування зображення Наприклад, ця панель дозволяє зменшити яскравість або контрастність зображення і навіть перетворити його в

«Водяний знак»

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*