Функції для обчислення амортизації

Питання амортизації активів має дуже велике значення для будь-якого бізнесу, і своєчасні розрахунки дозволять підвищити ефективність ведення фінансової та економічної діяльності підприємства У табл 162 зібрані всі основні аргументи функцій, повязаних з амортизацією

Таблиця 162 Аргументи амортизаційних функцій

Аргумент Опис

нач_стоимость Вихідна вартість активу

время_експлуатаціі Кількість періодів, за які основні активи повністю амортизуються

період Період, для якого потрібно обчислити амортизацію Ост_стоімость Вартість активу наприкінці періоду амортизації (іноді

називається залишковою або ліквідної вартістю активу)

Функція АПЛ

Функція АПЛ (SLN) повертає величину зниження вартості активу за один період, розрахованулінійним методомУ цьому випадку передбачається, що амортизація постійна для будь-якого певного періоду протягом корисного часу експлуатації майна, тобто вартість активу за вирахуванням його оціночної залишкової вартості рівномірно розподіляється по терміну експлуатації засобів Відповідно, ця функція має аргументи:нач_стоимость Ост_стоімость \ час експлуатації, опис яких наведено в табл 162

Покладемо, потрібно визначити щорічну амортизацію установки вартістю $ 8000,

працюючої протягом 10 років до вартості зносу $ 500 Запишемо формулу

= АПЛ (8000 500 10), яка поверне значення $ 750 Саме така норма щорічного знецінення устаткування, розрахована лінійним методом

Функції ддов і ФУО

Функція ддов (DDB) повертає значення амортизації активу за даний період, використовуючи метод подвійного зменшення залишку або іншого вказаного методу Тут зношування має змінну величину: амортизація велика в початкові періоди і зменшується в наступні, тобто обчислюється як відсоток від чистої балансової вартостімайна (початкова вартість майна мінус амортизація за попередні роки)

Чотири перші аргументу функції(Нач_стоимость ост_стоімост; время_ експлуатації період)описані в табл 161 Всі пять аргументів повинні бути позитивними числами, а аргументи час експлуатації і період – мати одну й ту ж розмірність (наприклад, місяць) Необовязковий пятий аргументкоефіцієнт позначає процентну ставку знижується залишку Якщо він опущений, ставка покладається рівною 2 (метод подвійного зменшення залишку) Якщо цей аргумент дорівнює 3, при розрахунку використовуватиметься метод потрійного зменшення залишку

Розглянемо приклад Потрібно визначити амортизацію нової установки вартістю

$ 5000, експлуатованої протягом 5 років (60 місяців), з кінцевою вартістю $ 100 За формулою = ДДOБ (5000 100 60 1) отримуємо, що сума амортизації за перший місяць, розрахована методом подвійного зменшення залишку, дорівнює $ 166,67 (Зверніть увагу, що аргумент час експлуатації виражений в місяцях) Щоб підчитати знос установки за перший рік експлуатації, потрібно застосувати формулу = ДДOБ (5000 100 5 1) Вона поверне

значення $ 2000,00 (В цьому випадку аргумент час експлуатації задається в роках)

Функція ФУО (DB) аналогічна функції ДДОБ, за винятком того, що до обчислень в цьому випадку залучається метод фіксованого зменшення залишку, і за допомогою даної функції можна розрахувати амортизацію за будь-який період експлуатації Ця функція приймає такі аргументи (див табл 162):нач_стоімост; ост_стоімост; час експлуатації період місяці Аргументи час експлуатації і періодповинні мати одну і ту ж розмірність Необовязковий аргументмісяці позначає кількість місяців у першому році, за замовчуванням він дорівнює 12 (цілий рік) Наприклад, щоб розрахувати амортизацію майна вартістю $ 1 000 000, залишковою вартістю $ 100 000 і терміном експлуатації шість років для перших семи місяців першого року експлуатації, потрібно скласти наступну формулу:

= ФУО (1000000 100000 6 1 7), яка поверне значення $ 186 083,33

Функція ПУО

Функція ПУО (VDB) повертає величину амортизації активу для будь-якого обраного проміжку часу, в тому числі для частин періодів, використовуючи або метод подвійного зменшення залишку, або інший зазначений метод

Функція має аргументи:нач_стоимость ост_стоімост; час експлуатації нач_період кон_період коефіцієнт 6ез_переключеіія Опис більшості з них дано в табл 162 Аргументи нач_періоді кон_період це початковий і кінцевий періоди, що визначають інтервал часу, для якого обчислюється амортизація Такий підхід дозволяє виконати розрахунок амортизації для будь-якого інтервалу протягом часу експлуатації Обидва ці аргументу, а також аргумент час експлуатації повинні мати одну і ту ж розмірність (дні, місяці або роки) Необовязковий аргумент коефіцієнт позначає коефіцієнт зниження вартості залишку Якщо він опущений, то вважається рівним 2 (розрахунок виконується за методом подвійного зменшення залишку) Необовязковий аргумент 6ез_переключенія – Це логічне значення, що визначає, чи слід використовувати амортизацію, обчислену лінійним методом, в тому випадку, коли лінійна амортизація перевищує величину, розраховану методом зменшення залишку Якщо опустити цей аргумент або задати його рівним 0 (тобто БРЕХНЯ), Excel буде застосовувати лінійний метод Якщо ж аргумент без_переключенія має значення 1 (ІСТИНА), перемикання на лінійний метод не відбувається, навіть якщо лінійна амортизація більше величини, обчисленої методом зменшення залишку

Припустимо, в кінці першого кварталу поточного року було придбано майно на суму $ 15 000, і залишкова вартість цього майна через пять років складе $ 2000 Щоб розрахувати знос за наступний рік (з 4-го по 7-й квартал), напишемо формулу

= ПУО (15000 2000 20 3 7) Амортизація за цей період складе $ 3 760,55 В якості одиниці вимірювання в даному випадку використовувалися квартали Зверніть увагу, що аргумент нач_період дорівнює 3, а не 4, оскільки ми «перестрибнули» через перші три кварталу поточного року, щоб почати відразу з четвертого

Функція АСЧ

Функція АСЧ (SYD) повертає величину амортизації активу за певний період, розраховану методом суми річних чисел Її аргументи такі: пач_стоімость Ост_стоімость время_експлуатаціі період (Див табл 162) Для часу експлуатації і періоду необхідно використовувати одні й ті ж одиниці вимірювання часу Подібно подвійне зменшення залишку, розглянутий метод відноситься до методів прискореного визначення амортизації, засновується на початковій і кінцевій вартості активів

Наприклад, потрібно визначити амортизацію установки вартістю придбання $ 15 000, часом експлуатації три роки і залишковою вартістю $ 1250 Формула

= АСЧ (15000 1250 3 3) розрахує амортизацію методом суми річних чиселдля

третього року її служби Вона складе $ 2 291,67

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*