Конфігурування служби звітності в диспетчері звітів

Диспетчер звітів є Web-додатком, що входять до складу SQL Server 2005 Reporting Services Він реалізує функції адміністрування сервера звітності, а також функції доступу до звітів і їх виконання Диспетчер звітів є інтерфейсом користувача ASPNET, побудованим на Web-службі Reporting Services За замовчуванням диспетчер звітів розміщений за адресою http://localhost/reports У цьому розділі буде описано, як використовувати це додаток для адміністрування служби звітності

Конфігурування налаштувань сайту служби звітності

Сторінка Site Settings (рис 473) містить налаштування, що дозволяють створювати папки користувача, управляти журналом звітів і установками граничного часу очікування виконання, а також протоколированием виконання звіту На цій сторінці також містяться посилання на конфігурація системи безпеки сайту, на створення та управління загальними розкладами і керування завданнями Для конфігурації налаштувань сайту на сервері звітності клацніть на посиланні Site Settings в заголовку диспетчера звітів

Включення особистих папок

За замовчуванням можливість створення особистих папок (My Reports) відключена Включення цієї функції відкриває для кожного користувача особисту папку My Reports, в якій він може публікувати свої звіти, створювати повязані звіти та керувати їх вмістом Кожен користувач отримує в своє розпорядження окрему папку, подібну папок Мої документи в операційній системі Windows Служба звітності містить роль за замовчуванням My Reports, що забезпечує захищений доступ до однойменної папці Пізніше в цій главі буде показано, як настроювати існуючі ролі і створювати нові зараз же відзначте для себе, що ви можете визначити роль, застосовну до папки My Reports

Рис 473 Сторінка Site Settings диспетчера звітів використовується для адміністрування налаштувань рівня сайту

Включення параметра My Reports призводить до утворення особистого простору користувача, де він може зберігати звіти, створені за допомогою будівника звітів (Report Builder) Цей новий інструмент, що став доступним в службі звітності SQL Server 2005, дозволяє кінцевим користувачам створювати власні звіти на основі визначених моделей даних

Служба звітності в SQL Server 2005 містить будівник звітів, що дозволяє кінцевим користувачам створювати власні звіти Співробітники компаній, відповідальні за прийняття виробничих рішень, можуть скористатися цим чудовим інструментом для доступу до даних та їх аналізу з метою своєчасного і більш точного прийняття рішень Одночасно це додаток мінімізує складнощі, повязані із створенням звітів В організаційному аспекті процес виглядає наступним чином Проектуванням, розробкою та адмініструванням моделей для будівника звітів займається технічний персонал інформаційного підрозділу компанії, після чого він забезпечує готовими моделями рядових співробітників – тобто безпосередніх споживачів інформації

Конфігурування журналу звітів

Підтримка журналу звітів включена за умовчанням при цьому можна як обмежити число збережених знімків звітів, так і не встановлювати будь-яких меж За замовчуванням число кадрів обмежена, однак цей параметр може бути змінений на рівні конкретних звітів Щоб змінити цей параметр для будь-якого звіту, відкрийте для нього вкладку Properties, а потім клацніть на посиланні History У обраного звіту ви можете змінити наступні настройки

■ Включити ручний режим створення журналу звітів (цей режим встановлений за замовчуванням) Для цього у вкладці History звіту клацніть на посиланні New Snapshot

■ Зберегти знімок при кожному виконанні звіту (за замовчуванням вимкнено)

■ Використовувати специфічне для звіту або загальний розклад для додавання знімків звітів в журнал (за замовчуванням вимкнено)

■ Вибрати кількість збережених знімків звітів Якщо вибрати варіант Use Default Settings (він встановлений за замовчуванням), то до звіту будуть застосовуватися відповідні параметри всього сайту в іншому випадку вони будуть заміщені значенням, встановленим в контексті даного звіту

Конфігурування налаштувань виконання звітів

Аналогічно налаштувань журналу звітів, встановленим за замовчуванням, параметр Report Execution Timeout дозволяє встановити час очікування виконання запиту на рівні всього сайту (за умовчанням цей ліміт становить 1800 секунд, тобто 30 хвилин) На сторінці Site Settings ви можете змінити час очікування або взагалі зняти цей ліміт (опція Do not timeout report execution) Щоб встановити ліміт часу очікування виконання на рівні окремого звіту, перейдіть до вкладки Properties звіту та клацніть на посиланні Execution На сторінці, ви можете вибрати режим запуску самого останнього звіту або відкриття готового знімка останнього звіту Тут же для обраного звіту можна визначити граничний час очікування виконання

Якщо встановлено прапорець Enable report execution logging, то в таблицю ExecutionLog бази даних Report Server записується рядок при кожному виконанні звіту Незважаючи на те що в построителе звітів відсутня інтерфейс доступу до цих записів, потенційно вони доступні Якщо дана інформація здасться вам корисною, ви можете створити власний інтерфейс доступу до неї Сторінка Site Settings також дозволяє видаляти записи з журналу звітів, які були сформовані раніше заданої кількості днів від поточної дати

Адміністрування системи безпеки

Модель системи безпеки служби звітності використовує Active Directory для надання доступу до диспетчера звітів і його окремих елементах (папки, звіти, загальні джерела даних і тд) Адміністрування системи безпеки здійснюється шляхом призначення користувачів і їх груп ролям Ролі містять обрані завдання, що дозволяють виконувати в додатку диспетчера звітів певні дії Існують два типи зумовлених ролей і завдань: системного рівня та рівня елементів

Ролі системного рівня

При установці сервера звітності створюються дві ролі системного рівня: System Administrator і System User У табл 472 наведені завдання, виконання яких дозволено цим ролям за замовчуванням Для зміни зумовлених ролей і створення нових клацніть на посиланні Configure System-level Role Definition на сторінці Site Settings

Таблиця 472 Системні ролі, створені за замовчуванням

Завдання

System Administrator

System User

Виконання визначень звітів Генерація подій

X

X

Управління завданнями

X

Управління параметрами сервера звітності

X

Управління системою безпеки сервера звітності

X

Управління ролями

X

Управління загальними розкладами

X

Перегляд параметрів сервера звітності

X

Перегляд загальних розкладів

X

За замовчуванням визначення ролей можна змінювати, вибравши відповідну роль на сторінці System Roles При необхідності можна створити додаткові ролі, для чого слід клацнути на кнопці New Role сторінки System Roles і вибрати завдання, дозволені для нової ролі

Відкриття системного доступу користувачам і групам

За замовчуванням група BUILTIN \ Administrators призначена ролі System Administrator Для відкриття системного доступу для інших користувачів і груп Active Directory виконайте наступні дії

1 Клацніть на посиланні Configure Site-wide Security сторінки Site Settings

2 Клацніть на кнопці New Role Assignment відкрилася сторінки System Role Assignment

3 Введіть імя користувача або групи, наприклад myDomain \ j doe або myDomain \ SRSAdministrators

4 Виберіть одну роль або більше, які будуть призначені користувачеві або групі

5 Клацніть на кнопці ОК, щоб зберегти зміни

Дуже важливо підтримувати узгодженість незалежно від підходу, використовуваного для призначення дозволів до диспетчера звітів і його елементам При виборі методу управління та способів призначення доступу уважно оцініть робоче середовище в цілому і визначте, яким чином буде управлятися доступ: на рівні груп служби активних каталогів Active Directory або окремих користувачів Якщо ви вже витратили зусилля на формування груп користувачів Active Directory у своїй організації, то краще скористатися готовими групами і адмініструвати доступ до сервера звітності на їх рівні

Наприклад, якщо в Active Directory існує група, створена для бухгалтерів, для цієї групи можна створити окрему системну роль, що відкриває доступ всім її членам до сервера звітності Можливо, при цьому ви захочете створити окрему папку Accounting і помістити в неї всі бухгалтерські звіти, при цьому відкривши до неї доступ тільки співробітникам бухгалтерії При створенні такої папки скоректуйте призначення ролі, щоб до папки мали доступ тільки члени групи бухгалтерів

Незалежно від використовуваної стратегії (на рівні користувачів або груп), підтримання одноманітності дозволить у майбутньому зменшити витрати на підтримку системи і дозвіл помилок

Ролі рівня елементів

Ролі рівня елементів використовуються для управління завданнями, доступними для роботи з папками, звітами, загальними джерелами даних, моделями та іншими ресурсами диспетчера звітів У табл 473 наведені ролі рівня елементів, створювані за замовчуванням при установці сервера звітності Для доступу до ролей рівня елементів клацніть на сторінці Site Settings на засланні Configure Item-level role definitions Як альтернативу можна клацнути на посиланні Security у вкладці Property будь-якого елемента, що знаходиться нижче кореневого рівня в диспетчері звітів, після чого клацнути на посиланні Edit, щоб відредагувати поточні установки, або на кнопці New Role Assignment

Таблиця 473 Ролі рівня елементів, задані за замовчуванням

Завдання

Content

Browser

Manager

My Reports

Report

Publisher

Builder

Отримання звітів

X

X

Створення повязаних звітів

X

X

X

Управління всіма підписками

X

Управління джерелами даних

X

X

X

Управління папками

X

X

X

Управління окремими підписками

X

X

X

X

Управління моделями

X

X

Управління журналом звітів

X

X

Керування звітами

X

X

X

Управління ресурсами

X

X

X

Управління системою безпеки на

X

рівні елементів

Перегляд джерел даних

X

X

Перегляд папок

X

X

X

X

Перегляд моделей

X

X

X

Перегляд звітів

X

X

X

X

Перегляд ресурсів

X

X

X

X

Створення додаткових ролей рівня елементів виконується точно так само, як і створення ролей системного рівня Необхідні для цього дії описані в наступному розділі

Управління захистом на рівні елементів

За замовчуванням всі ресурси рівня елементів успадковують установки системи захисту своїх предків Якщо налаштування системи безпеки елемента не змінювалися (тобто продовжують успадковуватися), то на сторінці Security цього елемента буде знаходитися кнопка Edit Item Security Після зміни налаштувань системи безпеки (тобто руйнування звязки успадкування) на сторінці Security елемента буде відкриватися дворівневий доступ до користувачів і груп Для виконання цих завдань користувач повинен належати до ролі з дозволеною завданням налаштування системи безпеки окремих елементів Виконайте наступні дії

1 У вкладці Properties елемента, параметри системи безпеки якого збираєтеся змінити, клацніть на посиланні Security

2 Якщо елемент все ще успадковує налаштування системи безпеки свого предка, клацніть на кнопці Edit Item Security Відкриється вікно, яке попереджає, що після зміни налаштувань захисту елемента буде розірваний звязок успадкування Щоб продовжити, клацніть на кнопці ОК Зверніть увагу на те, що тепер ви можете також видалити призначення ролей, встановлені у предка

3 Клацніть на кнопці New Role Assignment

4 Введіть групу або імя користувача у формі домен \ учетная_запісь

5 Виберіть одну або кілька ролей, які слід призначити користувачеві або групі Якщо вам потрібно переглянути або відредагувати завдання, повязані з роллю, клацніть на відповідному імені ролі На цій сторінці ви також можете створити нову роль

6 Клацніть на кнопці Про До, щоб зберегти нові призначення

Для того щоб дозволити доступ користувача до ресурсу рівня елемента, ви повинні мати дозволи системного рівня Також перевірте, чи мають користувачі та групи, яким відкривається доступ на рівні елементів, доступ на системному рівні

Модифіковані налаштування системи безпеки елемента автоматично застосовуються і до всіх дочірнім елементам, успадковує ці настройки Щоб відновити успадкування налаштувань елементом із зміненими параметрами системи безпеки, клацніть на кнопці Revert to Parent Security В відобразити попередженні про те, що існуючі налаштування елемента будуть замінені настройками предка, слід клацнути на кнопці ОК

Робота зі звязаними звітами

Звязаний звіт являє собою ярлик фактичного звіту Це дозволяє конфігурувати параметри, виконання, ведення журналу та систему безпеки звіту, незалежно від параметрів фактичного звіту Якщо на сервері звітності дозволено створення користувальницьких папок для публікації і запуску персоналізованих звітів, користувачі можуть створити повязаний звіт і конфігурувати його параметри в відповідності зі своїми поточними потребами

Повязані звіти також реалізують можливість адміністрування системи безпеки звіту, при цьому обмежуючи доступність параметрів для користувачів, груп і ролей Як приклад можна привести звіт про обсяги продажів по регіонах, що містить необовязковий параметр, що обмежує оброблювані дані одним конкретним регіоном Деяким користувачам має бути надана можливість виконання звіту по всіх регіонах, в той час як іншим повинен бути відкритий доступ тільки до інформації з їх регіону У цьому випадку ви можете обмежити доступ до фактичного звіту тільки колом осіб, яким можуть переглядати по всіх регіонах Після цього можна створити повязані звіти для кожного з регіонів і обмежити доступ до них користувачам, які мають конкретними привілеями У кожному повязаному звіті скрійте параметр регіону і встановіть для нього значення за замовчуванням, відповідне конкретному регіону Потім ви можете створити папки для кожного регіону і зберегти в них повязані звіти Таким чином, система безпеки може управлятися на рівні папок, що містять безліч повязаних звітів, збережених в них, усуваючи необхідність в адмініструванні системи безпеки окремо в кожному повязаному звіті

Створення повязаних звітів

Для створення звязаного звіту перейдіть до вкладки Properties звіту, для якого хочете створити посилання, і клацніть на кнопці Create Linked Report Присвойте повязаному зі звітом імя і введіть його опис і шлях до місця розміщення Клацніть на кнопці ОК Для адміністрування параметрів, процедур виконання, журналу та системи безпеки повязаного звіту перейдіть до його вкладці Properties Для повязаного звіту також можна створювати передплати та історичні знімки

Для спрощення аналізу залежностей і управління повязаними звітами бажано включити в імя або опис повязаного звіту імя фактичного звіту, на якому він побудований У цьому випадку, ввівши імя фактичного звіту в критерії пошуку, поле якого перебуває в заголовку диспетчера звітів, можна отримати список всіх повязаних з ним звітів

Озброюємося підписками

Можливість створення підписок на звіти являє собою виключно важливу функцію служби звітності, яка автоматизує доставку звітів Служба звітності підтримує обидва типи підписки: примусову і на вимогу Наприклад, при виконанні звітів за розкладом підписка може розсилати електронні повідомлення з вкладеним в них вмістом звітів (примусова передплата), із звітом, що знаходяться безпосередньо в тілі повідомлення (примусова передплата), або з посиланням на звіт, що зберігається на сервері повідомлень (підписка на вимогу) Як альтернатива звіт може бути збережений в деякій загальнодоступною папці, до якої мають доступ користувачі У цьому випадку вони можуть отримати або експортувати дані з файлів, що містяться в цій папці

Підписки на звіти вимагають наявності запущеної служби SQL Server Agent на компютері служби звітності Ця служба виконує завдання і моніторинг сервера баз даних, генерує попередження і дозволяє автоматизувати деякі завдання адміністрування сервера звітності Перед створенням підписки переконайтеся, що ця служба запущена До того ж для успішного створення підписки на звіти повинна бути збережена реєстраційна інформація, необхідна для підключення до джерела даних звіту

Виділіть звіт, на який хочете підписатися, і клацніть на кнопці New Subscription в заголовку елемента звіту На рис 474 показані параметри, доступні для створення підписки, що доставляє по електронній поштою Ви можете конфігурувати параметри доставки та обробки підписки, її розклад, а також значення параметрів звіту Більш докладно про кожну з цих налаштувань ми поговоримо в наступному розділі, в якому буде показано, як створювати підписки, керовані даними Такі підписки дозволяють встановлювати ці параметри, використовуючи результати запиту

Створення підписки, керованої даними

Підписка, керована даними, дозволяє встановлювати параметри звіту та його доставки динамічно, на основі результатів деякого запиту Це відмінний спосіб організації доставки звітів та управління його вмістом Наприклад, замість створення повязаних звітів для кожного з регіонів (див попередній розділ) звіт, керований даними, може отримувати список розсилки та відповідних передплатників з регіонів з деякого джерела даних, після чого автоматично генерувати і відправляти звіти з вмістом, доречним для конкретного одержувача

Puc 474 За допомогою конфігурування цих налаштувань створюється підписка на звіт, що доставляється по електронній пошті

Для створення підписки, керованої даними, перейдіть на вкладку Subscriptions звіту і клацніть на кнопці New Data-driven Subscription Ви отримаєте можливість послідовно пройти процес створення підписки, керованої даними Підписки, керовані даними, можна надіслати електронною поштою або помістити в файли, до яких відкритий загальний доступ У будь-якому випадку ви повинні вказати джерело даних, що містить динамічні дані для звіту, і написати запит до нього, який повертає відповідні значення

На рис 475 показані параметри, призначені для визначення команд або запитів, які повертають дані для підписки, керованої даними Ці дані можуть бути доступні з багатьох джерел даних, включаючи Microsoft SQL Server, Oracle і XML Повертані командою або запитом значення можуть бути використані для виконання звіту, як показано на рис 476

На додаток до динамічного призначенням параметрів доставки звіту, поля запиту можуть поставляти значення і для ^ параметрів самого запиту Це дозволяє керувати вмістом звітів на рівні передплатників У табл 474 наведено параметри доставки, доступні для підписки, організованою засобами електронної пошти, а в табл 475 наведено параметри доставки, доступні для підписок, організованих на основі загальнодоступних файлів

Рис 475 Функція підписки, керованої даними, дозволяє організувати формування і доставку звітів користувачам на підставі даних з іншого джерела

Таблиця 474 Доступні параметри підписки, що доставляє по електронній пошті

Імя поля

Опис

Приклад значення

то

Список адрес електронної пошти, за якими буде відправлятися звіт В якості роздільників адрес використовуються крапки з комою Обовязковий параметр

myself@xyzcommyboss@xyzcom

СС

Список адрес електронної пошти, за якими будуть надсилатися копії звіту

В якості роздільників адрес використовуються крапки з комою Необовязковий параметр

mycoworker@xyzcomn

всі

Список адрес електронної пошти, за якими будуть доставлятися приховані копії звіту В якості роздільників адрес використовуються крапки з комою Необовязковий параметр

mysecretinformet@xyzcom

ReplyTo

Адреса електронної пошти, за якою будуть відправлятися відповіді Необовязковий параметр

reportReplies@xyzcom

IncludeReport

Якщо встановити для цього параметра значення True, то звіт буде вставлений в повідомлення Для управління форматом використовується параметр RenderFormat

True

RenderFormat

Формат звіту Допустимі значення перераховані в табл 476 Параметр обовязковий, якщо для параметра IncludeReport встановлено значення True

PDF

Priority

Пріоритет електронного повідомлення:

High, Medium АБО Low

High

Subject

Тема електронного повідомлення

Звіт про продажі

Comment

Текст, що включається в тіло електронного повідомлення

Звіт про продажі за день Будь ласка, ознайомтеся

IncludeLink

Якщо для цього параметра встановлено значення True, в тіло повідомлення додається посилання на звіт, що знаходиться на сервері звітності Слід зауважити, що це посилання на фактичний звіт з параметрами виконання, використовуваними для даної підписки, а не посилання на готовий знімок звіту

True

Підписки можуть генерувати звіт в безлічі різних форматів, перерахованих в табл 476 Це забезпечує велику гнучкість, що дозволяє задовольнити різні підходи до використання звітів Наприклад, одному користувачеві було б зручніше отримувати звіт у форматі PDF, який зберігає недоторканим все використане в звіті форматування при цьому файл може бути без проблем поширений серед співробітників У той же час іншому користувачеві було б зручніше отримувати звіт у вигляді текстового файлу з розділіть

лями (CSV) для імпорту в іншу систему Формати Excel і CSV зручні для користувачів, що бажають працювати з даними в програмі Excel при цьому в першому випадку програма спробує відновити вихідне форматування звіту, в той час як у другому дані звіту будуть імпортовані без будь-якого форматування

Таблиця 475 Доступні параметри підписки, організованої за допомогою загальнодоступних файлів

Імя поля

Опис

Приклад значення

FILENAME

Файл, який буде записаний в загальну папку

MyReport_l

FILEEXTN

Якщо встановити для цього параметра значення True, то до імені файлу буде додано розширення, відповідне заданому формату виводу

True

PATH

Шлях UNC до спільної папки, в яку буде записаний файл

\ \ Компютер \ общая_папка

RENDEFLFORMAT

Формат звіту Список доступних форматів наведено в табл 476

PDF

USERNAME

Реквізит користувача, необхідний для доступу до загального ресурсу

домен \ користувач

PASSWORD

Реквізит пароля, необхідний для доступу до загального ресурсу

пароль

WRITEMODE

Допустимі значення: None, Autoin-crement (Автоматичне доповнення) і overwrite (Переписати)

Autoincrement

Таблиця 476 Доступні формати звіту

Значення

Опис

MHTML

Web-архів

HTML3 2

Web-сторінка, доступна для більшості браузерів

HTML40

Web-сторінка для Internet Explorer 50 і пізніших версій програми

CSV

Файл з роздільниками

EXCEL

Формат файлів Excel

PDF

Формат файлів Adobe Acrobat

XML

Файл XML з даними звіту

IMAGE

Графічний файл TIFF

Підписки, керовані даними, дозволяють використовувати такі ж параметри розкладу і тригерів, як і звичайні підписки Після створення підписки, керованої даними, вона зявиться в списку підписок на сторінці My Subscriptions На цій сторінці можна переглянути інформацію про підписках, включаючи тип тригера, дату і час останнього запуску, стан передплати, а також відредагувати підписку

Резюме

Для розгортання звітів на сервері звітності доступні три методи Кожен метод служить конкретного призначенням і займає своє місце в циклі розробки проекту Розгортання звітів за допомогою Visual Studio 2005 дозволяє розгорнути весь проект за одну операцію Використання диспетчера звітів у цьому процесі забезпечує велику гнучкість, дозволяючи користувачам і адміністраторам керувати конфігурацією розгортання і параметрами самого сервера звітності, не привертаючи кошти Visual Studio 2005 Як альтернатива клієнтські програми можуть використовувати Web-службу Reporting Services для автоматизації розгортання звітів

Диспетчер звітів надає кінцевим користувачам неабияку частку функцій служби звітності, а адміністраторам – засоби ефективного управління сервером звітності За допомогою диспетчера звітів адміністратори можуть без праці керувати вмістом сервера звітності, системою безпеки і автоматизувати доставку звітів кінцевим користувачам

Джерело: Нільсен, Пол Microsoft SQL Server 2005 Біблія користувача : Пер з англ – М: ООО ІД Вільямс , 2008 – 1232 с : Ил – Парал тит англ

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*