ОПТИМІЗАЦІЯ КОНФІГУРАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ

Оптимізація досягається за рахунок видалення з конфігурації і бази даних невикористовуваних обєктів і файлів Для цього перш складається звід застосовуваних обєктів (табл 83)

Використовувані обєкти конфігурації

Таблиця 83

Обєкт

Опис

Константи

НазваніеОрганізаціі

Використовується в розрахунковому листку і у відомості перерахувань до банку (процедура ВедомостьБанк форми списку ЖЗ Зарплата_2)

БанкОрганізаціі

Використовується у відомості перерахувань в банк

ГлБухгалтер

&quot

СтавкаНалога

Використовується в ВР НДФЛ_2

К5

Використовується в ВР Премія_1234

Довідники

Банки

Використовується в обєкті КонстантаБанкОрганізаціі

Рахунки

Використовується в обєкті СправочникХозяйственнаяОперация

ХозяйственнаяОперація

Використовується в обєктах СправочнікХозОпДляВР, ЖурналРасчетовЗарплата_2

ВідиАналітікі

Використовується в обєкті СправочнікСчета

Сотруднікі_2

Використовується в обєктах КонстантаГлБухгалтер, СправочнікДеті, СправочникПраваРасчетчика, ДокументПріказОПріеме, ДокументІзмененіеОклада, ДокументТабель, ДокументПремія, ЖурналРасчетовЗарплата_2

Образованіе_2

Використовується в обєктах СправочнікСотруднікі_2, Документ

ПріказОПріеме

Діти

Зберігає відомості про дітей співробітників

ХозОпДляВР

Зберігає повязані з ВР господарські операції

ПраваРасчетчіка

Містить перелік доступних розраховувачеві підрозділів

Документи

ПріказОПріеме

Використовується в обєкті ЖурналПріказиКадровие

ІзмененіеОклада

Використовується в обєкті ДокументПріказОПріеме

Табель

Створює ВР Оклад_2, НДФЛ_2, ВБанк_2

Премія

Створює ВР ПреміяКоеф_2, ПреміяСум_2, Премія_1234

НачПеріода_2

Фіксує зміну розрахункового періоду

Журнали документів

ПріказиКадровие

Містить документи ПріказОПріеме і ІзмененіеОклада

Розрахунки

Містить документи НачПеріода_2 і Премія

Табель

Містить документ Табель

Обєкт

Опис

Перерахування

ДаНет

Використовується в обєкті ДокументПреміяПремія1234

ВР_2

Використовується в модулі форми списку ЖЗ Зарплата_2

Журнали розрахунків

Зарплата_2

Містить розрахунки зарплати співробітників з довідника Сотруднікі_2

Правила перерахунку

НДФЛ_2

При введенні розрахунків з ВР Оклад_2, ПреміяКоеф_2, ПреміяСум_2 і Премія_1234 потрібно перерахувати розрахунки з ВР НДФЛ_2

ВБанк_2

При введенні розрахунків з ВР НачСальдо_2, Оклад_2, ПреміяКоеф_2, ПреміяСум_2, Премія_1234 і НДФЛ_2 потрібно перерахувати розрахунки з ВР ВБанк_2

Премія_1234

При введенні розрахунків з ВР Оклад_2, ПреміяКоеф_2 і ПреміяСум_2 потрібно перерахувати розрахунки з ВР Премія_1234

Види розрахунків (див табл 72 та 711)

Групи видів розрахунків

ВсеУдержанія_2

Включає ВР НДФЛ_2

ВсеНачісленія_2

Включає ВР Оклад_2, ПреміяКоеф_2, ПреміяСум_2 і Премйя_1234

Календарі

Служащіе_2

Календар для службовців

Рабочіе_2

Календар для робочих

Процедури і функції глобального модуля

ПріНачале РаботиСістеми

Зумовлена ​​процедура глобального модуля Виконує ініціалізацію змінних і перевірку, чи можна створити ЖР Зарплата_2

глДействія

Викликається в документі Табель

ПріСмене РасчетногоПеріода

Зумовлена ​​процедура глобального модуля Викликає процедуру ФіксіроватьСменуРП

Фіксувати СменуРП

Заносить дані про зміну розрахункового періоду в документ НачПеріода_2

ЕстьЛіРучная Правка

Функція поверне 0, якщо хоча б один розрахунок видаляється документа має ручну правку

ПріУдаленіі Документа

Зумовлена ​​процедура глобального модуля Викликає функцію ЕстьЛіРучнаяПравка і не дозволяє видаляти документ з ручною правкою Не дозволяє також видаляти документ НачПеріода_2

ЕстьЛіРасчетчік

Функція поверне 1, якщо в систему увійшов розраховувач, або 0 –

в іншому випадку Використовується в ЖЗ Зарплата_2 і в довіднику Сотруднікі_2 для обмеження прав доступу

Всі інші обєкти з конфігурації можна видалити, зберігши попередньо копію вихідного файлу А в глобальному модулі полегшеного варіанту системи, призначеного, скажімо, для підрозділів підприємства, слід залишити обмежене число процедур і функцій, наприклад наведених на рис 816

Рис 816 Зберігаються процедури і функції глобального модуля

У що залишився коді глобального модуля потрібно не забути прибрати посилання на видалені з конфігурації обєкти

Видалення непотрібних обєктів, таких, як довідники, документи і журнали, спричинить видалення відповідних їм DBFі CDX-файлів Тоді, запускаючи полегшену систему, ми знизимо і число файлів, що відкриваються (Система відкриває всі файли в момент її завантаження), і число операцій на пошук потрібних обєктів, наприклад груп ВР або перерахувань

Щоб зберегти працездатність модифікованої конфігурації без журналу Зарплата, в зумовленою процедурі глобального модуля ПріНачалеРаботиСістеми в операторі

ЖЗ = СоздатьОбект (ЖурналРасчетовЗарплата)

обєкт Зарплата потрібно замінити на обєкт Зарплата_2: ЖЗ = СоздатьОбект (ЖурналРасчетовЗарплата_2)

Аналогічні зміни слід зробити і в інших залишаються процедурах глобального модуля Втім, можна від імені ЖЗ Зарплата_2 повернутися до імені Зарплата

Перед видаленням документів з конфігурації можна, перебуваючи в 1С: Підприємстві, вживати наступну процедуру (на прикладі документа НачалоМесяца):

процедура Виконати ()

док = СоздатьОбект (ДокументНачалоМесяца) докВибратьДокументи ()

поки докПолучітьДокумент () = 1 цикл

/ / Проставляємо 1 С-позначку видалення

/ / Потім доведеться виконати видалення помічених обєктів докУдаліть (0)

конецЦікла / / Поки

ОткритьФорму (ЖурналОбщій) / / Контрольний перегляд результату КонецПроцедури / / Виконати

Дистанційні з конфігурації обєкти завжди можна додати з її збереженої копії (файл 1 CV7MD), якщо скористатися режимом Обєднання конфігурацій

826 ОНОВЛЕННЯ КОНФІГУРАЦІЇ

Час від часу 1С поставляє нові версії конфігурацій, що містять свіжі напрацювання фірми Ваше завдання додати з оновленої конфігурації в робочу потрібні фрагменти і при цьому зберегти всі привнесені модифікації (див табл 82)

Завдання вирішується таким чином Перебуваючи в конфігураторі, виберемо пункт Обєднання конфігурацій колонки Конфігурація Далі відкриємо файл з новою конфігурацією Його імя швидше за все буде збігатися з імям файлу поточної конфігурації (1CV7MD), а розташування, природно, немає

Після порівняння поточної і нової конфігурацій 1С відкриє діалог, представлений на рис 817

Рис 817  Результати порівняння конфігурацій

У діалозі виберемо в групі Пріоритет конфігурації перемикач Поточна конфігурація і натиснемо на кнопку Викл все Остання дія погасить всі прапорці в стовпці Обєкт Тобто, якщо натиснути ОК, ніяких змін вироблено не буде

Вибір методу обєднання залежить від обєднуються обєктів Якщо він не може бути заданий однаковим для всіх обєктів, то обєднання конфігурацій доведеться виконати двічі Втім, число вироблених обєднань може бути і більшим, якщо використовувати різні пріоритети конфігурацій

Тепер, вживаючи елементи діалогу Відкрити, Порівняти і Звіт, слід прийняти рішення щодо кожного обєкта, після чого натиснути ОК

Процес зміни супроводжуватиметься повідомленнями такого вигляду:

Початок процесу обєднання конфігурацій

– Режим заміщення провідних обєктів

– Поточна конфігурація є пріоритетною

– Додавання Обєкта: КонстантаНашБанк Закінчення процесу обєднання конфігурацій

Після обєднання виконується збереження отриманої конфігурації

Зауваження  Оновлюючи конфігурацію, не забуваєте вносити відповідні зміни в глобальний модуль, додаючи в нього знову зявилися змінні і програмні компоненти, видаляючи або модифікуючи застарілі

1 Налаштування 1С слід виконувати на основі комплексної програми, орієнтованої на підвищення ефективності функціонування системи

2 Критеріями ефективності є час введення і редагування даних, час обчислень, якість користувацького інтерфейсу, надійність обчислень і ступінь захищеності даних

3 При многопользовательском доступі можливі конфлікти долаються за допомогою конструкції Спроба або процедур для транзакцій Там, де можливо, транзакції потрібно заміщати конструкцією Спроба

4 За замовчуванням зумовлені процедури модуля документа ОбработкаПроведенія і ОбработкаУдаленияПроведения виконуються із застосуванням транзакції

5 Після введення довідника ПраваРасчетчіка обмеження доступу даних стає легко розвязуваної завданням

6 Спеціаліст, супроводжуючий систему, повинен виконувати не тільки регламентні, а й ініціативні роботи, спрямовані на оптимізацію програми і процесів, моделі яких програма реалізує

7 Швидкодію системи підвищиться, а завдання її супроводу істотно спростяться, якщо перейти від повного до полегшеного варіанту системи, видаливши з неї невживані обєкти

8 Видаленню обєктів має передувати детальний опис використовуваних у роботі обєктів, процедур і функцій

9 Для підрозділів підприємства, що виконують частковий розрахунок зарплати своїх співробітників, створюються максимально легкі версії програми

10 Віддалені обєкти завжди можна додати в поточну конфігурацію з раніше збереженої копії

З іншими системами 1С обмінюється даними переважно за допомогою текстових і DBF-файлів У цьому розділі ми розглянемо другу можливість, попередньо повідомивши базові відомості про алгоритми сортування та пошуку даних

Джерело: Бартеньев О В 1С: Підприємство: програмування для всіх Базові обєкти та розрахунки на одній дискеті М: Діалог-МІФІ, 2005 464 с

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*