Стильове форматування

Стилем називається пойменований набір атрибутів форматування Створюючи стилі, ви істотно полегшите собі життя Адже для того, щоб застосувати до осередку, інтервалу або листу набір атрибутів форматування, досить просто вибрати назву потрібного стилю у відповідному списку Це позбавить вас від необхідності раз за разом клацати кнопками миші, натискати кнопки панелей інструментів, відкривати незліченна кількість діалогових вікон, а також знову і знову встановлювати в них всі необхідні параметри Крім того, стилі допомагають забезпечити одноманітність оформлення робочих листів і книг і значно спрощують процедуру зміни параметрів форматування відразу у великій кількості осередків

Будь-яка нова книга містить шість вбудованих стилів:

Фінансовий (Comma) Числовий формат з роздільниками розрядів і двома знаками після коми

Фінансовий [0] (Comma [0]) Те ж саме, але з округленням до найближчого цілого

Грошовий (Currency) Числовий формат з символом валюти, з роздільником розрядів і двома десятковими цифрами

Грошовий [0] (Currency [0]) Те ж саме, але з округленням до найближчого цілого

Звичайний (Normal) У цьому стилі використовуються прийняті за замовчуванням атрибути форматування, вони перераховані в діалоговому вікні на рис 94

Процентний (Percent)Числовий формат, числа представляються у відсотках без десяткових знаків

ПРИМІТКА

Якщо в системі встановлені компоненти програми для роботи з гіперпосиланнями, то стають доступними два додаткових стилю: Гіперпосилання (Hyperlink) і відкриваємо гіперпосилання (Followed Hyperlink) Детальніше про гіперпосилання розповідається в главі 22, «Гіперпосилання»

Результат застосування кожного з перерахованих вище стилів однаковий на будь-якому аркуші будь-якої робочої книги, тобто осередку, відформатовані стилем Звичайний в різних книгах, будуть відрізнятися один від одного тільки містяться в них значеннями Але ви завжди маєте можливість змінити вбудовані стилі і додати свої власні При збереженні книги разом з даними зберігаються і всі застосовані в ній стилі

Здається стиль в діалоговому вікні, що відкривається командою Стиль (Style) меню Формат

На рис 94 показані компоненти стилю Звичайний (Normal)

Рис 94 Стиль Звичайний має параметри форматування, прийняті в Excel за замовчуванням

Стиль може включати в себе мінімум один і максимум шість різних атрибутів форматування Всі вбудовані стилі, за винятком Звичайного, містять тільки один атрибут – формат числа

У стилю Звичайний є одна важлива особливість – він автоматично застосовується до всіх комірок кожної нової книги Таким чином, для того щоб осередок мала стандартний набір атрибутів форматування, не потрібно робити ніяких додаткових дій Якщо ж з якихось причин потрібно перевизначити прийнятий за замовчуванням формат осередків, достатньо внести відповідні зміни в цей стиль

Щоб застосувати стиль до осередку або діапазону, виділіть її або його, потім відкрийте зображене на рис 94 діалогове вікно Стиль, викликавши команду Формат ► Стиль, і виберіть потрібну назву в розкривається списку Імя стилю (Style Name)

РАДА

Якщо ви часто користуєтеся стилями, буде розумно помістити кнопку зі списком стилів на яку-небудь постійно присутню на екрані панель інструментів Для цього виберіть команду Вид ► Панелі інструментів ► Налаштування (View ► Toolbars ► Customize) У діалоговому вікні перейдіть на вкладку Команди, виберіть праворуч категорію Формат і перетягніть список Стиль (саме розкривається список, а не команду Стиль) на панель інструментів Тепер можна швидко застосувати потрібний стиль, а також легко перевірити, який стиль призначений комірці – його імя відображається в списку при виділенні осередки

Створення стилю

Створити стиль можна двома способами: відформатувати клітинку потрібним чином і потім зберегти поточний набір атрибутів як новий стиль (що називається «за зразком») або вручну заповнити поля атрибутів в діалоговому вікні Стиль Незалежно від обраного способу, новий стиль можна застосовувати в будь-якому місці поточної книги, а також копіювати в інші книги

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Про копіюванні стилів в інші книги розповідається далі в розділі «Копіювання стилів між книгами» цієї глави

Створення стилю на основі зразка

Якщо ви вже відформатували певним чином клітинку або діапазон і надалі збираєтеся використовувати цей набір параметрів знову, має сенс зберегти його в вигляді стилю Нехай, наприклад, значення в комірці вирівняно по правому краю і показується шрифтом Arial чорного кольору, розміром 18 пунктів Щоб зберегти цю комбінацію атрибутів форматування як новий стиль, виконайте такі дії:

1 Виділіть на робочому листі отформатированную осередок

2 Виберіть команду Формат ► Стиль

3 Введіть назву нового стилю в поле Імя стилю (Style Name) діалогового вікна, наприклад МойСтіль

4 У розділі Стиль включає (Style Includes) скиньте прапорці Число (Number), Рамка (Border), Візерунки (Patterns) і Захист (Protection) і натисніть кнопку ОК Назва вашого стилю зявиться в нижній частині списку Имя стилю

Для визначення стилю за зразком краще виділяти тільки одну осередок, що має всі атрибути форматування, які ви хочете призначити новим стилем Якщо виділити кілька осередків, відформатованих по-різному, новий стиль успадковує тільки загальні для них усіх атрибути

РАДА

Задати стиль за зразком можна і за допомогою списку, Стиль, якщо ви додали його на панель інструментів Виділіть клітинку з потрібним форматуванням, клацніть на полі списку Стиль і введіть назву нового стилю Натисніть клавішу Enter, щоб зберегти його Тепер ця назва зявиться серед пунктів списку Стиль на панелі інструментів і в діалоговому вікні Стиль Аналогічним чином змінюється і будь-який інший стиль Нижче ми розповімо про це докладніше

Створення стилю «з нуля»

Щоб створити стиль без попереднього форматування комірки, зробіть наступне:

1 Відкрийте вікно Стиль і введіть назву для нового стилю в поле Імя стилю

2 Натисніть кнопку Змінити (Modify) На екрані зявиться діалогове вікно Формат ячеек, як показано на рис 95 Всі атрибути форматування, встановлені в ньому, увійдуть до визначення нового стилю

3 Змініть необхідні параметри на вкладках Число, Вирівнювання, Шрифт,

Кордон, Вид і Захист та натисніть кнопку ОК, щоб повернутися до вікна Стиль

4 У розділі Стиль включає будуть показані всі задані атрибути стилю Якщо які-

небудь з них небажані, скиньте прапорець

5 Натисніть кнопку Додати (Add)

Новий стиль додасться до безлічі доступних стилів поточної книги, і ви завжди зможете скористатися ним, вибравши його імя зі списку в діалоговому вікні Стиль (або в списку Стиль, якщо додасте останній на панель інструментів)

Рис 95 Клацання на кнопці Змінити у вікні Стиль відкриває діалогове вікно Формат ячеек, у якому встановлюються атрибути форматування для нового стилю

Зміна стилю

Основна перевага роботи зі стилями полягає в тому, що для зміни зовнішнього вигляду якого елемента, що часто зустрічається в робочій книзі, досить відредагувати стиль, застосований для цього елемента Наприклад, якщо ви хочете щоб шрифт стилю МойСтіл, певний як Arial, 18 пунктів, чорного кольору, мав би ще напівжирне курсивне накреслення, перевизначите стиль наступним чином:

1 Відкрийте діалогове вікно Стиль, вибравши команду Формат ► Стиль, і виділіть назву МойСтіль в списку Імя стилю

2 Натисніть кнопку Змінити, щоб вивести на екран вікно Формат ячеек

3 Встановіть всі необхідні параметри стилю (В даному випадку перейдіть на вкладку

Шрифт і виберіть у списку Накреслення варіант Напівжирний курсив)

4 Клацніть на кнопці ОК для повернення в діалогове вікно Стиль, а потім натисніть кнопку

Про К, щоб підтвердити зроблені зміни

ПРИМІТКА

Оформлення комірок можна міняти за допомогою діалогового вікна Формат ячеек або кнопок панелей інструментів незалежно від того, застосовувався чи ні до них небудь стиль Форматування, виконане вручну, має більший пріоритет, ніж присвоєне шляхом застосування стилю

Копіювання стилів між книгами

Щоб група робочих аркушів мала єдине оформлення, простіше помістити їх в одну книгу Якщо це з якихось причин неможливо, але ви проте хочете забезпечити однаковість стилів, має сенс копіювати стилі з однієї книги в інші

Стиль копіюється таким чином:

1 Відкрийте обидві книги: вихідну і кінцеву

2 Клацніть на кінцевій книзі, щоб активізувати її

3 Відкрийте діалогове вікно Стиль і натисніть кнопку Обєднати (Merge) На екрані зявиться показане на рис 96 діалогове вікно, яке буде містити список всіх відкритих в даний момент книг

4 Виберіть назву вихідної книги та натисніть кнопку ОК

УВАГА-

Якщо в книзі-джерелі присутній стиль, назва якого збігається з імям одного із стилів в книзі-наступника, Excel попередить вас про це Ви повинні підтвердити, копіювати чи ні стилі з однаковими іменами Попередження виводиться тільки один раз, незалежно від кількості співпадаючих імен в книгах Якщо вибрати варіант Так (Yes), стилі з вихідної книги замінять стилі з такими ж назвами в кінцевій книзі

Рис 96 При копіюванні стилів з однієї книги в іншу Excel

відображає список всіх відкритих книг

Видалення стилю

Щоб видалити стиль, в меню Формат виберіть команду Стиль, в діалоговому вікні виберіть потрібну назву в списку Імя стилю і натисніть кнопку Видалити (Delete) Усі клітинки, до яких застосовувався віддалений стиль, повернуться до вихідного виду

– вони відформатуй стилем Звичайний (Вбудовані стилі видалити не можна) Ті ж осередки, які були відформатовані вручну вже після застосування до них стилю, залишаться без зміни

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*