Глосарій PDF

Автотипія (autotypeТехнологія відтворення тонових зображень за допомогою процедури растрирования– Перетворення безперервних тонових градацій в двухградаціонное ми кроштріховое

Адитивні кольору

(additive colors, additive primaries

Кольори, породжені випромінюючими обєктами Вони виходять змішуванням червоного (red), зеленого (green) і синього (blue) потоків світла При змішуванні адитивні кольору освітлюються, змішання всіх трьох кольорів дає білий колір При парному змішанні адитивних квітів отримують основнісубтрактівниє кольоруЧорний колір виходить за відсутності випромінювання основних кольорів

Адитивний синтез (additive synthesisСпособ отримання кольорового зображення за допомогою змішування червоного, зеленого і синього потоків світла, наприклад на екрані монітора

Амплітудно-модульоване растрування (AM screeningОдін із способів растрирования,його ознакою є наявність у кожній растрової осередку єдиною композитноїрастрової точкиЦентри у таких точок розташовані на однаковій відстані один від одного (умовно однакова «частота»), але точки мають різний розмір (умовно різна

«Амплітуда»)

Аналіз кольору (color analyseНачальний етапрепродукування кольорових зображень,в процесі аналізу виконується примусове розділення світлового потоку за допомогою сукупності фільтрів, які необхідні для того, щоб забезпечити можливість фіксувати значення яскравості отриманих монохромних світлових потоків У результаті виходять три зображення в градаціях сірого (grayscale), які зберігаються у форміколірних каналів

Англо-американська друкарська система заходів (pica systemСістема вимірювань в поліграфії, заснована англійською дюймі (25,4 мм) Одна сімдесят другому частина дюйма називаєтьсяпунктом(Point), дванадцять пунктів складають піку(Pica) Така система використовується в компютерних технологіях і була введена також в основу мови PostScript

Анізотропія (anisotropyРазлічіе властивостей чого-небудь за різними напрямками, наприклад паперового листа по ширині та довжині Анізотропії характеризується також сприйняття людиною вертикалі і горизонталі: оптичний центр горизонталі розташований рівно в геометричному центрі відрізка, а оптичний центр вертикалі – трохи вище геометричного центру Ця властивість враховується в компонуванні обєктів(Композиції),проектуваннізнаків шрифту а також в системах з використанням регулярних структур (для зниження впливу анізотропії растрова сітка чорного кольору зазвичай поворачівасн ся на кут 45 °)

Баланс по сірому (gray balanceСоотношеніе кольорових фарб, що створюють після друку оптично нейтральні сірі кольори Теоретично досить однакових густин, одна ^ Властивості реальних фарб не дозволяють цього, тому в поліграфії сущ ствует окрема проблема забезпечення нейтральних тонів з допомогу кольорових фарб або заміни їх відповідної щільністю чорної край (Генерація чорного каналу)

Векторна графіка (vector graphicsСпособ представлення графічної інформації за допомогою сукупності кривих Цей спосіб забезпечує можливість трансформації зображень без втрати якості (Використовуються максимальні можливості вивідного пристрою)

Високий друк (letterpress printingСпособ друку, що використовує друковані форми, на яких друкують елементи розташовані вище пробільних У технологіях графіки даний принцип реалізований, наприклад, в лінориті, гравюрі на дереві і т п

Зовнішній треппинг (spread

Розширення кордону світлого обєкта, розташованого на темному тлі, для створення невеликого перекриття

Внутрішній треппинг (choke «Стягування» світлого фону всередину темного обєкта для створення невеликого перекриття

Генерація чорної фарби (black generation

Формування в процесі кольороподілу чорного каналу – додаткового до кольорових каналах (блакитного, пурпурного і жовтого)

Гідрофільність (hydrophilicity

Здатність поверхні матеріалу сприймати зволожуючий розчин і відштовхувати жирну друкарську фарбу Нею володіють пробільні ділянки друкованої форми способу плоского друку

Гидрофобность (hydrophobicityСпособность поверхні матеріалу сприймати жирну друкарську фарбу і відштовхувати зволожуючий розчин Гідрофобними володіють друкують елементи друкарської форми способу плоского друку

Глибина кольору (color depth

Числобітів,використовуваних длякодуваннякольору кожного пікселя цифрового зображення За глибиною кольору розрізняють, наприклад, штрихові зображення (глибина кольору – 1 біт), тонові зображення (глибина кольору – 8 бітів), повнокольорові зображення (глибина кольору – 24 біта) і т д

Глибокий друк (intaglio printingСпособ друку, що використовує друковані форми, на яких друкують елементи розташовані нижче пробільних Фарба з пробільних елементів знімається спеціальним ножем – ракелем У технологіях графіки даний принцип реалізований, наприклад, в офорті, металографії і т п

Блакитна фарба (cyan inkКраска для субтрактивного синтезу, вона поглинає червону зону спектра

Градації сірого (grayscaleЦветовой режим з 256 рівнями (градаціями) сірого кольору

Денситометр (densitometerУстройство, призначене для вимірювання оптичної щільності відбитків і зображень на прозорих носіях По розбіжності падаючого і отриманого світла визначається коефіцієнт відбиття або пропускання, а по одержанні значення перераховується в значення оптичної щільності

Додрукарська підготовка (prepressЕтап завершальній підготовки видання до передачі в поліграфічне підпри ємство Може включати процедури коректур, кольорокорекції, треппинг | спуску смуг, кольороподілу, кольоропроби, отримання фотоформ Конечни | продукт цього етапу – друкована форма

Дуплекс (duotoneПоліграфіческій відбиток тонового зображення, друкується двома (і боле * фарбами з метою розширення тонового діапазону

Евклидова растрова точка (Euclidean dot shapeРастрова точка,форма якої автоматично змінюється в різні тонових зонах У светахточка кругла (round), в середній зоні – Елліптічв кевкаючи (elliptical) або квадратна (square) і втінях– Зворотна кругла (hi verted round) *

Жовта фарба (yellow inkКраска для субтрактивного синтезу, вона поглинає синю зону спектра

Запечатуваний матеріал (printing materialПоліграфіческій матеріал, на який з друкарської форми переноситься зображення, наприклад, папір, картон, калька, пластик і т д

Дзеркальне зображення (mirror image

Зображення, в якому розташування обєктів зворотне вихідного, на противагу прямому зображеннюЄ однією з вимог при підготовці фотоформ для поліграфічного друку

«Ідеальні» друковані фарби

Фарби (по Гюблю), що мають ідеальні спектральні характеристики – відображають промені двох зон спектра і повністю поглинають промені однієї зони Так, наприклад, ідеальна жовта фарба характеризується 100% відображенням у зеленою і червоною зонах і 100% поглинанням у синій Реальні фарби мають гірші параметри, оскільки на них впливають пігмент, сполучні речовини, різні добавки, білизна паперу і т п

Зображення (image, illustrations

У цифрових технологіях протиставляється тексту, який можна редагувати в програмах верстки Для роботи з цифровими зображеннями передбачені спеціалізовані редактори (піксельні і векторні)

Колориметр (colorimeter

Оптичний пристрій, спроектоване для вимірювання координат кольору і / або кольоровості, як правило, самосвітних обєктів, наприклад, моніторів

Контурна фарба (key colorОсновна фарба при друку багатоколірного зображення, це сама темна фарба, звичайно чорна

Лініатура растра (line frequency, halftone screen

Щільність точок у напівтоновому растрі, що виражається звичайно в лініях на дюйм – lpi (lines per inch)

Маскування (knockoutПроцедура в процесі кольороподілу, при якому фрагмент обєкта, що перекривається іншим обєктом, «вирізується» на Кольороподілений смузі Це забезпечує незмінність кольору у обєктів, але неточна приводка сприяє появі непропечатанних зазорів

Крейдований папір (coated paper

Папір з покриттям з пігменту і клеїть речовини Використовується для отримання відбитків більш високої якості

Мітки (marksРізноманітні лінійні мітки, що наносяться на відбиток в процесі друку, призначаються для подальшої обробки, наприклад обрізки, фальцювання і пр

ЮЗак 1210

Мітки обріза (crop marksМітки, що друкуються уздовж кордонів зображення, вони служать вказівкою для обрізки /

Мітки приводки (registration marks

Мітки, що поміщаються на кольороподілених друкарських відбитках і використовувані для поєднання кольорів в процесі друку

Муар (moireВідомий періодичний малюнок, що виникає при взаємодії двох і більше регулярних структур, наприклад, пиксельного зображення і сітки екрану монітора або растрових сіток в процесі поліграфічної друку

Безперервний тон (continuous tone

Градаційні переходи тонів і кольорів, характерні для аналогового сигналу Такими в деякій мірі можуть вважатися оригінали, які не є безперервним, наприклад, цифрові піксельні зображення (Порівняно з растрированного зображеннями)

Оверпрінт (overprint

Друк будь-якого обєкта, наприклад тексту, поверх кольоровий плашки або зображення Найчастіше застосовується до обєктів чорного кольору або до дрібного шрифту

Оптична щільність (optical dencity

Величина, яка характеризує поглинання світлового потоку в шарах барвників або пігментів, а також у всіляких фотоемульсіонних шарах Вона чисельно дорівнює десятковому логарифму величини, зворотною коефіцієнту пропускання світла Іншими словами, значення 2 або 3 означають, що через шари пройдуть тільки 1/100 або 1/1000 частина впав світлового потоку У поліграфії використовується для інструментальної оцінки відбитків і оригіналів за допомогою денситометра

Оздоблювальні процеси

До оздоблювальних процесам друкованої продукції відносять сукупність способів обробки, спрямованих на надання їй остаточного товарного вигляду після основного процесу-друку Завданнями оздоблювальних процесів є: поліпшення зовнішнього вигляду продукції (наприклад, глянсовий або мато

вий ефект, імітація металевого покриття, рельєфне зображення і т д), надання захисних властивостей або особливих технологічних властивостей (лакування і ламінування), захист від підробок (Імітація металевих покриттів, припресовка голограм, висічка по складному контуру) Сюди відносяться висікання, або вирубки, лакування, тиснення фольгою, друк металізованими фарбами, нанесення маркування, штанцювання, біговка, каландрирование, що підвищує гладкість поверхні перед лакуванням або кешуванням, перфорація і багато інших

Офсетний друк (offset printingТехнологія друку, при якій перенесення фарби з друкарської форми на матеріал проводиться не безпосередньо, а через проміжний офсетний циліндр, тому зображення на друкованій формі формується не дзеркальним, а прямим

Друкована фарба (printing inkСложное хімічна сполука, що складається з високодисперсних частинок пігментів, рівномірно розподілених в рідкому речовині

Друкована форма (printing plateПлата, циліндр або сітка, поверхні яких служать для освіти і збереження зображення у вигляді окремих ділянок, що сприймають друкарську фарбу (друкуючі елементи) і не сприймають її (пробільні елементи) Друкуючі елементи сприймають фарбу і передають її на матеріал

Друкований елемент (printed componentОбласть друкарської форми, сприймає друкарську фарбуі передавальна її на матеріал або проміжний носій

Плашка (billetОбласть друкарської форми із суцільною друкуючої поверхнею Плашки характерні для шрифту, декоративних лінійок і т д, тобто елементів, що не піддаються раструванні, наприклад, фотозображення Плашками також друкуються зображення, забарвлювані сумішевими фарбами

Плоский друк (planographic printingСпособ друку, що використовує друковані форми, на яких друкують елементи розташовані практично в одній площині Розрізняються вони

фізико-хімічними властивостями, а саме вибірковістю до сприйняття друкованої фарби: друковані елементи – олеофільний, а пробільні – олеофобним У технологіях графіки даний принцип реалізований, наприклад, в літографії, хромолітографії і т п

Площа растрової точки (dot percentageПроцентне значення, відповідне відношенню площі растрової точки до площі растрового осередку Це значення визначає рівень тону, який повинен відчувати глядач при інтегральному сприйнятті растрового осередку

Поворот раотра (screen rotationПоворот растрової сітки на певний кут по відношенню до горизонтальної лінії виконується з метою поліпшення накладення фарб в межах растрової майданчики і зменшення муару

Під обріз (bleedРозміщення зображення по обрізу сторінки, для забезпечення цього потрібен певний збільшення (виступ) зображення за межі обрізний сторінки Графічний елемент або плашка, що доходять до обріза сторінки

Позитив (positiveЗображення, в якому тонові значення відповідають вихідним, тобто темні фрагменти передаються темними градаціями, а світлі відповідають світлим

Поліграфія (graphic arts, polygraphyОбласть промисловості, сукупність обладнання, матеріалів і технологій, спрямованих для отримання певної кількості копій оригіналу (тиражу) заздалегідь визначеного рівня якості

Приводка (registrationТехнологія, що забезпечує в процесі багатокольоровим друку суміщення відбитків окремих кольорів в єдине зображення Для цього на кольороподілених смугах наносяться мітки приводки

Пробільний елемент (blank component

Область друкованої форми, що не сприймає друкарську фарбу і не передавальна її на матеріал або проміжний носій

Профайл пристрої (device profileФайл, використовуваний в системах управління кольором для збереження колірних характеристик пристроїв введення та виведення: профайли сканерів і цифрових камер, моніторів і друкованих пристроїв

Пряме зображення (direct image

Зображення, в якому розташування обєктів відповідає вихідному, на противагу дзеркальному зображеннюЄ однією з вимог при підготовці фотоформ для поліграфічного друку

Пункт (pointОсновная одиниця поліграфічної системи заходів Равна 1/72 дюйма Використовується в основному для вимірювання розмірів шрифту

Пурпурова фарба (magenta inkКраска для субтрактивного синтезу, вона поглинає зелену зону спектра

Розворот (spread, facing pagesДве суміжні сторінки розкритої книги чи журналу, ліворуч-парна, а праворуч – непарна сторінки Композиційно ці сторінки є єдиним цілим

Дозвіл (resolutionВ широкому розумінні являє собою кількість дискретних елементів (наприклад, пікселів,ліній, крапок і т д) в одиницю довжини (наприклад, дюйм або сантиметр)

Кількість пікселів або точок (у цифрових зображеннях або в пристроях виводу) на одиницю довжини (зазвичай дюйм), визначає деталізацію зображення

Кількість дискретних елементів в стандартну одиницю довжини, є мірою деталізації цифрового зображення

Розтиск растрових точок (dot gainУвеліченіе розміру растрової точки і, як наслідок, відносної оптичної щільності на відбитку при порівнянні з цими ж точками на фотоформі чи друкованої формі Причинами розтискування є механічний удар, розтікання фарби, вбирання її папером і т п Ефект розтискування негативно впливає на якість друку: світла стають більш наси

щеннимі, в тінях зникають деталі, якість кольору погіршується Боротьба з РОЗТЯГУВАННЯ полягає в певному попередньому зменшенні розмірів растрових точок

Растрування (screeningПроцес перетворення зображень з безперервним тоновим діапазоном в мікроштріховие, у отриманих зображень рівні тону визначаються площею растрових точок у межах растрових майданчиків

Растрова точка (halftone screen spotМінімальний видимий елемент структури растрированного зображення, абсолютна площа растрового елемента залежить від частоти растру і від градационного рівня зображення, в структурах частотного растрирования растрові елементи мають постійну величину і форму, в структурах традиційного (амплітудного) растрирования растрові елементи мають різноманітні форми і площі

Растровий процесор (RIPРастровий процесор (RIP, Raster Image Processor) – програма, яка призначена для перетворення образотворчих файлів в штрихове зображення (бітову карту), що використовується для управління пристроєм виводу

Світу (highlightsРівні тонового зображення від самого світлого ділянки (з помітними деталями) до середніх тонів У поліграфії світла створюються на фотоформах, на друкованих формах і на відбитках: від надійно відтворюваних мінімальних растрових елементів (від мінімальної оптичної щільності фотоформи або від білого паперу на відбитку) до 25% растрових елементів на фотоформі або на відбитку – З урахуванням розтискування

Система управління кольором (color management system, CMSСукупність програмних засобів, що забезпечують відповідність квітів, які використовуються на всіх етапах від сканування до типографського друку

Сумішеві фарба (spot ink

Фарба, яка складається зі стандартних і друкується як плашка До достоїнств сумішевих фарб ставляться досить точне цветовоспроїзведеніє (друкфірмових кольорів),відсутність растра, рівномірність

плашок, широкий діапазон кольорів, в тому числі не входять до тріадним

колірний обхват

Суміщений відбиток (composite print

Відбиток, отриманий в процесі одночасного нанесення фарб (чорнила) на папір, наприклад в струменевих принтерах, – протиставляється відбитку, отриманому в процесі поліграфічного друку, коли різні фарби наносяться на папір послідовно з кольороподілених друкарських форм

Середні тони (midtones

Рівні тонового зображення в центрі сірої шкали У поліграфії середні тони створюються на фотоформах, на друкованих формах і на відбитках: приблизно від 25% растрових елементів на фотоформі або на відбитку-з урахуванням розтискування до 75%

Субтрактівниє кольору (subtractve colors), синтез

Кольори, одержувані на папері за допомогою поліграфічних фарб (блакитний, пурпурної, жовтої та чорної)

Тіні (shadows

Рівні тонового зображення в темних ділянках зображення У поліграфії середні тони створюються на фотоформах, на друкованих формах і на відбитках: приблизно від 75% растрових елементів на фотоформі або на відбитку – до максимальної щільності з помітними деталями

Типи друку (printing type

Процес перенесення зображення з друкарської форми на матеріал, що виділяється за принципом поділу друкованих та пробільних елементів:високий друк(Друковані елементи вище пробільних),глибокий друк(Друковані елементи нижче пробільних),плоский друк(Друковані та пробільні елементи розташовані практично в одній площині, але розрізняються хімічними властивостями поверхонь),трафаретний друк (Друковані елементи відкриті, пробільні елементи закриті в друкованій формі – спеціальній сітці)

Тираж (edition

Загальна кількість примірників одного і того ж видання

Тоновое зображення (continuous-tone imageІзображеніе в тонових градаціях, типовим прикладом є чорно фотографії та малюнки (СР штрихове зображення)

Трафаретний друк (silk-screen printingТіп друку, при якому друкована форма являє собою сітку: друковані елементи – відкриті, а пробільні елементи – закриті осередки сітки Фарба продавлюється на матеріал у відкриті осередки за допомогою спеціального ножа – ракеля Традиційна трафаретний друк

іноді називаєтьсяшовкографією,оскільки використовувалася шовкова тканина

Треппинг (trappingУвеліченіе площі більш світлого кольору для запобігання при перекритті більш темним кольором появи незапечатаних зазорів

Тріадні фарби (process colorsТрі основні фарби (блакитна, пурпурна, жовта) і додаткова (чорна), використовувані в стандартному друкарському процесі Синонім CMYKцветов Як правило, складають певний комплект, збалансований по колориметрическим параметрами і службовець для оптимального синтезу повнокольорових поліграфічних зображень

Кут нахилу растра (halftone screen angleУгол нахилу ліній растру для різних поліграфічних фарб, використавши-j мий для розподілу колірних точок в розетку з метою забезпечення пре-> майново оптичного змішування кольорів і запобігання паразитного узору – муару Для чорної фарби кут нахилу прийнятий в 45 °, для жовтого – 0 °, решта фарби розташовуються під 30 ° щодо чорної (наприклад, 75 ° і 105 °)

ФНА (imagesetterФотонаборний автомат (ФНА) – пристрій для виведення кольороподілених зображень на фотографічну плівку з метою отримання фотоформ для поліграфічного друку

Кольороподіл (color separationПроцесс поділу кольорового зображення на декілька зображень, які, будучи надруковані відповідними друкарськими фарбами, синтезують певною мірою вихідне зображення

Колірна модель CMYK

Кольорове простір, заснований на чотирьох кольорах поліграфічного процесу – блакитному (cyan), пурпуровому (magenta), жовтому (yellow) і чорному (key color)

Колірна модель Lab

Кольорова палітра, незалежне від джерела і апаратних пристроїв

Є основою сучасних компютерних систем управління кольором

Колірна модель RGB

Кольорове простір, заснований на трьох кольорах – червоному (red), зеленому (green) і синьому (blue)

Колірний обхват (gamutДіапазон кольорів, які здатні фіксувати пристрої введення (сканер, цифрова камера) і забезпечити пристрої виведення (монітор, принтер, друкарська машина) Для відображення колірного охоплення використовуєтьсядіаграма кольоровості ху

Тон (hueОсновна характеристикакольору,відрізняє його від інших кольорів, наприклад, помаранчевий від синього, фіолетовий від рожевого і т д Використовується в моделі HSB

Цифрове зображення (digital imageЗображення, що представляється тільки масивом кодів, що відповідають рівням тони Утворюється за допомогоюпристроїв введення,візуалізується за допомогою пристроїв виводу

Частотно-модульоване растрування (FM screeningОдин із способів растрирования,його ознакою є наявність у кожній растрової осередку безлічі дрібнихрастрових точок,розміщених хаотично У растрових осередках сукупність однакових растрових точок (умовно однакова «амплітуда») утворюють «розрідження» і «згущення» (умовно різна «частота»)

Чорний колір (black colorКолір за відсутності світлових променів або колір поверхні, яка поглинає всі колірні промені

Штрихове зображення (line image, bitmapІзображеніе, що складається з елементів одного тону (найчастіше чорного) на контрастному тлі іншого кольору (найчастіше білому папері), прикладами є малюнок пером тушшю, креслення, схема, в компютерних технологіях: бітова карта – зображення, що складається з чорного і білого тонів

Екранна кольоропроба (soft proofingОтображеніе пробного зображення на екрані монітора для візуальної оцінки зображення, яке імітує друк на якомусь друкованому пристрої Ця технологія заснована на застосуванні системи управління кольором

CIE

Міжнародний комітет з кольорознавства – розробник стандартної моделі опису кольору CIE Lab, яка описує колір незалежно від його джерела і внаслідок цього є основою компютерних систем управління кольором

CMS

Див «Система управління кольором»

DPI

Одиниця вимірювання роздільної здатності зображення або вивідного пристрою – точок у дюймі (dots per inch)

EPS

Формат файлу EPS (Encapsulated PostScript) є форматом для імпортування та експортування документів мовою PostScript Він може включати текстову і графічну інформацію і призначений для включення його в інший опис сторінки на мові PostScript

GCR

Заміна сірого компонента кольорових фарб (Gray Color Replacement) – один із способів генерації чорної фарби в процесі кольороподілу – мінімізація колірних компонентів: видалення однакового змісту блакитної, пурпурової і жовтої фарб і заміна їх відповідним змістом чорної фарби

ЮС

Міжнародний консорціум за кольором (International Color Consortium) – група компаній (Adobe, Agfa, Apple, FOGRA, Kodak, Microsoft, Silicon

Graphics, Sun і Taligent), що розробляє міжплатформна стандарти з обробки колірних характеристик

LPI

Одиниця виміру лініатури поліграфічного растра – ліній в дюймі (lines per inch)

PCL

Мова керування принтером (Printer Control Language) – набір принтерних команд, розроблених компанією Hewlett-Packard PCL-принтери є офісними пристроями і не дають можливості управляти параметрами растрирования і кольороподілу

PDF

Формат PDF (Portable Document Format-«стерпний формат документів») є рідною форматом сімейства програм Adobe Acrobat і призначений для передачі різноманітної інформації: тексту, зображення, звуку, відео, тривимірної графіки і т д Документи можуть мати розвинену структуру навігації і різну ступінь доступу до копіювання, друку та редагування

PostScript

Апаратно-незалежний мова опису сторінки, розроблений фірмою Adobe в 1985 році, який в даний час є незаперечним стандартом високоякісної цифрової поліграфії

UCA

Технологія UCA (Under Color Addition, додавання колірної компоненти) призначена для додавання в процесі кольороподілу блакитної, пурпурової і жовтої фарби в нейтральні ділянки зображення в області середніх тонів і тіней

UCR

Віднімання кольорових фарб з-під чорного (Under Color Removal) – спосіб генерації чорної фарби в процесі кольороподілу Технологія, призначена для зменшення вмісту блакитний, пурпурової і жовтої фарби в області середніх тонів і тіней за рахунок збільшення значення чорної фарби

Джерело: Пономаренко СІ, Самовчитель Adobe Acrobat 8 Формат PDF і друк-СПб : БХВ-Петербург, 2007 – 304 с: Ил + CD-ROM

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*