Імпорт даних за допомогою запитів

Команда Файл ► Відкрити зручна в застосуванні, але вона передає в Excel зовнішній файл тільки цілком Якщо вам потрібно імпортувати дані, які знаходяться на сервері баз даних, наприклад SQL Server або Oracle, або вам потрібна тільки певна частина даних з великого зовнішнього файлу, в таких випадках не обійтися без запитів

При імпорті даних за допомогою запиту ви отримуєте можливість обмежити імпорт тільки тими записами, які задовольняють певним умовам Більш того, імпортовані дані стають так званим діапазоном зовнішніх даних поточного листа, що дозволяє оновлювати запит періодично або на вимогу

Запити до баз даних в Excel здійснюються в більшості випадків за допомогою створеного для цього кошти пакета Office під назвою Microsoft Query Microsoft Query генерує запити і передає їх джерела даних, що позбавляє вас від необхідності створювати ці запити вручну на мові SQL Якщо запит відносно простий, досить обмежитися застосуванням майстра, що зводить вашу роботу до чотирьох кроків

Задіявши механізм запитів, ви можете витягти інформацію з будь-якої бази даних, для якої в системі встановлений драйвер ODBC або OLE DB ODBC – це стандартний інтерфейс взаємодії з системами управління базами даних, a OLE DB фактично є удосконаленням інтерфейсу ODBC (OLE DB має кілька можливостей, недоступних для ODBC, і Excel підключається до джерел даних ODBC засобами OLE DB) Excel підтримує файли SQL Server, SQL Server OLAP Services, Access, Visual FoxPro, Oracle, dBase, текстові, а також деякі інші типи Механізм запитів Excel дозволяє також запитувати дані зі списків SharePoint і з зовнішніх таблиць Excel

Повторне використання запиту

Якщо ви вже створили запит до бази даних, його параметри можна зберегти в спеціальному файлі, щоб при необхідності знову використовувати цей запит Для того щоб відкрити файл запиту, виберіть пункт меню Дані ► Імпорт зовнішніх даних ► Імпортувати дані (Data ► Import External Data ► Import Data) На екрані зявиться діалогове вікно Вибір джерела даних (Select Data Source), показане на рис 2911 Як можна бачити, воно нагадує стандартне діалогове вікно Відкриття документа

Рис 2911 Діалогове вікно Вибір джерела даних дозволяє повторно використовувати існуючий запит

Насправді це схожість тільки зовнішня Незважаючи на те що в панелі адрес відображається ярлик Мої джерела даних (папка, вкладена в папку Мої документи), файли, імена яких видно у вікні, можуть перебувати також і в папках Program Files \ Common Files \ ODBC \ Data Sources і Officell \ Queries

Швидше за все, ваше діалогове вікно Вибір джерела даних містить пять елементів,

як на рис 2911: + Нове підключення до SQL-серверу, + Підключення до нового

джерела даних (знаки плюса включені в назви для того, щоб назви потрапили в початок списку), а також три пункти, повязані з сервісом MSN Money-Central Якщо на вашому компютері є додаткові файли запитів або підключений, їх імена також будуть присутні у вікні

При виконанні запиту до бази даних, в залежності від того, яким чином він був створений, на екрані може зявитися діалогове вікно Вибір таблиці (Select Table) Виберіть зі списку потрібну вам-таблицю і натисніть кнопку ОК Ви також маєте право відразу перейти до діалогового вікна Імпорт даних (Import Data), показаному на рис 2915 Вкажіть, куди ви хочете імпортувати дані, і натисніть кнопку ОК

РАДА

У діалоговому вікні Імпорт даних є можливість налаштувати параметри процесу імпорту або самого запиту Для цього призначені кнопки Параметри (Parameters) і Змінити запит (Edit Query) Запити, які при виконанні запитують значення параметрів, також можна налаштувати за допомогою кнопки Параметри Якщо ви не хочете займатися налаштуванням прямо зараз, ви вправі це зробити в будь-який момент після виконання запиту (див розділи «Режими оновлення та інші властивості запиту» і

«Редагування запиту»)

Створення запиту до бази даних

Першим кроком при створенні запиту до бази даних є встановлення зєднання з джерелом даних Виберіть команду Дані ► Імпорт зовнішніх даних ► Імпортувати дані і потім у діалоговому вікні Вибір джерела даних натисніть кнопку Створити (New Source) Далі процесом керуватиме Майстер підключення даних, початкове вікно якого зображено на рис 2912

Рис 2912Майстер підключення даних запитує інформацію,

необхідну для підключення до зовнішнього джерела

Якщо необхідне джерело даних відсутній у списку, слід вибрати пункт ODBC DSN, Додатково (Other / Advanced) або Служби вилучення даних (Other Data Services Provider) і клацнути на кнопці Далі (Next) У першому випадку буде виданий список джерел даних ODBC (що включає в себе файли dBase, MS Access і Excel), доступних через посередництво OLE DB, а в другому – довгий список джерел даних, повязуються безпосередньо через OLE DB Служби вилучення даних забезпечують доступ до списків і бібліотек Windows SharePoint Services, а також до джерел даних Microsoft SQL Server і Microsoft Business Solutions

РАДА

Якщо вам не вдалося знайти потрібне джерело даних у списках ODBC DSN та Додатково,

див наступний розділ

Після вказівки джерела даних ви повинні надати додаткову інформацію, яка буде потрібно майстрові Швидше за все, потрібно буде повідомити місце розташування сервера, імя користувача та пароль, а також імя таблиці даних Якщо ви не маєте в своєму розпорядженні цими відомостями, зверніться до адміністратора вашої бази даних

Створення DSN-файлу

Якщо вам не вдалося знайти потрібне джерело даних за допомогою команди Імпортувати дані, виберіть команду Дані ► Імпорт зовнішніх даних ► Створити запит (New Database Query) і потім виконайте наступні дії:

1 Двічі клацніть на пункті <Нове джерело даних> (), щоб відкрити діалогове вікно Створення нового джерела даних (Create New Data Source) У цьому вікні ви повинні послідовно заповнити чотири поля

2 Задайте імя джерела даних в першому з полів Це імя буде присвоєно DSN-

файлу по закінченні процесу створення

3 Вкажіть драйвер в другому полі

4 Натисніть кнопку Звязок (Connect), розташовану під цифрою 3 Це призведе до появи нового діалогового вікна, в якому вам слід конкретизувати версію драйвера Наприклад, для драйвера dBase вам потрібно уточнити версію СУБД – dBase 50 або dBase IV

5 Якщо файли, до яких ви хочете отримати доступ, знаходяться в поточній папці, залиште встановленим прапорець Використовувати поточний каталог (Use Current Directory) Якщо ж необхідні файли розташовані в іншій папці, зніміть цей прапорець і вкажіть її місце розташування, натиснувши кнопку Вибір каталогу (Select Directory)

6 В останньому, четвертому, поле, виберіть таблицю, яка використовуватиметься за умовчанням у зазначеній папці

Зверніть увагу: у разі драйвера Microsoft Text Driver Excel стане розглядати кожен текстовий файл, що знаходиться в зазначеній папці, як «таблицю» Для Microsoft Excel Driver «таблицею» вважатиметься будь іменований

діапазон у вказаному файлі Excel Ви повинні бути впевнені в тому, що дані, запитувані із зовнішнього книги Excel, містяться в іменованому діапазоні В іншому випадку буде видано повідомлення про відсутність таблиць в цій книзі

У результаті в папці Мої джерела даних (My Data Sources) зявиться новий DSN-

файл Тепер для виконання запиту слід його відкрити

Створення простого запиту

Як приклад розглянемо простий запит до бази даних «Борей» (North-wind), включеної в комплект поставки Microsoft Access При установці Microsoft Access файл Борейmdb (Northwindmdb), містить приклад навчальної бази даних, поміщається в папку Officell \ Samples У цьому файлі зберігається безліч таблиць, однак наш запит буде адресований лише однією з них – таблиці з імям Клієнти (Customers)

Почніть з виконання наступних дій:

1 Виберіть команду Дані ► Імпорт зовнішніх даних ► Імпортувати дані (Data ► Import External Data ► Import Data), а потім у діалоговому вікні Вибір джерела даних (Select Data Source) натисніть кнопку Створити (New Source)

2 У початковому вікні Майстра підключення даних виберіть варіант ODBC DSN і натисніть кнопку Далі (Next)

3 У наступному вікні майстра виберіть тип База даних MS Access (MS Access Database) і натисніть Далі На екрані зявиться діалогове вікно Вибір бази даних (Select Database), показане на рис 2913

Рис 2913 Це діалогове вікно використовується для пошуку файлу бази даних

Відшукавши файл Борейmdb і натиснувши кнопку ОК, ви побачите список таблиць, що містяться у файлі (рис 2914) За замовчуванням прапорець Підключення до певної таблиці (Connect To A Specific Table) встановлений, тобто ваш запит буде орієнтований на конкретну таблицю з файлу Борейmdb Ця умова не є обовязковим, і ви можете, знявши вказаний прапорець, створити спільний запит до бази даних, а імя таблиці уточнити по ходу виконання запиту

Рис 2914 У цьому вікні ми можемо підключити певну таблицю або відкласти вибір таблиці до моменту виконання запиту

Залишивши прапорець Підключення до певної таблиці встановленим, виберіть таблицю Клієнти (Customers) і натисніть Далі Пройшовши наступний етап роботи майстра, ви повернетеся до діалогового вікна Вибір джерела даних, в якому буде відображено імя файлу нового підключення Після того як ви виберете цей файл і натиснете Відкрити (Open), ви побачите діалогове вікно Імпорт даних (Import Data), показане на рис 2915

Рис 2915 Останній крок – завдання місця для розміщення імпортованих даних

Основне призначення вікна Імпорт даних – визначити місце для розміщення імпортованих даних Ви можете обмежитися тільки зазначенням місця, але при бажанні також побудувати на основі цих даних зведену таблицю, клацнувши на посиланні Створити звіт зведеної таблиці (Create A PivotTable Report) (Зведені таблиці розглядаються в розділі 30 «Аналіз даних за допомогою зведених таблиць») Крім того, ви вправі змінити властивості запиту за допомогою кнопки Властивості (Properties) або викликати Майстер запитів за допомогою кнопки Змінити запит (Edit Query)

Ми розглянемо властивості запитів і роботу з Майстром запитів нижче в даній главі Кнопка Параметри (Parameters), в нашому випадку недоступна, призначена для запитів, яким потрібна додаткова інформація під час їх виконання На рис 2916 представлений результат виконання запиту до таблиці Клієнти бази даних

«Борей»

Рис 2916 Результат запиту до бази даних «Борей»

Зовні таблиця результатів запиту нагадує звичайний список Excel, і багато в чому так воно і є Ви вільні застосовувати до неї команди фільтрації Excel, описані в главі 28

«Робота зі списками», змінювати форматування, виробляти з даними різні обчислення і т д Різниця між таблицею результатів запиту і звичайним списком Excel полягає в наступному:

► Excel запамятовує, звідки надійшли дані, і підтримує звязок з їх джерелом

Оновлення здійснюється на вимогу за допомогою команди Дані ► Оновити дані (Data ► Refresh External Data) або періодично, за допомогою команди Дані ► Імпорт зовнішніх даних ► Властивості діапазону даних (Data ► Import External Data ► Data Range Properties) В останньому випадку потрібно вказати часовий інтервал оновлення у хвилинах в діалоговому вікні Властивості діапазону даних (Data ► Import External Data ► Data Range Properties) (рис 2918)

► Таблицю результатів не можна перетворити на обєкт «список» і опублікувати на сайті SharePoint до тих пір, поки вона повязана з зовнішнім джерелом даних Щоб розірвати звязок, виберіть команду Властивості діапазону даних У діалоговому вікні Властивості зовнішнього діапазону зніміть прапорець Зберегти визначення запиту (Save Query Definition) і потім підтвердіть своє рішення

Іншими словами, логічно розглядати таблицю результатів як діапазон комірок, що володіє спеціальним якістю: здатністю оновлюватися Єдиними способами виявити відміну такого діапазону від звичайного є перегляд меню Дані та погляд на панель інструментів Зовнішні дані (External Data), що зявляється за замовчуванням кожен раз після виконання нового запиту (рис 2917) Якщо активна комірка знаходиться всередині діапазону даних запиту, команди Імпорт зовнішніх даних (Import External Data), Змінити запит (Edit Query), Властивості діапазону даних (Data Range Properties) та їх значки на панелі інструментів Зовнішні дані стають доступними

Властивості діапазону даних Оновити дані

Змінити запит Скасувати оновлення

Параметри запиту

Оновити все

Стан поновлення

Рис 2917 Панель інструментів Зовнішні дані

Режими оновлення та інші властивості запиту

Команда Дані ► Імпорт зовнішніх даних ► Властивості діапазону даних та її еквівалент на панелі інструментів Зовнішні дані відкривають діалогове вікно, показане на рис 2918 Це вікно дозволяє задати параметри, що відповідають за спосіб оновлення запиту За замовчуванням оновлення відбувається на вимогу користувача

– для цього достатньо клацнути на значку з червоним знаком оклику на панелі інструментів Зовнішні дані або вибрати команду Дані ► Оновити дані Щоб таблиця результатів запиту оновлювалася періодично, встановіть прапорець Оновлювати кожні (Refresh Every) і задайте бажаний часовий інтервал Для того щоб дані оновлювалися кожен раз при відкритті файлу, встановіть прапорець Оновлення при відкритті файлу (Refresh Data On File Open) Після цього буде потрібно задати режим для моменту закриття файлу, що припускає видалення зовнішніх даних з листа Така операція має сенс, оскільки немає необхідності зберігати у файлі Excel дані, які будуть оновлені при його відкритті (назва прапорця Видалити зовнішні дані з аркуша перед збереженням (Remove External Data From Worksheet Before Saving) дещо не відповідає його функції: дані видаляється не при збереженні книги, а тільки при її закритті)

За замовчуванням Excel оновлює дані у фоновому режимі, дозволяючи вам одночасно робити що-небудь інше Зрозуміло, цей режим особливо корисний у тих випадках, коли дані знаходяться на сервері і їх передача вимагає часу Якщо ж ви не бажаєте користуватися перевагами фонового режиму оновлення, зніміть прапорець Фонове оновлення (Enable Background Refresh)

У наступних розділах ми представимо інші аспекти роботи запиту і відповідні елементи управління, присутні в діалоговому вікні Властивості зовнішнього діапазону

Рис 2918Параметри, представлені в діалоговому вікні Властивості зовнішнього діапазону, відповідають різним аспектам роботи запиту

Перетворення діапазону зовнішніх даних у звичайний діапазон

Якщо ви більше не потребуєте в оновленні отриманих даних, зніміть прапорець Зберегти визначення запиту (Save Query Definition) В результаті Excel розірве звязок із зовнішнім джерелом і перетворить діапазон зовнішніх даних у звичайний список

Збереження пароля

Якщо прапорець Зберегти пароль (Save Password) встановлений, Excel запамятовує ваш пароль і не вимагає його введення кожного разу в момент оновлення Це зручно, але являє собою потенційну загрозу для конфіденційності даних, оскільки будь-яка людина, що має доступ до вашого компютера, тим самим має його і до тих даних, які надходять при оновленні

Користувача імена для полів

За замовчуванням Excel використовує імена полів із зовнішнього джерела, відображаючи їх в першому рядку діапазону зовнішніх даних Якщо це вас не влаштовує, зніміть прапорець Включити імена полів (Include Field Names) Потім на початку діапазону даних створіть рядок з власними іменами

Нумерація рядків

Якщо ви встановите прапорець Включити номери рядків (Include Row Numbers), Excel вставить зліва від діапазону зовнішніх даних стовпець, в якому будуть відображатися номери рядків діапазону, починаючи з нуля Нумерація здійснюється відповідно до порядку сортування, обраним при виконанні запиту Це дозволяє повернутися до первісного розташуванню рядків після виконання сортування в Excel

Форматування і розмітка даних

За замовчуванням Excel налаштовує ширину кожного стовпця по найдовшому значенням, що дозволяє відобразити його вміст повністю Якщо вас це не влаштовує, зніміть прапорець Задати ширину стовпця (Adjust Column Width) Крім того, програма запамятовує зміни, повязані із застосуванням фільтрів, сортування, автоформатування або з реорганізацією стовпців, і зберігає їх при оновленні даних Якщо ви хочете, щоб подібні зміни не враховувалися, зніміть два, що залишилися прапорця в розділі Формат і розмітка даних (Data Formatting And Layout)

Перезапис даних при оновленні

За замовчуванням Excel перед виконанням оновлення перевіряє, чи не спричинить воно втрати даних, що знаходяться поза діапазону зовнішніх даних Якщо нижче діапазону є інші дані (чого на практиці слід уникати), Excel вставляє порожні рядки, щоб не перезаписати вміст листа Якщо подальші оновлення призвели до зменшення діапазону зовнішніх даних, Excel видаляє невживані осередку, підтримуючи таким чином постійну відстань між нижньою межею діапазону та іншими даними робочого аркуша За допомогою перемикачів, розташованих у нижній частині діалогового вікна, ви можете дозволити програмі залишати невикористовувані осередки при зменшенні розмірів діапазону даних, щоб не зрушувати розташовані нижче значення, або взагалі дозволити перезапис даних

Автоматичне поширення формул

Нижній прапорець в діалоговому вікні Властивості зовнішнього діапазону несе в собі вельми корисне навантаження Якщо після виконання запиту ви створюєте обчислюваний стовпець всередині діапазону зовнішніх даних або поруч з ним, Excel розглядає його як частину цього діапазону Excel також автоматично поширює формули на нові рядки, створювані при оновленні, а в разі звуження діапазону зайві осередки з обчисленими значеннями видаляються

Звернемося до рис 2916 Припустимо, що ви хочете додати стовпець, в якому будуть відображатися тільки прізвища контактних осіб Ви можете додати новий стовпець праворуч від стовпця Звертатися К і ввести в комірку D2 наступну формулу:

= RIGHT (C2, LEN (C2)-FIND (“, С2)) При оновленні всі комірки нового стовпця будуть заповнені цією формулою

За замовчуванням автоматичне поширення до формул не застосовується Щоб включити цей режим, встановіть прапорець Заповнити формулами сусідні стовпці (Fill Down Formulas In Columns Adjacent To Data)

Редагування запиту

У нашому прикладі ми повністю імпортували таблицю Access з усіма її полями, не звертаючись до операцій фільтрації і сортування Ці операції можна виконувати безпосередньо в Excel, але, якщо запит адресований до великої зовнішній таблиці даних, переважніше сортувати і фільтрувати їх поза книги Сервер, на якому знаходиться база даних, робить все те ж саме набагато ефективніше крім того, пересилка вже відфільтрованих даних сприяє зниженню трафіку в мережі

Для того щоб імпортувати відфільтровані дані зовнішньої таблиці або відсортувати дані перед імпортом, необхідно змінити запит Редагування запиту також дозволяє підключити іншу таблицю і виключити з імпортованої таблиці частина її полів

Для того щоб змінити запит після імпорту даних в Excel, слід вибрати команду Дані ► Імпорт зовнішніх даних ► Змінити запит (Data ► Import External Data ► Edit Query) або натиснути на її значку на панелі інструментів Щоб відредагувати запит перед імпортом даних, натисніть кнопку Змінити запит (Edit Query) у діалоговому вікні Імпорт даних (Import Data), показаному на рис 2915 У будь-якому випадку буде запущений Майстер створення запитів, що є компонентом Microsoft Query Перше вікно майстра представлено на рис 2919

ПРИМІТКА

Якщо ваш запит неможливо змінити за допомогою майстра, ви потрапите безпосередньо в оточення Microsoft Query Робота з цією програмою розглядається в розділі

«Безпосередня робота з Microsoft Query»

Вибір таблиць і полів

У першому діалоговому вікні майстра зліва знаходиться список назв таблиць, а праворуч –

обрані поля Зліва від імен таблиць відображаються знаки структури Клацання на значку

«Плюс» розгортає таблицю і відображає всі її поля, а клацання на значку «мінус»

згортає таблицю

Для того щоб додати поле в запит, виділіть його імя в лівому списку і натисніть кнопку зі стрілкою, що вказує вправо Якщо потрібно видалити вибране поле, виділіть його в правому списку і натисніть кнопку зі стрілкою, спрямованої вліво Кнопка з подвійною стрілкою видаляє із запиту всі поля

Коли ви включаєте в запит додаткові таблиці, Microsoft Query обєднує їх за умови, що вони повязані Операція обєднання виконується в тому випадку, якщо програма знаходить первинний ключ в одній таблиці і поле того ж типу (зазвичай з таким же імям) в іншій таблиці Приклад запиту до кількох повязаних таблиць наведено в розділі «Безпосередня робота з Microsoft Query»

Рис 2919 Команда Змінити запит активізує Майстер створення запитів

(Програма Microsoft Query)

Фільтрація записів

Після вибору необхідних таблиць і полів та натискання кнопки Далі (Next) ви потрапляєте в наступне діалогове вікно майстра з підзаголовком Відбір даних (Filter Data), показане на рис 2920 Тут ви можете задати одне або декілька умов відбору Цей крок не є обовязковим якщо ви пропустите його, програма включить в результат всі записи з вибраних таблиць

Рис 2920 У цьому діалоговому вікні можна задати умови відбору,

дозволяють скоротити число імпортованих записів

Умова відбору має три компоненти: імя поля, оператор і значення Для кожного поля допускається задати до трьох критеріїв, повязаних між собою одним з логічних операторів (І, АБО) Список в лівій частині вікна містить імена полів, за якими

можна фільтрувати записи У списках, що розкриваються в центрі вікна задаються оператори порівняння, а правіше їх – вибираються значення обраного поля в базі даних

РАДА

Майстер запитів дозволяє задіяти основні оператори порівняння при створенні умов відбору При безпосередній роботі з Microsoft Query у вас зявляється можливість застосовувати чотири додаткових оператора: Міститься в (Is One Of), не міститься в (Is Not One Of), Між (Is Beetween) і Чи не між (Is Not Beetween) Ці оператори призначені для роботи з двома і більше значеннями, що не по силам майстру Додаткову інформацію ви знайдете в розділі «Безпосередня робота з Microsoft Query»

ПРИМІТКА

Майстер запитів має недолік, повязаний з відсутністю кнопки Видалити (Delete), що робить операцію видалення фільтра неочевидній Якщо ви натиснете кнопку Назад (Back), щоб повернутися до попереднього вікна, і потім натиснете в ньому кнопку Далі (Next), то потрапите у вихідне вікно, але при цьому в ньому збережуться введені умови відбору Натискання кнопки Скасування (Cancel) не дасть бажаного результату, оскільки призведе або до виходу з поточного сеансу редагування, або до запуску Microsoft Query Для того щоб видалити умова, розкрийте список операторів і виберіть порожній елемент на початку списку

Якщо ви фільтруєте за двома або більше полях, умови відбору для попереднього поля пропадають з області огляду після вибору другого поля Визначити, до яких полях ви вже застосували умови відбору, не представляє складності: імена таких полів відображаються жирним шрифтом

РАДА

Оскільки майстер дозволяє для кожного поля задавати до трьох умов відбору, ці конструюються фільтри досить ефективні, але якщо потрібно фільтрувати дані по декількох полях, процес створення умов відбору стане набагато більш наочним на рівні безпосередньої роботи з Microsoft Query Додаткову інформацію наведено в розділі «Безпосередня робота з Microsoft Query»

Сортування записів

Після введення всіх умов відбору натисніть кнопку Далі для переходу в третьому діалогове вікно Майстра запитів, представлене на рис 2921 Даний крок, як і попередній, не є обовязковим, і, якщо ви його пропустіть, Query поверне записи в тому порядку, в якому вони зберігаються в зовнішній базі даних

Щоб відсортувати записи, спочатку розкрийте список Сортувати по (Sort By) Тут ви знайдете імена всіх полів, включених в запит Виберіть поле і потім встановіть перемикачі, що знаходяться праворуч від списку, що розкривається, в порядку За зростанням (Ascending) або За спаданням (Descending) Для того щоб скасувати сортування по вже обраному полю, виберіть у списку Сортувати по порожній елемент, що знаходиться на початку списку На рис 2921 ми просимо впорядкувати записи по полю ОбращатьсяК

Рис 2921 Це діалогове вікно дозволяє впорядкувати записи, імпортовані в Excel

Збереження запиту

Заключне вікно майстра, представлене на рис 2922, дозволяє зберегти запит і вибрати варіант подальшої роботи з ним Натисніть кнопку Зберегти запит (Save Query) і задайте імя файлу Microsoft Query записує у файл DQY всю повязану з джерелом даних інформацію – імена таблиць і полів, фільтри і умови сортування Зверніть увагу на те, що файл DQY відрізняється від файлу ODC, який ми створили раніше Якщо останній містить інформацію, необхідну для підключення до зовнішнього джерела даних, то перший зберігає параметри запиту до цього джерела

Рис 2922 У цьому діалоговому вікні ви можете зберегти запит і вибрати варіант подальших дій

Для того щоб мати можливість використовувати створений запит в іншій робочій книзі, його необхідно зберегти За замовчуванням результуючий файл поміщається в

папку Мої джерела даних, і саме в цій папці його слід шукати після вибору команди Дані ► Імпорт зовнішніх даних ► Імпортувати дані (Data ► Import External Data ► Import Data) Крім того, цей файл можна відкрити за допомогою команди Дані ► Імпорт зовнішніх даних ► Створити запит (Data ► Import External Data ► Create Query), навіть якщо він не є новим запитом до бази даних Його імя буде присутній на вкладці Запити (Queries) діалогового вікна Вибір джерела даних (Select Data Source)

Заключне вікно майстра дозволяє перейти прямо в Microsoft Query для подальшої роботи із запитом Якщо ваша мета вже досягнута, виберіть варіант Повернути дані в Microsoft Excel (Return Data To Microsoft Excel) та натисніть кнопку Готово (Finish)

РАДА

Будь DQY-файл запускається з вікна Провідника Windows, подібно звичайному файлу XLS

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*