МЕТОДИ СПИСКУ ЗНАЧЕНЬ

З прикладу видно, що методи списку значень, як це й годиться при роботі з обєктами подібного роду, дозволяють додавати, змінювати, видаляти, сортувати, знаходити, відображати і вибирати дані Слід очікувати, що аналогічні методи ми виявимо, працюючи, наприклад, з таблицею значень або текстом Повний список методів, що застосовуються зі списком значень, наведено в табл 33

Методи списку значень

Таблиця 33

Метод

Опис

сЗначДобавітьЗначеніе (знач, [Пред])

Додає елемент зі значенням знач

та поданням пред в кінець списку

сЗначВставітьЗначеніе

(Поз, знач, [пред], [кол])

Вставляє в списоккіл елементів зі значеннямзнач та поданнямпредпочинаючи з позиції поз списку Повинно виконуватися умова 1 <= поз <= сЗначРазмерСпіска () + 1

рази = СЗначРазмерСпіска ()

Повертає число елементів у списку

поз = СЗначНайтіЗначеніе (знач)

Повертає номер позиції елемента списку, що має значеннязнач,або нуль, якщо такого елемента в списку немає При наявності у списку декількох елементів зі значенням знач повертається номер першого елемента, що містить шукане значення

знач = сЗначПолучітьЗначеніе

(Поз, [пред])

Повертає значення елемента з номером поз і заносить в параметр пред, якщо він заданий, подання цього елемента

сЗначУстановітьЗначеніе

(Поз, знач, [пред], [кол])

Замінюєкіл раз існуючі значення

та подання елементів списку відповідно на знач і пред починаючи з позиціїпоз Значення параметра кіл, якщо він опущений, дорівнює одиниці

Метод

Опис

знач = сЗначПолучіть (пред)

Повертає значення елементу списку за його поданням предабо пусте значення, якщо поданняпред у списку не знайдено

сЗначУстановіть (перед),знач)

Знаходить перший елемент списку з заданим поданням пред і замінює існуюче значення елементу списку на значЯкщо елемент не знайдений, метод додає в кінець списку новий

елемент зі значеннямзначта поданнямпред

сЗначУдалітьЗначеніе (поз, [Кол])

Видаляєкіл елементів списку починаючи з вказаною позиції Значення параметра кіл, якщо він опущений, дорівнює одиниці Якщо кіл > 0 і вказує за межі списку, то видаляються всі елементи списку починаючи

з позиції поз Якщо кіл < 0, метод ігнорується

сЗначУдалітьВсе ()

Видаляє всі елементи списку Відповідає виклику сЗначУдалітьЗначеніе (1, сЗначРазмерСпіска ())

сЗначСортіровать ([напр], [Податей])

Сортує елементи списку за їх значенням Якщо напр = 0 або опущений, то сортування здійснюється за зростанням значень, в іншому випадку –

за спаданням Якщо значення списку це документи і по Даті = 1, то документи сортуються за датою,

в іншому випадку за значенням

сЗначСортироватьПоПредставлению

([Напр])

Сортує елементи списку за їх уявленнями Якщо напр = 0 або опущений, то сортування здійснюється за зростанням значень,

в іншому випадку за спаданням

сЗначСдвінутьЗначеніе (кіл,поз)

Переміщує елемент списку з позиції поз на кіл позицій вниз, якщо кіл> 0, або на кіл позицій вгору, якщо кіл < 0 Якщо параметр кіл вказує

на неіснуючу позицію, то зсув виконується або у вершину списку, якщо кіл < 0, або в його кінець, якщо кіл> 0

прапор = СЗначПрінадлежіт (знач)

Повертає одиницю, якщо в списку є елемент, значення якого дорівнює знач, або нуль –

в іншому випадку

прапор = СЗначВибратьЗначеніе

(Знач, заг, [нПоз], [затримка], [спосіб])

Викликає, якщо спосіб опущений або дорівнює 1 або 2, діалог, що має заголовок заг і містить список уявлень елементів списку значень

У діалозі (або вікні зі списком) курсор

позиціонується на елементі зі значенням знач або на першому елементі, якщо значеннязнач у списку немає Після вибору подання та натискання ОК повертає 1, в параметр знач заносить значення обраного елемента, а в параметр нПоз, якщо він заданий, його номер у списку Якщо спосіб = 1, то вікно для вибору відображається у вигляді меню, інакше, якщо спосіб = 2, вікно відображається у вигляді невеликого списку Сенс параметра затримкасм в табл 23

Метод

Опис

прапор = СЗначОтметітьЗначенія

(знач, заг, [нПоз], [затримка])

Викликає діалог (рис 32), що має заголовок заг і містить список уявлень елементів списку значень, та надає можливість встановити або зняти позначку з елемента списку

У діалозі курсор позиціонується на елементі

зі значенням знач або на першому елементі, якщо значеннязнач у списку немає Після вибору подання та натискання ОК повертає 1,

в параметр знач заносить значення обраного елемента, а в параметр нПоз, якщо він заданий, –

його номер у списку Сенс параметра затримка

см в табл 23

відмітка= СЗначПометка (поз, [Прапор])

Позначає, якщо прапор = 1, елемент списку значень, що має позицію поз, або, якщо прапор = 0, знімає відмітку з даного елемента Якщопрапор опущений,

то відмітка елемента не змінюється Повертає

значення позначки елемента (0 або 1), яке він мав до виклику методу

номердая = сЗначТекущаяСтрока ([Номер])

Повертає номер елемента списку, на якому знаходиться курсор в елементі діалогу Список або Поле зі списком, і встановлює курсор, якщо заданий параметрномер,на елемент списку, номер якого збігається зі значенням параметра

стр = СЗначВстрокуСРазделителями ()

Перетворює значення списку в рядок, що містить укладені в подвійні лапки значення списку, якщо вони мають нечислової тип, або числа, якщо значення списку числового типу

сЗначИзСтрокиСРазделителями (стр)

Перетворює рядок стр,містить розділені комами послідовності символів або цифри в значення списку

сЗначВигрузіть (знач, [Поз], [кол])

Вивантажує в список або таблицю значеньзнач колелементів списку значень починаючи з позиції поз цього списку У результуючому списку (таблиці) вивантажені елементи розташовуються

з першої позиції При вивантаженні в таблицю в неї додається новий стовпець Список значень,

в який проводиться вивантаження, може бути створений функцією СоздатьОбект, але повинен бути порожнім значенням Якщозначне є списком або таблицею значень, то в результаті виконання процедури Вивантажити, знач придбає тип СпісокЗначеній

Рис 32 Діалог після виклику сЗначОтметітьЗначенія (код,

“Позначка елементів списку) сЗнач список з наведеної в розд 332 процедури Виконати перед викликом діалогу виконано присвоювання: код = 100

Зауваження:

1 ІмясЗнач списку значень, вжите в табл 33 перед назвою методів, може бути довільним

2 Якщо метод може викликатися як функція, то він розміщується в правій частині оператора присвоювання Нагадаємо, що будь-який метод може викликатися як процедура

3 У методах для списку значень ПолучітьЗначеніе, УстановітьЗначеніе, УдалітьЗначеніе і Позначка повинна виконуватися умова 1 &lt =поз < =сЗначРазмерСпіска ()

4 Якщо в методах ВставітьЗначеніе, ПолучітьЗначеніе, УстановітьЗначеніе, УдалітьЗначеніе і Позначка задана невірно позиція поз,то виводиться повідомлення Індекс не входить в межі списку значень, метод ігнорується, обчислення тривають

5 Якщо в методах СдвінутьЗначеніе і Вивантажити задана невірно позиціяпоз, то виникає завершальна роботу програми помилка виконання, сопровождавмая сполученням Номер за межами значення.

6 У документації по вбудованому мови 1С вказано, що метод СдвінутьЗначеніе переміщує значення списку на нову позицію Насправді на нову позицію переміщаються і значення, і подання, і позначка, тобто елемент списку Аналогічні неточності присутні і при описі інших методів, наприклад вказується, що метод УдалітьЗначеніе видаляє значення, в той час як він видаляє, якщо правильно задані параметри, елементи списку

ПрикладРядок із роздільниками перетворюється в список значеньсЗнач, в якому потім визначаються уявлення і здійснюється, починаючи з другого елементу, вивантаження списку сЗнач в список сЗнач2 Отриманий список виводиться привидів в розд 332 процедурою Контроль

перем сЗнач2

/ / Не забуваємо про те, що присутні в символьної константі лапки

/ / Повинні повторюватися двічі

стр = ” Цех 1 , НПК 20 , Відділ 48 , 24; сЗначИзСтрокиСРазделителями (стр)

/ / Текст процедури Контроль см в розд 332

Контроль (сЗнач, Контрольний висновок значень отриманого з рядка списку”)

/ / Визначаємо подання списку сЗнач,рівним номеру елемента,

/ / Якому це подання належить Значення елементів зберігаємо для ін = 1 по сЗначРазмерСпіска () цикл

сЗначУстановітьЗначеніе (ін, сЗначПолучітьЗначеніе (ін), ін) конецЦікла

/ / Змінна сЗнач2оголошена оператором Хм Без цього оголошення її

/ / Не можна використовувати в якості фактичного параметра процедури Вивантажити сЗначВигрузіть (сЗнач2, ​​2) / / Копіювання здійснюємо з другої позиції Контроль (сЗнач2, ​​Контрольний висновок значень списку сЗнач2 )

Результатпісля другого виклику процедури Контроль: Контрольний висновок значень списку сЗнач2

НПК 20 лютого

Відділ 483244

Джерело: Бартеньев О В 1С: Підприємство: програмування для всіх Базові обєкти та розрахунки на одній дискеті М: Діалог-МІФІ, 2005 464 с

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*