Рейтинг постачальників

Вибір постачальника – одне з найважливіших завдань фірми Під цим терміном мається на увазі процес оцінки можливих постачальників і прийняття рішень про стратегічне партнерство

Істотний вплив на вибір постачальника надають результати роботи за раніше укладеними договорами, на підставі виконання яких можна провести розрахунок рейтингу постачальника Очевидно, що система контролю виконання договорів поставки повинна дозволяти накопичувати інформацію, необхідну для такого розрахунку

Перед розрахунком рейтингу слід визначити, на підставі яких критеріїв буде прийматися рішення про перевагу того чи іншого постачальника Як правило, в якості таких критеріїв використовуються ціна, якість товарів, що поставляються і надійність поставки Однак при необхідності отримання більш точної оцінки цей список може бути розширений Слід визначити вагу (ваговий коефіцієнт) того чи іншого критерію в загальній сукупності Вага критерію та оцінка визначаються експериментальним шляхом з урахуванням значущості кожного критерію для організації Зазвичай вагові коефіцієнти вибираються таким чином, що їх сума дорівнює одиниці

Наступним етапом визначення рейтингу постачальників є їх оцінка по намічених критеріям

. Постачальницька логістика

Далі отримані оцінки кожного постачальника за окремими критеріями слід помножити на вагу критерію, результати складаються і дають підсумковий рейтинг На рис 331 показані результати розрахунку рейтингу постачальників за такою методикою

Рис 331 Розрахунок рейтингу постачальників

У деяких випадках описана методика може виявитися надто приблизною, оскільки в ній не враховуються тенденції зміни показників, за якими проводиться оцінка постачальників На рис 332 показані результати розрахунків за методикою, що враховує ці додаткові чинники

Основна складність даної методики полягає в обчисленні темпів зміни показників Для цього використовуються такі формули

1 Розрахунок середньозваженого темпу зростання цін (Тц) на товари, що поставляються

Середньозважений темп росту цін обчислюється за формулою:

Tц = ΣТцi  × di,

де Тц – темп зростання ціни на i-Ю різновид товару, що поставляється

d – Частка i-Ой різновиду товару в загальному обсязі поставок поточного періоду

n – Кількість поставляються різновидів товарів

Темп зростання ціни на i-Ю різновид товару, що поставляється розраховується за формулою:

Тц = (Р 1 / P 0) × 100,

i               i               i

де P 1 – ціна i-Й різновиду товару в поточному періоді

P 0 – ціна i-Й різновиду товару в попередньому періоді

Частка i-Ой різновиду товару в загальному обсязі поставок розраховується за формулою:

d  = (S  / ∑ Si),

i              i

де S – Сума на вартість товару i-Й різновиди в поточному періоді, руб

2 Розрахунок темпу зростання поставки товарів неналежної якості (показник якості) Темп зростання поставки товарів неналежної якості (Тнк) по кожному постачальнику розраховується за формулою:

Тнк = dНК1 / dнк0 × 100,

де dНК1 – частка товару неналежної якості в загальному обсязі поточного періоду

dнк0 – частка товару неналежної якості в загальному обсязі постачань попереднього періоду

3 Розрахунок темпу зростання середнього запізнення (показник надійності постачання, Тнп)

Темп зростання середнього запізнення по кожному постачальнику визначається за формулою:

Тнп = (Осп1 / Осп0) × 100,

де Осп1 – середнє запізнення на одну ставку в поточному періоді, днів

Осп0 – середнє запізнення на одну поставку в попередньому періоді, днів

При обчисленнях за наведеними формулами в осередок B20 (темп росту цін) введена формула = (E8/E4) * 100 * (D8 * E8 / (D8 * E8 + D9 * E9)) + (E9/E5) * 100 * (D9 * E9 / (D8 * E8 + D9 * E9)) У осередок C20 (темп росту кількості товарів неналежної якості) – формула = (F8/F4) * 100, в осередок C21 (темп росту затримок поставок) – формула = (G8/G4) * 100 Підсумкове значення рейтингу в комірці C22 розраховується за формулою = B20 * C14 + C20 * C15 + E20 * C16

Рис 332 Розрахунок рейтингу постачальників з урахуванням динаміки показників

Обчислені за такою методикою значення рейтингів різних постачальників дають більш повну інформацію для аналізу Для більш наочного відображення результатів обчислень можуть бути додані графіки та діаграми різного виду Це особливо доцільно при досить великій кількості поставщи ков і видів товарів

Джерело: Трусов А Ф Excel 2007 для менеджерів та економістів: логістичні, виробничі та оптимізаційні розрахунки (+ CD) – СПб: Питер, 2009 – 256 с: Ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*