Системні угоди Bascom-8051

Елементи

Призначення і застосування елементів мови Bascom

Символи

0 .. 9, @, #, $,%,, &, (,), {,}, _, A .. Z (рядкові a .. z рівноцінні прописним)

Знаки

*

+

,

/

:

«

&lt&nbsp

=

&gt&nbsp

\

Пробіл (blank or space)

Апростроф (Single quotation mark або apostrophe)

Зірочка або знак множення (asterisks) Плюс або знак додавання (plus sign) Кома – роздільник операндів (comma)

Тире або мінус або знак віднімання (minus sign)

Точка роздільник або десяткова крапка (period or decimal point) Дробова риса або знак ділення (slash or division symbol) Двокрапка – роздільник операцій, визначає мітки (colon)

Подвійні лапки – визначник текстових констант (double quotation mark)

Крапка з комою (semicolon) – роздільник даних, знак коментарів у асемблері Знак відношення значень – менше ніж (less than)

Знак рівності і присвоєння значення (equal sign)

Знак відношення значень – більше ніж (greater than)

Зворотній дріб (backslash) – знак ділення цілих чисел

Змінні

Bit

Byte Word Integer

Long String Single

Array

Один двійковий розряд, розташований в бітової області процесора (всі біти від 0 до 255) Приймають значення 0 або 1В деяких випадках доступні, як біти, окремі розряди 8 -, 16 – і 32-бітових змінних Однак, біти регістрів, що знаходяться поза зона бітової адресації, не можуть бути іменовані, як повноцінні бітові змінні (їх адресу не може бути визначений як число)

8 бітове число – діапазон значень від 0 до 255 (00 – FFh)

16 бітове число – діапазон значень від 0 до 65535 (0000 – FFFFh)

16 бітове число (змінна зі знаком) – діапазон значень від 0 до 32767 (0000 – 7FFFh) і від мінус 1 до мінус 32 768 (FFFFh – 8000h)

32 бітове число (змінна зі знаком) – діапазон значень від 0 до 2147483647 (00000000 – 7FFFFFFFh) і від мінус 1 до мінус 2147483648 (FFFFFFFFh – 80000000h)

Текстовий рядок з роздільником 00h, подовжують її на одиницю Довжина рядка може досягати 254 байт символів Порожній рядок читається як 00h – тільки роздільник

Число з плаваючою точкою в стандарті IEEE Порядок від мінус 127 до +127 Три байта

нормалізованої мантиси довжиною в 24 біта Старший біт мантиси не записуватиме, оскільки передбачається, що він завжди дорівнює 1, тобто число вважається нормалізованим

31 30                23 22                                                            0

знак порядок мантиса

Масив змінних містить послідовність елементів одного типу Кожен елемент масиву має, що визначає його, власний порядковий номер – індекс (index) Зміни (дії) можуть проводитися з будь-яким елементом масиву незалежно від інших Індекс може числовий константою, байтом або словом (integer або word) Масив може містити до 65 535 елементом Нумерація елементів масиву починається з першого номера, наприклад, масив Ar з десяти елементів містить елементи від Ar (1) до Ar (10) Увага Не всі оператори можуть працювати зі змінними з масиву

Константи

Числові значення, що використовуються в програмі, можуть бути визначені з використанням

символьного імені та зазначенням типу Задаються константи повинні мати всі ті ж типи, що і змінні При використанні такої константи надалі використовується тільки імя Можна записувати числове значення константи і безпосередньо в якості

операнда, як значення біта, двійкове число, шістнадцяткове число, десяткове ціле

число, число з десятковою точкою Формат записуваного числа повинен відповідати типу змінної, з якою проводиться операція Строкові константи записуються у вигляді текстового рядка в подвійних лапках

Числа

1, 23, 4567 – Десяткові, в природному вигляді Зазвичай так записуються цілі числа

&ampHA, &ampHFEE,  &ampH001023F0 – Шістнадцяткові з префіксом & H &ampB0001, &amp10111101– Двійкові з префіксом & B 1234 – З десятковою крапкою Ці числа перетворюються у формат з плаваючою крапкою -123, -10000 – Цілі відємні числа Ці числа перетворюються в негативні двійкові цілі числа і записуються в додатковому коді Якщо десятковому числу відповідає змінна типу Single, число перетвориться у формат з

плаваючою крапкою Для тих випадків, коли компілятор не може визначити тип задається

константи, наприклад, при заповненні полів безпосередніх даних за допомогою оператора Data, слід додавати до числа суфікс 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 20, &ampHFF, &ampB00101111 – Дані, записані без суфікса, сприймаються як байтові константи1000%  , 2000% ,  &amphAD1C%  – Двобайтні константи (word і integer) 1000&amp , 20000000&amp – Чотирьохбайтові константи (long) 1111 , 10000000 – Константи у форматі з плаваючою точкою (single)

Імена змінних,

констант

і міток

Будь-які імена, за винятком зарезервованих слів Bascom, довжиною від одного до 32

символів і починаються з літери Можна застосовувати символи тільки латинського алфавіту від A до Z, цифри і символ _ (подчерківатель як псевдопробел) Відмінностей між великими та малими символами не робиться Загальноприйняті імена всіх внутрішніх службових регістрів (SFR) також входять до складу застосовуваних змінних, якщо вони визначені в момент компіляції SFR визначаються вмістом діючої файлу typedat, в якому вказані їх імена і відповідні їм адреси Загальноприйняті імена бітів необхідно визначати в програмі Бейсика як частини байтових регістрів

Знак дії

=

Знак дії: присвоєння змінної цифрового або символьного значення (завантаження

змінної), вирівнювання значень правої і лівої частини виразів (арифметичні або логічні дії), вирівнювання значень змінних (перезапис або перетворення формату даних) Кожен знак = повинен відповідати тільки одному дії Перетворення форматів – це теж дія

Знаки відносини

=

&lt&gt&nbsp

&lt&nbsp

&gt&nbsp

&lt=

&gt=

Відповідають таким операціям порівняння (застосовні з змінними типу): Рівність (Equality) – X = Y (Const, Bit, Byte, Word, Integer, Long, String, Single) Нерівність (Inequality) – X <> Y (Const, Bit, Byte, Word, Integer, Long, String, Single) Менше ніж (Less than) – X < Y. (Const, Byte, Word, Integer, Long, Single)

Більше ніж (Greater than) – X> Y (Const, Byte, Word, Integer, Long, Single)

Менше або дорівнює (Less than or equal) – X <= Y. (Const, Byte, Word, Integer, Long, Single)

Більше або дорівнює (Greater than or equal) – X> = Y (Const, Byte, Word, Integer, Long, Single)

Знаки логічних

операцій

NOT

AND OR XOR

Відповідають наступним логічним операціям (з змінними типу сonst, Bit, Byte, Word, Integer, Long):

Інверсія (complement): 0 = NOT 1, 1 = NOT 0

І (Conjunction): 1 = 1 AND 1, 0 = 1 AND 0 = 0 AND 0

АБО (Disjunction): 1 = 1 OR 1 = 0 OR 0, 0 = 0 OR 0

Виключає АБО (Exclusive or): 1 = 1 XOR 0, 0 = 0 XOR 0 = 1 XOR 1

Знаки арифметичних операцій

+

*

/ Або \

Відповідають таким арифметичним операціям (з змінними типу):

Додавання (Const, Byte, Word, Integer, Long, String *, Single) Вирахування (Const, Byte, Word, Integer, Long, Single) Множення (Const, Byte, Word, Integer, Long, Single) Розподіл (Const, Byte, Word, Integer, Long, Single)

* – Рядкові змінні складаються не арифметично

Джерело: МЛКуліш, ДОВІДНИК З ПРОГРАМУВАННЯ BASCOM-8051, Краснодар 2001

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*