Управління завданнями

Завданням називають послідовність дій, які виконуються в певному порядку Наприклад, ви можете визначити, що при успішному виконанні дії 1 буде виконано дію 2, в іншому випадку – дію 3 Дії мають два основних типи Перший тип задіє реплікацію Другий тип виконує сценарій Transact-SQL, або ActiveX (написаний на мові JScript або JavaScript), або команду операційної системи Слід зазначити, що останній тип використовується найчастіше Після кожної дії можна визначити наступне дію, що залежить від успіху чи невдачі попередньої операції Ви можете скористатися декількома варіантами:

■ перейти до наступного кроку

■ перейти до дії із заданим номером в даній послідовності дій

■ завершити виконання завдання, рапортуючи про його успіх

■ завершити виконання завдання, рапортуючи про помилку

При бажанні ви можете також задати кількість спроб виконання дій, що вживаються перед тим, як повідомити про безуспішному його виконанні З завданням може бути асоційований один або кілька графіків Це дозволяє автоматично запускати завдання в різний час У графіку можна задати одноразове виконання завдання в призначений час, а також його виконання на регулярній основі Також можна ініціювати виконання завдання під час запуску SQL Server Agent або під час простоїв процесора На вкладці Advanced діалогового вікна параметрів служби SQL Server Agent (рис 388) можна визначити, за яких умов процесор вважається простойний При цьому слід враховувати, що середнє завантаження процесора не повинна перевищувати заданий рівень протягом декількох секунд На закінчення потрібно налаштувати повідомлення для інформування про успішне або безуспішному завершенні завдання

Рис 388 Задайте умови, при яких процесор вважається простойний

Л Важливо усвідомлювати, що сервер не здатний повністю простоювати Навіть при

грамотно виконаної настроювання його завантаженість не опускається нижче 2-3%

Jgo З цього випливає, що установка середнього рівня завантаження в нульове значення

призведе до того, що завдання не буде виконано ніколи У той же час не Перевірено варто встановлювати цей поріг на занадто високому рівні, щоб не виникало війни за ресурси з активними клієнтськими завданнями, виконуваними в реальному часі Як правило, найбільше підходять рівні, встановлені в значення від 5 до 12 Аналогічно, і час простою є важливим фактором Зазвичай встановлюють значення в межах від 360 до 600 секунд Водночас адміністратори особливо великих систем можуть подумати і про більш високих значеннях, щоб гарантувати наявність стану простою, а адміністратори малих систем можуть максимально ефективно використовувати час простою за рахунок зниження порога його тривалості

Деякі майстри виконують основну роботу за лаштунками Серед таких майстрів можна згадати такі: майстер плану обслуговування, майстер резервування, а також майстри імпорту та експорту служби перетворення даних Всі форми реплікації також створюють завдання, що виконуються у фоновому режимі

Як і у випадку з попередженнями, всі завдання створюються в діалоговому вікні New Job Створення завдання передбачає виконання пяти дій

1 Створення визначення завдання

2 Налаштування кожного виконуваного дії

3 Визначення наступного кроку для кожної дії

4 Конфігурування графіка запуску завдання

5 Формування повідомлень про успішне або помилковому завершенні завдання

У наступних підрозділах ми докладно розглянемо кожне з цих дій Перший з них присвячений додатковому етапу створення категорії завдань

Створення категорії завдань

Як буде показано в наступному розділі, при створенні завдання його потрібно призначити деякої категорії Це дозволяє групувати подібні завдання Нижче наведений список дій, що дозволяє управляти категоріями завдань

1&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Запустіть SQL Server Management Studio і знайдіть папку Management конфигурируемого сервера

2&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Розкрийте папку SQL Server Agent

3&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Клацніть правою кнопкою миші на папці Jobs і виберіть у контекстному меню пункт Manage Jobs Categories Відкриється діалогове вікно управління категоріями завдань, показане на рис 389

4&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Щоб створити нову категорію, клацніть на кнопці Add Відкриється діалогове вікно властивостей нової категорії

5&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp У полі Name введіть описову назву категорії

6&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Додайте в категорію завдання, встановивши прапорець Show All Jobs і відзначивши потрібні завдання прапорцями У списку відобразяться всі завдання, яким автоматично були призначені категорії, а також ті, яким вони не призначено

Рис 389 Діалогове вікно Manage Job Categories

дозволяє управляти приналежністю завдань до категорій

Діалогове вікно Manage Job Categories можна також використовувати і для видалення існуючих категорій Для цього виділіть завдання, які хочете видалити, і клацніть на кнопці Delete

При бажанні в цьому вікні ви можете відобразити список завдань, призначених обраної категорії Виділіть категорію, яку хочете переглянути, і клацніть на кнопці View Jobs Додавання додаткових завдань в категорії виконується за допомогою установки прапорця завдання в стовпці Select діалогового вікна New Job Category

Створення визначення завдання

Головним компонентом визначення завдання є його унікальне імя-саме воно буде використовуватися для звернення до завдання Наприклад, це імя можна використовувати при конфігуруванні реакції на попередження Ось як створюється визначення завдання

1&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Запустіть SQL Server Management Studio і знайдіть папку SQL Server Agent конфигурируемого сервера

2&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Розкрийте папку SQL Server Agent, щоб побачити містяться в ній елементи

3&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Клацніть правою кнопкою миші на папці Jobs і виберіть у контекстному меню пункт New Job Відкриється діалогове вікно формування нового завдання, показане на рис 3810

4&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp У вкладці General надайте завданням унікальне імя, розмір якого не повинен перевищувати 128 Виберіть коректну категорію і власника завдання, введіть його опис Власника існуючого завдання можуть змінити лише адміністратори

Рис 3810 Призначте нового завдання категорію і власника

В якості власника можуть зазначатися тільки існуючі облікові записи Якщо ви не знайшли запис, з якою хочете ідентифікувати завдання, вийдіть з вікна визначення завдання, клацнувши на кнопці Cancel, після чого пройдіть повну процедуру створення нової реєстраційної запису Для цього розгорніть папку Security, що знаходиться трохи нижче елемента Management, клацніть правою кнопкою миші на елементі Logins і виберіть у контекстному меню пункт New Login

5&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Виділіть папку Targets Виберіть елемент Target Local Server для завдань, призначених для запуску на одному локальному компютері Якщо завдання охоплює безліч серверів, виберіть елемент Target Multiple Servers, потім виберіть той сервер, на якому буде виконуватися завдання При бажанні ви можете запустити завдання на групі серверів для цього виділіть всі відповідні елементи

1 Клацніть на кнопці Apply, щоб створити визначення завдання Тепер ви готові до подальших дій, які будуть описані в наступних підрозділах

Налаштування дій, які виконуються в завданні

Після створення визначення завдання ви можете приступити до створення складових його дій Для цього перейдіть на вкладку Steps (рис 3811) діалогового вікна параметрів завдання На сторінці, ви побачите ряд кнопок

■ New – для створення нової дії

■ Insert – для створення дії, що передує виділеному

■ Edit – для редагування виділеного дії

■ Delete – для видалення вибраної дії

■ Move step up – для переміщення виділеного дії вгору за списком

■ Move step down – для переміщення виділеного дії вниз за списком

■ Start step – для вибору дії, виконуваного першим Перша дія позначається зеленим прапорцем

Рис 3811 Завдання може складатися з одного або кількох дій всі вони створюються на сторінці Steps

При створенні нової дії відкривається діалогове вікно, показане на рис 3812 Всі дії повинні мати унікальне імя, що містить до 128 символів Для трьох найбільш поширених типів дій (Сценарії Transact-SQL і ActiveX, а також команди операційної системи) в полі команди вводиться виконуваний код Ви можете також скористатися кнопкою Open для завантаження програмного коду з файлу Кнопка Parse дозволяє перевірити синтаксис команди

Рис 3812 Одна дія може містити будь-який код Transact-SQL

Після введення коду для дії перейдіть на вкладку Advanced (рис 3813) діалогового вікна New Job Step і визначте, що має статися після виконання даної дії У цій же вкладці ви можете визначити кількість спроб виконання дії, якщо воно закінчилося невдачею, а також проміжок часу між цими спробами (у хвилинах)

Puc 3813 У вкладці Advanced визначається, що має статися після виконання дії

Конфігурування графіка виконання завдання

Після введення всіх дій формованого завдання ви можете визначити, коли дане завдання повинне запускатися на виконання Ця настройка виконується у вкладці Schedule діалогового вікна Job Properties Клацніть на кнопці New Schedule, щоб відкрити діалогове вікно формування нового графіка, показане на рис 3814

Рис 3814 Завдання може бути запрограмовано як для одноразового, так і для регулярного виконання

Більшість завдань обслуговування бази даних виконуються на регулярній основі Якщо вам не підходить час, призначене за замовчуванням (полудень неділі), ви можете самі задати частоту і час початку Як ви могли побачити на рис 3814, при визначенні графіка у вас повністю розвязані руки

Обробка повідомлень про успіх і невдачі операції

Завершується налаштування завдання у вкладці Notifications діалогового вікна Job Properties (рис 3815) Тут визначається тип повідомлення, що генерується при успішному і невдале завершення операції При цьому ви можете відправити повідомлення оператору (електронною поштою, на пейджер або за допомогою повідомлення Net Send), запротоколювати відповідна подія, автоматично видалити дію, а також використовувати будь-яку комбінацію цих операцій

Рис 3815 Визначте тип повідомлення, використовуваного при вдалому або невдалому завершенні завдання

Резюме

Служба SQL Server Agent стане вашим союзником, допомагаючи не забути про критичних завданнях обслуговування бази даних і про події, які вимагають вашої або стороннього втручання Перша мета досягається шляхом планування повторюваних завдань другий – за допомогою попереджень

У цьому розділі ми розглянули питання, повязані з налаштуванням служби SQL Server Agent Ви дізналися, що собою являють завдання, оператори та попередження, ознайомилися з діями, необхідними для управління цими обєктами Коротше кажучи, тепер ви можете вважати себе повністю підготовленим для автоматизації критичних завдань обслуговування бази даних

Реплікація даних

У будь-якому середовищі, де адміністратору баз даних доводиться управляти більше ніж одним екземпляром SQL Server, рано чи пізно доводиться поширювати між ними дані Завдання ускладнюється, якщо доводиться переносити дані між різними СУБД SQL Server пропонує безліч способів поширення даних в новій версії список цих коштів був додатково розширено На відміну від інших СУБД, рішення розповсюдження даних від Microsoft доступні безкоштовно в той же час пропоноване ними різноманіття методів і їх надійність роблять їх незамінними компонентами будь-якої системи поширення даних

Джерело: Нільсен, Пол Microsoft SQL Server 2005 Біблія користувача : Пер з англ – М: ООО ІД Вільямс , 2008 – 1232 с : Ил – Парал тит англ

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*