Вбудовані функції ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ДАНИХ

281 ВБУДОВАНІ МАТЕМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ

Наведені в табл 27 математичні функції застосовуються з числовими типами даних Вони мають як аргументи числові вирази і повертають (якщо при їх виконанні не виникло помилки) деякий число

Математичні функції

Таблиця 27

Функція

Що повертає

результат = Окр (число, [чіслоЗнаков], [спосіб])

Округлене значення параметра числоПараметр чіслоЗнаков, якщо він присутній, задає число знаків дробової частини результату Значення за умовчанням 0 Параметрспосіб,якщо він обчислюється із значенням 1, встановлює, що число виду 15 округлюється до числа 2 або округлюється до числа 1 в іншому випадку

Значення за умовчанням 0

результат= Цілий (число)

Цілу частину параметрачисло

мінЗначеніе = Мін (число1, [число2], .., [чіслоN)

Мінімальне значення своїх параметрів Може мати тільки один параметр число

максЗначеніе = Макс (чнсло1,

[Число2],..,  [ЧіслоN)

Максимальне значення своїх параметрів Може мати тільки один параметр число1

результат= Лог10 (число)

Десятковий логарифм аргументу число або нуль, якщо аргумент менше нуля Виникне завершальна помилка, якщо аргумент дорівнює нулю

результатЛог (число)

Натуральний логарифм аргументу числоабо нуль, якщо аргумент менше нуля Виникне завершальна помилка, якщо аргумент дорівнює нулю

Приклади:

Повідомити (Окр (245, 1, 1)) / / 25

Повідомити (Окр (245, 1, 0)) / / 24

Повідомити (Окр (2597)) / / 3

Повідомити (Цел (29))

//

2

Повідомити (Мін (-29, -5,

12))

//-5

282 Вбудовані функції ДЛЯ символьних ДАНИХ

Приводяться в табл 28 Параметри, імя яких містить слово рядок аботекст, є символьними виразами, а що мають словочислочисловими Використовуються цілі частини числових параметрів, якщо вони є нецілі числами

Функції для рядків

Таблиця 28

функція

Що повертає

довжинаСтрДліна (рядок)

Довжину параметрарядок

прапор = ПустаяСтрока (рядок)

Число 1, якщо рядок має нульову довжину або складається з одних прогалин, або 0-в іншому випадку

новаяСтрокаСокрЛ(Рядок)

Рядок, одержувану в результаті видалення провідних прогалин у аргументірядок

новаяСтрока= СокрП(Рядок)

Рядок, одержувану в результаті видалення завершальних прогалин у аргументі рядок

новаяСтрока= СокрЛП (рядок)

Рядок, одержувану в результаті видалення ведучих і завершальних прогалин у аргументі рядок

подстрока = Лев (рядок, число)

Рядок, що містить першічислосимволів параметра рядокабо весь рядок рядок,якщо число => СтрДліна (рядок) Якщочисло <= 0, то повертається

рядок нульової довжини

подстрока = Прав (рядок, число)

Рядок, що містить останні числосимволів параметрарядок або весь рядок рядок, якщочисло> СтрДліна (рядок)Якщо число < 0, то повертається

рядок нульової довжини

подстрока = Сред (рядок, число1, [число 2])

Рядок, що містить підрядок параметра рядок,що починається з символу під номером число 1 довжиною число2Якщо параметр число2опущений, повертається підрядок, що починається з символу під номеромчисло1

довжиною до кінця рядка Якщо число1>

СтрДліна (рядок) Абочисло2< 0, то повертається рядок нульової довжини. Якщо параметр число1 < 0, то він

приймається рівним одиниці

позиція = Знайти (рядок, підрядок)

Позицію, з якоюподстрока починається в параметрі рядок, або нуль, якщо подстрока не знайдено в першому параметрі

новаяСтрока = СтрЗаменіть (Рядок, підрядок, Подстрока2)

Рядок, в якому всі входження параметра подстрока 1

в параметр рядокзамінені на параметрподстрока2

кіл = СтрЧіслоВхожденій (рядок,

подстрока)

Число входжень параметра подстрокав параметр

рядок

Функція

Що повертає

кіл = СтрКолічествоСтрок

{Текст)

Число рядків в тексті текст Рядки в тексті розділені символом РазделітельСтрок (див розд 23)

стр = СтрПолучітьСтроку (текст,

номерСтрокі)

Рядок параметра текст, що має номер номерСтрокі

Якщо номерСтрокі < 0 або номерСтрокі більше числа рядків у тексті, то повертається рядок нульової довжини

новаяСтрока = Врег(Рядок)

Рядок, в якому всі символи параметра рядок

перетворені у верхній регістр

новаяСтрокаНрег (рядок)

Рядок, в якому всі символи параметра рядок

перетворені в нижній регістр

новаяСтрока = OemToAnsi

(Рядок)

Рядок, в якій OEM-коди символів параметра

рядок перетворені в ANSI-коди

новаяСтрока = AnsiToOem

(Рядок)

Рядок, в якій ANSI-коди символів параметра

рядок перетворені в ОЕМ-коди

символ = Симв(КодСімвола)

Символ, код якого дорівнює значенню параметра

кодСімвола

код = КодСімв(Рядок)

Код першого символу параметра рядок

Приклади:

довжина = СтрДліна (ААББСС) прапор = ПустаяСтрока (ААББСС) новаяСтрока = СокрЛП (ААББСС) подстрока = Лев (ААББСС, 2) подстрока = Прав (ААББСС, 2) подстрока = Сред (ААББСС, 3) подстрока = Сред (ААББСС, 3,2) позиція = Знайти (ААББСС, БС) позиція = Знайти (ААББСС, БС1)

// Поверне 6

/ / Поверне Про

/ / ААББСС

/ / Поверне АА

/ / Поверне СС

/ / Поверне ББСС

/ / Поверне ББ

/ / Поверне 4

/ / Поверне Про

новаяСтрока = СтрЗаменіть (ААББАА, АА, ДДЦ)

кіл = СтрЧіслоВхожденій (ААББАА, АА) текст = Це довга символьна константа,

| Оскільки вона розміщується не на одній,

| А на трьох рядках ;

/ / Поверне ДДЦББДДЦ

/ / Поверне 2

кіл = СтрКолічествоСтрок (текст) стр = СтрПолучітьСтроку (текст, 3) новаяСтрока = Врег (ааббсс) новаяСтрока = Нрег (ААББСС)

стр = вГСбв DOS;

новаяСтрока = OemToAnsi (cтp) новаяСтрока = AnsiToOem (новаяСтрока) символ = Симв (200)

код = КодСімв (І)

код = КодСімв (АБО)

/ / Поверне 3

/ / Поверне а на трьох рядках

/ / Поверне ААББСС

/ / Поверне ааббсс

/ / Містить значення текст DOS в DOS-кодуванні

/ / Поверне рядок текст DOS в кодуванні ANSI

/ / Поверне вГСбв DOS вже в кодуванні OEM

/ / Поверне І

/ / Поверне 200

/ / Поверне 200

Джерело: Бартеньев О В 1С: Підприємство: програмування для всіх Базові обєкти та розрахунки на одній дискеті М: Діалог-МІФІ, 2005 464 с

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*