Виконати додавання і віднімання для змінних дат / часу

Щоб виконати операцію додавання або віднімання для змінних дат / часу:

E У першому діалоговому вікні Конструктора дат і часу, виберіть Провести обчислення з датами і часом

Перетворення даних

Вибір типу обчислень з участю змінних дат / часу

Малюнок 8-21

Додавання і віднімання для змінних дат / часу, крок 1

n Додати тривалість часу до дати / Відняти тривалість часу з дати Виберіть цей пункт, щоб додати до (або відняти з)

змінної дат Ви можете додавати або віднімати тривалості, які є фіксованими значеннями, такими, як 10 днів, або значення числової змінної, такий, як змінна, що представляє роки

n Обчислити тривалість часу, що пройшов між двома датами

Виберіть цей пункт, щоб отримати різницю між двома датами, виміряну з використанням обраної одиниці виміру Наприклад, можна отримати число років або число днів, що розділяють дві дати

n Обчислити різницю між двома тривалого часу Виберіть цей

пункт, щоб отримати різницю між двома змінними, що мають формати тривалості, такі як hh: mm або hh: mm: ss

Примітка: Завдання будуть недоступні, якщо в наборі даних відсутні змінні, що мають типи, необхідні для їх виконання Наприклад, якщо в наборі даних немає двох змінних, що мають формати тривалості, то задача обчислення різниці між двома тривалість виявиться нездійсненним

Додаток тривалості часу до дати / Віднімання тривалості часу з дати

Щоб додати тривалість часу до змінної дати або відняти тривалість часу із змінної дати:

E У діалоговому вікні Обчислення з датами і часом виберіть Додати тривалість часу до дати / відняти тривалість часу з дати

Вибір змінних дати / часу та тривалості для виконання додавання або віднімання

Малюнок 8-22

Додаток або віднімання тривалості, крок 2

E Виберіть змінну дати (часу)

E Виберіть змінну тривалості або введіть значення в поле Константа

Змінні, що використовуються в якості тривалості, не можуть бути змінними дат / часу Вони можуть бути змінними тривалості або числовими змінними

E У списку виберіть одиницю тривалості Виберіть Тривалість при використанні змінної, що має формат тривалості, такий як hh: mm або hh: mm: ss

Перетворення даних

Завдання вихідної змінної додавання / віднімання тривалості для змінної дати / часу

Малюнок 8-23

Додаток або віднімання тривалості, крок 3

E Введіть імя в полі Вихідна змінна Воно не може бути імям існуючої змінної

Додатково Ви можете:

n Задати описову мітку для нової змінної

Обчислення різниці змінних дат

Щоб обчислити різницю двох змінних у форматі дат:

E У діалоговому вікні Обчислення з датами і часом виберіть Обчислити тривалість часу, що пройшов між двома датами

Вибір змінних для обчислення різниці

Малюнок 8-24

Обчислення різниці дат, крок 2

E Виберіть змінні для обчислення різниці

E У списку виберіть одиницю для вихідної змінної

E Виберіть яким чином обчислити результат (Обробка результату)

Обробка результату

Доступні наступні варіанти обчислення результату:

n Усічення до цілого Дрібна частина результату відкидається Наприклад, віднімання

10/28/2006 з 10/21/2007 повертає результат рівний 0 в роках і 11 в місяцях

n Округлення до цілого Результат округлюється до найближчого цілого Наприклад,

віднімання 10/28/2006 з 10/21/2007 повертає результат рівний 1 в роках і 12 в

місяцях

n Залишити дробову частину Величина залишається цілком без округлення або усікання

Наприклад, віднімання 10/28/2006 з 10/21/2007 повертає результат рівний 0,98 в роках і 11,76 в місяцях

При округленні і збереженні дробової частини результат для років грунтується на середньому числі днів у році (365,25), а результат для місяців – на середньому числі днів у місяці (30,4375) Наприклад, віднімання 2/1/2007 з 3/1/2007 (формат m / d / y) повертає дробовий результат рівний 0,92 в місцях, тоді як віднімання 3/1/2007 з 2/1/2007

повертає різницю з дробовою частиною рівну 102 місяці Це також впливає на значення,

обчислювані для проміжків часу у високосні роки Наприклад, віднімання 2/1/2008

Перетворення даних

з 3/1/2008 повертає різницю з дробовою частиною рівну 095 місяці, а для того ж проміжку часу для НЕ високосного року – значення 092

Таблиця 8-1

Різниця дат для років

Дата 1

Дата 2

Усічення

Круглі

З дробової частиною

10/21/2006

10/28/2007

1

1

102

10/28/2006

10/21/2007

0

1

98

2/1/2007

3/1/2007

0

0

08

2/1/2008

3/1/2008

0

0

08

3/1/2007

4/1/2007

0

0

08

4/1/2007

5/1/2007

0

0

08

Таблиця 8-2

Різниця дат для місяців

Дата 1

Дата 2

Усічення

Круглі

З дробової частиною

10/21/2006

10/28/2007

12

12

1222

10/28/2006

10/21/2007

11

12

1176

2/1/2007

3/1/2007

1

1

92

2/1/2008

3/1/2008

1

1

95

3/1/2007

4/1/2007

1

1

102

4/1/2007

5/1/2007

1

1

99

Завдання вихідної змінної різниці двох змінних дат

Малюнок 8-25

Обчислення різниці дат, крок 3

E Введіть імя в полі Вихідна змінна Воно не може бути імям існуючої змінної

Додатково Ви можете:

n Задати описову мітку для нової змінної

Обчислення різниці між змінними тривалості

Щоб відняти одну змінну тривалості з іншої:

E У діалоговому вікні Обчислення з датами і часом виберіть Обчислити різницю між двома тривалого часу

Вибір змінних тривалості для обчислення різниці

Малюнок 8-26

Обчислення різниці продолжительностей, крок 2

E Виберіть змінні для обчислення різниці

Перетворення даних

Завдання вихідної змінної різниці двох змінних тривалості

Малюнок 8-27

Обчислення різниці продолжительностей, крок 3

E Введіть імя в полі Вихідна змінна Воно не може бути імям існуючої змінної

E У списку Формат вихідної змінної виберіть формат тривалості

Додатково Ви можете:

n Задати описову мітку для нової змінної

Джерело: Керівництво користувача за базовою системою Statistics 20

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*