ФОРМАТИРОВАНИЕ ДАНИХ

Представлення даних при їх виведення на різні носії можна змінювати, застосовуючи вбудовану функцію Формат, яка має наступний синтаксис:

представленіеЗначенія =Формат (значення,   форматнаяСтрока)

Функція Формат, отримавши значення, перетворює його відповідно до правил, заданими символьним параметром форматнаяСтрока,і повертає результат у вигляді рядка з відформатованими даними

ПрикладВиводиться число -12345 на поле довжиною в 9 символів У чотирьох останніх символах поля відображаються знаки числа, що стоять після десяткової точки

Повідомити (Формат (-12345, 494)) / / Надрукував -1234500

Форматна рядок може починатися з символів Ч, С або Д, якщо форматуються відповідно числові, символьні дані або дати Якщо тип даних не відповідає, употребленному символу, то до форматування буде виконано відповідне перетворення типів, наприклад

Повідомити (Формат (21-й рядок, 452)) / / Надрукував 2100

2821&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ФОРМАТИРОВАНИЕ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ

ПараметрформатнаяСтрокапри форматуванні числових даних у загальному випадку має наступний вигляд:

“Ч [3] [0] [Д] [ Т] [Р1] [Р2] [> С]

Зявляються в форматної рядку позначення мають наступний зміст:

• 3 заповнювач провідних прогалин, присутніх у рядку-результаті функції Формат Якщо на місці заповнювача вказати (0), то провідні прогалини замінюються на нулі

• 0 прапор виведення порожнього поля, коли форматіруемого значення дорівнює нулю

• Д довжина результуючого рядка в символах

• Т число знаків після десяткової крапки (точність)

• Р1 символ, що відокремлює цілу частину числа від нецілої За умовчанням як роздільник Р1 використовується точка

• Р2 символ, що розділяє тріади (Тріадаце трійка послідовних чисел в цілої частини числа Наприклад, число 1234567 при форматуванні з поділом на тріади, коли на місці Р2 варто символ , прийме вид 1234567) За замовчуванням тріади не розділяються

• З розмір правого зсуву форматируемого значення Внаслідок зсуву видаляються З правих символів цілої частини форматируемого числа

Приклади:

Повідомити (Формат (123456789, Ч (0) 204)) / / Надрукував 0000000012345678900

Повідомити (Формат (

123456789,

Ч144, _))

//

Надрукує

1_234_567,8900

Повідомити (Формат (

123456000,

Ч (0) 14> 3))

//

Надрукує

00000000123456

Якщо довжина результуючого рядка недостатня для подання значення, то на місці результату надрукуються девятки і задані роздільники, наприклад

Повідомити (Формат (123456789, Ч82, _)) / / Надрукував 9_999, 99

Функція Формат виконає перетворення число рядок без форматування, якщо форматна рядок не містить компонентів Д і / або Т або не має вид ПП [Д] [С], наприклад

перед = Формат (21, ЧМ) / / Поверне 21

2822&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ВИСНОВОК ГРОШОВИХ ВЕЛИЧИН І цілих чисел прописом

Форматіруемого значення виводиться

• прописом як ціле число, якщо форматна рядок має вигляд ПП;

• прописом у вигляді грошової суми без копійок, якщо форматна рядок має вигляд ЧПД;

• прописом у вигляді грошової суми з копійками, якщо форматна рядок має вигляд ЧПДС;

Приклади:

Повідомити (Формат (5942167, ПП)) Повідомити (Формат (5 942167, ЧПД)) Повідомити (Формат (5942167, ЧПДС))

Результат:

Пятдесят девять тисяч чотиреста двадцять два Пятдесят девять тисяч чотиреста двадцять два рубля

Пятдесят девять тисяч чотиреста двадцять один рубль 67 копійок

За замовчуванням зразки для подання чисел прописом беруться з файлу 1CV7SPL, який розміщений в папці BIN і містить 5 секцій з наступними даними:

{&quotSpeller&quot,

{&quotMoney&quot,

{Рубль, Рубля, Рублів, Копійка, Копійки, Копійок, М}},

{&quotNumbers&quot,

{Один, Два, Три, Чотири, Пять, Шість, Сім, Вісім, Девять, Одна , Дві,

“Десять, Одинадцять, Дванадцять, Тринадцять, Чотирнадцять, Пятнадцять, Шістнадцять, Сімнадцять, Вісімнадцять, Девятнадцять, Двадцять, Тридцять, Сорок, Пятдесят, Шістдесят, Сімдесят, Вісімдесят, Девяносто, Сто, Двісті, Триста, Чотириста, Пятсот, Шістсот, Сімсот, Вісімсот, Девятсот,

“Тисяча, Тисячі, Тисяч, Мільйон, Мільйона, Мільйонів, Мільярд, Мільярда, Мільярди, Трильйон, Трильйонними, трильйонними, Нуль}},

{&quotDate&quot,

{Январь, Лютий, Березень, Квітень, Травень, Червень, Липень, Август, Вересень, Жовтень , Ноябрь, Грудень,

“Січень, Лютий, Марта, Квітня, Мая, Червень, Липень, Августа, Вересня, Жовтня, Листопада, Грудень,

“Р”, Квартал}},

{&quotDateRange&quot,

{Півріччя, Місяців}},

{&quotWeekDay&quot,

{Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, Пятниця, Субота, Неділя}}

}

Зауваження  Останній елемент секції Money це латинська буква М або F (скорочення від male і female), яка вказує, який рід (чоловічий чи жіночий) використовується для представлення грошових одиниць

Змінити спосіб виведення числа прописом можна, звернувшись до процедури Пропись, розглянутої в розд 2855

2823&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ФОРМАТИРОВАНИЕ символьних ДАНИХ

Форматна рядок при форматуванні символьних даних має вигляд С [Д], де Д довжина результуючого рядка Якщо Д більше довжини форматується рядки, то остання доповнюється пробілами праворуч, якщо менше, то в результаті зберігаються перші Д символів Наприклад:

Повідомити (СтрДліна (Формат (ААББВВ,

С10)))

//

Надрукує 10

Сообшіть (Формат (ААББВВ, С2))

//

Надрукує АА

Відформатовану рядок не змінюється, якщо компонент Д рядка формату відсутній або на його місці стоїть не число Наприклад:

Повідомити (Формат (ААББВВ, С)))

//

Надрукує ААББВВ

Повідомити (Формат (ААББВВ, СК))

//

Надрукує ААББВВ

2824 ФОРМАТИРОВАНИЕ ДАТ

При форматуванні дат форматна рядок починається з букви Д Варіанти завдання рядка формату наведено в табл 211 В її останньому стовпці наводяться результати форматування дат 211201 і 051201

Форматні рядки для дат

Таблиця 211

Форматна рядок

Вид результату

Приклади

“ДДЦММГГ

Джерело: Бартеньев О В 1С: Підприємство: програмування для всіх Базові обєкти та розрахунки на одній дискеті М: Діалог-МІФІ, 2005 464 с

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*