Команди для природних мов – ЧАСТИНА 5

Команда Cc Ci (show-children) трохи слабше show-branches Вона робить видимими тільки безпосередні підзаголовки – ті, що на один рівень нижче Більш глибокі підзаголовки залишаються невидимими, якщо вони були такими

Дві команди виробляють дію, що охоплює весь файл Cc Ct (hide-body) робить всі рядки тіла невидимими, так що ви бачите просто схему тексту Cc Ca (showall) робить всі рядки видимими Ці команди можуть розглядатися як пара протилежних, хоча Cc Ca застосовується не тільки до рядків тіла

Команда Cc Cq (hide-sublevels) приховує всі заголовки, крім заголовків верхнього рівня З числовим аргументом n, Вона приховує всі, крім рядків заголовків n верхніх рівнів

Команда Cc Co (hide-other) приховує всі, крім заголовка або тексту тіла, в якому знаходиться точка, і їх батьків (заголовків, провідних звідси до верхнього рівня структури)

Використання многоточий наприкінці видимих ​​рядків може бути відключено шляхом установки selective-display-ellipses рівний nil Тоді не буде явної вказівки на існування невидимих ​​рядків

Коли нарощуваний пошук знаходить текст, який прихований режимом Outline, він робить цю частину буфера видимою Якщо ви вийдіть з пошуку в цій позиції, текст залишиться видимим

2184  Перегляд однієї схеми в декількох видах

Ви можете переглянути два види однієї схеми одночасно в різних вікнах Щоб зробити так, ви повинні створити непрямий буфер, використовуючи Mx make-indirect-buffer Перший аргумент цієї команди – це імя існуючого буфера Outline, а другий аргумент – це імя, яке буде використовуватися для нового непрямого буфера Див Розділ 156 [Непрямі буфери], с 139

Коли непрямий буфер створений, ви можете показати його у вікні, як звичайно, за допомогою

C-x 4 b або інших команд Emacs Команди режиму Outline для показу чи приховування

частин тексту діють у кожному буфері незалежно в результаті кожен буфер може мати свій вигляд Якщо ви хочете отримати більше двох видів однієї і тієї ж схеми, створіть додаткові непрямі буфери

219  Режим TEX

TEX – це потужна програма компютерного набору, написана Дональдом Кнутом Він також є вільним програмним продуктом, як і GNU Emacs LaTEX – це спрощений формат вводу для TEX, реалізований на макроси TEX Він поширюється разом з TEX SliTEX – це особлива форма LaTEX

У Emacs є спеціальний режим TEX для редагування вхідних TEX-файлів Він передбачає кошти для перевірки збалансованості обмежувачів і для виклику TEX для всього файлу або його частини

Режим TEX має три варіанти: режим Plain TEX, режим LaTEX і режим SliTEX (три цих основних режиму відрізняються один від одного лише злегка) Вони призначені для редагування трьох різних вхідних форматів Команда M-x tex-mode прове-

ряет вміст буфера, щоб визначити, чи не є це входом для LaTEX або SliTEX якщо це так, вона вибирає відповідний режим Якщо вміст файлу не виявилося ні LaTEX, ні SliTEX, вона вибирає режим TEX Якщо вмісту файлу виявилося недостатньо для визначення формату, то використовується режим, що задається змінною

tex-default-mode

Коли Mx tex-mode робить неправильне припущення, ви можете використовувати команди Mx plain-tex-mode, Mx latex-mode і Mx slitex-mode для явного вибору конкретного варіанту режиму TEX

2191  Команди редагування режиму TEX

Тут перераховані спеціальні команди, передбачені в режимі TEX для редак-

тирования тексту файлу

” Вставити, відповідно до контексту або ‘, або “‘, або ‘ (tex-insert-quote)

Cj Вставити розрив абзацу (два перекладу рядка) і перевірити попередній абзац на незбалансовані фігурні дужки або знаки долара (tex-terminateparagraph)

M-x tex-validate-region

Перевірити кожен абзац в буфері на незбалансовані фігурні дужки або знаки долара

Cc {Вставити {} і розташувати точку між ними (tex-insert-braces)

Cc} Перейти вперед за наступну непарну закриває фігурну дужку (uplist)

Знак “‘ зазвичай не використовується в TEX ми використовуємо ‘, щоб відкрити лапки, і

”, Щоб закрити Щоб полегшити редагування з урахуванням цього соглащения про форма-

туванні, режим TEX замінює звичайне значення клавіші на команду, вставляти пару одиночних простих або зворотних лапок (tex-insert-quote) Якщо говорити точно, ця команда вставляє ‘ після пропуску або відкриває фігурної дужки, “‘ після

зворотного косою риси і ‘ після всіх інших знаків

Якщо вам потрібен знак “‘ сам по собі в незвичайному контексті, використовуйте для його вставки Cq Також, c числовим аргументом завжди вставляє вказане число знаків “‘. Ви можете вимкнути засіб розкриття , прибравши цю привязку з локальної розкладки (див Розділ 314 [Привязки ключів], с 356)

Знак $ має в режимі TEX особливий синтаксичний код, який перетендует на розуміння способу, яким обмежувачі математичної моди TEX відповідають один одному Коли ви вводите $, який використовується для виходу з математичної моди,

на секунду відображається позиція парного $, який вводив в математичну моду Це те ж саме засіб, який показує що відкриває фігурну дужку, відповідну вставленої закриває Однак, немає способу дізнатися, чи є $ входом або виходом з математичної моди тому коли ви вводите $, який входить в математичну моду, показується позиція попереднього $, як якщо б вона була вони становили пару, навіть якщо фактично вони не ставляться один до одного

TEX використовує фігурні дужки як обмежувачі, які зобовязані складати пари Деякі користувачі вважають за краще підтримувати фігурні дужки весь час збалансованими, а не вставляти їх окремо Використовуйте C-c {(tex-insert-braces),

щоб вставити пару фігурних дужок Ця команда залишає точку між двома цими дужками, щоб ви могли вставити текст всередину Потім використовуйте команду Cc} (up-list), щоб перейти вперед через закриває фігурну дужку

Існують дві команди для контролю відповідності фігурних дужок Cj (texterminate-paragraph) перевіряє абзац перед точкою і вставляє два обмежувача нового рядка для початку нового абзацу Якщо буде знайдено якусь невідповідність, вона надрукує повідомлення в луна-області Mx tex-validate-region перевіряє область, абзац за абзацом Помилки перераховуються в буфері * Occur *, і ви можете використовувати в ньому Cc Cc або Mouse-2, щоб перейти до конкретного невідповідності

Зауважте, що команди Emacs підраховують в режимі TEX не тільки фігурні дужки, але і квадратні й круглі Для перевірки синтаксису TEX це не зовсім коректно Проте, круглі і квадратні дужки, швидше за все, використовуються в тексті в якості

парних роздільників, і буде корисно, якщо різні команди руху та автоматіче-

ського показу пар будуть з ними працювати

2192  Команди редагування режиму LaTEX

Режим LaTEX і його варіація, режим SliTEX, надають кілька додаткових можливостей, що не відносяться до plain TEX

Cc Co Вставляє \ begin і \ end для блоку LaTEX і поміщає точку на рядку між-

ду ними (tex-latex-block)

Cc Ce Закриває самий внутрішній що не закритий блок LaTEX (tex-close-latexblock)

У LaTEX для угруповання блоків тексту використовуються команди \ begin і \ end. Щоб вставити \ begin і парну \ end (на новій рядку після \ begin), використовуйте Cc Co (tex-latex-block) Між двома цими рядками вставляється порожній рядок, і на

ній залишається точка При введенні типу блоку ви можете використовувати завершення щоб задати імена додаткових типів блоків, встановіть змінну latex-block-names Наприклад, додати theorem, corollary і proof можна таким чином:

(setq  latex-block-names ’(&quottheorem&quot  &quotcorollary&quot &quotproof&quot))

У вхідному тексті LaTEX команди \ begin і \ end повинні відповідати один одному Ви можете використовувати Cc Ce (tex-close-latex-block), щоб автоматично вставити \ end, відповідну останньої \ Begin, залишившись без пари Ця команда

робить для \ end відступ відповідно до її \ begin. Якщо точка знаходиться на початку рядка, вона вставляє після \ end новий рядок,

2193  Команди друку для TEX

Ви можете викликати TEX як підлеглий процес Emacs або для всього вмісту буфера, або тільки на область, за один раз Запуск TEX таким способом тільки в одній

чолі дає зручний метод побачити, як виглядають ваші зміни, не витрачаючи час на форматування всього файлу

Cc Cr Викликати TEX для поточної області разом з Тема буфера (tex-region)

Cc Cb Викликати TEX для всього поточного буфера (tex-buffer)

C-c hTABi     Викликати BibTEX для поточного файлу (tex-bibtex-file)

Cc Cf Викликати TEX для поточного файлу (tex-file)

Cc Cl Перемістити центр вікна, що показує висновок підлеглого TEX, щоб мож-

але було побачити останній рядок (tex-recenter-output-buffer)

Cc Ck Знищити подпроцесс TEX (tex-kill-job)

Cc Cp Друкувати висновок з останньої команди Cc Cr, Cc Cb або Cc Cf (texprint)

Cc Cv Запустити попередній перегляд виведення останньої команди Cc Cr, Cc

C-b або C-c C-f (tex-view)

Cc Cq Показати чергу принтера (tex-show-print-queue)

Ви можете пропустити поточний буфер через підпорядкований TEX за допомогою Cc Cb (tex-buffer) Відформатований висновок зявляється в тимчасовому файлі щоб надрукувати його, наберіть Cc Cp (tex-print) Потім ви можете використовувати Cc Cq (tex-

show-printer-queue), щоб побачити, як скоро ваш висновок буде надрукований Якщо ваш термінал може показувати вихідні файли TEX, ви можете переглянути висновок на терміналі за допомогою команди Cc Cv (tex-view)

Ви можете вказати каталог для запуску TEX, встановивши змінну tex-directory Налаштування за замовчуванням .”. Якщо змінна середовища TEXINPUTS містить відносні імена каталогів, або ваші файли містять команди \ input з відносні-

ми іменами, то tex-directory повинна дорівнювати .”, або ви отримаєте неправильні результати В іншому випадку, можна без побоювання задати якийсь інший каталог, наприклад, / tmp.

Якщо ви хочете вказати, які команди оболонки потрібно використовувати в підлеглому процесі TEX, ви можете зробити це установкою значень змінних tex-run-command, latex-run-command, slitex-run-command, tex-dvi-print-command, tex-dvi-view-command

і tex-show-queue-command Ви зобовязані встановити значення tex-dvi-view-command для вашого конкретного терміналу ця змінна не має значення за замовчуванням Інші змінні мають значення за замовчуванням, які можуть підійти (а можуть і не підійти) для вашої системи

Джерело: Річард Столмен, Керівництво по GNU Emacs

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*