МЕТОДИ ОБ’ЄКТА ПЕРІОДИЧНИЙ

Дозволяють читати, перебирати, шукати, змінювати і видаляти періодичні реквізити довідників і періодичні константи При видаленні запису відразу проставляється DBF-позначка видалення Дистанційні записи відновленню не підлягають Не можна методами ОП додавати нові значення періодичних констант або реквізитів довідників

Крім значення та дати періодичного обєкта, методи ОП встановлюють звязок з документами, які створили і згодом оновлюють записи періодичних обєктів

Методи перераховані в табл 61

Методи обєкта Періодичний

Таблиця 61

Метод

Опис

прапор = ОпІспользовать Обєкт (перОб, [Елемент])

Прикріплює ОП до періодичного реквізиту довідника (періодичної константі), ідентифікатор якого (якої) міститься в рядку перОб Параметрелемент має тип Довідник Параметр задається, якщо перОб є періодичним реквізитом довідника, і містить значення поточного елемента довідника Якщо перОб це порожній рядок і заданий параметр елемент,

то ОП доступні значення всіх періодичних реквізитів поточного елемента довідника, заданого параметром елемент Метод повертає 1, якщо дія завершилося успішно, або 0-в іншому випадку Приклад вживання см в розд 61, 62

Метод

Опис

опНазначітьТіп (Тип, довжина, точність)

Призначає типперіодичному обєкту невизначеного типу Параметр тип це рядок з імям базового типу, наприклад Число, або різновидом агрегатного типу, наприклад СправочнікОбразованіе_2 або ДокументІзмененіеОклада. Параметр довжина задається для числового або символьного типу і означає розмір відведеного під значення поля Параметрточністьзастосовується тільки з числовим типом і задає число знаків після десяткової крапки Зрозуміло, що точність < довжина

значен = ОпЗначеніеНаДату

(Дата)

Повертає значення періодичного обєкта на дату, задану параметром дата При виконанні методу позиція періодичного обєкта зберігається Приклад вживання см в розд 61

прапор = опНайтіЗначеніе

(Дата, [режим])

Здійснює пошук значення періодичного обєкта на задану параметромдата дату Якщо значення

не знайдено і параметр режим = -1, То шукається значення

на найближчу меншу дату, якщо режим = 1, то шукається значення на найближчу велику дату, і якщо режим = 0, то повертає 0 За замовчуванням режим = -1 Повертає 1 у разі успіху Приклад вживання см в розд 62

прапор = ОпВибратьЗначенія ([ДатаНачала], [датаКонца])

Відкриває вибірку значень періодичного обєкта Параметри датаНачала ідатаКонцазадають відповідно дати початку і кінця періоду вибірки Власне вибірка здійснюється методом ПолучітьЗначеніе Якщо параметрдатаНачала не заданий, то значення періодичного обєкта вибираються починаючи з меншою дати Якщо не заданий параметр датаКонца,

то періодичні значення вибираються аж до самої

великий дати Повертає 1, якщо у вибірці є хоча б одне значення, або 0-в іншому випадку Приклад використання см в розд 61

прапоропВибратьПо Документу (док)

Відкриває вибірку значень періодичних обєктів, створених документомдокПодальша вибірка здійснюється методом ПолучітьЗначеніе Повертає 1, якщо у вибірці є хоча б и одне значення, мул і 0 в іншому випадку

прапор = опПолучітьЗначеніе ()

Переміщує позицію вибірки значень періодичного обєкта на одну запис За замовчуванням переміщення виконується вниз по вибірці (прямий порядок), але може бути змінено методом Зворотний порядок Повертає 1, якщо такий запис обрана, або 0, якщо вибірка вичерпана Їли запис обрана, то її значення і дата повертаються атрибутами ОП Значення і ДатаЗнач Документ, що встановив вибране значення, повертається методом ТекущійДокумент елемент довідника, якому належить вибраний періодичний реквізит, поверне метод ТекущійОбект, а ідентифікатор поточного періодичного реквізиту або періодичної константи поверне метод ТекущійРеквізіт

Метод

Опис

прапор = ОпОбратнийПорядок

([Порядок])

Задає порядок отримання записів вибірки Якщо параметр порядок відмінний від нуля або не заданий зовсім, то вибір записів здійснюється в зворотному порядку Якщо параметр порядок дорівнює нулю, вибірка проводиться в прямому порядку Викликається до застосування методу ВибратьЗначенія Поверне 1 при успішному виклику або 0 в іншому випадку

док = опТекущійДокумент ()

Повертає значення документа, який встановив значення обраної записи періодичного обєкта Поверне пусте значення типу Документ, якщо посилання на документ немає Приклад для методу наведений у розд 61

елем = ОпТекущійОбект ()

Повертає, якщо вибираються значення періодичного реквізиту, значення елемента довідника, якому періодичний реквізит належить Поверне пусте значення невизначеного типу, якщо вибираються значення періодичної константи

Реквієм = ОпТекущійРеквізіт ()

Повертає ідентифікатор обраного періодичного реквізиту або періодичної константи При вибірці по документу в возвращаемом значенні як префікс присутній імя довідника, в якому в результаті проведення документа додається (змінюється) значення

періодичного реквізиту, наприклад Співробітники 20клад

номСтрокі = ОпНомерСтрокі ()

Повинен повернути номер рядка документа, одержуваного методом ТекущійДокумент

прапор = ОпЗапісать ()

Оновлює періодичне значення поточного запису Повертає 1, якщо оновлення виконано успішно, або 0 у випадку невдачі Приклад вживання см в розд 62

прапор = ОпУдаліть ()

Видаляє (проставляє DBF-позначку видалення) запис періодичного обєкта Повертає 1, якщо оновлення виконано успішно, або О-в разі невдачі

Зауваження Імяon   змінної типу Періодичний, вжите в табл 61 перед назвами методів, може бути довільним

ПрикладВибираються значення періодичного реквізиту Оклад довідника З отруднікі_2, створені документом ІзмененіеОклада № 3

процедура Виконати () / / Повязана з кнопкою Пуск обробки Проба перем жд, док

ОчістітьОкноСообщеній ()

док = СоздатьОбект (ДокументІзмененіеОклада) прапор = докНайтіПоНомеру (3, Дата (0))

якщо прапор = 1 тоді

оп = СоздатьОбект (Періодичний) опВибратьПоДокументу (докТекущійДокумент ()) поки опПолучітьЗначеніе () = 1 цикл

окл = опЗначеніе / / Значення і ДатаЗначатрібути ОП дат = опДатаЗнач

Повідомити (Оклад + окл + співробітника +

опТекущійОбект () Найменування + призначений з + Дат) конецЦікла / / Поки

інакше

Попередження (Наказ № 3 про зміну окладу не знайдено) КонецЕсли

КонецПроцедури / / Виконати

Результат:

Оклад 3000 співробітника Волосків Михайло Андрійович призначений з 221101

Оклад 2700 співробітника Горюнова Уляна Валеріївна призначений з 221101

Можна виконати інтерактивно, вибираючи, наприклад, на панелі інструментів іконку або натискаючи F5 Програмно здійснюється вбудованою функцією ОткритьФорму

Приклад 1Виводиться історія періодичної константи МінімальнаяЗарплата

ОткрытьФорму(&quotИсторияКонстантаМинимальнаяЗарплата&quot) Результат см на рис 61

Рис 61 Результат виклику функції ОткритьФорму Приклад 2Виводиться історія окладів Горюнової У В

процедура Виконати () перем сСотр_2

сСотр_2 = СоздатьОбект (СправочнікСотруднікі_2)

якщо сСотр_2НайтиПоНаименованию (Горюнова, 0) = 1 тоді ОткрытьФорму(&quotИсторияСправочникСотрудники_20клад&quot,,

сСотр_2ТекущійЕлемент ())

інакше

Попередження (Знайти пані Горюнова У В не вдалося”) КонецЕсли

КонецПроцедури / / Виконати

Результат см на рис 62

Рис 62 Історія окладів Горюнової Уляни Валеріївни

1 Агрегатний тип даних Періодичний застосовується для періодичних реквізитів довідників і періодичних констант

2 Метод ІспользоватьОбект, звязуючий ОП з періодичним обєктом, не вживається, якщо вибірка періодичних обєктів здійснюється по документу

3 Виклик

опІспользоватьОбект (“, елемент)

забезпечить доступ до значень всіх періодичних реквізитів поточного елемента довідника, заданого параметром елемент

4 Позиція періодичного обєкта змінюється методами НайтіЗначеніе, Вибрати Значення, ВибратьПоДокументу і ПолучітьЗначеніе Метод ЗначеніеНаДату позицію періодичного обєкта не зраджує

5 Записи періодичного обєкта, що видаляються методом Видалити, отримують DBFпометку видалення і тому відновленню не підлягають

6 Програмно перегляд історії періодичного обєкта можна виконати, викликаючи вбудовану функцію ОткритьФорму

7 Кожен вид документа породжує в інформаційній базі в загальному випадку два DBF-файлу і два CDX-файла одна пара файлів для шапки документів заданого виду, друга для їх табличній частині

8 1С відкриває всі створені для документів і довідників DBFі CDX-файли

Тому зростання числа таких файлів веде до зниження швидкодії програми і, отже, потрібно прагнути до зниження числа видів документів і довідників в конфігурації системи (втім, як і інших її обєктів)

9 Всі створені документи перераховуються в одному, загальному журналі документів, який можна переглядати по частинах, даючи кожній частині своє імя, наприклад ПріказиКадровие

Джерело: Бартеньев О В 1С: Підприємство: програмування для всіх Базові обєкти та розрахунки на одній дискеті М: Діалог-МІФІ, 2005 464 с

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*