Папки для автоматичного перетворення

Якщо вам необхідно перетворення досить великого числа PostScriptфайлов в PDF-документи, то ви можете визначити спеціальнінаглядові папки(Watched folders), які будуть «обслуговуватися» програмою автоматично Вам достатньо тільки переносити PostScript-файли в ці папки Слід звернути увагу, що може бути до 100 таких папок

Коли програма Adobe Acrobat Distiller виявляє PostScript-файл в одній з папок In (Вхідні файли), вона автоматично виконує перетворення в PDF-документ і переносить його (а також вихідний PostScript-файл і відповідні журнали) в одну з папокOut (Вихідні документи)

Для визначення таких папок виконайте наступні дії

1 Створіть дві папки з довільними іменами

2 Виберіть командуWatched  Folders  (Наглядові папки) менюSettings

(Установки)

3 У діалоговому вікні (рис 455) клацніть на кнопціAdd Folders (Додати папки)

4 У діалоговому вікні (рис 456) знайдіть і виділіть одну із створених папок і клацніть на кнопці ОК

Програма в цій папці автоматично створює вкладені папки in і oul (рис 457) Крім того в полеPath  (Адреса) діалогового вікнаWatched Folders (Наглядові папки) відображається повна адреса до цієї папки

5 Додайте ще одну наглядову папку (рис 458) Якщо ви помилилися, то виділіть цей рядок і клацніть на кнопці Remove Folder (Видалити папку)

ПРИМІТКА

Зверніть увагу, що Adobe Acrobat Distiller насправді не видаляє пагш і їх вміст Ви зможете видалити їх самостійно

6 Кожна наглядова папка може мати свої власні параметри преоб разования Ви можете вибрати сукупність параметрів зі списку предус новок Для цього виділіть рядок з першої папкою в полеPath (Адреса) клацніть на кнопці Load Settings (Завантажити настройки), в діалоговому ОК не Select  Adobe PDF  Settings  (Вибір налаштувань Adobe PDF) (рис 459) ви беріть назва однієї з предустановок і клацніть на кнопці Load (За вантажити) У відповідному рядку зявляється значок, свідетельствующі про те, що при перетворенні PostScript-файлів з цієї папки використовуєте

обрана сукупність параметрів Для іншої папки аналогічним способом можна вибрати іншу установку У кожну папку зберігається відповідний файл з настройками folderjoboptions

7 Для зміни параметрів перетворення файлів будь-який з папок клацніть на кнопці Edit Settings (Виправлення налаштувань), яка виводить на екран діалогове вікноfolder  Adobe  PDF   Settings   (Папка Adobe PDF Settings), повністю збігається з діалоговим вікном зі стандартними настройками, описаними раніше

8 У полі Check watched folders every..seconds (Перевіряти наглядові папки кожні .. секунд) введіть необхідне значення в діапазоні від 1 до 9999 секунд Періодичність ви визначаєте залежно від частоти заповнення папки вхідних файлів

Рис 455 Діалогове вікно Acrobat Distiller Watched Folders

Рис 456 Діалогове вікно Огляд папок

Рис 457 Створені папки in і out в Microsoft Explorer

Рис 458 Відображення наглядових папок

в діалоговому вікні Acrobat Distiller Watched Folders

Рис 459 Діалогове вікно Select Adobe PDF Settings

9 У спискуPostScript   file  is:  (PostScript-файл) представлені варіанти: Moved   to   «Out»   Folder   (Переміщується в папку Out) абоDeleted (Видаляється)

Якщо ви вважаєте, що після закінчення певного часу документи в папці Out необхідно видаляти, то встановіть прапорець у поліDelete  output files older than (Видаляти) і введіть кількість днів у діапазоні від 1 до 999

10 Клацніть на кнопці Edit Security (Виправлення безпеки) в діалоговому вікні Acrobat  Distiller  Watched  Folders  (Acrobat Distiller Наглядові папки)

Діалогове вікно <Наглядова папка> Security(Рис 460) дозволяє вам визначити рівні захисту преутворених PostScript-файлів

Рис 460 Діалогове вікно Security

11 Якщо ви хочете захистити PDF-документ паролем, то встановіть прапорець у поля Require  a password  to open the document  (Потрібно пароль для відкриття документа) і Document  Open Password (Пароль для відкриття документа)

12 Якщо вам необхідно обмежити використання документа користувачем, то встановіть прапорець у полі Restrict editing  and  printing  of the document A password  will  be  required  in order  to change  these  permission settings (Обмеження в правці і друку документа Для зміни цих обмежень необхідний пароль) і введіть пароль в полеChange Permissions Password (Пароль зміни обмежень)

13 У спискуPrinting Allowed (Дозволена друк) виберіть необхідний варіант:

•&nbsp&nbsp None (He дозволена)

•&nbsp&nbsp Low Resolution (150  dpi) (З низьким дозволом – 150 dpi)

•&nbsp&nbsp High Resolution (З високим дозволом)

14 У списку Changes Allowed (Дозволена правка) виберіть необхідний варіант:

•&nbsp None (He дозволена)

•&nbsp Inserting, deleting, and rotation  of pages (Додавання, видалення і обертання сторінок)

•&nbsp Fill-in form fields and signing (Заповнення полів-форм та електронні підписи)

•&nbsp Commenting,  filling  in  form  fields,  and  signing  (Коментування, заповнення полів-форм та електронні підписи)

•&nbsp Any except  extracting  pages  (Будь-яка правка, крім вилучення сторінок)

15 Якщо ви допускаєте копіювання елементів вашого PDF-документа, то встановіть прапорецьEnable  copying  of  text, images,  and  other  content (Дозволити копіювання текстів, зображень та іншого змісту)

Програма Adobe Acrobat Distiller передбачає настройку деяких функцій за замовчуванням Для цього виконайте командуPreferences  (Установки за замовчуванням) менюFile (Файл) Після її виконання на екран виводиться діалогове вікно (рис 461)

Рис 461 Діалогове вікно Preferences Acrobat Distiller

В областіStartup   Alerts  (Попередження при запуску) представлені прапорці:

•&nbsp Notify  when Watched  Folders  are unavailable  (Попереджати, коли наглядові папки недоступні)

•&nbsp Notify when Windows  TEMP folder is nearly  full (Попереджати, коли папка TEMP майже заповнена)

В областіOutput Options  (Параметри виводу) можна активізувати такі прапорці:

•&nbsp&nbsp Ask for PDF file destination (Запитувати про папку для PDF-документа)

•&nbsp Ask to replace existing PDF  file (Запитувати, якщо необхідно замінити існуючий PDF-документ)

•&nbsp View PDF when using Distiller (Забезпечити перегляд PDF-документа при використанні програми Distiller)

Для того щоб видаляти файли з журналами (log), коли перетворення пройшло успішно, встановіть прапорецьDelete   Log  Files  for  successful  jobs (Видаляти системні журнали для успішного завершення)

Джерело: Пономаренко СІ, Самовчитель Adobe Acrobat 8 Формат PDF і друк-СПб : БХВ-Петербург, 2007 – 304 с: Ил + CD-ROM

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*