Семантичне моделювання ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД

Загальний підхід до проблеми семантичного моделювання характеризується чотирма основними етапами

1 Насамперед, спробуємо виявити деякий безліч семантичних концепцій (понять), які можуть бути корисні при неформальному обговоренні розглянутої проблеми реального світу

Наприклад, можна погодитися з тим, що світ побудований з сутностей (Хоча неможливо з певною точністю описати, що саме являє собою

сутність, ця концепція, проте, виявляється досить корисною для опису реального світу, принаймні, на інтуїтивному рівні)

■ Розвиваючи дану концепцію, можна допустити, що сутності можуть бути з користю класифіковані за різними типам сутностей Наприклад, можна припустити, що кожен окремий працівник є екземпляром неко торого універсального типу сутності з імям EMPLOYEE (Працівник) Пре майно такої класифікації полягає в тому, що всі сутності визна ленного типу будуть володіти деякими загальними властивостями (Наприклад, всі працівники отримують зарплату), тому подібна класифікація може при вести до деякої (і цілком очевидною) систематизації уявлень Наприклад, в термінах реляційної теорії виявлена ​​спільність може бути зафіксована в заголовку змінної відносини

■ Більш того, можна піти ще далі і погодитися з тим, що кожна сутність володіє якимсь особливим властивістю, призначеним для її ідентифікації, тобто з тим, що кожна сутність володіє власною ідентичністю

■ Нарешті, можна також припустити, що кожна сутність може бути связа на з іншими сутностями за допомогою деяких звязків

Аналогічні міркування можна продовжувати і далі Але тут слід зазначити, що всі ці терміни (Екземпляр сутності, тип сутності, властивість, звязок і тд) визначені НЕ зовсім точно або формально, оскільки вони є всього лише концепціями реального світу, а не формальними термінами Таким чином, даний перший етап є неформальним, тоді як наведені нижче другий, третій і четвертий етапи, навпаки, досить формальні

2 Далі спробуємо визначити набір відповідних символічних (Тобто фор мальних) обєктів, які можуть використовуватися для представлення описаних вище семантичних концепцій (Примітка Тут термін обєкт не використовуйте ється в якомусь строго певному сенсі) Наприклад, у розширеній Реляційних ної моделі (RM / T) [147] вводиться кілька особливих видів відносин, які називаються Еі Р-відносинами Грубо кажучи, Е-відносини (від entity-relation) представляють сутності, а Р-відносини (від property-relation) – властивості, одна ко Еи Р-відносини, безумовно, мають конкретні формальні визначення, тоді як самі сутності та властивості їх не мають

3 Крім того, слід визначити набір формальних загальних правил цілісності (Або, використовуючи термінологію глави 9, метаограніченій), призначених для роботи з такими формальними обєктами Наприклад, RM / T-модель включає правилоцілісності властивостей, яке свідчить, що для кожного елемента Р-відносини повинен існувати відповідний йому елемент в Е-відношенні (це відображає той факт, що кожна властивість в базі даних має бути властивістю деякої сутності)

4 Нарешті, необхідно також визначити набір формальних операторів, предназ начен для маніпулювання цими формальними обєктами Наприклад, в RM / T-моделі присутня оператор PROPERTY, який можна використовувати для зєднання Е-відносини з усіма відповідними йому Р-відносинами незалежно від того, скільки їх і які їм присвоєні імена, тобто оператор, позво ляющий зібрати воєдино всі властивості будь сутності

Описані в пп 2-4 обєкти, правила та оператори спільно утворюють розширену модель даних, але тільки якщо ці конструкції дійсно є супермножеством конструкцій однієї з базових моделей, наприклад, такий як базова реляційна модель Однак насправді в даному контексті немає чіткої відмінності між тим, що є розширеним і що базовим Зверніть особливу увагу на те,що правила і оператори є такою ж частиною розширеної моделі, як і обєкти(Безумовно, це твердження справедливо і для базової реляційної моделі) Тим не менш, з точки зору проектування баз даних оператори є менш важливою частиною моделі в порівнянні з обєктами і правилами целостності2 Тому, за винятком декількох присвячених операторам коментарів, основна увага в цій главі приділяється саме обєктам і правилам

Нагадаємо, що на першому етапі була зроблена спроба виявити безліч семантичних концепцій, які були б корисні для опису реального світу Деякі з цих концепцій, а саме – сутності, властивості, звязку і підтипи, представлені в табл 141 із зазначенням неформального визначення і декількох типових прикладів Зверніть увагу на те, що всі ці спеціально підібрані приклади ілюструють можливість розгляду одного і того ж обєкта реального світу одними користувачами в якості сутності, іншими – як властивості, а третіми – в якості звязку (Цей приклад чудово демонструє, чому неможливо дати строге визначення такого терміну, як сутність) Одна з цілей семантичного моделювання (безсумнівно, повністю досягнута) якраз і полягає в підтримці такої гнучкості інтерпретації

Таблиця 141 Деякі корисні семантичні концепції

2 Якщо не рахувати того, що без операторів неможливо сформулювати самі правила

Крім того, слід зазначити, що цілком можливе виникнення конфліктів між термінами, які представлені в табл 141 і використовуються на семантичному рівні, і термінами, які використовуються в рамках обраного формального підходу, наприклад в реляційної моделі Зокрема, в багатьох схемах семантичного моделювання замість терміна властивість використовується термін атрибут, але при цьому аж ніяк не мається на увазі, що такий атрибут представляє (або відображається на) те ж саме, що і атрибут реляційного рівня Ще одним (важним) прикладом може бути те, що концепція типу сутності, як вона розуміється в ER-моделі, відрізняється від концепції типу, яка розглядалася в розділі 5 Точніше кажучи, подібним типам сутностей в реляційному проекті відповідають змінні відносини, тому вони, очевидно, не відповідають реляційними типам атрибута (Доменам) Однак по перерахованих нижче причин вони не повністю відповідають і типам відносин

1 На семантичному рівні деякі базові типи відносин, ймовірно, будуть відповідати типам звязків, а не типам сутностей

2 Говорячи спрощено, деякі похідні типи відносин можуть взагалі нічому не відповідати на семантичному рівні, а інші-можуть

Плутанина при визначенні цих рівнів (зокрема, внаслідок неузгодженості використовуваної термінології) як минулого, так і в сьогоденні часто є причиною дорогих помилок (див розділ 262 глави 26)

На закінчення слід зазначити, що у главі 1 звязку розглядалися як сутності особливого роду, причому було зазначено, що подібним же чином вони розглядатимуться у всій книзі Крім того, в розділі 3 як одна з переваг реляційної моделі зазначалося єдність подання всіх типів сутностей, включаючи звязки, за допомогою деякого однакового способу, а саме кортежів відносин Проте, концепція звязків (так само, як і концепція сутностей) дійсно корисна при описі реального світу на інтуїтивному рівні Більш того, представлений нижче, в

розділах 143-145, підхід до проектування бази даних буде в значній мірі

спиратися на відмінності між сутностями і звязками Тому в кількох наступних розділах буде прийнята термінологія, яка передбачає поділ понять сутностей і звязків, проте в розділі 146 з цього питання будуть представлені деякі додаткові зауваження

Джерело: Дейт К Дж, Введення в системи баз даних, 8-е видання: Пер з англ – М: Видавничий дім «Вільямс», 2005 – 1328 с: Ил – Парал тит англ

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*