ВЛАСТИВОСТІ ДОКУМЕНТА

У ЖЗ на даний момент введені розрахунки тільки з обовязковими ВР (рис 747)

Подбаємо тепер про премії

Введення розрахунків-премій будемо, як і домовлялися, виконувати одним документом Премія (див табл 72) Цим документом можна вводити як один вибраний ВР, наприклад ПреміяКоеф_2, так кілька преміальних ВР Проведення документа здійснюється лише в тому випадку, коли всі співробітники, представлені до премії і перераховані в табличній частині документа, мають ненулевую премію Причому

в режимі одночасного нарахування кількох премій, наприклад ПреміяКоеф_2, ПреміяСум_2 і Премія 12342, вони повинні бути ненульовими для кожного співробітника, занесеного в документ

Розрахунки, породжувані документом, будуть мати один період дії, що задається в шапці документа У табличній частині ми перерахуємо співробітників, що отримали премію та її розмір

Нагадаємо формули для розрахунку преміальних:

ПреміяКоеф_2 = всегоЧасов * к3 / / к3встановлюваний керівником коефіцієнт

/ / За замовчуванням к3 = 10 для всіх співробітників ПреміяСум_2 = Сумма_преміі / / Сума премії встановлюється керівником

/ / К5 постійний для всіх співробітників коефіцієнт

/ / Береться зі списку періодичних констант

Премія 1234_2 = (Оклад_2 + ПреміяКоеф_2 + ПреміяСум_2) * К5

Премія 1234 2 не вимагає введення якого-небудь числового значення Досить вказати факт її нарахування, що можна зробити, наприклад, за допомогою, перерахування ДаНет За замовчуванням, якщо нараховується Премія1234_2, всім потрапили в список документа співробітникам встановимо значення Так Співробітники, які не одержують премію це виду, зі списку видаляються

Період дії ВР-премій може бути різним Тому потрібно мати можливість задавати дати початку і кінця дії кожного ВР

Враховуючи наведені відомості, визначимо властивості документа відповідно до рис 757

Рис 757 Властивості документа Премія

Властивості реквізитів документа, крім заданих за замовчуванням, опишемо в табл 713

Реквізити документа Премія

Таблиця 713

Реквізити

Опис

Тип (різновид типу)

/ ДлінаТочность

Реквізити шапки документа

ДатаНачКоеф, ДатаКонКоеф

Відповідно дата початку і кінця дії розрахунків з ВР ПреміяКоеф_2

Дата

ДатаНачСум, ДатаКонСум

Відповідно дата початку і кінця дії розрахунків з ВР ПреміяСум_2

&quot

ДатаНач1234, ДатаКон1234

Відповідно дата початку і кінця дії розрахунків з ВР Премія 1234_2

хто

Спосіб заповнення табличної частини документа Використовується як ідентифікатор радіокнопок діалогу форми списку документа Якщо хто = 1, то підбір виконується по одному співробітнику якщо хто = 2, то в табличну частину документа заносяться співробітники обраного підрозділу Використовується при відкритті проведеного документа

Числовий / 10

коеф, сум, п1234

Прапори нарахування премій відповідно коефіцієнтом, сумою або 1234 Премія нараховується, якщо прапор дорівнює одиниці,

і не нараховується, якщо прапор дорівнює нулю

Числовий / 10

текСтрока

Номер вибраного рядка в списку підрозділів сПодр Використовується при відкритті проведеного документа для вірного позиціонування списку підрозділів

Числовий / 30

Реквізити табличній частині документа

Співробітник

Співробітник, який одержує премію

Довідник

Сотруднікі_2

к3

Коефіцієнт для розрахунку ПремііКоеф_2

За замовчуванням к3 = 10 Відповідний стовпець табличній частині має заголовок Коеф

Числовий / 30

Сума

Сума премії з ВР ПреміяСум_2

Числовий / 102

Премія1234

Прапор нарахування премії з ВР Премія 1234_2

Перерахування ДаНет

Новий документ можна завести як з форми списку ЖЗ Зарплата_2, натиснувши на кнопку Введення розрахунку (див рис 721), так і з колонки Документи меню інтерфейсу Учень (див рис 745) Старі документи з премії доступні з ЖЗ і можуть бути відкриті в журналі документів Розрахунки

Зауваження   Вибір значення перерахування ДаНет виконується з відображеного на рис 758 списку

Рис 758 Вибір значення перерахування до осередку шпальти Премія1234 табличній частині документа

791 ДІАЛОГ ФОРМИ СПИСКУ ДОКУМЕНТА

7911 ВЕРСТВИ ДІАЛОГУ

Діалог форми списку документа Премія оформимо (більше з навчальною метою) з двома закладками, розташувавши його реквізити на чотирьох шарах Склад основного шару приведемо у відповідність з рис 759

Рис 759 Основний шар діалогу форми списку документа Премія

На другому шарі, якому ми дали імя ВідПреміі, розташуємо прапорцікоеф, сум і і 1234, що вказують на вид нараховується премії (рис 760)

Рис 760 Елементи діалогу шару ВідПреміі

Звичайно ж, основний і другий шари можна було б благополучно поєднати, перемістивши вид премії на перший шар Однак, знову керуючись навчальними цілями, ми збережемо існуюче розбиття елементів діалогу по шарах

На шарі номер 3, імя якого ІнтервалиРасчетов, передбачимо завдання дат початку і кінця всіх ВР (рис 761), залишивши праворуч смугу для розміщення трьох нижніх кнопок четвертого шару

Рис 761 Склад шару третього шару

Останній, четвертий шар відведемо під кнопки (рис 762)

Рис 762 Розташування кнопок на четвертому шарі діалогу

Зауваження  При вставці в діалог числового реквізиту формату 10 (або декількох числових реквізитів такого формату) є можливість розмістити його як поле введення, прапорець або перемикач Якщо хоча б один вставляється реквізит має інший тип або формат, то всі реквізити можна вставити тільки як поля введення Тому ми виконали поетапну вставку, вибравши для реквізитів хто і прем поле типу перемикач

Завдання додаткових шарів здійснюється в результаті виконання ланцюжка Діалог Шари вибрати іконку Новий шар () В діалозі, що зявився (рис 763) ввести імя шару (рис 764) ОК

Рис 763 Шари діалогу форми списку документа Премія

Рис 764 Новий шар діалогу

У вікні шарів (рис 763) також здійснюється перехід з шару на шар, видалення шарів і їх сортування Переміщення виділених елементів діалогу з одного шару на інший провадиться допомогою пункту Помістити колонки Діалог меню системи (рис 765)

Рис 765 Пункти меню для переміщення виділених елементів діалогу на другий шар

7912&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ЗАКЛАДКИ ДІАЛОГУ

Створені шари будемо відображати на двох закладках: Введення премій і Інтервали розрахунків На першій закладці одночасно виводяться шари 1, 2 і 4 (Основний, ВідПреміі і Кнопки), а на другий шари 3 (ІнтервалиРасчетов) і 4 Причому при виведенні шару 4 на закладці 2 перші 3 кнопки невидимі

Опис закладок заноситься в атрибут форми Закладки, який є обєктом типу СпісокЗначеній Це можна зробити, наприклад, в зумовленою процедурі модуля форми прочинене, розмістивши в ній наступний код:

/ / Наступний метод забезпечує доступ до атрибуту Закладками ФормаИспользоватьЗакладки (1) ФормаЗакладкиДобавитьЗначение (1, Введення премій) ФормаЗакладкиДобавитьЗначение (2, Інтервали розрахунків )

/ / Тепер можна задати відображаються на закладці шари ФормаІспользоватьСлой (Основний, ВідПреміі, Кнопки)

Таким чином, з кожною закладкою можна повязати один або більше шарів Інформація про те, які верстви і які їх елементи повинні відображатися при виборі закладки, розташовується в зумовленою процедурі модуля форми ПріВибореЗакладкі У нашому випадку вона може містити наступний код:

процедура ПріВибореЗакладкі (номЗакл, значЗакл)

// номЗакл, значЗакл відповідно номер і значення закладки У нашому випадку

/ / Значення цих параметрів збігаються якщо номЗакл = 1 тоді

ФормаІспользоватьСлой (Основний, ВідПреміі, Кнопки)

// заповнити, видалити і очистити ідентифікатори однойменних кнопок ФормаЗаполнітьВідімость (1)

ФормаУдалітьВідімость (1) ФормаОчістітьВідімость (1)

інакше

ФормаІспользоватьСлой (ІнтервалиРасчетов, Кнопки) ФормаЗаполнітьВідімость (0)

ФормаУдалітьВідімость (0) ФормаОчістітьВідімость (0)

КонецЕсли

КонецПроцедури / / ПріВибореЗакладкі

В результаті виконаної роботи ми будемо отримувати на введених заклад: наведені на рис 766 і 767 зображення

Рис 766 Закладка Введення премій

Рис 767 Закладка Інтервали розрахунків

Зауваження   Код підготовки закладок кілька спроститься, якщо кнопки Заповнити, Видалити і Очистити розмістити на основному шарі

7913&nbsp&nbsp&nbsp ЕЛЕМЕНТИ ДІАЛОГУ ТА ЇХ ФОРМУЛИ

Звід елементів діалогу дамо в табл 714

Таблиця 714

Елементи діалогу форми списку документа Премія і їх формули

Елементи діалогу

Формула / команда

Опис

Режим заповнення радікнопкі Співробітник і Цех (має ідентифікатор хто)

Простежити ()

Управляє доступністю елемента діалогу сПодр

Якщо хто = 1 (активна радіокнопка Співробітник), то елемент сПодр недоступний, якщо хто = 2,

то елемент доступний

сПодр

ОтобразітьСПодр ()

Відображає імя обраного в списку сПодр підрозділи і запамятовує значення поточного рядка списку текСтрока

прапорці коеф, сум

і п1234

Стовпці ()

Задають вид вводиться ВР Регулюють видимість стовпців табличній частині таким чином: якщо коеф = 1, то видно тільки стовпець Коеф; якщо сум = 2, то стовпець Сума, якщо п1234 = 1, то стовпець 1234, якщо яка-небудь змінна діалогу дорівнює нулю,

то відповідний стовпець не видний

Заповнити

Заповнити ()

Заповнює табличну частину для співробітників обраного підрозділу, якщо хто = 2, або відкриває форму підбору співробітників, якщо хто = 1

Видалити

УдалітьЗап (1)

Видаляє поточний рядок табличної частини Видаленню передує запит про необхідність видалення Доступний, якщо в табличній частині є хоча б один запис

Очистити

УдалітьЗап (2)

Видаляє всі рядки табличної частини Видаленню передує запит про необхідність видалення Доступний, якщо в табличній частині є хоча б один запис

Провести

# Провести

Виконує проведення (перепроведення) документа Премія, тобто заносить в ЖЗ розрахунки вибраними ВР-преміями

ОК

# 3апісать Провести Закрити

Виконують проведення (перепроведення), запис і закриття документа Документ зберігається

в журналі документів Розрахунки

Закрити

# 3акрить

Закриває документ

Елементи діалогу НомерДок, ДатаДок, № і Співробітник зробимо недоступними

Доступність і видимість інших елементів визначається станом діалогу

Джерело: Бартеньев О В 1С: Підприємство: програмування для всіх Базові обєкти та розрахунки на одній дискеті М: Діалог-МІФІ, 2005 464 с

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*