Фінансовий аналіз

Розглянуті в даній главі функції Microsoft Excel дозволяють виконувати стандартні фінансові обчислення, наприклад розрахунки чистої поточної вартості і вартості очікуваної, без побудови довгих і складних формул Вони є ключем до обробки складних електронних фінансових таблиць і прекрасно замінюють застарілі папір у клітку і калькулятор, який свого часу був основним інструментом в руках професійних фінансистів і бухгалтерів

ПРИМІТКА

Більшість з перерахованих в цій главі фінансових функцій включені в надбудову Пакет аналізу (Analysis ToolPak) Її установка розглядається в розділі «Установка Пакета аналізу» глави 13

Функції для аналізу інвестицій

Багато хто з фінансових функцій мають схожі аргументи Щоб скоротити розміри розділу, ми обєднали опис загальних аргументів в табл 161, а відмінності в їх використанні розглянемо в підрозділах, присвячених конкретним функцій Ще один список загальних аргументів знаходиться в розділі, що розповідає про амортизацію Список же всіх функцій наведено-в додатку В, «Вбудовані функції Excel»

Таблиця 161 Аргументи функцій аналізу інвестицій

Аргумент Опис

бс майбутня (очікувана) вартість або баланс готівки, який потрібно досягти після останньої виплати Якщо аргумент опущений, він вважається рівним Про

значення 1, Виплати, що здійснюються в кожний період, у разі, коли розміри значення 2, .. цих виплат різні

кпер Загальна кількість періодів платежів

плт Виплата, вироблена в кожен період це значення не може змінюватися

протягом всього часу погашення Зазвичай увазі основний платіж та платіж за відсотками, але не включає інших податків і зборів

тип Число 0 або 1, що позначає, коли повинна проводитися виплата

(0 – наприкінці періоду 1 – на початку періоду) Якщо аргумент опущений, він вважається рівним 0

період Номер конкретної періодичної виплати

пс Наведена вартість – загальна сума, яка на поточний момент рівноцінна ряду майбутніх інвестиційних платежів

ставка Процентна або облікова (дисконтна) ставка

припущення Початкова величина процентної ставки для виконання послідовних ітерацій Якщо цей аргумент опущений, він вважається рівним 10%

ставка_фінанс Ставка відсотка, що виплачується за вкладення, використовувані в грошових потоках

ставка_реінвест Ставка відсотка, одержуваного на грошові потоки при їх реінвестування

Функція ПС

Використання функції ПС (PV) – один з найбільш поширених способів оцінки привабливості довгострокових капіталовкладень Ця функція повертає наведену до поточного моменту вартість інвестиції, тобто загальну суму, рівноцінну ряду майбутніх виплат Якщо приведена вартість надходжень від інвестицій виявляється більше самого вкладу, вкладення вважається вдалим Загальну суму постійних грошових виплат, зроблених протягом тривалого періоду, називають звичайної рентою, або аннуитетом

Функція ПС припускає завдання вхідних величин:ставка кпер плт 6с тип, опис яких наведено в табл 161 Щоб обчислити теперішню вартість серії надходжень, потрібно задати аргументплта якщо потрібно розрахувати теперішню вартість деякої одноразової виплати, необхідно визначити аргумент Для розрахунку інвестицій з обома видами надходжень задіюються обидва зазначених аргументу

Подивимося, як працює ця функція Припустимо, ви отримали пропозицію вкласти кошти з тим, щоб протягом наступних пяти років отримувати щорічний дохід в

$ 1000 Для цього потрібно інвестувати $ 4000 Чи вигідно зроблене вам пропозицію

Чи варто жертвувати сьогодні $ 4000, щоб протягом наступних пяти років заробити

$ 5000 Щоб це зрозуміти, потрібно підрахувати теперішню вартість вкладення з урахуванням передбачуваного доходу в $ 1000

Оскільки замість інвестування можна просто покласти гроші в банк на короткостроковий рахунок під 3,5%, то саме це значення ми і будемо використовувати як облікової ставки інвестиції (аргумент ставка) Облікова ставка – це свого роду «барєр», який повинен бути перевищений, для того щоб вкладення стало привабливим, тому облікову ставку часто називаютьбарєрної ставкою Для розрахунку приведеної вартості введемо формулу = ПС (3,5% 5 1000), яка поверне значення -4515,05 Це число показує, що для отримання через пять років суми $ 5000 зараз необхідно затратити $ 4515,05 Оскільки при інвестуванні загальна сума вкладення становить тільки $ 4000, то, безумовно, така пропозиція можна вважати вигідним

Тепер припустимо, що сума $ 5000 виплачуватиметься не протягом пяти років по

$ 1000 на рік, а одноразово в кінці останнього періоду Чи буде вигідно таке інвестування Перепишемо нашу формулу в наступному вигляді: = ПС (3,5% 5; 5000) (Не забудьте включити в неї додатковий знак крапки з комою замість аргументу плт (виплата), щоб програма сприймала значення $ 5000 як аргумент бс (майбутня вартість),а суму щорічних виплат не враховувала) За цією формулою повернеться значення -4209,87 Тобто при барєрної ставкою в 3,5% ви повинні вкласти зараз

$ 4209,87, щоб через пять років мати вже $ 5000 Як видно, пропозиція на подібних умовах менш привабливо, хоча і може бути прийнято, оскільки внесок становить тільки $ 4000

Функція ЧПС

Функція ЧПС (NPV) обчислює чисту наведену вартість (Net present value), звідси і її назва Вона також дуже корисна для оцінки перспективності вкладення Взагалі кажучи, будь-яка інвестиція, чиста приведена вартість якої більше нуля,

вважається вигідною Ця функція має такі аргументи:ставка значення_1 значення_2… (Див табл 161) За правилами число аргументівзначенняне повинно перевищувати 29, але, в принципі, воно не обмежена, якщо в якості аргументів використовувати масиви Функція повертає величину чистої приведеної вартості інвестиції, грунтуючись на ставці дисконту (Ставка),а також розмірі майбутніх платежів – негативних значень і одержуваних доходів, виражених позитивними числами (аргументи значення 1 значення 2 ..)

Функція ЧПС відрізняється від функції ПС в двох важливих аспектах По-перше, випадок просто наведеної вартості передбачає постійний розмір виплат протягом терміну дії пропозиції, в той час як функція ЧПС допускає виплати змінної величини По-друге, функція ПС не виключає такий варіант, щоб платежі і надходження відбувалися або на початку, або наприкінці періоду, а функція ЧПС увазі, що всі платежі і надходження розподілені в часовому проміжку рівномірно і здійснюються лише в кінці періодів Вважається, що інвестиція, значення якої обчислює функція ЧПС, починається за один період до дати грошового внеску значення і закінчується з останнім грошовим внеском у списку Якщо сума інвестиції виплачується заздалегідь, її не слід включати у функцію у вигляді одного з аргументівзначення,але потрібно не забути відняти її з отриманого результату Якщо ж сума інвестиції виплачується в кінці першого періоду, її необхідно включити у функцію в якості першого негативного аргументу значення Тепер, щоб пояснити все сказане вище, розглянемо декілька прикладів

Припустимо, вам надійшла пропозиція вкласти $ 250 000 на умовах, що за перший рік ви понесете збиток $ 85000, але за другий, третій і четвертий ваш капітал збільшиться на

$ 95 000, $ 140 000 і $ 185 000 відповідно При цьому барєрна ставка становить 8% Для оцінки перспективності даної пропозиції введемо формулу = ЧПС (8% 85000 95000 140000 185000) -250000

Отриманий за цією формулою результат -139,48 говорить про те, що за таких умов розраховувати на чистий прибуток не доводиться Негативні значення показують, що ви витратите на інвестування більше коштів, ніж придбаєте надалі (Щоб визначити, яка приведена вартість або процентна ставка робить цю пропозицію вигідним, використовуйте команду Підбір параметра (Goal Seek), опис якої можна знайти в розділі «Команда Підбір параметра» глави 18)

Наведена вище формула враховує, що ви виробляєте одноразова вливання всієї суми авансом Але якби ця сума вносилася в кінці першого періоду, формула виглядала б так: = ЧПС (8% (-250000-85000) 95000 140000 185000) Результат став би позитивним – $ 18 379,04, що говорить про вигідність такого інвестиційної пропозиції

Функція БС

Функція БС (FV) повертає майбутню вартість інвестиції на основі постійної відсоткової ставки і періодичних постійних (рівних за величиною сум) виплат або однієї одноразової виплати Фактично вона протилежна функції ПС і має

ті ж аргументи: ставка кпер плт пс тип (Див табл 161) Коли потрібно розрахувати майбутню вартість інвестиції по серії рівних платежів, використовується аргумент плт, якщо ж результатом інвестиції є одноразова виплата, вказується аргумент пс

Припустимо, ви збираєтеся відкрити рахунок IRA1 Ви плануєте на початку кожного року вносити на цей рахунок $ 2000 і розраховуєте, що середня ставка протягом усього періоду часу складе 6% на рік Припустимо, що зараз вам 30 років скільки ж грошей накопичиться на рахунку, коли вам виповниться 65 Складіть формулу = БС (б% 35 -2000; 1), і вона поверне значення $ 236 241,73 Саме стільки грошей буде на вашому рахунку через 35 років

Змінимо умови: ви відкрили рахунок IRA вже три роки тому і накопичили на даний момент

$ 7500 У цьому випадку формулу слід переписати так: = БС (б% 35 -2000 -7500 1) У результаті зясовується, що за 35 років сума на вашому рахунку зросте до $ 293 887,38

В обох прикладах значення аргументутипдорівнювало 1, оскільки всі виплати проводилися на початку періодів Але чим триваліший термін інвестування, тим більше істотний вплив робить цей параметр на результат обчислень Якщо в останній формулі опустити аргумент тип (Припускаючи, що виплати відбуваються не на початку, а в кінці кожного періоду), сума складе до $ 280 515,21 Таким чином, відчуйте різницю в $ 13 372,17

Функція ПЛТ

Функція ПЛТ (РМТ) повертає суму періодичного платежу для погашення позики, здійснюваного за певний період часу, на основі постійних сум платежів і незмінної процентної ставки Її аргументи вводяться в наступному порядку: ставка кпер пс бс тип (Див табл 161)

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

функція ПЛТ може повертати і абсолютно неправдоподібний результат – занадто високий розмір періодичної виплати Подібний результат не виключений і для інших функцій аналізу інвестицій Якщо ви сумніваєтеся в результаті, зверніть увагу на використовувані в обчисленнях одиниці, в першу чергу для аргументів «ставка» і

«Кпер» Наприклад, якщо 6% – це річна облікова ставка, то й кількість періодів (кпер) має вимірюватися в роках Якщо ввести для аргументу «ставка» значення 6%, а кількість виплат встановити рівним 360, Excel поверне розмір періодичної виплати для погашення взятої позики під 6% на місяць протягом 30 років або ж 6% в кожний з 360 наступних років Ви повинні вирішити це питання самі: або використовувати розмір щомісячної ставки, поделів_6% на 12 місяців (стандартний спосіб), або скоротити кількість періодичних платежів з 360 до 30, що відповідає числу річних часткою Зверніть увагу, що результат обчислень для обох зазначених способів вийде різний, оскільки це зовсім різні величини: у першому випадку – розмір щомісячного відрахування в розстрочку, а під другий – одноразової щорічної виплати В принципі, в подібних розрахунках потрібно використовувати одиниці вимірювання, прийняті вашим кредитором

1 Спеціальний пенсійний рахунок, не оподатковуваний податками – Прямуючи перев

Припустимо, ви збираєтеся взяти кредит на 30 років у розмірі $ 100 000 Якщо вважати, що банківський відсоток становить 6%, то яка ж буде сума щомісячних виплат Насамперед, розділіть річну відсоткову ставку на 12, щоб отримати місячну вона складе приблизно 0,5% Далі визначте число виплат, помноживши 12 (місяців) на 30 (років) У підсумку вийде 360 періодів Тепер складіть формулу

= ПЛТ ((б% / 12) (30 * 12) 100000), яка д & ст результат – $ 599,55 (Значення негативне, оскільки борг погашається вами щомісяця)

Функція ПРПЛТ

Функція ПРПЛТ (IPMT) повертає процентну частину періодичного платежу з погашення кредиту за певний період часу при постійних сумах виплат і постійної відсоткової ставки Відповідно, її аргументи: ставка період кпер пс бс тип (Див табл 161)

Зробимо припущення, ви взяли позику $ 100 000 на 30 років під 6% річних Щоб підрахувати розмір виплати по відсотках за перший місяць, складіть формулу

= ПРПЛТ ((б/12)% 1 360 100000) Вона поверне значення – $ 500,00 Трохи перетворивши цю ж формулу: = ПРПЛТ ((б/12)% 360 360 100000), можна підрахувати розмір відрахувань за відсотками за останній місяць Він складе всього – $ 2,98

Функція ОСПЛТ

Функція ОСПЛТ (РРМТ) аналогічна функції ПРПЛТ, але повертає основну частку періодичного платежу (тобто без урахування відсотків) з погашення боргу за певний час при постійних сумах виплат і незмінної процентної ставки Якщо обчислити значення функцій ПРПЛТ і ОСПЛТ за один і той же період, сума результатів дасть загальний розмір усіх виплат по амортизації позики за цей період Функція ОСПЛТ має ті ж аргументи{Ставка період кпер пс бс тип) їх опис наведено в табл 161

В умовах попереднього прикладу (позика $ 100 000 на 30 років під 6% річних) за формулою

= ОСПЛТ ((6/12)% 1 360 100000) ми отримаємо розмір основного платежу за перший місяць – $ 99,55 Аналогічно, формула = ОСПЛТ ((6/12)% 360 360 100000) дозволить зясувати величину основних платежів за останній місяць Вона складе – $ 596,57

Функція КПЕР

Функція КПЕР (NPER) повертає загальна кількість періодів виплат з погашення кредиту за умови постійних періодичних виплат і постійної відсоткової ставки Ця функція має такі аргументи: ставка пят пс бс тип (Див табл 161)

Ризикнемо припустити, що у вас є можливість щомісяця виплачувати $ 1000, і тепер ви хочете дізнатися, яка кількість щомісячних платежів необхідно для погашення позики $ 100 000, взятої під 6% річних Для цього потрібно скласти формулу

= КПЕР ((6% / 12) -1000 100000), за якою буде обчислено шукане значення – 138,98

місяці

Якщо розмір виплат занадто малий, щоб погасити позику із зазначеним відсотком,

функція КПЕР поверне помилкове значення Щомісячний платіж повинен перевищувати

величину місячної процентної ставки, помноженої на суму кредиту інакше така позика ніколи не буде списана Наприклад, формула = КПЕР ((6% / 12) 500 100000) поверне помилку # ЧИСЛО, Оскільки за таких аргументах розмір щомісячних виплат має бути не менше $ 666,67 (тобто $ 100 000 * (8/12)%)

Функція СТАВКА

Функція СТАВКА (RATE) повертаєнорму прибутку– Процентну ставку, розраховану по ряду постійних періодичних виплат або за єдиним платежем для заданої суми позики Функція має аргументи:кпер wirrv, пс бс тип припущення,опис яких знаходиться в табл 161 Для обчислення можна використовувати або аргумент плт, щоб дізнатися розмір процентної ставки по ряду рівних періодичних виплат, або аргументбс(Майбутня вартість) – для визначення процентної ставки з одноразового погашення позики

Припустимо, ви розглядаєте інвестиційна пропозиція вартістю $ 3000, згідно з яким буде зроблено чотири щорічні виплати по $ 1000 Яка в даному випадку норма прибутку Складемо формулу = СТАВКА (4 1000 -3000), яка поверне значення 13% Дуже непогана пропозиція

ПРИМІТКА

У функції СТАВКА підхід до обчислень ітераційний Спочатку розраховується чиста приведена вартість інвестиції при ставці, рівній аргументу «припущення» Якщо отримана величина більше нуля, функція збільшує значення ставки, в іншому випадку – зменшує, а потім повторює обчислення чистої приведеної вартості Процес наближення значення ставки до шуканого продовжується до досягнення заданої точності, або коли число ітерацій досягне 20 Детальніше про ітераціях розповідається в розділі «Циклічні посилання» глави 12 Якщо функція СТАВКА повертає помилку # NUM, можливо, справа в тому, що програмі недостатньо 20 повторів У цьому випадку спробуйте змінити значення аргументу «припущення» за замовчуванням воно дорівнює 0,1, тобто 10% Зазвичай вдається отримати результат при початковій ставці між 10% і 100%

Функція ВСД

Функція ВСД (IRR) повертає внутрішню норму прибутку інвестиції у відсотках, тобто ставку, при якій чиста приведена вартість інвестиції дорівнює нулю Іншими словами, внутрішня норма прибутку (рентабельності) – це ставка, за якої всі доходи, одержувані від вкладення, рівні його вартості

Значення внутрішньої норми рентабельності може використовуватися для оцінки привабливості вкладення коштів так само, як і значення чистої наведеної вартості Як вже було сказано, якщо чиста приведена вартість інвестиції при заданій барєрної ставкою більше нуля, таке вкладення можна вважати вигідним Це ж твердження іншими словами: інвестиції вважаються перспективними, якщо облікова ставка, при якій чиста приведена вартість дорівнює нулю, – тобто внутрішня норма прибутку, – більше барєрної ставки

Функція ВСД має два аргументи: значення і припущення, де значення – це масив або посилання на діапазон комірок, що містить числа Допускається тільки один

перший аргументзначення,причому він повинен передавати, принаймні, одне позитивне і одне негативне число Функція ВСД ігнорує текстові та логічні значення, а також порожні клітинки У масив або діапазон, який виступає в якості аргументу значення, записуються суми інвестицій (зі знаком «мінус») та доходів, тобто надходжень (зі знаком «плюс»), і вони необовязково повинні бути рівними за величиною Але при обчисленні функції, вважається, що всі платежі здійснюються в послідовні і однакові за тривалістю періоди часу, причому в кінці цих періодів Функція повертає відповідну процентну ставку за амортизаційний період Аргумент припущення (Див табл 164) потрібна, якщо функція видає помилку # NUM. Тут, як і для функції СТАВКА, використовується ітеративний підхід, відповідно, помилка виникає, якщо програма не досягла потрібного результату за 20 кроків За замовчуванням аргумент припущення дорівнює 0,1, тобто 10%, проте якщо отримана помилка, можна спробувати поварьіровать цей параметр

Припустимо, ви вирішили купити прибутковий ділянку землі за $ 120 000 з тим, щоб надалі здати його в оренду Протягом наступних пяти років ви вважаєте отримати від цієї угоди чистий рентний дохід в вигляді виплат: – $ 22000, $ 24000, $ 28000, $ 31000 і

$ 33 000 Чи вигідно таке вкладення Щоб визначити це, створіть невеликий лист, в шести осередках якого помістіть всі згадані вище значення: загальну суму вкладення і пять сум щорічних орендних платежів (Не забудьте, що вартість ділянки потрібно вводити зі знаком «мінус») Введіть формулу = ВСД (А1: А6), вона поверне значення 5% Це означає, що при барєрної ставкою в 3,5% дане вкладення можна вважати привабливим

Функція МВСД

Функція МВСД (MIRR) аналогічна функції ВСД, але повертаємодифіковану внутрішню норму прибуткуінвестиції, в якій враховуються як витрати на залучення інвестиції, так і відсоток, одержуваний від реінвестування коштів Передбачається, що всі виплати проводяться, в кінці періоду і повертається відповідна відсоткова ставка за цей період

Функція ВСД має такі аргументи:значення ставка _фінанс ставка_ реінвестування (Див табл 161), де значення – Це масив або посилання на діапазон комірок, що представляють собою ряд інвестиційних платежів і надходжень, вироблених через однакові проміжки часу Ви вправі використовувати тільки один аргумент значення,причому він повинен передавати у функцію, принаймні, одне позитивне і одне негативне число В умовах розглянутого в попередньому розділі прикладу та за фінансової ставкою 7%, а ставкою реінвестування 3,5% формула

= МВСД (А1: Аб 7% 3,5%) поверне значення модифікованої норми прибутку, рівну

4%

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*