СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРЕДАЧЕЮ ДАНИХ

У цьому розділі коротко розглядається передача даних Запит кінцевого користувача до бази даних насправді передається від робочої станції користувача (яка може бути фізично віддалена від самої системи баз даних) до деякого інтерактивного додатком (вбудованому чи ні), а від нього – до СУБД у формі комунікаційних повідомлень Більш того, відповіді користувачу також передаються у формі

подібних повідомлень (від СУБД або оперативного додатки до станції користувача) Передача таких повідомлень відбувається під управлінням ще одного програмного компонента – диспетчера передачі даних

Диспетчер передачі даних не є частиною СУБД він являє собою автономну систему зі своїми правами Однак, оскільки очевидно, що від диспетчера передачі даних і СУБД вимагається злагоджена спільна робота, вони іноді розглядаються як рівноправні компоненти програмного продукту більш високого рівня, званого системою бази даних і передачі даних (DataBase / Data-Communications – DB / DC) У такій системі СУБД відповідає за роботу з базою даних, а диспетчер передачі даних обробляє всі повідомлення, що надходять в СУБД і з неї (точніше, що надходять в то додаток, в якому використовується СУБД, і з нього) Однак у цій книзі ми можемо розглянути лише відносно невеликий обсяг інформації про обробку повідомлень (оскільки така велика тема цілком заслуговує самостійного обговорення) У розділі 212 коротко розглядаються питання передачі даних між окремими системами (Тобто між окремими компютерами в мережі передачі даних, подібної Internet), але це дійсно окрема тема

26&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp АРХІТЕКТУРА клієнт / сервер

У попередніх розділах цієї глави докладно обговорювалася так звана архітектура ANSI / SPARC для систем баз даних Її спрощена схема наведена на рис 23 У справжньому розділі ми будемо вивчати бази даних з дещо іншої точки зору

Основним призначенням систем баз даних, безумовно, є підтримка розробки та виконання додатків баз даних Тому на високому рівні систему баз даних можна розглядати як систему з дуже простою структурою, що складається з

описаних нижче двох частин – сервера (Внутрішнього компонента, або машини бази даних) і клієнтів (Зовнішніх компонентів, або зовнішніх інтерфейсів), як показано на рис 25

1 Сервер- це сама СУБД Він підтримує всі основні функції СУБД, кото риє обговорювалися в розділі 28, а саме: визначення даних, маніпулювання даними, захист даних, підтримку цілісності даних і тд Зокрема, він надає повну підтримку зовнішнього, концептуального і внутрішнього рівнів, що обговорювалися в розділі 28 Тому сервер в цьому контексті – це просто інша назва для СУБД

2 Клієнти – Це різні додатки, які виконуються за допомогою СУБД Такими є як додатки, написані користувачами, так і вбудо енние програми, що надаються постачальниками СУБД або деякими сто роннімі постачальниками програмного забезпечення Звичайно, в самому сервері різниця між вбудованими додатками і додатками, написаними користувачем, не виявляється, оскільки всі ці програми використовують один і той же інтерфейс сервера, а саме інтерфейс зовнішнього рівня, який вже розглядався в розділі 23 (Деякі спеціальні службові прило вання можуть виявитися винятками Як згадувалося вище, в розділі 25, вони іноді працюють безпосередньо на внутрішньому рівні системи Подібні ути літи правильніше відносити до вбудованим компонентам СУБД, а не до додатків в звичайному сенсі У наступному розділі утиліти обговорюються більш докладно)

Рис 25 Архітектура клієнт / сервер

Додатки, в свою чергу, діляться на кілька чітко визначених категорій

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Програми, написані користувачами Уосновному, це звичайні прикладні програми, найчастіше написані або мовою програмування загального призначення, такому як C + + або COBOL, або на одному із спеціалізованих мов четвертого покоління, хоча в обох випадках ці мови повинні якось звязуватися з відповідним підмовою даних (див розділ 23)

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Додатки, надані постачальниками (Часто звані інструментальними засобами) У Загалом, призначення таких засобів – спрощувати процес створення і виконання інших програм, тобто додатків, що розробляються спеціально для вирішення певної конкретної задачі Часто ці програми можуть виглядати зовсім не так, як додатки в загальноприйнятому сенсі І це зрозуміло, оскільки саме призначення інструментальних засобів полягає в наданні користувачам, особливо кінцевим, можливості створювати додаткибезнаписання традиційних програм Наприклад, одне з надаваних постачальником СУБД інструментальних засобів може бути генератором звітів, за допомогою якого кінцевий користувач зможе отримати відформатований звіт, виконавши звичайний запит до системи Кожен такий запит є, по суті, не чим іншим, як невеликим спеціальним додатком, написаним на мові дуже високого рівня (з конкретним призначенням), а саме – на мовою формування звітів

Окремо поставляються інструментальні засоби, в свою чергу, діляться на кілька самостійних класів

а) Процесори мов запитів

б) Генератори звітів

в) Графічні бізнес-підсистеми

г) Електронні таблиці

д) Процесори команд на природних мовах

е) Статистичні пакети

ж) Засоби управління копіюванням або засоби вилучення даних, з)

Генератори додатків (включаючи процесори мов четвертого покоління)

і) Інші засоби розробки додатків, включаючи CASE-інструменти (CASE, або Computer-Aided Software Engineering – автоматизоване проектування і створення програм) і тд

к) Інструментальні засоби інтелектуального аналізу даних і візуалізації

Детальний обговорення цих додатків виходить за рамки даної книги, проте слід зазначити, що (як стверджувалося раніше), головне завдання системи баз даних – підтримка створення та виконання додатків Тому якість наявних клієнтських інструментальних засобів має бути головним фактором при виборі СУБД, найбільш придатною для конкретного замовника Іншими словами, характеристики самої СУБД – не єдиний і не найважливіший фактор, який потрібно враховувати в цьому випадку

Завершимо цей розділ посиланням на наступний матеріал Так як система в цілому може бути чітко розділена на дві частини (сервер та клієнти), зявляється можливість організувати роботу цих двох частин на різних компютерах Інакше кажучи, існує можливість організації розподіленої обробки

Розподілена обробка припускає, що окремі компютери можна зєднати небудь комунікаційною мережею так, щоб виконання одного завдання обробки даних можна було розподілити на кілька компютерів цієї мережі Як показала практика, ця можливість настільки приваблива з різних міркувань (головним чином, економічним), що термін клієнт / сервер став застосовуватися майже виключно в тих випадках, коли клієнти і сервер дійсно знаходяться на різних компютерах Більш докладно розподілена обробка даних розглядається нижче, в розділі 212

27&nbsp&nbsp&nbsp

Джерело: Дейт К Дж, Введення в системи баз даних, 8-е видання: Пер з англ – М: Видавничий дім «Вільямс», 2005 – 1328 с: Ил – Парал тит англ

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*