Функції дат і часу

, що надаються Excel, дозволяють швидко і точно проводити різні обчислення на робочому листі Наприклад, за допомогою функції ЧАС (HOUR) можна моментально підрахувати щоденне кількість робочих годин по щомісячній платіжної відомості, складеної на аркуші Excel, а функція ДЕНЬНЕД (WEEKDAY) надасть вам допомогу в питанні вибору оплати праці працівника: стандартної ставки (з понеділка по пятницю) або підвищеної (з урахуванням вихідних днів) У цьому розділі буде розказано про декілька (але не про всіх), крім згаданих, функціях Excel для роботи з датами і часом Повний список всіх функцій наводиться в додатку В,

«Вбудовані функції Excel»

Функції СЬОГОДНІ і ТДАТУ

Функція СЬОГОДНІ (TODAY) повертає числове значення поточної дати і не вимагає завдання аргументів Але при цьому потрібно не забувати після імені функції додавати пару дужок (Ви, безсумнівно, памятайте, щоаргументаминазиваються змінні, які передають функції значення для обчислень Аргументи завжди полягають в круглі дужки) Якщо осередок, в яку введена формула = СЕГ0ДНЯ (), має, формат Загальний, підсумкового значенням буде призначений формат ДД ММ РРРР

Подібним чином працює і функція ТДАТУ (NOW) Вона також не вимагає аргументів, і якщо ввести в комірку формулу = ТДАТУ (), вона поверне числове значення поточних дати і часу, де ціла частина числового значення буде відповідати дню, а дробова частина – частці доби Excel немає оновлює значення функції ТДАТУ самостійно Щоб привести значення в осередку, що містить формулу = ТДАТУ (), у відповідність поточному моменту, необхідно провести перерахунок робочого аркуша (Для цього достатньо просто ввести будь-яке нове значення або натиснути клавішу F9) Також всі значення, одержувані з використанням функції ТДАТУ, оновлюються при відкритті або друку листа

Функція ТДАТУ – це приклад залежною від середовища функції, тобто такий, у якої обчислюється з її допомогою значення «пристосовується» до оточення Якщо відкрити лист, що містить одну або кілька функцій ТДАТУ, і потім відразу ж закрити його, Excel все одно запропонує вам зберегти зміни, хоча ви нічого і не робили на аркуші, оскільки поточне вихідне значення функції ТДАТУ стало іншим з часу останнього редагування листа (В якості іншого прикладу подстраиваемой функції можна привести СЛЧИС (RAND))

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Детальніше функція СЛЧИС розглядається в розділі «Функції СЛЧИС і СЛУЧМЕЖДУ»

глави 14

Функція ДЕНЬНЕД

Функція ДЕНЬНЕД (WEEKDAY) повертає день тижня (число) для заданої дати Перший її аргумент дата_в_чісловом_формате може бути числовим значенням дати, посиланням на клітинку, в якій зберігається функція дати або числове значення дати, або текстом у вигляді дати, таким як 270102 або 27 січня 2002 Якщо в якості аргументу використовується текст, не забудьте укласти його в лапки Другий аргументтип визначає спосіб відображення результату і може бути опущений У табл 152 наведені можливі значення аргументу тип

Таблиця 152 Значення аргументу «тип» функції ДЕНЬНЕД

Тип Значення, що повертається

1 (або опущений) Число від 1 до 7, де 1 – неділя, а 7 – субота

2&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Число від 1 до 7, де 1 – понеділок, а 7 – неділя

3&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Число від 0 до 6, де 0 – понеділок, а 6 – неділя

РАДА

До осередку, що містить функцію ДЕНЬНЕД, можна застосувати нестандартний формат дати, наприклад ДДДД У цьому випадку в комірці буде відображатися власне день тижня, що не вплине на збережене значення, як і раніше доступне в інших формулах

Функції РІК, МІСЯЦЬ і ДЕНЬ

Функції РІК (YEAR), МІСЯЦЬ (MONTH) і ДЕНЬ (DAY) повертають рік, місяць і день для заданого числового значення дати Аргумент кожної з цих функцій може являти собою десяткове числове значення дати, посилання на клітинку, яка містить функцію дати чи числове значення дати, або бути текстом у вигляді дати, укладеними в лапки Наприклад, якщо в комірці А1 міститься дата 25032002, формула

= МІСЯЦЬ (А1) поверне число 3, а формула = ДЕНЬ (А1) – число 25

Функції ЧАС, хвилин і секунд

Функції ЧАС (HOUR), ХВИЛИНИ (MINUTE) і СЕКУНДИ (SECOND) повертають, відповідно, значення годин, хвилин і секунд для заданого аргументу, що представляє собою числове значення часу Так, якщо в комірці В1 зберігається час 12:15:35, формула = ЧАС (В1) поверне значення 12, а формула = ХВИЛИНИ (В1) – значення 15

Функції ДАТАЗНАЧ і ВРЕМЗНАЧ

Функція ДАТАЗНАЧ (DATEVALUE) перетворює дату в числове подання Вона має єдиний аргумент, який повинен являти собою дату з діапазону 01011900-31129999, записану як текст в будь-якому з вбудованих форматів дати

і укладену в лапки Будьте уважні: якщо ви не введете рік, Excel присвоїть датою поточне значення року Наприклад, формула = ДАТАЗНАЧ (31 грудня 2010 року) поверне числове значення 40 543

Подібним чином працює і функція ВРЕМЗНАЧ (TIMEVALUE) – вона повертає числове значення часу Точно так само її єдиний аргумент повинен бути текстом, записаним в одному з вбудованих форматів часу і обрамленим лапками Наприклад, по результату обчислення формули = ВРЕМЗНАЧ (4:30 РМ) ви побачите значення 0,6875

Спеціальні функції для роботи з датами

У набір засобів Excel для роботи з датами включені деякі спеціальні функції, що дозволяють виконувати обчислення в задачах для погашення цінних паперів, ведення платіжних відомостей та складання розкладів Всі функції, описані в цьому розділі, доступні тільки в тому випадку, якщо встановлена ​​надбудова Пакет аналізу (Analysis ToolPak)

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Детальніше див розділ «Установка Пакета аналізу» глави 13

Функції дат ЄС і КОН МІСЯЦЯ

Функція ДАТАМЕС (EDATE) призначена для обчислення точної дати по заданій кількості місяців до або після вихідної, зазначеної дати Ця кількість є другим аргументом функції, а перший аргумент начальная_дата – дата, від якої ведеться відлік часу Якщо останній аргумент позитивний, функція ДАТАМЕС додає до початкової датою задане число місяців, якщо негативний – віднімає Наприклад, щоб отримати дату, віддалену на 23 місяці після 12 червня 2003 року введіть формулу = ДАТАМЕС (120601; 23) Вона поверне значення 38484, тобто 12 травня 2005 року

Функція КОНМЕСЯЦА (EОMОNTH) обчислює дату, що передує або прийдешню, з різницею в задану кількість місяців до або після базового значення Вона має ті ж самі аргументи, що і функція ДАТАМЕС, і практично повністю аналогічна їй, за винятком того, що повертається значення завжди округлюється до останнього дня місяця Так, щоб обчислити числове значення дати, «переганяти» на 23 місяці дату 12 червня 2003, причому є останнім днем ​​місяця, достатньо ввести формулу = КОНМЕСЯЦА (6122001; 23) Повернеться значення 38503, тобто – 31 травня 2005 року

Функція ДОЛЯ РОКУ

Функція ДОЛЯ РОКУ (YEARFRAC) повертає у вигляді десяткового дробу інтервал часу між двома заданими датами одного року Її аргументи в порядку введення – начальная_датаіконечная_дата –задають період часу, який необхідно виразити у вигляді частки цього року Останній аргумент, базис, відповідає за спосіб розрахунку його можливі значення описані в табл 153

Таблиця 153 Значення аргументу «базис» функції ДОЛЯГОДА

Значення Опис

0 (або (30/360) Обчислення проводяться відповідно до правил організації опущений) NASD (National Association of Security Dealers), розробленими для США,

де рік приймається рівним 360 дням, а кожен місяць складається з 30 днів

1&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp (По факту / по факту) У даному випадку при розрахунках використовується фактичне кількість днів у місяці та у році

2&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp (По факту/360) Кількість днів у місяці фактичне, але число днів в році прирівнюється 360

3&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp (По факту/365)

4&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp (30/360) Європейський метод, що припускає, що в місяці 30 днів, а в році – 360

Щоб визначити частку, займану в році проміжком часу між 120404 і 151204, введіть формулу = Д0ЛЯГ0ДА (120402; 151202) Грунтуючись на прийнятому за замовчуванням співвідношенні 30/360 (30 днів у місяці та 360 у році), ви отримаєте значення 0,675

Функції РАБДЕНЬ і ЧІСТРАБДНІ

Функції РАБДЕНЬ (WORKDAY) і ЧІСТРАБДНІ (NETWОRKDAYS) опиняться безцінними для тих, хто веде платіжні відомості або складає графіки виконання робіт Обидві вони приймають до уваги тільки робочі дні або, інакше, виключають вихідні Крім цього, до вихідних днях можна зараховувати свята, із зазначенням їх точних дат

Функція РАБДЕНЬ повертає дату, віддалену на задану кількість робочих днів від вихідної дати Вона записується так:

= РАБДЕНЬ (начальная_дата колічество_дней свята),

деіачальная_дата– Це вихідна дата, від якої починається відлік,колічество_дпей – Число робочих днів до або після початкової дати, виключаючи вихідні та святкові дні Позитивні значення аргументуколічество_днейвизначають відлік часу вперед від заданої дати, а негативні – відповідно у зворотному напрямку Необовязковий аргумент свята може бути масивом або посиланням на діапазон, що містить дати, які потрібно виключити з розрахунку Якщо опустити останній аргумент, функція РАБДЕНЬ буде виконувати обчислення, не враховуючи тільки вихідні дні і не підозрюючи про існування свят Наприклад, за формулою = РАБДЕНЬ (ТДАТУ () 100) можна визначити дату, яка настане через 100 робочих днів після моменту обчислення

Аналогічно працює і функція ЧІСТРАБДНІ Вона повертає кількість робочих днів між двома заданими датами і має ті ж самі аргументи: начальная_дата \ колічество_дней свята Таким чином, кількість робочих днів між 15 січня і 30 червня 2004 визначається за допомогою формули

= ЧІСТРАБДНІ (150102; 300602), яка поверне значення 120

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*