Функції для аналізу цінних паперів

Excel пропонує цілий ряд функцій, призначених для оцінки й аналізу різних типів цінних паперів Всі ці функції входять в надбудову Пакет аналізу Про те, як встановити останню, розповідається в розділі «Установка Пакета аналізу» глави 13

Більшість функцій даної групи мають однакові аргументи, опис яких представлено в табл 163

Таблиця 163 Аргументи функцій для аналізу цінних паперів

Аргумент Опис

базис Тип способу розрахунку тривалості часових періодів

Якщо 0 (або опущений), застосовується американська система NASD – 30/360 (30 днів у місяці та 360 у році) Інші можливі значення аргументу

«Базис»:

1 – за фактом / по факту 2 – по факту/360

3 – по факту/365

4 – європейська система 30/360

купон Річна процентна ставка по купонах цінних паперів

частота Періодичність виплат за купонами (кількість виплат за рік): 1 – один раз на рік

2 – один раз на півроку 4 – один раз на квартал

інвестиція Первісна вартість покупки цінних паперів дата_випуска Дата випуску цінних паперів

дата_вступл_в_сілу Дата погашення цінних паперів (повинна бути більш пізньої, ніж

дата угоди)

номінал Номінальна вартість цінних паперів якщо аргумент опущений,

використовується значення 1000 руб (Доларів)

Аргумент Опис

ціна Процентна або облікова ставка

ставка Процентна ставка за цінними паперами на дату їх випуску (повинна бути більше або дорівнює нулю)

погашення Вартість цінних паперів при їх погашенні

дата_согл Дата угоди (день оплати) з цінними паперами (повинна бути більш пізньої, ніж дата випуску цінних паперів)

дохід Річний дохід за цінними паперами у відсотках, повинен бути більше нуля або дорівнює йому

Дати можна вказувати одним з трьох способів: у вигляді числового значення, у вигляді дати,

укладеної в лапки, або як посилання на клітинку, в якій міститься дата Наприклад,

30 червня 2004 може бути введено: як 38168 – числове значення дати, як

«300604» або ж – як звичайне посилання на клітинку з цією датою Якщо яка-небудь з функцій для роботи з цінними паперами повертає помилку # NUM, То в першу чергу слід перевірити формат запису дати, а також значення аргументів – вони повинні задовольняти умовам, наведеним у табл 163

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Детальніше про числові значення дат і часу розповідається в главі 15, «Дати і час»

Функції РУБЛЬДЕС і РУБЛЬДРОБЬ

Перша з цих функцій перетворить дробові значення грошових сум, наприклад вартість цінних паперів, в число, записане в десятковій системі числення, а друга виконує зворотну дію Аргументи функції РУБЛЬДЕС (D0LLARDE) призначені для запису дробового значення, яке потрібно перевести в десяткове (Дроб_руб дроб) Ліва частина значення аргументу дроб_руб дорівнює цілій частині вихідного числа, а після десяткової точки записується чисельник вихідної дробу Як аргументдробпідставляється знаменник дробу Друга функція РУБЛЬДРОБЬ (D0LLARFR) має полярні аргументи: дес_рубль дроб, де дес_рубл – Десяткове число, яке потрібно перетворити в дріб,дроб– Ціле число, що позначає знаменник повертається дробу Для функції РУБЛЬДРОБЬ як знаменник вибираються значення для округлення десяткового значення до найближчої половини, чверті, восьмий, шістнадцятої, тридцять другому і т д

Наприклад, формула = РУБЛЬДЕС (1,03 32) перетворює дріб 1 3/32 в десяткове значення 1,09375 І навпаки, формула = РУБЛЬДР0БЬ (1,09375 32) поверне значення 1,03

Функції НАКОПДОХОД і НАКОПДОХОДПОГАШ

Функція НАКОПДОХОД (ACCRINT) повертає розмір накопиченого доходу за цінними паперами у варіанті з перібдіческой виплатою відсотків Її аргументи такі: дата_випуска первий_доход дата_согл ставка поминав частота базис

Аргументпервий_доходзадає дату виплати першого накопиченого відсотка, а інші аргументи цієї функції описані в табл 163 Припустимо, що цінний папір (нехай це буде довгостроковий казначейський вексель) має дату Випуску 1 березня 2004 року, перша операція з нею була проведено 1 квітня 2004 року, дата першого нарахування відсотка – 1 вересня 2004 року, ставка за купонами дорівнює 7% з виплатою відсотків один раз на півроку, номінал цінного паперу – $ 1000, а базис – 30/360 Тоді накопичений відсоток можна підрахувати за формулою

= НАКОПДОХОД (010304; 010904; 010404; 0,07 1000 2 0)

Ця формула поверне значення 5,833333, яке вказує, що дохід з 1 березня по 1 квітня

2004 року склав $ 5,83

Подібним же чином працює і функція НАКОПДОХОДПОГАШ (ACCRINTM) Тільки вона повертає розмір накопиченого доходу за цінними паперами, відсоток по яких виплачується в строк погашення, а число її аргументів {Дата _випу ска дата_согл ставка номінал базис), відповідно, менше Спираючись на попередній приклад і вважаючи датою погашення цінного паперу 31 липня 2008, розрахуємо накопичений відсоток за формулою:

= НАКОПДОХОДП0ГАШ (010304; 310708; 0,07 1000 0)

Результуюче значення 309,1667 означає, що цінний папір номіналом $ 1000 до моменту свого погашення 31 липня 2008 принесе прибуток в $ 309,17

Функції ИНОРМА і ПОЛУЧЕНО

Функція ИНОРМА (INTRATE) повертає процентну ставку для повністю інвестованих цінних паперів Її аргументи: дата_согл дата_вступл_в_сілу інвестиція погашення базис (Див табл 163) Нехай папір вступила в силу 31 березня 2004 і погашена 30 вересня 2004 Обсяг інвестицій становить $ 1 000 000, а вартість паперів при погашенні дорівнюватиме $ 1032324, базис – 30/360 Звідси неважко обчислити відсоткову ставку за цими цінними паперами, використовуючи формулу

= ИНОРМА (310304;,, 300904 ; 1000000 1032324 0), яка поверне значення

0,064648 або 6,46%

Подібним чином працює і функція ПОЛУЧЕНО (RECEIVED) Вона повертає суму, отриману до терміну погашення повністю забезпечених цінних паперів, і має аргументи:дата_согл дата_вступл_в_сілу інвестиція знижка базисВ умовах попереднього прикладу, вважаючи облікову ставку рівний 5,5%, за допомогою формули

= ПОЛУЧЕНО (310304; 300904; 1000000 0,055 0) можна підрахувати загальну суму при погашенні цих паперів Вона складе $ 1028 277,63

Функції ЦІНА, ЦЕНАСКИДКА і ЦЕНАПОГАШ

Функція ЦІНА (PRICE) повертає ціну за 100 рублів номінальної вартості цінних паперів, відсоток по яких виплачується періодично Вона має такі аргументи: дата_согл дата_вступл_в_сілу ставка дохід погашення частота базис їх опис дано в табл 163 Уявімо, що у вашому розпорядженні є облігації

здата_согл31 березня 2004, датою погашення 31 липня 2004, на умовах процентної ставки 5,75% і з виплатою відсотків раз на півроку При цьому річний дохід за облігаціями становить 6,5%, при погашенні вартість паперів буде $ 100, а в розрахунках використовується стандартний базис 30/360 Тоді формула

= ЦІНА (310304; 300704; 0,0575 0,065 100 2 0)

поверне ціну однієї облігації – $ 99,73498

Функція ЦЕНАСКИДКА (PRICEDISC) повертає ціну за 100 рублів (доларів) номінальної вартості цінних паперів, на які зроблена знижка, замість періодичних виплат відсотків Зта функція має схожі аргументи(Дата_согл дата_вступл_в_сілу знижка погашення базис) їх опис наводиться в табл 163 На базі попереднього прикладу при знижці 7,5% за формулою

= ЦЕНАСКИДКА (310304; 310704; 0,075 100 0)

можна підрахувати приблизні вартість облігації – $ 97,50

Нарешті, функція ЦЕНАПОГАШ (PRICEMAT) повертає ціну за 100 рублів (доларів) номінальної вартості цінних паперів, дохід за якими виплачується при їх погашенні Її аргументи:дата_согл дата_вступл_в_сілу дата_випус-ка ставка дохід базис Беручи все той же приклад, з датою врегулювання 31 липня 2004, датою випуску облігацій 31 березня 2004, але з датою погашення, зміненої на 31 липня 2005 року, за формулою

= ЦЕНАПОГАШ (310704; 310705; 310304; 0,0575 0,0 б5 0)

підрахуємо вартість облігації Вона складе $ 99,18

Функція ЗНИЖКА

Функція ЗНИЖКА (DISC) повертає ставку дисконту для цінних паперів і має такі аргументи (див табл 163): дата_согл дата_вступл_в_сілу ціна погашення базис Нехай, наприклад, їх значення такі: дата угоди – 15 липня 2004 року, дата погашення – 31 грудня 2004 року, ціна – $ 96,875, вартість при погашенні – $ 100 і при розрахунках використовується стандартний базис 30/360 Тоді формула

= ЗНИЖКА (150б04; 311204; 9б, 875, 100, 0) поверне ставку дисконту, що дорівнює 0,057398

або 5,74%

Функції ДОХІД, ДОХОДСКИДКА і ДОХОДПОГАШ

Функція ДОХІД (YIELD) обчислює прибутковість цінних паперів, за якими проводяться періодичні виплати відсотків Вона має аргументи (див табл 163): дата_согл дата_вступл_в_сілу ставка ціна погашення частота базис Підставами замість них значення: 15 лютого 2004, 1 грудня 2004 року, 5,75%, $ 99,2345, $ 100, 2 30/360 Тоді річний дохід, підрахований за формулою = ДОХІД (150204; 011204; 0,0575 99,2345 100 2 0), буде дорівнює 0,067406 або 6,74%

Функція ДОХОДСКИДКА (YIELDDISC) повертає річну прибутковість з цінних паперів з урахуванням знижки Вона має схожі аргументи: дата_согл Дата_ вступл_ в_сілу ціна погашення базисВикористовуючи попередній приклад, але змінивши ціну облігації на $ 96,00, можна підрахувати річний дохід за формулою = ДОХІД (,, 150204,,,, 011204 ; 9б 100 0), яка поверне значення 0,052448 або 5,25%

Функція ДОХОДПОГАШ (YIELDMAT) повертає річну прибутковість цінних паперів,

відсотки по яких виплачуються при настанні терміну погашення

Її аргументи: дата_согл дата_вступл_в_сілу дата_еипуска ставка ціна базис В умовах першого прикладу, при датою випуску Облiгацiї 1 січня 2004 року та її номінальною вартістю $ 99,234, за формулою

=ДОХОДПОГАШ(&quot150204"&quot011204"&quot010104"0,057599,23450)

можна визначити річну прибуток, яка складе 0,067178 або 6,72%

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Спосіб обчислення трьох функцій Excel – ДОХІД, ДОХОДПЕРВНЕРЕГ (ODDFYIELD) і ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ (ODDFPRICE) – деякий час тому був змінений Відповідно, результати, одержані за допомогою цих функцій в робочих книгах з Excel 7 і більш ранніх версій, можуть відрізнятися від значень, одержуваних по тим же самим формулам, але в більш пізніх реалізаціях програми Причому некоректні результати не виключені навіть у тому випадку, якщо документ відкривався і зберігався послідовно у всіх версіях Excel Якщо у вас виникли подібні труднощі, потрібно виконати примусовий перерахунок робочої книги, натиснувши клавіші Ctrl + Alt + F9 Функції ДОХОДПЕРВНЕРЕГ і ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ коротко розглянуті в додатку В, «Вбудовані функції Excel»

Функції РАВНОКЧЕК, ЦЕНАКЧЕК і ДОХОДКЧЕК

Функція РАВНОКЧЕК (TBILLEQ) повертає еквівалентний облігації прибуток за казначейським векселем Вона має три аргументи:дата_согл дата_вступл_ в_сілу знижка (Див табл 163) Нехай дата угоди казначейського векселя – 1 лютого 2004 року, дата погашення – 1 липня 2004 року і дисконтна ставка – 8,65% Формула

= РАВНОКЧЕК (010204; 010704,, 0/08б5) поверне розмір відповідного доходу, який складе 0,091 або 9,1%

Функція ЦЕНАКЧЕК (TBILLPRICE) обчислює номінальну вартість для казначейського векселя на 100 рублів (доларів) Вона має ті ж аргументи, що і функція РАВНОКЧЕК В умовах попереднього прикладу можна розрахувати ціну за $ 100 номінальної вартості векселя за формулою = ЦЕНАКЧЕК (010204; 010704; 0,0865), яка поверне значення 96,3718 або $ 96,37

Нарешті, функція ДОХОДКЧЕК (TBILLYIELD) повертає прибутковість казначейського векселя Її аргументи:датасогл дата_вступл_в_сілу ціпаВикористовуючи попередній результат $ 96,37, за формулою = ДОХОДКЧЕК (010204; 010704; 96,37) легко підрахувати прибутковість такого векселя Вона складе 0,0898 або 8,98%

Функції ДНЕЙКУПОНДО, ДНЕЙКУПОН, ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ, ДАТАКУПОНПОСЛЕ, ЧИСЛКУПОН і ДАТАКУПОНДО

Наступна група функцій виконує обчислення, повязані з купонами цінних паперів Для всіх формул цього розділу будемо використовувати як приклад облігації з датою угоди 1 березня 2004 і датою погашення 1 грудня 2004 року Виплата за купонами нехай проводиться два рази на рік, а в якості базису приймемо систему вимірювань «за фактом / по факту» (тобто аргумент базис дорівнює 1) Всі функції цієї категорії мають одні й ті ж аргументи:дата_согл дата_вступл_в силу частота базис, опис яких наведено в табл 163

Функція ДНЕЙКУПОНДО (COUPDAYBS) дозволяє обчислити кількість днів від початку дії купона до дати угоди У наведених вище умовах за формулою

= ДНЕЙКУПОНДО (010304; 011204; 2 1) отримуємо значення 91 (день)

Функція ДНЕЙКУПОН (CОUPDAYS) обчислює число днів в періоді купона, який містить дату розрахунку У нашому випадку за формулою = ДНЕЙКУПОН (010304; 011204; 2 1) ми отримаємо значення 183 (дня)

Функція ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ (COUPDAYSNC) повертає число днів від дати розрахунку до терміну наступного купона У нашому випадку за формулою = ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ (010304; 011204; 2 1) отримуємо значення 92

Функція ДАТАКУПОНПОСЛЕ (CОUPNCD) обчислює число, що представляє наступну дату купона після дати розрахунку У нас формула = ДАТАКУПОНПОСЛЕ (010304; 011204; 2 1) поверне числове значення дати 38139, що відповідає 1 червня 2004

Функція ЧИСЛКУПОН (CОUPNUM) повертає кількість купонів, які можуть бути оплачені між датою розрахунку та терміном погашення, округлене до найближчого цілого кількості купонів Для того ж прикладу ми, використовуючи формулу

= ЧИСЛКУПОН (010304,,” 011204 ; 2 1), отримаємо значення 2

Нарешті, функція ДАТАКУПОНДО (CОUPPCD) обчислює дату купона, що передує даті угоди В умовах нашого прикладу формула = ДАТАКУПОНДО (010304; 011204; 2 1) поверне числове значення дати 37 956, тобто 1 грудня 2003 року

Функції ДЛИТ і МДЛИТ

Функція ДЛИТ (DURATION) обчислює щорічну тривалість дії цінних паперів з періодичними виплатами по відсотках Термін дії визначається як середньозважене приведеної вартості грошових потоків і використовується як міра реакції цін облігацій на зміну прибутковості Ця функція має такі аргументи: датасогл дата_вступл_в_сілу купон дохід частота базис їх опис наводиться в табл 163

Припустимо, що облігації датований 1 січня 2004 року, підлягають погашенню К 31 грудня 2009 року, виплата за купонами проводиться два рази на рік, процентна ставка становить 8,5%, дохід дорівнює 9,5% і за замовчуванням використовується базис 30/360 Формула

= ДЛИТ (010104; 311209; 0,085 0,095 2 0) поверне значення 4,78708

Функція МДЛИТ (MDURATIОN), з тими ж аргументами, дозволяє розрахувати модифіковану тривалість Макалея для цінних паперів з передбачуваною номінальною вартістю 100 рублів (Доларів) і періодичної виплатою за відсотками Використовуючи наведені вище дані, за формулою

= МДЛИТ (010104; 311209; 0,085 0,095 2 0) вона складе 4,57

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*