Логічні функції – ЧАСТИНА 2

Функції перевірки типу значення

Наступні функції використовуються для зясування відповідності значень в заданих осередках певному типу: ЕПУСТО (ISBLANK), ЕОШ (ISERR), ЕОШИБКА (ISERR0R), ЕЛОГІЧ (ISLOGICAL), ЕНД (ISNA), ЕНЕТЕКСТ (ISNONTEXT), ЕЧІСЛО (ISNUMBER), ЕССИЛКА (ISREF) і ЕТЕКСТ (ISTEXT) Крім того, якщо встановлено Пакет аналізу, стають доступні ще дві функції цієї групи: ЕЧЕТН (ISEVEN) і ЕНЕЧЕТ (IS0DD)

ДИВИСЬ ТАКОЖ –

Установка Пакета аналізу докладно розглядається в однойменному розділі глави 13

Всі перераховані функції типу мають тільки один аргумент Наприклад, функція ЕПУСТО записується у вигляді = ЕПУСТ0 (значення), де в якості значення виступає посилання на клітинку Якщо аргумент посилається на порожню комірку, то функція повертає ИСТИНУ, в іншому випадку повертається значення БРЕХНЯ Аналогічно поводяться всі перераховані вище функції, різниця лише в типі перевіряється значення

Якщо в будь-яку з функцій перевірки властивостей і значень як аргумент спробувати підставити посилання на діапазон комірок, то, хоча це і допускається, не виключений результат, відмінний від очікуваного Так, природно припустити, що функція ЕПУСТО поверне значення ІСТИНА, якщо перевіряється нею діапазон порожній, і значення БРЕХНЯ – якщо в ньому містяться які-небудь ненульові значення Проте поведінка функції насправді залежить від того, яким чином цей діапазон розташований стосовно посилаються на нього формулами Якщо аргумент посилається на діапазон, в який частково потрапляє стовпець або рядок, що містить формулу з функцією, то підсумок, виведений за допомогою функції ЕПУСТО, буде неявно заснований виключно на цьому перетині Іншими словами, функції для отримання результату досить переконатися, що хоча б один осередок діапазону виявилася в тому ж стовпці або рядку, що й осередок, що містить цю функцію Інша частина діапазону буде проігнорована Якщо діапазон лежить осторонь від колонки і рядки вічка з формулою, результат буде підпорядковуватися загальним правилам Детальніше про неявному перетині розповідається в розділі «Зауваження про пересічних діапазонів »глави 12

Функція ЕОШ

До функції ЕОШ (ISERR) має сенс звертатися, коли потрібно уникнути отримання помилкового значення при обчисленнях Припустимо, що потрібно перевірити какойлибо діапазон на наявність певної послідовності символів, наприклад 12А, і в разі успіху вивести в осередку з формулою значення

Є якщо ж такого входження знайдено не буде, залишити осередок з формулою порожній На перший погляд для вирішення цього завдання досить застосувати функції ЯКЩО і ПОШУК, але справа в тому, що якщо не буде виявлено потрібній послідовності символів, формула поверне значення # VALUE, а зовсім не порожню комірку

Щоб вирішити цю проблему, вставте в формулу функцію ЕОШ Функція ПОШУК діє таким чином: якщо рядок знайдено, вона повертає позицію, з якої починається шуканий текст у клітинці Інакше повертається код # значить Звідси складаємо формулу = ЕСЛИ (Е0Ш (П0ІСК (12А; А1)) “; Є) Зрозуміло, що ніхто не зацікавлений в помилках, коли б вони не проявили себе, а подібний спосіб дозволяє вчасно локалізувати дефектне місце і забезпечити результат у вигляді усвідомлених повідомлень

ПРИМІТКА

Функції перевірки властивостей і значень, на відміну від інших функцій, що не розпізнають числа, представлені текстом, наприклад введені як = 21. Тому формула = ЕЧІСЛО (21) поверне значення БРЕХНЯ

Функції для списків і масивів

Функції даної категорії допомагають витягати з електронної таблиці інформацію з метою її подальшого використання в інших формулах Основними трьома функціями пошуку даних в таблицях і роботи зі списками є ПЕРЕГЛЯД (LOOKUP), ВПР (VLOOKUP) і ГПР (HLOOKUP) Крім базових, в цю категорію входить ще кілька потужних інструментів, і частина з них ми висвітлимо в поточному розділі Інформацію про всі функції дивіться у додатку В, «Вбудовані функції Excel»

В першу чергу для нас важливі ВПР (VLOOKUP) і ГПР (HLOOKUP) – майже ідентичні функції, призначені для пошуку певної інформації в таблицях Вони повідомляють вертикальну і горизонтальну координати шуканої осередку відповідно Функція ПЕРЕГЛЯД (LOOKUP) працює по-іншому

При пошуку даних у таблиці позиція конкретного осередку зазвичай визначається за допомогою ідентифікаторів рядка і стовпчика Excel виявляє найбільше значення в першому стовпці або рядку, меншу, однак, заданого аргументу або рівне йому, і таким чином отримує перший номер, а потім по другому номеру, що є аргументом функції, знаходить потрібну комірку За замовчуванням таблиця повинна бути відсортована по зростанню

РАДА

Для знаходження даних в таблицях також передбачений спеціальний інструмент – Майстер підстановок Докладніше про нього розповідається в розділі «Створення формул за допомогою Майстра підстановок» глави 12

Функції ВПР і ГПР мають наступний синтаксис:

= ВПР (шукане_значення таблиця номер_стовпчика інтервальний_просмотр)

=ГПР(искомое_значениетаблицаномер_строкиинтервальный_просмотр)

Функція ПЕРЕГЛЯД увазі дві синтаксичні форми: перша називається

векторної, а друга – орієнтованої на масиви:

=ПРОСМ0ТР(искомое_значениепросматриваемый_векторвектор_результатов)

= ПР0СМ0ТР (lookup_value масив)

У табл 141 наведено аргументи цих функцій пошуку та їх опис

Таблиця 141 Аргументи функцій пошуку

Аргумент Опис

шукане_значення Значення, посилання на клітинку або текст, обовязково укладається

в лапки, які потрібно знайти в таблиці або заданому діапазоні

таблиця Діапазон або імя, що визначають таблицю, яка є областю пошуку

номер_строкі Номер рядка або стовпця таблиці, з якого потрібно повернути номер стовпчика значення Номер вказує розташування клітинки щодо

самої таблиці, а не відповідно до номерами рядків і стовпців

робочого листа

інтервальний_ Це логічне значення, що визначає тип відповідності: точне перегляд або приблизне Тип БРЕХНЯ увазі точну відповідність

(Збіг), а за замовчуванням встановлений тип ІСТИНА, тобто шукається найближче значення

просматріваемий_ Це діапазон, що охоплює тільки один рядок або стовпець з числами,

вектор текстом або логічними значеннями

вектор_ Діапазон, який містить лише один рядок або стовпець, в точності результатів такого розміру, що й «просматріваемий_вектор»

масив Діапазон, що містить числові, текстові або логічні значення,

які треба порівнювати з «іскомим_значеніем»

Відмінності між функціями ВПР і ГПР обумовлюються типом таблиць, в яких зручніше використовувати той чи інший варіант: ВПР орієнтована на «вертикальні» таблиці, де рядки тяжіють над стовпцями, а ГПР – на «горизонтальні», в яких кількість стовпців більше числа стовпців

Функція ПЕРЕГЛЯД у формі для обробки масивів може застосовуватися в таблицях обох типів, а в векторній формі вона має справу з одиничними рядками або стовпцями даних Вид пошуку – горизонтальний або вертикальний – визначається виходячи з форми таблиці, заданої аргументоммасивЯкщо в таблиці більше стовпців, ніж рядків, шукане_значення шукається в першому рядку, в іншому випадку пошук виконується в першому стовпці Функція завжди повертає останнє значення в стовпці або рядку, що містятьіскомое_ значення Коли потрібно отримати значення з будь-якого іншого стовпчика або рядка, краще скористатися функціями ВПР або ГПР

Функції ВПР і ГПР

Для функцій ВПР та ГПР спочатку потрібно визначитися з типом таблиці: вертикальний він або горизонтальний, тобто в якому місці таблиці знаходяться порівнювані значення (перший індекс) Якщо ці значення розташовані в крайньому

лівому стовпчику, то така таблиця вважається вертикальної, якщо ж у першому рядку, то таблиця – горизонтальна (Як ми вже говорили, функція ПЕРЕГЛЯД діє навпаки: порівнювані значення визначаються за формою таблиці) Порівнювати можна числа або текст, але в кожному разі значення повинні розташовуватися в зростаючій послідовності і не повторюватися

Аргументномер_строкіабономер_стовпчика,званий іноді зміщенням, являє собою другий індекс і вказує, з якого стовпчика або рядка таблиці слід витягати повертається значення Перший стовпець або рядок завжди мають номер 1, тому аргумент номер_строкі або номер_стовпчика повинен бути більше або дорівнює 1 і не може перевищувати число рядків або стовпців в таблиці Наприклад, якщо у вертикальній таблиці є три стовпці, при завданні значення номер _столбца, більшого 3, функція повертає помилкове значення На рис 142 наведено приклад використання функції ВПР

Рис 142 Функція ВПР дозволяє витягти дані з вертикальної таблиці

Памятайте, що обидві ці функції шукають в стовпці або рядку не точний збіг, а найбільш близьке значення, менше шуканого або рівне йому Якщо все порівнювані значення в першому рядку або першому стовпці таблиці більше шуканого, функція повертає помилку # N / A Коли всі порівнювані значення менше шуканого, вибирається максимальне з них Щоб знайти точне збіг, встановіть для необовязкового аргументу тіп_просмотра логічне значення ЛОЖЬ

На рис 143 продемонстровано дію функції ГПР для горизонтально витягнутої таблиці

Рис 143 Для вилучення даних з горизонтальної таблиці застосовуйте функцію ГПР

Функція ПЕРЕГЛЯД

Функція ПЕРЕГЛЯД, як вже було сказано раніше, має дві синтаксичні форми: векторну і форму для роботи з масивами даних Її аргументи описані в табл 141 Подібно до функцій ВПР та ГПР, функція ПЕРЕГЛЯД у векторній формі виконує

пошук в заданому векторі (діапазоні рядки чи шпальти) найбільш близького значення,

меншого, ніж шукане, чи рівного йому, і повертає відповідний елемент з вектора результатів Хоча зазвичай проглядається _вектор і вектор_ результатів розташовуються в таблиці паралельно, це зовсім необовязкова умова Головне, щоб обидва діапазону були однакові за розміром, тобто за кількістю осередків, а їх орієнтація не принципова Причому вони можуть перебувати в різних частинах аркуша

Наприклад, на аркуші, зображеному на рис 144, ісходньгй і результуючий діапазону не однонаправлені, але обидва:просматріваемий_вектор А1: А5 і вектор_ результатів B6: F6, мають один і той же розмір – пять осередків Шукане_значення 3 збігається з числом в третій комірціпросматріваемого_вектораА1: А5 таким чином, дана формула повертає вміст третьої осередкувектора_ре-злиттів B6: F6, тобто значення 300

Рис 144 Функція ПЕРЕГЛЯД дозволяє витягувати інформацію з непаралельних діапазонів осередків

Функція ПЕРЕГЛЯД у формі для роботи з масивами діє аналогічно функцій ВПР та ГРП, але здатна виконувати пошук як у вертикальних, так і в горизонтальних таблицях, за розмірами самого поля таблиці визначаючи місце розташування порівнюваних значень Якщо таблиця квадратна або витягнута у висоту, функція розглядає її як вертикальну і вважає, що порівнювані значення знаходяться в крайньому лівому стовпчику Коли ж таблиця витягнута в ширину, вона вважається горизонтальною, а порівнювані значення розташовуються в її першому рядку Аргументіскомое_зіачеііе– Це ті дані, які функція ПЕРЕГЛЯД шукає в заданому масиві даних, при цьому вона завжди повертає значення з останнього рядка або стовпця масиву,тобто ви не можете самостійно задати номер рядка або стовпця

Оскільки поведінка функцій ГПР і ВПР більш передбачувано і контрольовано, переважніше для пошуку даних в таблицях використовувати саме їх, а не функцію ПЕРЕГЛЯД:

Функція АДРЕСА

Функція АДРЕСА (ADDRESS) надає зручний спосіб створення посилань з числових значень і має наступний синтаксис:

=АДРЕС(номер_строкиномер_столбцатип_ссылкиa1имя_листа)

Відповідно, формула = АДРЕСА (1 1 1 ІСТИНА Лист Excel) повертає текст посилання Лист Ехсе1! $ А $ 1 Детальніше про аргументи функції АДРЕСА розповідається в кінці книги, в додатку В, «Вбудовані функції Excel»

Функція ВИБІР

Функція ВИБІР (CHOOSE) повертає значення елемента, заданого в списку ар-

аргументів своїм номером Вона записується так:

= ВИБІР (номер_індекса значення 1 значення 2 ..),

де аргумент номер_іпдекса – номер елемента в просматриваемом списку, а аргументи значення 1, значення 2 і т д – самі елементи списку, загальна кількість яких не повинна перевищувати 29

Номер_іпдекса – число завжди ціле і завжди позитивне воно повинно бути менше числа елементів списку або дорівнює йому Цей аргумент визначає позицію значення, що повертається у списку

Наприклад, за формулою = ВИБІР (2 6 1 8 9 3) ми отримаємо одиницю, оскільки в запропонованому списку елементів дане значення слід другий(Номер_індексане розглядається як частина списку)

Як аргументи функції ВИБІР можна використовувати посилання на окремі комірки робочого аркуша, але не на його діапазони Тобто формула виду

= ВИБІР (А10 С1: С5) нічого крім значення # VALUE не поверне, так як замість посилання на діапазон С1: С5 необхідно використовувати посилання на окремі осередки цього діапазону

Функція ПОИСКПОЗ

Функція ПОИСКПОЗ (MATCH) тісно повязана з функцією ВИБІР Однак якщо остання повертає значення елемента списку за його номером, то функція ПОИСКПОЗ видає вже номер елемента в списку, який оптимально відповідає згаданої значенням

РАДА

Інший варіант створення ефективних формул пошуку інформації на аркуші – застосування функції ПОИСКПОЗ спільно з надбудовою Майстер підсумовування Детальніше див у розділі «Створення формул за допомогою Майстра підсумовування »глави 12

Функція ПОИСКПОЗ має наступний синтаксис:

=П0ИСКП03(искомое_значениепросматриваемый_массивтип_сопоставления),

деіскомое_зпачепіеі елементипросматріваемого_массіваможуть бути числовими значеннями або рядками символів Аргумент тип зіставлення відповідає за правила пошуку значень на аркуші (див табл 142)

Таблиця 142 Аргументи функції ПОИСКПОЗ

Значення аргументу Опис

1 (або опущений) Функція шукає в відсортованому по зростанню масиві

максимальне значення, яке менше або дорівнює згаданої значенням Якщо ні одне значення не задовольняє даній вимозі, функція повертає помилку # N / Д

з шуканим (проглядається масив в цьому випадку можна не сортувати) Якщо ні одне значення не задовольняє даній вимозі, функція повертає помилку # N / Д

-1 Пошук в відсортованому за спаданням масиві найменшого

значення, яке одночасно більше шуканого значення або дорівнює йому Якщо ні одне значення не задовольняє даній вимозі, функція повертає помилку # N / Д

При пошуку текстових рядків аргумент тип зіставлення зазвичай задається рівним 0 (точний збіг) У цьому випадку вшуканому значеннідопускається використовувати групові символи * і.

Функція ІНДЕКС

Функція ІНДЕКС (INDEX) має дві синтаксичні форми Одна призначена для роботи з масивами і повертає одне або кілька значень, інша – видає посилання на клітинку або діапазон:

= ІНДЕКС (масив ноадер_строкі номер_стовпчика)

=ИНДЕКС(ссылканомер_строкиномер_столбцаномер_области)

РАДА

Інший варіант створення ефективних формул пошуку інформації на аркуші – застосування функції ІНДЕКС спільно з надбудовою Майстер підсумовування Детальніше див у розділі «Створення формул за допомогою Майстра підсумовування »глави 12

Перша версія працює тільки з масивами і повертає значення, а не посилання на клітинку Результатом є значення елемента масиву, заданого номером_ рядка і номером_столбцаНаприклад, за формулою = ІНДЕКС ({10 20 30:40 50 60} 1, 2) буде отримано значення 20, оскільки саме воно знаходиться у другому стовпці першого рядка масиву, визначеного в фігурних дужках

ПРИМІТКА

Кожна з форм функції ІНДЕКС має свої переваги Коли застосовується посилальна форма, як аргумент «посилання» можна використовувати один або кілька несуміжних діапазонів листа У другій синтаксичної формі функція здатна повертати не тільки одну клітинку, а й цілий діапазон

Інша форма функції ІНДЕКС призначена для повернення адреси осередку, а не зберігається в ній значення, і, відповідно, зручна, коли потрібно виконати деякі операції над самою осередком (наприклад, змінити її ширину) Однак врахуйте: якщо її викликають з іншої функції, то ця інша функція може виконувати обчислення зі значенням, що знаходяться в осередку, адреса якої повертає функція ІНДЕКС Більше того, результат застосування функції ІНДЕКС відображається не у вигляді посилання – на екрані показується величина, розташована за отриманим адресою Потрібно памятати, що насправді, незважаючи на його зовнішній вигляд, результатом є

. Адресу

При роботі з функцією ІНДЕКС дотримуйтеся наступних правил:

► Якщо в якості аргументу помер_строкі або номер _столбца вказати 0, функція поверне посилання на весь рядок або весь стовпець відповідно

► Як аргументпосиланняможна задавати один або кілька несуміжних діапазонів, званихобластями(Areas) Кожна область повинна мати прямокутну форму і має право містити числа, текст або формули Якщо діапазони несуміжні, аргумент посилання слід укласти в круглі дужки

► Аргументномер_областізадіюється тільки в тому випадку, якщо в якості аргументу посилання задано декілька областей Він визначає, до якої області будуть застосовані аргументиіомер_строкііномер_стовпчикаОбласть, зазначена в аргументіпосилання перший, має номер 1, зазначена другий – 2 і т д Якщо номер області опущений, за замовчуванням він вважається рівним 1

Розглянемо роботу функції ІНДЕКС на прикладі листа, зображеного на рис 145 У формулі, записаної в комірці А1, координата рядка витягується з осередку А2, а координата стовпця – з комірки A3 У результаті повертається вміст комірки з третього рядка та другого стовпця заданого діапазону СЗ: Еб

Рис 145 Функція ІНДЕКС повертає значення з комірки,

що знаходиться за вказаною адресою в заданому діапазоні

Наступний приклад дещо складніше Нехай на тому ж самому листі (див рис 145) в комірку А1 введена формула = ІНДЕКС (СЗ: Еб 0, 2) Вона поверне помилку # VALUE, Оскільки значення аргументуномер_строкі, рівне 0, має на увазі посилання на весь стовпець, заданий аргументомномер_стовпчика(В даному випадку на другий стовпець діапазону СЗ: Еб, тобто D3: D6) Але Excel як значення функції ІНДЕКС не вміє відображати діапазон Інша справа, якщо функція ІНДЕКС буде включена як аргумент до складу іншої функції, такий як = СУММ (ІНДЕКС (СЗ: Е6 0, 2)) Тут ми отримаємо значення 2600, тобто суму чисел у комірках діапазону D3: D6

Цей приклад ілюструє, як возвращаемую функцією ІНДЕКС посилання можна використовувати в складних складених формулах

Тепер подивимося, як веде себе функція ІНДЕКС, коли як аргумент посилання задіюється більше однієї області (При включенні декількох діапазонів аргумент посиланняслід укласти в круглі дужки) Так, у формулі

= ІНДEKC ((Al: C5 D6: F10) l l 2) аргументпосиланняє композицією посилань на діапазони А1: С5 і D6: F10 Аргументномер_області,рівний 2, наказує виконувати пошук по другому діапазону, тобто D6: F10 Таким чином, ця формула поверне значення в комірці, розташованої за адресою D6, – осередки з першого рядка і першого стовпця діапазону D6: F10

Функція ДВССИЛ

Функція ДВССИЛ (INDIRECT) повертає вміст комірки за посиланням на неї Її синтаксис наступний:

= ДВССИЛ (ссилка_на_ячейку a1),

де аргумент ссилка_на_ячейку – Це посилання в стилі А1 або R1C1 або ж імя комірки, а а1 – Логічна величина, яка якраз і задає тип посилання Якщо аргумент а 1 має значення FALSE, Excel інтерпретує посилання в стилі R1C1, якщо ж аргумент має значення ІСТИНА або опущений,ссилка_на_ячейкуінтерпретується в стилі А1 Наприклад, нехай осередок Сб робочого листа містить текстове значення ВЗ, а в комірці ВЗ знаходиться число 2,888 Тоді формула = ДВССИЛ (С6) поверне значення 2,888 Якщо ж на робочому листі використовуються посилання типу R1C1 і в комірці R6C3 знаходиться текст R3C2, а в саму осередок R3C2 поміщено число 2,888, формула = ДВССИЛ (R6СЗ Л0ЖЬ) також поверне значення 2,888

Функції рядок і стовпець

Функції РЯДОК (ROW) і стовпець (COLUMN) повертають, відповідно, номер рядка або стовпця клітинки або діапазону, на який вказує їх єдиний аргумент Таким чином, формула = СТР0КА (Н5) видає число 5, а формула

= СТ0ЛБЕЦ (С5) – значення 3, оскільки стовпець С – третій по порядку на робочому листі

Якщо аргумент опущений, результатом буде номер рядка або стовпця, в якому знаходиться формула, що містить функцію Коли як аргумент вказується посилання на діапазон або його назву і функція вводиться як масив, її результатом також стане масив, що складається з номерів рядків або стовпців заданого діапазону Наприклад, припустимо, ви виділили осередку В1: В10, ввели формулу

= СТР0КА (А1: А10) і натиснули клавіші Ctrl + Shift + Enter, щоб скопіювати формулу в усі осередки діапазону В1: В10 Це призведе до заповнення діапазону масивом значень

{12345678910}&gt тобто номерами рядків кожного осередку аргументу

Функції ЧСТРОК і ЧІСЛСТОЛБЦОВ

Функції ЧСТРОК (ROWS) і ЧІСЛСТОЛБ (COLUMNS) повертають кількість рядків або стовпчиків відповідно Їхній єдиний аргумент може бути масивом констант, посиланням на діапазон або імям діапазону Наприклад, формула

= ЧСТРОК ({100 200 300:1000 2000 3000}) поверне число 2, оскільки масив складається

всього з двох рядків (вони розділяються двокрапкою) Формула = ЧСТР0К (А1: А10) поверне значення 10 за кількістю рядків у діапазоні А1: А10, а формула = ЧІСЛСТОЛБ (А1: С10) – значення 3, тобто число стовпців в діапазоні А1: С10

Функція ОБЛАСТІ

Для інформування про кількість областей у посиланні використовується функція ОБЛАСТІ (AREAS) Єдиний аргумент цієї функції – посилання на клітинку або на діапазон або кілька посилань на діапазони (В випадку декількох посилань їх необхідно укладати в круглі дужки тоді Excel не сприйматиме точки з комами, що відокремлюють один діапазон від іншого, як роздільники аргументів) Навряд чи тут потрібен приклад, але будь ласка: хай групі діапазонів: А1: С5, D6 і E7: G10, присвоєно імя Тесттоді формула = ОБЛАСТІ (Тест) поверне значення 3, тобто кількість областей в групі Тест

Функція ТРАНСП

Функція ТРАНСП (TRANSPOSE) транспонирует масив, тобто змінює орієнтацію масиву з вертикальної на горизонтальну і навпаки Вона має тільки один аргумент

—&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp масивПерший рядок вихідного горизонтального масиву стає першим стовпцем транспоновану (вертикального) масиву і т д Функція ТРАНСП повинна вводитися як формула масиву в діапазон, що має точно така ж кількість рядків і стовпців, що й масив, що задається аргументом функції

РАДА

Швидко і легко виконати транспонування можна таким чином: виділіть вихідний діапазон і натисніть клавіші Ctrl + C, щоб скопіювати його в буфер обміну Потім клацніть на осередку, в якій розташовуватиметься верхній лівий кут транспоновану діапазону, в меню Редагування виберіть команду Спеціальна вставка і у вікні, встановіть прапорець Транспонувати (Transpose) Натисніть кнопку ОК

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*