СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Нижче розяснюються деякі спеціальні терміни, що згадуються в даній книзі у багатьох випадках повне тлумачення вже наводилося в тексті

Адреса Код, що ідентифікує комірку памяті

Служить для вказівки осередку при читанні або запису даних

ANSI Американський національний інститут стандартів

Аріфметікологіческое пристрій

Частина апаратних засобів ЕОМ, що виконує різні арифметичні і логічні операції

Архівна память Память для довготривалого зберігання програм і даних Зазвичай являє собою магнітний носій: жорсткий або гнучкий диск, касету або бобіну з магнітною стрічкою

Асемблер Програма, перетворююча текст на мові асемблера в машинні коди Вона набагато менше компіляторів, призначених для роботи з мовами програмування високого рівня

Байт Основна сукупність бітів, яку ЕОМ обробляє як єдине ціле її довжина становить 8 біт

Байт стану Байт, значення якого встановлюється апаратурою ЕОМ для опису

поточного стану операції по введенню-

висновку даних, наприклад чи готове

пристрій до нового обміну даними

Безпечна друк Спосіб друкування потенційно важливих документів, наприклад чеків

Біт Двійкова цифра, яка може приймати тільки значення 0 і 1

Велика ЕОМ Потужна ЕОМ, фізично велика і здатна обслуговувати багато терміналів одночасно

Вектор Простий (одновимірний) масив список значень, для яких істотна займана позиція

Вкладення Включення одного елемента всередину іншого зазвичай цей термін застосовується до циклів FOR-NEXT мови Бейсік для вказівки на те, що один з них повністю утримується в іншому

Вирівнювання ліворуч Вирівнювання елементів в різних зонах або рядках по лівому краю зони або рядка

Графіка з низьким дозволом

Генерація ліній, кривих і колірних плям за допомогою символів і знаків, а не окремих дрібних точок

Діалоговий режим Безпосередньо спілкування користувача з ЕОМ

Дисковий контролер Пристрій для переміщення головок читання / запису, а також управління процесом читання даних з диска і запису на нього

ЗУПВ (запамятовуючий пристрій з довільною вибіркою)

Память, в звичайних умовах доступна як для читання, так і для запису

Інтерпретатор Програма, обробна один за одним оператори програми на мові високого рівня та виконуюча кожен оператор у міру його обробки На відміну від компілятора, не створює програму мовою низького рівня

Штучний інтелект

Омріяна, але поки недосяжна здатність приладу до виконання функцій, зазвичай властивих людському розуму

Ключ запису Частина записи, використовувана для її ідентифікації Наприклад, прізвище може бути ключем записи, що складається з прізвища та адреси

Компілятор Програма, перетворююча програму на мові високого рівня (наприклад, на Бейсике) в програму мовою низького рівня (мовою асемблера або в машинних кодах)

Курсор Мітка на екрані ВТУ, що показує місце появи чергового символу, що набирається на клавіатурі

Логічні вирази

Вирази, складені за допомогою операцій порівняння значень і операцій І, АБО і виключає АБО і приймаючі значення ІСТИНА або БРЕХНЯ

Логічний номер Логічний адресу, службовець для привязки до пристрою введення-виведення ЕОМ Дійсний машинний адресу пристрою визначається за його логічному адресою системою з Бейсиком

Локальні змінні

Змінні, що мають значення (існуючі) в межах обмеженого фрагменту програми і

може бути використана для завантаження

клавішу SEND

квадратної матриці) матриця

Он-лайн Відноситься до терміналу і означає, що термінал підключений до ЕОМ і обслуговується нею Ця ситуація завжди має місце при роботі з мікроЕОМ, розрахованої на обслуговування одного користувача

Визначник (тільки Числове значення, одержуване як сума

для квадратної матриці)

добутків елементів матриці

Память Область з безпосереднім доступом, в якій зберігаються програми і дані під час обробки

ПЗУ (постійний запамятовуючий пристрій) Покрокова деталізація

Переважна діагональ

Містить дані, занесені в нього в процесі виготовлення і не вимагає електроживлення для їх збереження Послідовне створення більш детальних (більш низьких) рівнів розробки при застосуванні структурного

програмування

Головна діагональ матриці, що володіє тим властивістю, що абсолютне значення кожного її елемента перевищує суму абсолютних значень інших елементів рядка, в якій цей елемент знаходиться

Програма Послідовність команд або операторів, що задає виконання певних дій У Бейсике всі оператори програми сприймаються один за одним

в порядку зростання їх номерів

Приєднана матриця (тільки для квадратної матриці)

довільний доступ

Квадратна матриця, елементи якої є алгебраїчними доповненнями елементів вихідної матриці (Алгебраїчним доповненням називається взятий з певним знаком визначник матриці, отриманої шляхом видалення одного стовпця і одного рядка з вихідної матриці)

Можливість доступу до всіх елементів даних приблизно за одне і той же час Не вимагає читання або запису сусідніх елементів

Реакція системи Проміжок часу між завершенням набору команди і появою результатів на ВТУ або принтері

Редактор Програма, маніпулює усіма видами текстів програм (і, може бути, файлами даних) і що дозволяє користувачеві вносити в них зміни, додавати нові дані і видаляти старі

Рекурсія Цей термін застосовується до підпрограми або блокової функції і означає, що під час виконання вона викликає саме себе

-Синтаксис Правила написання операторів мови, тобто що і в якому місці оператора може зявитися

Стандарт мінімального підмножини Бейсика (Minimal BASIC)

Документ Європейської асоціації виробників обчислювальної техніки, що визначає основне ядро ​​мови Бейсік Цей стандарт, ЕСМА-55, був опублікований в 1977 році і може бути безкоштовно отриманий за наступним адресою: ЕСМА, 114 Rue du Rhone, 1204 Geneva, Switzerland

Стек Область памяті ЕОМ, яка використовується за правилом перший прийшов, останнім пішов. У верхній частині стека запамятовується останній елемент даних, який віддаляється першим

Структурний проектування

Таблиці та списки компілятора

Спеціальний підхід до розробки програм,

при якому робота йде від опису загальних до опису більш детальних дій

У процесі компіляції утворюється безліч допоміжних даних у вигляді таблиць і списків, для зберігання яких потрібна робоча область памяті

Шлях виконання Шлях проходження управління при виконанні програми на мові Бейсік, тобто послідовний список операторів, які повинні виконуватися після набору команди RUN

Чисельна стійкість

Шістнадцяткова система

Шина даних IEEE 488

У стійкої чисельної задачі невеликі зміни вихідних даних не призводять до кардинальної зміни її вирішення Система числення з основою 16, в якій допустимими цифрами вважаються десяткові цифри від 0 до 9 і букви від А до F

Група з 24 паралельних провідників (або контактних гнізд) з певними властивостями Служить для обміну даними між приладами і ЕОМ

Мова асемблера Мова програмування, що використовує більш-менш легку для читання мнемоніку для машинних команд, що розуміються безпосередньо ЕОМ Зазвичай кожної

машинній команді відповідає одна команда на мові асемблера

Джерело: Уолш Б Програмування на Бейсике: Пер з англ М: Радіо і звязок, 1988 336 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*