Елементи пакетів служби інтеграції – ЧАСТИНА 4

Web Service Виклик Web-служби і збереження результатів у файлі або змінною Визначте диспетчер підключення HTTP і файл для збереження інформації WSDL Якщо диспетчер підключень вказує безпосередньо на файл WSDL (наприклад, http://MyServer/MyService/MyPage asmx wsdl для Web-служби MyService що знаходиться на сервері MyServer), скористайтеся кнопкою Download WSDL, щоб створити локальну копію цього файлу В іншому випадку вручну перепишіть і створіть локальний файл WSDL Установка для параметра OverwriteWSDLFile значення true призведе до збереження останнього опису Web-служби в локальному файлі при кожному запуску завдання

Коли інформація про підключення буде задана, перейдіть на сторінку Input і виберіть службу та виконуваний метод, а також введіть необхідні параметри методу На сторінці Output визначте диспетчер доступу до файлу або змінну При виборі особливу увагу приділіть типу даних – він повинен бути сумісним з результатом, повертаним Web-службою

■ WMI Data Reader Виконання запиту Windows Management Instrumentation до сервера для вилучення журналу подій, конфігурації та іншої службової інформації Виберіть диспетчер підключення WMI і визначте запит WQL (наприклад, SELECT * FROM win32_ntlодеvent WHERE logfile – system AND timegenerated> 20050911 для відбору всіх системних подій, починаючи з 11 вересня 2005 року), що вводиться вручну, який отримують із файлу або міститься в строкової змінної Виберіть формат, встановивши для параметра OutputType значення Data table для розділеного комами списку значень, значення Property name and value – для однієї комбінації параметр-значення для кожного рядка або Property value – для одного значення властивості в кожному рядку без імені За допомогою параметрів DestinationType і Destination ви можете відправити результати запиту у файл або строкову змінну

■ WMI Event Watcher Цей елемент аналогічний WMI Data Reader, але замість повернення даних очікує виникнення події, визначеного в запиті WQL Коли відбувається подія або закінчується термін його очікування, служба інтеграції генерує подія WMIEventWatcherEventOccured або WMIEventWatcherEventTimeout Для кожного з цих подій визначте дію (занесення в журнал і генерація події або тільки протоколювання) і диспозицію завдання (повернути успішне завершення, повернути помилку або знову очікувати) У властивості Timeout встановіть час очікування (значення 0 вказує на відсутність меж)

■ XML Виконання операцій над документом XML, в тому числі порівняння двох документів, їх злиття, застосування різниці, перевірка документа щодо визначення DTD, виконання запитів XPath і перетворень XSLT Виберіть документ джерела як безпосереднє введення, файл або строкову змінну, а результат-як файл або строкову змінну Встановіть інші параметри, характерні для обраного типу

Завдання плану обслуговування

Завдання плану обслуговування пропонують ті ж елементи, які використовувалися для створення планів в додаткових коштах пакета Ці завдання використовують диспетчер підключень ADONET для ідентифікації обслуговується сервера, проте будь-яка база даних, зазначена в диспетчері, буде заміщена базами, ідентифікованими в кожному із завдань плану Всі питання щодо дій, виконуваних будь-яким із завдань, дозволяються клацанням на кнопці View T-SQL завдання

Додаткова Більш докладно про завдання обслуговування бази даних див у главі 37

інформація

Доступні завдання описані нижче

■ Back Up Database Створення резервної копії однієї або декількох баз даних засобами SQL Server

■ Check Database Integrity Виконання команди DBCC CHECKDB

■ Execute SQL Server Agent Job Запуск вибраного завдання служби SQL Server Agent допомогою збереженої процедури sp_start_j ob

■ Execute T-SQL Statement Спрощений варіант виконання інструкції T-SQL Результати виконання та набори даних не повертаються Для більш складних запитів слід використовувати завдання Execute SQL

■ History Cleanup Видалення застарілих елементів з журналів резервірованія/вос- становлення, плану обслуговування та служби SQL Server Agent

■ Maintenance Cleanup Стиснення старих планів обслуговування, резервних копій та інших файлів

■ Notify Operator Виконання збереженої процедури sp_notify_operator, яка посилає повідомлення обраному черговому оператору, визначеному в SQL Server

■ Rebuild Index Перебудова всіх індексів таблиць і / або уявлень обраної бази даних за допомогою інструкції ALTER INDEX REBUILD

■ Reorganize Index Реорганізація або всіх, або тільки вибраних індексів в вибраній базі даних за допомогою інструкції ALTER INDEX REORGANIZE Як правило, призводить до зменшення обсягу великих обєктів даних

■ Shrink Database Виконання команди стиснення бази даних DBCC SHRINKDATABASE

■ Update Statistics Виконання інструкції оновлення статистики UPDATE STATISTICS для стовпців і / або індексів обраних баз даних

Компоненти потоку даних

У цьому розділі будуть описані окремі компоненти, які можна конфігурувати в завданні потоку даних, у тому числі джерела даних, що беруть участь в потоці, перетворення даних і приймач, який одержує трансформовані дані Загальну інформацію про конфігуруванні потоку даних див вище в цьому розділі

Джерела

Джерела потоку даних постачають рядки даних, які проходять через завдання Data Flow Клацання правою кнопкою миші на джерелі в робочій області конструктора покаже, що для будь-якого джерела доступні два варіанти редагування: Edit (basic) і Show Advanced Editor (хоча часом клацання на варіанті стандартного редактора призводить до відкриття розширеного) Послідовність дій у процесі конфігурування джерела даних представлена ​​сторінками базового редактора

■ Connection Manager Визначення таблиць, файлів, уявлень і запитів, що постачають дані для цього джерела Деякі джерела здатні приймати імя таблиці або рядок запиту з змінної

■ Columns Виберіть стовпці, які повинні передаватися в потік даних При бажанні ви можете змінити імена стовпців в потоці

■ Error Output Визначте, що потрібно робити з кожним із стовпців при виникненні помилки Будь-який тип помилок можна ігнорувати, можна переривати роботу компонента (передбачено за замовчуванням), а також направляти проблемну рядок у потік помилок

Розширений редактор володіє тими ж можливостями, що і стандартний, тільки в дещо іншому форматі До того ж розширений редактор дозволяє більш точно управляти вхідними та вихідними стовпцями, в тому числі їх іменами і типами даних Також розширений редактор дозволяє сортувати рядки, що відправляються в потік даних Для цього у вкладці Input and Ouput Properties виберіть кореневий вузол дерева і встановіть для параметра IsSorted значення True Після цього виберіть кожен з вихідних стовпців (тобто стовпців потоку даних), беруть участь у сортуванні, і встановіть їх параметри SortKeyPosition в послідовні цілі числа, починаючи з одиниці Якщо сортування за певним стовпцем повинна здійснюватися за спаданням, задайте відємне значення параметра SortKeyPosition Наприклад, якщо в стовпцях Date і Category присвоїти цьому параметру значення -1 і 2 відповідно, сортування за датою буде виконана за спаданням, а по категорії – по зростанню

Доступними джерелами є наступні

■ OLE DB Самий кращий метод читання даних бази Він вимагає наявності диспетчера підключень OLE DB

■ DataReader Для читання даних бази використовує диспетчер підключень ADO NET Обовязкова явна рядок запиту, визначальна видобувні дані

■ Flat File Вимагає наявності диспетчера підключень Flat File У файлах з роздільниками рядки нульової довжини трансформуються у порожні значення потоку даних, якщо для параметра Retain Nulls встановлено значення true

■ Excel Використовує диспетчер підключень Excel і або робочий лист, або іменований діапазон в якості таблиці Інструкція SQL може бути створена за допомогою кнопки Build Query, що дозволяє відібрати підмножина рядків Типи даних призначаються всіма стовпцями на основі ідентифікації кількох перших рядків

■ Raw Читає файл, записаний в депозитарії Integration Services Raw File (див наступний розділ) в обробленому форматі Це робить даний метод вилучення даних гранично швидким Так як дані вже були одного разу оброблені, даний метод не вимагає обробки помилок і конфігурування вихідного потоку Імя вхідного файлу задається безпосередньо, без використання диспетчера підключень

■ XML Читає простий файл XML і підставляє його в потік даних у вигляді таблиці, використовуючи або вбудовану схему (тобто заголовок файлу XML, що описує імена стовпців і типи даних), або файл XSD (тобто файл визначення схеми XML) Для доступу до файлу не використовується диспетчер підключень Замість цього задайте імя вхідного файлу, файлу схеми (якщо такий є) і визначте, вбудована чи схема в файл XML (встановіть для параметра UselnlineSchema значення true або встановіть відповідний прапорець в стандартному редакторі)

■ Script Компонент сценарію може виступати в ролі джерела, приймача або вузла перетворення потоку даних Використовуйте сценарії як джерело тестових даних або для форматування складних зовнішніх джерел Наприклад, погано відформатований текстовий файл за допомогою сценарію можна прочитати і розібрати на складові частини, оформивши їх у вигляді стовпців Спочатку перетягніть компонент сценарію в робочу область конструктора і виберіть у діалоговому вікні тип компонента Source На сторінці Inputs and Outputs редактора додайте необхідну кількість виходів, перейменувавши їх на свій розсуд У кожному виході визначте відповідні стовпці, приділивши особливу увагу вибору типу даних

Джерело: Нільсен, Пол Microsoft SQL Server 2005 Біблія користувача : Пер з англ – М: ООО ІД Вільямс , 2008 – 1232 с : Ил – Парал тит англ

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*