ПЕРЕВІРКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ-просте додаток Android

&nbsp

Якщо ви точно виконали всі етапи установки, описані вище, і вивчили відповідні довідкові матеріали, установка Android вже повинна бути завершена Щоб переконатися, що всі інстальовані компоненти працюють, створимо простий додаток Android

Створення проекту Android

Перший етап при розробці Android-додатки полягає у створенні проекту Android Робота в Eclipse організована у вигляді проектів Якщо ви обираєте проект Android, ви тим самим повідомляєте Eclipse, що при роботі над цим проектом будуть використовуватися плагін ADT та інші інструменти Android, повязані з даним завданням

Щоб почати новий проект, виберіть команду меню File ► New ► Android Project (Файл ► Створити ► Проект Android) У діалоговому вікні New Project (Новий проект) виберіть у розділі Android варіант Android Project (Проект Android) і натисніть Next (Далі) Зявиться діалогове вікно New Project (Новий проект) (рис 14)

Рис 14 Діалогове вікно для створення нового проекту Android

Для створення проекту Android необхідно вказати наступну інформацію

Project name (Імя проекту) – назва проекту (але не додатки), яке зявиться в Eclipse Введіть TestProject, як показано на рис 14

Workspace (Робочий простір) – каталог, що містить набір проектів Eclipse Новий проект можна створити в поточному робочому просторі або задати в файлової системі інше розташування для проекту, яке і буде його робочим простором Якщо немає необхідності розташувати проект в строго визначеному місці, використовуйте настройки, задані за замовчуванням (Create new project in workspace (Створити новий проект в робочому просторі) і Use default workspace (Використовувати робочий простір, задане за замовчуванням))

Target Name (Імя цільової збірки) – образи системи Android, встановлені вами в SDK, показані в списку цільових версій збірки Можна вибрати один з цих образів і відповідного виробника, платформу (Номер версії ОС Android) і рівень інтерфейсу програмування додатків (АРІ) як показники, на які буде розраховано створюване вами додаток Найважливішими параметрами тут є платформа і рівень API Інтерфейси програмування додатків з більш високим рівнем API, ніж той, що ви задали в даному розділі, не зможуть використовуватися вашою програмою На даному етапі слід вибрати новітню встановлену у вас версію ОС Android і найвищий рівень API

Application name (Імя додатки) – назва програми, яку буде бачити користувач Введіть тут Test Applіcation

Package name (Імя пакета) – імя пакета створює простір імен Java, яке унікально ідентифікує пакети в додатку, а також повинно унікально ідентифікувати додаток Android серед всіх інших додатків, встановлених в системі Імя складається з унікального доменного імені (це доменне імя того, хто опублікував додаток) та імені конкретного додатка У Java не всі імена пакетів є унікальними, але правила, використовувані при називання додатків Android, значно знижують ймовірність конфліктів Наприклад, ми скористалися імям comoreillytestapp, але ви можете вибрати варіант, більш відповідний для вашого домену

Ви також можете скористатися імям com examplе testapp, так як доменне імя examplе com зарезервовано для застосування в подібних прикладах

Activity (Активність) – елемент інтерактивного інтерфейсу користувача в додатку Android Зазвичай під активністю розуміється група елементів користувальницького інтерфейсу, яка займає цілий екран При створенні проекту можна використовувати активність-каркас (skeleton activity), яка автоматично створюється в системі Якщо ви створюєте додаток (а не службову програму, яка може не мати для користувача інтерфейсу), то зручно починати роботу саме з активності-каркаса У даному прикладі ми створимо активність під назвою TestActivity

Minimum SDK Version (Мінімальна версія SDK) – може містити ціле число, що відповідає номеру мінімальної версії SDK, необхідної для роботи програми Це поле використовується для ініціалізації атрибута uses – sdk в описі програми У файлі опису зберігаються атрибути додатки Як правило, цей номер повинен бути таким же, як і номер рівня АРІ для обраної вами цільової версії збірки Цей номер відображається в крайньому праворуч стовпці таблиці зі списком цільових версій збірки, показаної на рис 14

Натисніть Finish (Готово), а не Next (Далі), щоб створити проект Android Цей проект зявиться в списку в лівій частині вікна інтегрованого середовища розробки Eclipse (рис 15)

Рис 15 Вид оглядача пакетів (Package Explorer), в якому відображаються файли та їх компоненти, які є складовими частинами вашого проекту

Якщо розкрити вид з ієрархією проекту (для цього потрібно клацнути на знаку «+» в Windows або на трикутнику в Травні або Linux) поруч з імям проекту, то побачите різні складові проекту Android Відкрийте каталог sre, в ньому ви побачите пакет Java з імям, яке раніше було зазначено в майстрові установки Розкрийте цей пакет, в ньому буде клас Actіvity, автоматично створений майстром установки Двічі клацніть на ньому і перегляньте код на мові Java, що відноситься до нашої першій програмі Android:

Якщо паралельно з читанням книги ви виконуєте всі описувані операції на компютері і тепер бачите на екрані цей код, то встановлений у вас SDK, мабуть, працює правильно Але давайте переконаємося в цьому і досліджуємо SDK трохи більш докладно Для цього запустимо нашу першу програму в емуляторі і на пристрої Android, якщо воно є у вас під рукою

Створення віртуального пристрою Android (AVD)

У SDK для Android надається емулятор, що імітує пристрій з процесором ARM, на якому працює операційна система Android Такий емулятор призначений для запуску програм Android на ПК Віртуальне пристрій Android (Android Virtual Device, AVD) – це набір параметрів для емулятора, який, спираючись на них, конфігурується для використання конкретного образу системи (тобто певної версії системи Android), а також задає інші параметри До їх числа відносяться розмір екрану, обсяг памяті та інші характеристики емульованого обладнання Докладна документація про віртуальних пристроях Android наводиться за адресою http://developerandroidcom/guide/ developing / tools / avdhtml, а розгорнута документація про емуляторі знаходиться тут: http://developerandroidcom/guide/developing/tools/emulatorhtml

Оскільки ми просто збираємося переконатися, що встановлений нами SDK працює, ми не будемо докладно розглядати ні віртуальні пристрої Android, ні емулятор Тут ми скористаємося SDK Android і менеджером віртуальних пристроїв Android (рис 16), щоб запустити в такому віртуальному пристрої програму, яку тільки що створили за допомогою майстра

Рис 16 SDK і менеджер віртуальних пристроїв Android

Вам буде потрібно створити віртуальний пристрій Android з образом системи, причому цей образ повинен не поступатися за актуальності тієї версії збірки, яку ви визначили для проекту як цільовий Натисніть кнопку New (Нове) Ви побачите діалогове вікно Create New Android Virtual Device (AVD) (Створити нове віртуальне пристрій Android (AVD)), де потрібно вказати параметри нового AVD (рис 17)

Рис 17 Створення нового віртуального пристрою Android

Name (Імя) – імя віртуального пристрою Android Для позначення AVD можна використовувати будь-яке імя, але рекомендується вибирати таке імя, в якому згадується використовуваний пристроєм номер системи

Target (Мета) – вказує, який образ системи буде використовуватися в даному віртуальному пристрої Android Він повинен бути не менш актуальне, ніж показник, заданий при виборі цільової збірки для першого проекту Android

SD Card (Карта памяті) – для роботи деяких додатків потрібно карта памяті, щоб наявний у розпорядженні обсяг памяті перевищував обсяг флеш-памяті, вбудованої в пристрій Android Якщо ви не збираєтеся використовувати при створенні додатків і, відповідно, записувати на карту памяті достатньо великий обсяг інформації (наприклад, медіафайли), то можна створити невелику віртуальну карту памяті, наприклад, обємом 100 Мбайт При цьому необхідно відзначити, що більшість сучасних мобільних телефонів оснащено картами памяті обємом кілька гігабайт

Skin (Скін) – оболонка (скін) віртуального пристрою Android звичайно задає розмір екрану Щоб перевірити, чи працює встановлена ​​вами версія SDK, для цього параметра можна залишити значення, задане за замовчуванням Однак корисно використовувати кілька емуляторів, в яких вказані різні розміри екранів, щоб гарантувати, що застосовувані вами компонування (макети) сторінок будуть працювати на різних пристроях

Hardware (Обладнання) – при конфігурації AVD дозволяє задавати параметри, що вказують, які різновиди обладнання доступні для випробувань У даному проекті краще залишити значення, задані за замовчуванням

Заповніть поля Name (Імя), Target (Мета) і SD Card (Карта памяті), а потім створіть нове віртуальне пристрій Android, натиснувши кнопку Create AVD (Створити віртуальний пристрій Android) Ви не зможете запустити свою програму, якщо не створите образ системи з не менш або більш актуальною версією цільової збірки, ніж та, що була задана в проекті Android

Запуск програми на віртуальному пристрої Android

Тепер, коли у вас створено проект для збірки додатку, а також налаштоване віртуальний пристрій Android з образом системи, сумісним з цільовою версією збірки додатку і заданим рівнем API, ви можете запустити свій додаток і підтвердити, що SDK створив додаток Android і здатний його відкрити

Для запуску програми клацніть правою кнопкою миші на створеному проекті і в контекстному меню виберіть Run as ► Android Application (Запустити як ► Додаток Android)

Якщо створене віртуальне пристрій Android сумісно з даним додатком, то цей пристрій запуститься, на ньому завантажиться операційна система Android, після чого запуститься додаток (рис 18)

Рис 18 Створене додаток, що працює на віртуальному пристрої Android

Якщо ви сконфигурировали більше одного сумісного AVD, то зявиться вікно вибору пристрою Android (Android Device Chooser), в якому буде запропоновано вибрати віртуальний пристрій Android з числа вже працюють або з числа прикріплених до всієї системи пристроїв Android, якщо такі є Крім того, тут ви самі можете вибрати віртуальний пристрій Android для запуску На рис 19 показано вікно вибору віртуальних пристроїв Android з одним працюючим пристроєм AVD і з одним, яке можна запустити

Рис 19 Вікно для вибору пристрою Android

Запуск програми на реальному пристрої Android

Крім того, створену вами програму можна запустити і на більшості реальних пристроїв Android

Потрібно підключити пристрій до ПК за допомогою USB-кабелю, при необхідності встановити драйвер і задати права доступу до пристрою, підключеного через USB

Інструкції для підключення пристрою до системи Windows, а також необхідні драйвери доступні за адресою http://developerandroidcom/sdk/win-usbhtml

Якщо ви працюєте з Linux, то для нового пристрою Android потрібно створити окремий файл rules

При роботі з Mac OS X ніякого додаткового конфігурування не потрібно

Детальна довідкова інформація про налагодження USB міститься за адресою: http://developerandroidcom/guide/developing/devicehtml

Крім того, USB потрібно налаштувати і на самому пристрої Android Як правило, для цього слід запустити додаток Settings (Настройки), вибрати в ньому Applications (Додатки), а потім Development (Розробка) Тут ви побачите настройку, що дозволяє включити або відключити налагодження USB

Якщо пристрій AVD сконфигурировано або працює, то зявиться вікно вибору пристроїв Android, в якому відобразиться і підключений до компютера через USB пристрій Android, і віртуальний пристрій Android

Виберіть пристрій – і додаток для Android завантажиться на нього і запуститься

Джерело: Android Програмування на Java для нового покоління мобільних пристроїв

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*