Пошук текстової інформації

Програма Adobe Reader включає досить розвинену систему пошуку інформації Пошук може виконуватися в межах як одного (поточного, відкритого), так і безлічі PDF-документів, розташованих у зазначених папках При цьому пошук текстової інформації забезпечується в тексті, на шарах, в полях-формах (form fields), цифрових підписах (digital signatures), коментарях, закладках, додатках (attachments), властивостях документа і т д

Для пошуку окремого слова, сукупності слів або частини слова ви можете використовувати команди Find (Знайти) іSearch  (Шукати) менюEdit (Правка) Розглянемо спочатку дію команди Find (Знайти)

1 Відкрийте документ структура_категорій_bookmarkpdf з папки Book \ Chapter_02 на супровідному компакт-диску книги

2 Виберіть команду Find (Знайти) меню Edit (Правка)

3 У відкрилася однойменної панелі (рис 227) введіть слово контраст і натисніть трикутну кнопку поряд з полем вводу

Рис 227 Вихідний вигляд панелі Find

4 У списку, (рис 228) виконайте команду Find Next  in Current PDF (Шукати наступне в поточному PDF-документі)

Після цього первинний вигляд палітри змінюється, а в документі виділяється шукане слово (рис 229) При підведенні курсору до цього фрагменту зявляється особливе поле із позначкою копіювання (Рис 230прі переміщенні курсора на цей значок, останній замінюється на командуСору (Копіювати) (рис 231), що дозволяє перенести цей фрагмент спочатку в буфер обміну (якщо документ не має обмежень на цей рахунок), а потім у будь-який програмний додаток

Рис 228 Панель Find з відкритим списком команд

Рис 229 Відображення виділеного фрагмента

Рис 230 Поле із позначкою копіювання

Рис 231 Команда Сору для переміщення виділеного фрагмента в буфер обміну

У списку команд палітри Find (Знайти) представлені додаткові налаштування пошуку:

•&nbsp Whole words only  (Слова цілком) – для пошуку зазначеній послідовності букв, якщо тільки вона становить окреме слово

•&nbsp Case-Sensitive  (Згідно з регістром) – для пошуку з урахуванням великих і малих літер

•&nbsp Include Bookmarks (Включити книжкові закладки) – для пошуку не тільки в основному документі, а й в закладках

•&nbsp Include  Comments  (Включити коментарі) – для пошуку не тільки в основному документі, але і в коментарях

•&nbsp Open  Full  Reader  Search   (Відкрити повний пошук програми Reader) дублює командуSearch (Шукати) менюEdit (Правка)

Розглянемо тепер дію команди Search (Шукати)

1 Виберіть командуSearch  (Шукати) менюEdit (Правка) або виконайте зазначену раніше команду палітриFind  (Знайти) Незалежна панельSearch (Шукати) відкривається в лівій частині робочого вікна (рис 232)

Рис 232 Панель Search в основному режимі

2 У полі What word or phrase  would you like  to  search  for  (Яке слово або фразу ви хочете шукати) Введіть фразу вихідна категорія

3 У полі Where would you like to search  (Де ви хочете шукати) Виберіть варіант In the current PDF  document (В поточному PDF-документі) Якщо необхідно здійснити пошук в декількох документах, то можете вибрати варіант All PDF  Documents in (Усі PDF-документи на) і вибрати потрібну папку

4 Клацніть на кнопці Search (Шукати) Програма починає процес пошуку, при цьому стає доступною кнопка Stop (Зупинити), яка дозволяє в будь-який момент перервати пошук

5 В результаті пошуку програма виводить наступну інформацію (рис 233) При підведенні курсору до певної рядку в поліResults (Результати) відображається номер сторінки, на якій зустрічається шукане слово, а при клацанні – відбувається перехід на цю сторінку

6 Ви можете виконати пошук нового текстового фрагмента, якщо клацнете на кнопці New Search (Новий пошук)

Рис 233 Панель Search з результатами пошуку

Рис 234 Панель Search PDF в розширеному режимі

Якщо потрібно більш складний пошук, то для цього призначена команда Use Advanced Search Options (Розширені функції пошуку) у нижній частині панелі (див рис 233) Панель змінить свій вигляд (мал 234) з появою додаткових функцій

1 У полі What word or phrase  would you like  to search  for  (Яке слово або фразу ви хочете шукати) Введіть фразу вихідна категорія

2 У спискуLook In (Шукати в) замість варіанту за замовчуваннямThe  Current  PDF  Document  (Поточний PDF-документ) виберіть варіантCD-дисковод (В якому встановлений диск, прикладений до книги)

3 Стає доступним полеUse  these  additional  criteria  (Використовуйте ці додаткові критерії пошуку) (рис 235) Встановіть прапорець у цьому полі

4 У лівому списку представлені варіанти, за якими можна визначати додаткові критерії пошуку, наприклад, виберіть варіант Filename (Файл) У Залежно від цього вибору в правому списку пропонуються варіанти обліку критерію Наприклад, для імені файлу це – Contains (Містить) і Does not Contain (He містить)

5 Введіть у текстовому полі слово структура (див рис 235) і клацніть на кнопці Search (Шукати)

Рис 235 Приклад налаштувань для пошуку в розширеному режимі

У списку, який відображається в полі Results (Результати), ви можете змінити порядок рядків у відповідності з обраним варіантом розкриття

вающие спискуSort  by  (Сортувати), наприклад виберіть варіант

Location (По розташуванню) (рис 236)

Рис 236 Приклад результату пошуку

6 Якщо результат вас не влаштував, то ви можете ускладнити критерії пошуку

Для цього клацніть на рядкуRefine Search  Results  (Уточнити результати пошуку) У палітрі зявиться ще одне поле для визначення критерію Його слід використовувати, наприклад, для уточнення дати створення до певної дати – в лівому списку виберіть варіант Date  Created (Дата створення), а в правому – Is before  (До) (рис 237)

Для введення конкретної дати ви можете використовувати вбудований календар, який виводиться на екран при відкритті списку (рис 238)

Рис 237 Приклад налаштувань для пошуку в розширеному режимі

з уточненими критеріями

Рис 238 Календар для визначення дати

7 Натисніть кнопку Refine Search Results (Уточнити результати пошуку)

ПРИМІТКА

Слід мати на увазі, що уточнений пошук виконує процедуру серед раніше знайдених елементів – що, з одного боку, прискорює пошук, а з іншого – передбачає правильний напрямок пошуку при первинному визначенні

У списку Return results containing (Результат містить) представлені наступні варіанти, які можуть виявитися корисними для вас при здійсненні пошуку:

• Match Exact word or phrase (Суворе відповідність слову або фразі)

• Match Any Of The Words (Відповідність деяких із слів)

•&nbsp Match  All Of The Words (Відповідність всіх слів)

•&nbsp Boolean  Query (Булев запит)

Останній варіант дозволяє в запиті використовувати булеві оператори, наприклад, «контраст AND нюанс» або «контраст OR нюанс» і т д, хоча їм відповідають що згадуються варіанти Match  All Of The  Words (Відповідність всіх слів) абоMatch Any Of The Words (Відповідність деяких із слів)

Властивості документа

Після відкриття PDF-документу ви можете ознайомитися з властивостями документа, частина з яких визначалася в процесі створення документа автоматично, а частина призначалася автором документа У програмі Adobe Reader можна тільки відображати ці властивості, змінити їх не можна

Для отримання інформації про властивості поточного документа виконайте наступні дії

1 Відкрийте документ a5_propertiespdf з папки Book \ Chapter_02 на супровідному компакт-диску книги

2 Виберіть командуProperties (Властивості документа) менюFile  (Файл)

За умовчанням в діалоговому вікніDocument Properties (Властивості документа) відкрита вкладкаDescription (Опис) (рис 239) На цій вкладці представлена ​​вся загальна інформація про документ, зрозуміла без зайвих слів

3 Відкрийте вкладкуSecurity (Безпека) (рис 240), в якій ви можете дізнатися про обмеження у використанні цього документа

У поліDocument  Restrictions  Summary (Огляд обмежень документа) представлений повний список операцій та їх поточний стан – Allowed (Дозволено) або Not Allowed (He дозволено):

•&nbsp Printing (Друк)

•&nbsp Document Assembly (Обєднання документів)

•&nbsp&nbsp Content Copying (Копіювання вмісту)

•&nbsp Content  Copying   for  Accessibility  (Копіювання вмісту для забезпечення доступу людям з фізичними обмеженнями)

•&nbsp&nbsp Page Extraction (Витяг сторінок)

•&nbsp&nbsp Commenting (Коментування)

•&nbsp&nbsp Filling of form fields (Заповнення форм-полів)

•&nbsp&nbsp Signing (Електронний підпис)

•&nbsp&nbsp Creation of Template Pages (Створення шаблонів сторінок)

Рис 239 Вкладка Description діалогового вікна Document Properties

Рис 240 Вкладка Security діалогового вікна Document Properties

Рис 241 Вкладка Fonts діалогового вікна Document Properties

Рис 242 Вкладка Advanced діалогового вікна Document Properties

4 Відкрийте вкладку Fonts (Шрифти) (рис 241), в якій відображається інформація про всі шрифтах, які використовуються і розміщені в цьому документі Це досить важлива інформація, оскільки значна частина проблем друку виникає з причин, повязаними зі шрифтами

5 Відкрийте вкладку Advanced (Додаткові відомості) (рис 242), в якій представлені і тільки в «приглушеному» вигляді деякі дані про документ, установках друку і параметрах відображення при читанні

Джерело: Пономаренко СІ, Самовчитель Adobe Acrobat 8 Формат PDF і друк-СПб : БХВ-Петербург, 2007 – 304 с: Ил + CD-ROM

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*