Що таке звіт

Звіт в службі звітності складається з джерел і наборів даних, параметрів і композиції елементів звіту У справжньому розділі будуть окремо описані всі ці компоненти

Мова визначення звітів (RDL)

Мова визначення звітів (Report Definition Language, або RDL) являє собою відкриту схему XML, використовувану для представлення інформації про видаляння даних і композиції звіту Наприклад, схема RDL містить елементи, що визначають джерела даних звіту, набори даних, а також параметри, за допомогою яких дані стають доступними в звіті Схема RDL також містить елементи, керуючі композицією звіту та його форматуванням, зокрема елементи заголовка і тіла звіту, а також його колонтитулів, міток і таблиць

Визначення звіту в службі звітності є нічим іншим, як звичайним файлом XML, що задовольняє специфікації RDL Компанія Microsoft пропонує два засоби створення визначень звітів RDL, що дозволяють не займатися цим вручну: Visual Studio 2005 і Report Builder У цій главі основну увагу ми зосередимо на створенні звітів за допомогою Visual Studio 2005 Утиліта Report Builder є частиною пакета диспетчера звітів (Report Manager) Вона забезпечує кінцевих користувачів, які не є технічними фахівцями, можливістю створювати і модифікувати звіти

Додаткова У главі 47 надана додаткова інформація про конфігуруванні та інформацій розгортанні звітів

Однією з найпрекрасніших сторін служби звітності є її здатність розширювати схему RDL Так як схема RDL є відкритою, можна залучити розширені, додаткові сценарії за допомогою додавання в схему атрибутів і елементів Ці дії можна виконати як вручну, так і програмним шляхом, використовуючи класи простору імен System XML

Створювати, розгортати і виконувати звіти можна і програмним шляхом Це знімає які-небудь обмеження з розробки засобів створення звітів, з їх генерації на льоту і з інтеграції звітів в додатки Наприклад, за допомогою обєкту XMLTextWriter в програмі можна створити визначення звіту RDL, потім використовувати Web-службу сервера звітності для його розгортання, а також для звернення до звіту з програми Web-служба Report Server також містить методи для управління практично всіма аспектами сервера звітності

Джерела даних

Джерело даних містить інформацію про підключення до бази даних або файлу, в тому числі тип джерела, рядок підключення та реєстраційні реквізити Наявність джерела даних потрібно для добування інформації для звіту Джерело може бути визначений і збережений в одному звіті або спільно використовуватися в проекті кількома звітами Подібно до звіту, загальні джерела даних можуть бути розгорнуті на сервері звітності Як загальні, так і специфічні для звіту джерела даних можна змінити після розгортання на сервері звітності за допомогою утиліт Report Manager і SQL Server Management Studio

Типи джерел даних

Незважаючи на можливість розширення можливостей служби звітності за допомогою створення додаткових розширень даних, в її початковому вигляді доступні наступні типи джерел:

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Microsoft SQL Server

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Microsoft SQL Server Analysis Services

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Oracle:

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp OLE DB (Object Linking and Embedding for Databases)

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp XML (Extensible Markup Language)

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ODBC (Open DataBase Connectivity)

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Report Server Model

Найбільш поширені рядки підключення до джерел даних

Для підключення до SQL Server 2005 виберіть тип джерела даних Microsoft SQL Server Наступний рядок підключення є прикладом зєднання з навчальною базою даних Ad-ventureWorks в екземплярі SQL Server 2005 з імям SQL2005 на локальному компютері і з використанням аутентифікації Windows:

Data Source=localhost\SQL2005Initial Catalog=AdventureWorks

Для підключення до служби аналізу Analysis Services 2005 виберіть у якості типу джерела даних Microsoft SQL Server Analysis Services Наступний рядок підключення є прикладом зєднання з базою даних Ad venture WorksDB в екземплярі SQL2005 локального сервера служби аналізу:

Data Source=localhost\sql2005Initial Catalog=AnalysisServicesDB

Для підключення до сервера Oracle повинен бути встановлений клієнт Oracle Виберіть як типу джерела даних Oracle і використовуйте наступний рядок підключення:

Data Sourcв-імя_сервера

Тип даних XML є новим в SQL Server 2005 В якості рядки підключення до ресурсу XML, в тому числі і Web-службі, файлу XML або додатком, що повертає дані XML, використовується адреса URL Для підключення до джерела даних XML виберіть як типу джерела xml і введіть адресу URL у рядку підключення У наступному прикладі показана рядок підключення до Web-службі сервера звітності на локальному компютері:

http://Iocalhost/reportserver$sql2005/reportservice2005asmx

У наступному рядку показано, як підключитися до файлу XML stateList Xml, розташованому на локальному Web-cepeepe:

http://localhost/StateListxml

Процес створення запиту до даних XML описаний в розділі Робота з джерелами даних XML.

Використання виразів в рядку підключення

Рядки підключення можуть містити вирази, що дозволяє формувати їх вже в процесі виконання програми Наприклад, наступний рядок визначає підключення до сервера і бази даних, визначеним у параметрі:

=&quotdata source=&quot &amp ParametersServerNameValue &amp initial catalog=&quot &amp ParametersDatabaseValue

Додавання в звіт параметрів для сервера і бази даних дозволяє користувачеві самому визначати джерело даних для запиту

Установка реєстраційних даних підключення до джерела

Реєстраційні дані, необхідні для доступу до джерела, можна встановити для використання аутентифікації Windows, аутентифікації на рівні бази даних (тобто змішаного режиму), а можна не вибрати жодного з них Ці реєстраційні дані можуть зберігатися в базі даних сервера звітності чи конфигурироваться користувачем за запитом під час виконання звіту Оптимальний вибір в даному випадку залежить від конкретної конфігурації мережі та налаштувань системи безпеки

Додаткова Більш докладно про конфігуруванні реєстраційних даних джерела ми інформація поговоримо в розділі Адміністрування системи безпеки глави 47

Набори даних служби звітності

У службі звітності набором даних називають результати запиту, використовуваного для визначення даних, доступних звіту Не слід плутати набір даних служби звітності з набором даних ADONET Набір даних може бути створений за допомогою майстра звітів (Report Wizard) або вкладки Data вікна конструктора звітів

Створення набору даних вимагає наявності джерела даних При цьому ви можете або вибрати існуючий загальний джерело даних, або створити новий, специфічний для даного звіту

Один звіт може містити безліч визначень наборів даних, кожен з яких відкриває доступ до відмінного джерела даних Це означає, що один звіт може містити дані з безлічі баз та джерел даних XML Набори даних можуть містити текст інструкцій SQL, виклики збережених процедур і запитів XML Набори даних також можуть містити параметри і фільтри, що обмежують дані, які повертаються в звіті

Параметри запиту і звіту

Завдяки параметрам користувач має можливість визначати критерії звіту та його форматування Параметри запиту включаються у визначення набору даних і використовуються для відбору та / або фільтрації даних Наприклад, параметр @ CategoryID може бути використаний для повернення підкатегорій обраної категорії, що й продемонстровано в наступному прикладі:

Select * From Subcategory Where CategorylD = @CategoryID

Параметри запиту можуть бути також використані для визначення значень, переданих збереженої процедурою У наступному прикладі викликається збережена процедура usp-Subcategories, що містить параметр ідентифікатора категорії:

EXEC uspSubcategories @CategoryID

Параметри звіту використовуються для управління форматуванням і режимом роботи звіту Наприклад, додавання булева параметра ShowDetails дозволить управляти видимістю рядків звіту, що відображають деталі Параметри дозволяють управляти практично всіма елементами структури звіту Параметри запиту можуть бути повязані з параметрами звіту у вкладках Parameters і Filters вікна властивостей набору даних

Служба звітності в SQL Server 2005 допускає динамічну угруповання (критерії для груп в таблиці можуть створюватися з використанням параметрів звіту)

Доступно безліч варіантів представлення параметрів у звіті Наприклад, установка типу параметра в Boolean призведе до відображення параметра у вигляді перемикача з станами True і False а установка в Integer і додавання списку доступних значень – до формування списку, що розкривається

Тепер параметри звіту можна конфігурувати так, щоб вони допускали Новинка ^ вибір безлічі значень На рис 461 показаний результат створення парамет-2005 ра кольору з встановленим властивістю багатозначності При цьому також можна

вибрати значення, встановлені за замовчуванням

Для визначення значень параметра і установок за замовчуванням доступні три налаштування: None, Non-queried і From Query При виборі варіанту None в звіт додається текстове поле, що дозволяє користувачеві вводити будь-яке значення При виборі варіантів Non-queried і From Query до звіту додається список, що розкривається, дозволяє вибрати будь-яке з доступних значень Відмінність цих варіантів полягає в тому, що в першому випадку значення, що містяться в списку, вводить автор звіту, а в другому він наповнюється значеннями з деякого набору даних

Рис 461 Можливість вибору безлічі значень параметра являє собою значиму нову функцію служби звітності в SQL Server 2005

Вміст і композиція звіту

Вміст і композиція (розкладка) звіту визначаються у вкладці Layout конструктора звітів Будь-який звіт містить розділи заголовка, колонтитулів і тіла Для задоволення вимогам форматування доступно безліч різних елементів звіту

У версії SQL Server 2005 стала можливою розробка користувальницьких еле-Новімка ^ ментів звіту, які можна додавати на панель інструментів і викорис-2005 вать у звітах для забезпечення функціональності, виходить за межі

забезпечуваної вбудованими в Visual Studio елементами Користувальницькі елементи звіту можуть бути повязані з джерелом даних і використані для сортування, групування, фільтрації та обчислення виразів механізмом обробки звітів

У табл 461 перераховані елементи звіту, включені до складу Visual Studio 2005

Таблиця 461 Елементи звітів в Visual Studio 2005

Елемент звіту

Опис

Textbox (Текстове поле)

Додавання в звіт вмісту, що не знаходиться в таблиці або матриці Текстове поле може містити статичний текст або вираз

Line (Лінія), Rectangle (Прямокутник)

Додавання в звіт візуальних роздільників

Image (Зображення)

Приміщення в звіт зображення Джерело зображення може бути вбудованим або міститися у проекті, базі даних або в Інтернеті Visual Studio 2005 містить спеціальний майстер, максимально полегшує вставку зображень

Елемент звіту

Опис

Table (Таблиця)

Вставка в звіт деталей набору даних Цей елемент звіту може бути повязаний з набором даних до того ж він містить безліч параметрів управління угрупованням, сортуванням, експортом та поданням даних У звіті може міститися кілька таблиць, що забезпечує можливість включення в нього інформацією з багатьох джерел і наборів даних

Matrix (Матриця)

Зведене (перехресне) подання інформації з набору даних Наприклад, елемент матриці може відображати загальні обсяги продажів по регіонах і періодами У цьому елементі можна організувати безліч критеріїв стовпців, рядків і деталей Робота з матрицею в чому схожа з роботою з таблицею

List (Список)

Список, повязаний з набором даних Вміст списку повторюється для кожного рядка набору даних або для кожної групової рядка, якщо визначено критерій групи Тіло списку представляє шаблон для відображуваних елементів звіту

Chart (Діаграма)

Цей елемент дозволяє включити в звіт безліч типів діаграм Параметри цього елемента забезпечують максимальне управління типом і форматуванням діаграми

Subreport (Подотчет)

Цей елемент використовується для виконання в звіті вкладеного звіту

Джерело: Нільсен, Пол Microsoft SQL Server 2005 Біблія користувача : Пер з англ – М: ООО ІД Вільямс , 2008 – 1232 с : Ил – Парал тит англ

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*