Створення гіперпосилання в комірці

У попередньому розділі ми обговорили один із способів створення звязків між документами Excel та іншими документами Описаний раніше метод, який іноді називають вставкою зі звязуванням (Paste-linking), заснований на технології звязування і впровадження обєктів У такому варіанті на аркуші Excel ви побачите сам документ (іноді тільки його частина) або представляє його значок Зміни у вихідному документі відповідно відображаються і в його уявленні в Excel Подвійне клацання на повязаному документі (чи на його значку) запускає її створила додаток

У цьому розділі ми розглянемо інший, метод створення звязків у документах Excel, заснований на спільних угодах, прийнятих в Інтернеті Цей метод передбачає використання гіперпосилань Гіперпосилання (Hyperlink) в аркуші Excel поводиться точно так само, як і гіперпосилання в браузері, – одиночний клацання на посиланні відкриває обєкт, на який вона вказує Як правило, цей обєкт знаходиться в іншому місці – в Інтернеті, на жорсткому диску або на сервері локальної мережі

Гіперпосилання в Excel можуть виглядати як текстові гіперпосилання на веб-сторінках, тобто як окремі слова чи фрази, підкреслені і виділені кольором, для того щоб вони відрізнялися від решти тексту в листі Після клацання на посиланні її колір зазвичай змінюється, відзначаючи, що посилання вже переглянута

Так само як посилання на веб-сторінках, посилання в Excel можуть бути приєднані не тільки до тексту, але й до графічних обєктів Ви вправі не тільки приєднати гіперпосилання Excel до мальованому обєкту або імпортованим зображенню, але й призначити посилання значку на панелі інструментів або команді меню Якщо ви полюбили і часто відвідуєте якийсь веб-вузол, призначте гіпер- посилання на цей вузол команді меню (або кнопці на панелі інструментів), якої ви не користуєтеся Таким чином гіперпосилання буде завжди доступна, незалежно від того, з яким файлом Excel ви працюєте

Ось кілька корисних порад щодо застосування гіперпосилань:

Посилання на веб-вузли Можливість посилатися на веб-сторінки особливо зручна, якщо ви використовуєте Excel для підготовки документів з метою подальшої їх публікації в Інтернеті Коли ви помістіть документ Excel на веб-сервер, посилання на потрібні сторінки будуть вже розставлені

Посилання на існуючі документиПрипустимо, ви займаєтеся продажем нерухомості і працюєте в Excel зі списком обєктів У вас є фотографії кожного будинку, але їх не вдається компактно розташувати в осередках робочого аркуша У цьому випадку розумно використовувати гіперпосилання (на фотографії), призначивши їх, наприклад, адресами будинків Або, припустимо, ви хочете порядок свою колекцію цифрових фотографій Опис фотографій можна зробити на основі дат, імен файлів і папок, але існують обмеження на кількість символів у імені файлу Розгляньте варіант створення таблиці з гіперпосиланнями на файли фотографій і на коментарі до них

Посилання на неіснуючий документExcel створить документ при клацанні на засланні

Посилання на інше місце в поточному документі Припустимо, ви створили складну і велику таблицю Excel для іншого користувача Додавання гіперпосилань допоможе

цьому користувачеві орієнтуватися в таблиці і гідно оцінити ваш шедевр

► Посилання на повідомлення електронної пошти Сформуйте на аркуші Excel адресну книгу і для кожного адресата створіть гіперпосилання на його адресу електронної пошти При клацанні на посиланні Excel запустить поштову програму за замовчуванням і відкриє нове повідомлення із заповненим полем адреси

РАДА

У старих версіях Excel було достатньо важко виділити гіперпосилання для редагування, не відкриваючи її Починаючи з Excel 2002 це робиться легше Клацніть на посиланні і утримуйте кнопку миші доти, поки вказівник не прийме свій основний вид (великий білий значок «плюс») Відпустіть кнопку миші – посилання можна редагувати

При створенні гіперпосилання на веб-сайт не обовязково користуватися командою Гіперпосилання (Hyperlink) меню Вставка (Insert), якщо вам відомий URL цього вузла Просто введіть в комірку адресу, і програма перетворює його в гіперпосилання Якщо введений адреса починається з букв www, Excel додасть префікс http:// В іншому випадку ви повинні самі набрати потрібний префікс, наприклад ftp://

РАДА

За замовчуванням Excel перетворює правильні URL на гіперпосилання Якщо цього не відбувається, вам потрібно налаштувати параметри автозаміни У меню Сервіс виберіть команду Параметри автозаміни (AutoCorrect Options), відкрийте вкладку Автоформат при введенні (AutoFormat As You Type) і встановіть прапорець Адреси Інтернету і мережні шляхи гіперпосиланнями (Internet And Network Paths With Hyperlinks)

Перетворення тексту в гіперпосилання

Щоб перетворити на гіперпосилання текст, який не є URL, виділіть його і виберіть команду Гіперпосилання в меню Вставка (або виділіть текст і натисніть клавіші Ctrl + K) Excel відкриє діалогове вікно, показане на рис 221 (Якщо ви користувалися командою Гіперпосилання в попередніх версіях Excel, то помітите в ньому невеликі відмінності)

1 У полі Адреса (Address) вкажіть цільовий обєкт посилання (те місце, куди ви перейдете при клацанні на ній)

2 У полі Текст (Text To Display) введіть текст гіперпосилання Excel відобразить у клітинці аркуша цей текст підкресленим (Швидше за все, при відкритті діалогового вікна Додавання гіперпосилання це поле вже буде заповнено)

3 Натисніть кнопку Підказка (ScreenTip), щоб ввести текст для підказки, яка буде зявлятися при наведенні покажчика миші на клітинку Це може бути «дружнє» імя веб-сайту або опис вмісту файлу Якщо ви опустіть цей крок, Excel буде користуватися підказкою за замовчуванням на основі зазначеної адреси

Рис 221 Діалогове вікно Додавання гіперпосилання дозволяє створити посилання на файл або веб-сторінку

ПРИМІТКА

Оскільки осередки зведеної таблиці переміщаються при її реорганізації, не можна призначити гіперпосилання комірці всередині зведеної таблиці

Гіперпосилання на веб-вузол або файл

Щоб створити посилання на веб-вузол або на локальний файл, вкажіть адресу (URL) веб-вузла або імя файлу в поле Адреса діалогового вікна Додавання гіперпосилання Факт нещодавнього відвідування вузла або відкриття файлу спростить ваше завдання Клацання на стрілці праворуч від поля Адреса розкриває список останніх використовувалися адрес URL і файлів Якщо в цьому списку немає шуканого адреси, клацніть на кнопці Переглянуті сторінки (Browsed Pages) – буде представлена ​​інформація з Журналу (History) Internet Explorer, відсортована так, що останні відвідані вузли і відкривалися файли потраплять в початок списку (рис 222)

Якщо пошук виявився неуспішним або ви не впевнені, що дійсно знайшли необхідний вузол, клацніть на кнопці Інтернет (Browse The Web) над списком адрес, щоб запустити браузер і знайти потрібну сторінку в Інтернеті При поверненні в Excel діалогове вікно Додавання гіперпосилання міститиме адресу цього вузла

Зверніть увагу: якщо ви створюєте посилання на веб-сторінку для себе, адреса повинна включати відповідний префікс протоколу (наприклад,http://  абоftp://)  Якщо ж створювана посилання буде використовуватися на веб-сайті, що не повністю задану адресу буде розглядатися як відносне посилання на поточну сторінку

При створенні посилання на локальний файл зручніше користуватися кнопкою Останні файли (Recent Files) Як видно з рис 223, відповідний список містить файли

тільки з вашого жорсткого диска (і з локальної мережі) Якщо потрібного файлу немає в цьому списку, скористайтеся кнопкою Пошук файлу (Browse For File), розташованої над списком

Рис222 Кнопка Переглянуті сторінки відкриває список відвіданих вузлів і відкритих файлів

Рис 223 Щоб у списку залишилися тільки файли, натисніть кнопку Останні файли

РАДА

Що стала непотрібною гіперпосилання стає тільки перешкодою, наприклад призводить до запуску браузера при необережному виділенні комірки Клацніть правою кнопкою миші на осередку і виберіть команду Видалити гіперпосилання (Remove Hyperlink) в контекстному меню, щоб позбутися від такого посилання

Кнопка Закладка (Bookmark) у діалоговому вікні Додавання гіперпосилання дозволяє створити посилання на певне місце в будь-якому файлі Excel Ви можете вказати імя аркуша, іменовану клітинку або діапазон На жаль, цю кнопку не можна використовувати для вказівки на позицію (закладку) в документі Word

Гіперпосилання на місце в поточній книзі

Для створення посилання на певне місце в поточній книзі Excel натисніть кнопку Місце в документі (Place In This Document) у діалоговому вікні Додавання гіперпосилання Як показано на рис 224, ви маєте право вибрати будь лист, іменовану клітинку або діапазон При виборі листа можна в полі Введіть адресу комірки (Type The Cell Reference) вказати будь-яку клітинку аркуша, на яку буде встановлена фактична посилання За замовчуванням такою є осередок А1

Рис 224 Ви можете створити посилання на будь лист, іменовану клітинку або діапазон поточної книги

Гіперпосилання на новий файл

Щоб створити посилання на новий файл, натисніть кнопку Новим документом (Create New Document) в лівій частині діалогового вікна Додавання гіперпосилання Після цього в діалоговому вікні зявляться дві кнопки перемикача (Рис 225) При виборі однієї з них файл буде створений відразу ж, а для іншого – буде створений при першому клацанні на гіперпосиланні

Гіперпосилання на адресу електронної пошти

Кнопка Електронною поштою (E-Mail Address) в лівій частині діалогового вікна Додавання гіперпосилання дозволяє створити гіперпосилання, яка буде відкривати поштову програму і заповнювати адресу нового повідомлення На рис 226 показано, як виглядає діалогове вікно Додавання гіперпосилання після клацання на кнопці Електронною поштою

Список Нещодавно використовувалися адреси електронної пошти (Recently Used EMail Addresses) містить адреси, за якими ви вже відправляли повідомлення Якщо необхідного адреси в цьому списку не виявиться, вам доведеться ввести його в рядку Адреса ел пошти (E-Mail Address), оскільки Excel не відчиняє адресну книгу

Рис 225 Ви можете встановити посилання на файл, якого поки немає, і створити його тут же або при першому клацанні на гіперпосиланні

Рис 226 Ця форма діалогового вікна Додавання гіперпосилання допоможе вам створити посилання виду mailto:

У полі Адреса ел пошти допустимо вказати декілька адрес, розділяючи їх знаком крапки з комою Ви можете додати тему повідомлення, заповнивши поле Тема (Subject)

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*