Створення кольороподілених смуг

Поліграфічний друк кольорових зображень здійснюється послідовним нанесенням стандартних краск з кількох друкованих форм Зображення на друкованих формах виходить в результаті  кольороподілу– Перетворення RGB-зображення в CMYK-зображення

Програми Adobe Acrobat, які виконують кольороподіл при підключенні в якості принтера PostScript-пристрої, формують документ, що складається з необхідної кількості зображень для кожної друкарської форми

В якості PostScript-пристрої можна вибрати фотоскладальний автомат (ФНА) – це дозволить отримати кольороподілені смуги з керуванням параметрами растрирования і кольороподілу

1 Завантажте програму Adobe Acrobat Professional

2 Відкрийте документ RGB_separationpdf з папки Book \ Chapter_06 на супровідному компакт-диску книги

Рис 69 Діалогове вікно Print для фотонабірного автомата AGFA-Avantra

3 Виконайте командуPrint (Друкувати) менюFile (Файл)

4 У групіPrinter (Принтер) у списку,Name (Імя) виберіть рядок з драйвером фотонабірного автомата, наприклад AGFA-Avantra 44 (рис 69) (Про встановлення драйвера принтера див розділі 3Для налаштування параметрів растрування й кольороподілу клацніть на кнопціAdvanced  (Додаткові установки) Діалогове вікноAdvanced Print Setup (Розширені установки друку) (рис 610) має загальними полями і трьома розділами

Рис 610 Діалогове вікно Advanced Print Setup, розділ Output

Загальні установки

1 Для отримання кольороподілених смуг в списку, що розкриваєтьсяColor (Колір) розділу Output (Параметри виводу) виберіть варіант Separations (Цветоделеніє)

2 У спискуColor  Profile  (Колірний профайл) виберіть імя профайла, який використовується для перетворення колірних даних у процесі друку:

• варіантSame as Source  (No  Color Management)  (Як у джерелі: без системи управління цветовоспроизведением) – забезпечує передачу колірних даних без урахування даних колірного профайла, навіть якщо PDF-документ містить таку інформацію

• варіантPrinter/PostScript Color Management  (Система управління цветовоспроизведением принтера / PostScript) – забезпечує передачу колірної інформації документа і даних колірного профайла безпосередньо на PostScript-принтер з тим, щоб колірні перетворення виконувалися процесором принтера (PostScript Level 2 або PostScript 3)

• інші варіанти залежать від наявності відповідних колірних профайлів в операційній системі У прикладі на малюнку обраний стандартний варіантEuroscale  Coated v2

3 У спискуScreening  (Растрування) виберіть співвідношення лініатури (в lpi) та дозволу вивідного пристрою (у dpi)

Цей список надає варіанти співвідношень лініатур (в lpi) і дозволів вивідного пристрою (у dpi), вибраних з поточного PPDфайла Число таких значень може значно варіюватися, наприклад поточний фотоскладальний автомат допускає досить довгий перелік (рис 611), оскільки він орієнтований на отримання фотоформ для різної поліграфічної продукції – від газет до елітної (Інформацію про раструванні см в чолі 9

Після вибору варіанта в спискуScreening  (Растрування) полеFrequency (Лініатура) в областіInk Manager  (Управління фарбами) відображає конкретне значення лініатури для обраної Кольороподілений смуги Це значення ви можете змінити, однак за умови, що це погоджено з фахівцями друкарні

4 Фотоскладальний автомат призначений для отримання фотоформ, з яких методом контактного друку зображення переноситься на друковану форму При цьому емульсія фотоформи повинна безпосередньо «контактувати» з емульсією друкарської форми, тому в залежності від технології друку для отримання друкованої форми потрібні різні типи фотоформ: з прямим або дзеркальним, а також з позитивним або негативним зображеннями У спискуFlip  (Дзеркальне відображення) ви можете вибрати після узгодження з фахівцями друкарні один з наступних варіантів

•&nbsp None (Без зміни) – для отримання прямого відображення

• Horizontal (По горизонталі) – для отримання дзеркального відображення

• Vertical (По вертикалі) – для отримання відображення, повернутого щодо горизонтальної осі

• Horizontal and Vertical (По горизонталі і вертикалі) – для отримання відображення, повернутого щодо обох осей

• Прапорець Negative (Негативне зображення) встановлюйте, коли потрібно фотоформа з негативним зображенням (для прямого друку на противагу офсетного)

Рис 611 Список лініатур Screening і зміст PPD-файлу

5 Список, що розкриваєтьсяTransparency Flattener  Preset  (Попередні перетворення прозорості) дозволяє вибрати рівень дозволу (високий, середній або низький) в процесі перетворення обєктів з прозорими областями переважно в піксельні зображення

6 Встановлений прапорець Use  Maximum  Available JPEG2000 Image Resolution (Використовувати максимальний дозвіл зображення у форматі JPEG2000) забезпечує максимально можливий дозвіл пиксельного зображення, в іншому випадку використовується варіант дозволу, вибраний в спискуTransparency Flattener  Preset  (Попередні перетворення прозорості)

7 У групіInk Manager (Управління фарбами) ви можете змінити параметри растеризації для кожної Кольороподілений смуги (однак найчастіше робити цього не слід)

Мітки друку

1 Клацніть на рядкуMarks and Bleeds (Мітки та друк під обріз) у діалоговому вікні Advanced Print Setup (Розширені установки друку)

2 У групіMarks (Мітки) (рис 612) ви можете визначити всі поліграфічні мітки, необхідні для поєднання (приводки) кольороподілених смуг, і шкали – для контролю кольорового друку

Для того щоб на кольороподілених смугах виводилися службові мітки і шкали, встановіть необхідні прапорці:

•&nbsp Trim Marks (Обрізні мітки) – для розміщення міток в кожному кутку обрізний області

•&nbsp Bleed Marks (Мітки друку під обріз) – для розміщення міток в кожному кутку області, що перевищує область обрізки і призначеної для розміщення кордонів зображень «під обріз»{

•&nbsp&nbsp Registration  Marks (Мітки приводки) – для розміщення міток («Крея

•&nbsp&nbsp Color Bars  (Кольорові шкали) – для розміщення кольорових і градієнті них шкал поза обрізного формату, ці шкали необхідні для контролю густин «чистих» фарб, а також їх парних накладень

•&nbsp Page   Information (Інформація про сторінку) – для розміщення інформації про сторінку, наприклад імені файлу, номера сторінки, поточних дати і часу, а також назви фарби для друку смуги

Всі ці функції ви можете активізувати одночасно, якщо встановите прапорецьАН Marks (Усі мітки)

Рис 612 Розділ Marks and Bleeds діалогового вікна Advanced Print Setup

3 У списку Line Weight (Товщина лінії) ви можете вибрати один з варіантів товщини лінії, що використовуються для друку міток

4 Список, що розкривається Style  (Стиль) пропонує вам вибрати необхідний стиль міток, наприклад, як в програмах Adobe Illustrator, Adobe InDesign і т п

Параметри PostScript

1 Клацніть на рядкуPostScript Options (Параметри PostScript) у діалоговому вікні Advanced Print Setup  (Розширені установки друку) У відкритому розділі (рис 613) представлені прапорці, що забезпечують збереження деяких параметрів зображень:

•&nbsp Emit  Undercolor   Removal/Black  Generation   (Зберегти параметри UCR / Black Generation) – деякі RGB-обєкти PDF-документа можуть містити параметри генерації чорного каналу, і для їх використання необхідно встановити цей прапорець (Інформацію про технології UCR і GCR см в чолі 10)

• Emit Halftones (Зберегти параметри растеризації) – деякі обєкти PDF-документа можуть містити параметри растеризації, і для їх використання необхідно встановити цей прапорець

• Emit Flatness (Зберегти параметри сглаженности) – деякі обєкти PDF-документа можуть містити значення сглаженности, яке визначається ступінь округлості векторних обєктів, і для їх використання необхідно встановити цей прапорець

Рис 613 Розділ PostScript Options діалогового вікна Advanced Print Setup

У списку Font and Resource Policy (Завантаження шрифтів і ресурсів) розумно вибрати один з таких варіантів:

• Send at Start (Пересилати відразу) – для завантаження шрифтових даних та інших ресурсів на самому початку передачі документа для всього документа (найбільш швидка функція, але вимагає збільшеного обсягу памяті принтера)

•&nbsp Send for Each Page  (Пересилати для кожної сторінки) – для завантаження шрифтових даних та інших ресурсів у міру передачі інформації про кожній сторінці індивідуально (вимагає більше часу, але менший обсяг памяті)

3 У списку Print Method (Спосіб друку) представлені рівні мови PostScript, в загальному випадку переважно використовувати останню версію, а саме Language Level 3

4 Тепер визначені всі параметри для того, щоб отримати PDFдокумент з Кольороподілений смугами Клацніть на кнопці ОК

5 Переконайтеся, що прапорець Print to File (Друк у файл) і клацніть на кнопці ОК

6 У розпочатому на екрані діалоговому вікні введіть адресу папки та імя файлу з розширенням ps (рис 614)

Рис 614 Діалогове вікно Друк у файл

7 Виконайте команду Acrobat Distiller  меню Advanced | Print Production  (Розширені функції | Друковане виробництво) Завантажена програма Acrobat Distiller (інформацію про яку див розділі 3),дозволить перетворити отриманий PostScript-файл в PDF-документ

8 У спискуDefault Settings  (Установки за замовчуванням) виберіть варіант

Press  Quality

9 Виконайте командуOpen (Відкрити) менюFile  (Файл), в діалоговому вікні відкрийте відповідну папку і виділіть створений PostScript-файл Програма виконає перетворення (рис 615)

10 Закрийте програму Adobe Distiller

11 Виконайте командуOpen (Відкрити) менюFile  (Файл), в діалоговому вікні відкрийте відповідну папку і виділіть створений PDF-документ, який складається з чотирьох кольороподілених сторінок з технологічними мітками і шкалами (Рис 616) Порівняйте отриманий вами документ з файлом rgb_separation_4pdf, представленим в папці Book \ Chapter_06 на супровідному компакт-диску книги

Рис 615 Програма Adobe Distiller після перетворення

Рис 616 Відображення кольороподілених смуг у програмі Adobe Acrobat Professional

Для визначення параметрів управління цветовоспроизведением необхідно звернутися до діалогового вікна Preferences (Установки за замовчуванням), яке викликається однойменною командою меню Edit (Правка)

У цьому діалоговому вікні клацніть на рядку Color Management (Управління цветовоспроизведением) (рис 617)

Рис 617 Розділ Color Management діалогового вікна Preferences

У цьому розділі визначаються робітники «колірні простору», прийняті за умовчанням, а також система перетворення На рис 617 представлений варіант вибору профайлів для «просторів»: RGB, CMYK і Grayscale

Джерело: Пономаренко СІ, Самовчитель Adobe Acrobat 8 Формат PDF і друк-СПб : БХВ-Петербург, 2007 – 304 с: Ил + CD-ROM

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*