Як налаштувати відправку листів великого розміру?

Для швидкості іотправкі великих листів рекомендується налаштувати раз-

биття листів на частини

1 У вікні папок клацніть правою кнопкою по імені потрібного ящика

2 У контекстному меню виберіть пункт «Властивості поштової скриньки»

3 У лівій частині вікна «Властивості поштової скриньки – імя ящика» клац-

ните по рядку «Файли і каталоги»

4 У групі «Розбиття вихідних листів на частини (у процесі відправ-

ки) »задайте в графі« Рекомендований розмір частин »потрібне значення

Примітка За замовчуванням використовується величина 100 Кб

5 Для автоматизації процесу розбивки листів на частівключіте пункт

«За замовчуванням розбивати на частини листа більшого розміру» (рис 2172)

6 Закрийте вікно кнопкою «ОК»

Рис 2172 Вікно «Властивості поштової скриньки – імя ящика»

Пункт «За замовчуванням розбивати на частини листа більшого розміру»

При постійному підключенні до глобальної мережі можнозадать автома-тичну перевірку поштової скриньки програмою The Bat і встановити потрібний інтервал часу

1 У вікні папок клацніть правою кнопкою по імені потрібного ящика

2 У контекстному меню виберіть пункт «Властивості поштової скриньки»

3 У лівій частині вікна «Властивості поштової скриньки – імя ящика» рас-

крийте вміст рядка «Управління поштою» і клацніть по пункту

«Параметри»

4 У групі «Перевірка поштової скриньки» активуйте пункт «Перевіряти при запуску The Bat»

5 Увімкніть пункт «Перевіряти сінтервалом в» і встановіть потрібне вре-

ма для перевірки поштової скриньки

6 При необхідності перевіряти почтуне з усіх ящиків одновремен-

але активуйте пункт «Ігнорувати команду перевірки всіх ящиків»

7 Закрийте вікно кнопкою «ОК»

1 У вікні папок клацніть правою кнопкою по імені потрібного ящика

2 У контекстному меню виберіть пункт «Властивості поштової скриньки»

3 У лівій частині вікна «Властивості поштової скриньки – імя ящика» клац-

ните по рядку «Звук»

4 Увімкніть пункт «Програти мелодію при отриманні нової пошти»

5 У групі «Мелодія» (рис 2173) клацніть по кнопці «Обзор» (рис 2174), у вікні «Виберіть звуковий файл» відшукайте потрібний музи-кальний файл і двічі по ньому клацніть

Рис 2173 Вікно «Властивості поштової скриньки – імя ящика»

Вкладка «Звук»

Рис 2174 Вікно «Виберіть звуковий файл»

Примітка Як правило, використовуються файли з розширенням Wav

6 У віконці «Час, коли мелодія дозволена» задайте потрібний інтер-

вал часу для звучання мелодії

7 Закрийте вікно кнопкою «ОК»

Програма The Bat може іспользоватькак існуюче подключе-

ня до всесвітньої мережі, так і власне підключення

1 У вікні папок клацніть правою кнопкою по імені потрібного ящика

2 У контекстному меню виберіть пункт «Властивості поштової скриньки»

3 У лівій частині вікна «Властивості поштової скриньки – імя ящика» клац-

ните по рядку «Підключення»

4 Увімкніть пункт «Власні налаштування для зєднання з Інтернет»

5 У групі «При зєднанні з Інтернет використати» виберіть (рис 2175):

– «Локальну мережу або зєднання вручну»

– «Засоби віддаленого доступу»

Рис 2175 Вікно «Властивості поштової скриньки – імя ящика»

Вкладка «Підключення»

6 В останньому випадку необхідно вибрати в спіскесозданних то під-ключення, яке будетіспользоваться програмою дляподключенія за замовчуванням

7 При необхідності активуємо пункти:

– «Розривати звязок по закінченню передачі пошти»

– «Не дзвонити при автоматичної регулярної перевірці»

– «Використовувати встановлений зєднання (якщо є)»

8 Закрийте вікно кнопкою «ОК»

Для відкриття кожного ящика всередині програми The Bat можна установити свій окремий пароль Тільки не плутайте паролі вашої скриньки внут-ри програми і ящика поштового сервера – це абсолютно різні речі 1-й спосіб

1 У вікні папок клацніть правою кнопкою по імені потрібного ящика

2 У контекстному меню виберіть пункт «Встановити пароль» (рис 2176)

Рис 2176 Контекстне меню

Пункт «Встановити пароль»

3 У вікні «Пароль поштової скриньки» (рис 2177) у графі «Пароль» і

«Підтвердження пароля» вводимо потрібний набір символів для пароля

Рис 2177 Вікно «Пароль поштової скриньки» Примітка При цьому не забувайте про розкладку клавіатури і вклю-ченние заголовні букви (клавіша Caps Lock), так як це впливає на со-будівля пароля Тобто паролі з урахуванням регістру «ЛЕША» і «Леша» – різні

6 Закрийте вікно кнопкою «ОК»

2-й спосіб

1 У вікні програми розкрийте меню «Ящик»

2 У списку команд виберіть пункт «У становіть пароль» або викорис-

зуйте поєднання клавіш Ctrl + F12

3 Далі дійте як у першій інструкції

1 У вікні папок двічі клацніть за назвою ящика

2 У вікні «Пароль ящика» (рис 2178) введітезаданную послідовник-

ність символів, щоб відкрилася структура папок обраного ящика

Рис 2178 Вікно «Пароль ящика»

1 Відкрийте вікно «Пароль поштової скриньки» будь-яким з вишеперечіс-

лених способів

2 У графі «Пароль» і «Підтвердження пароля» введіть новий пароль для створення нового пароля

3 Закрийте вікно кнопкою «ОК»

Примітка Якщо існуючий пароль видалити, але при цьому не на-рати новий, то це зовсім видалить пароль ящика

1-й спосіб

1 У вікні папок клацніть правою кнопкою на імені потрібного ящика

2 У контекстному меню виберіть пункт «Отримати нову пошту» (рис 2179)

3 У вікні відобразиться процес отримання листів (рис 2180)

2-й спосіб

1 У вікні програми розкрийте меню «Ящик»

2 У списку команд виберіть пункт «Отримати нову пошту» або натисни-

ті клавішу F2

3 Далі так само, як і в першій інструкції

Рис 2179 Контекстне меню

Пункт «Отримати нову пошту»

Рис 2180 Вікно «Центр зєднання» з процесом отримання листів

1 У вікні листів розкрийте меню кнопки «Отримати нову пошту»

2 У списку команд виберіть пункт «Отримати пошту (всі ящики)» (рис 2181)

Рис 2181 Меню кнопки «Отримати нову пошту» Пункт «Отримати пошту (всі ящики)»

Одна із зручних і затребуваних можливостей програми The Bat – Це вміння сортувати пошту при отриманні, відправці і прочитанні,

тобто розкладати листи кожного з вищезгаданих потоків по ті-автоматично папок сог ласно створеним правилам При цьому кожне правило визначається його імям, вихідної папкою (для вхідної пошти це завжди папка «Вхідні», для вихідної, відповідно »-

«Вихідні», і це не може бути змінено), а також папкою назначе-

ня, набором сигнальних рядків і певних дій

Щоб створити нове правило, необхідно:

1-й спосіб

1 У вікні папок клацніть правою кнопкою по імені потрібного ящика

2 У контекстному меню виберіть пункт «Налаштування сортувальника пі-

сем »(рис 2182)

Рис 2182 Контекстне меню

Пункт «Налаштування сортувальника листів»

3 У лівій частині вікна «Сортувальник листів / Дії» у вкладці «Про-щие» в структурному дереві виберіть потік листів, для якого треба створити нове правило, і натисніть кнопку «Нове правило» на панелі інструментів (Рис 2183)

Рис 2183 Вікно «Сортувальник листів / Дії» Кнопка «Нове правило»

4 У правій частині вікна активуються додаткові пункти (рис 2184)

Рис 2184 Вікно «Сортувальник листів / Дії» з додатковими пунктами

5 У графі «Імя» наберіть потрібну назву правила сортування

6 Клацніть по пункту «Відправник» і виберіть всписке вихідне ме-

сто потоку листів (рис 2185)

Рис 2185 Вікно «Сортувальник листів / Дії» зі списком вихідного місця пото-

ка листів

7 Клацніть по пункту «Містить» і виберіть всписке умова для сор-вання потоку листів (рис 2186) При цьому у віконці поруч введіть конкретне значення для створення умови сортування

8 Натисніть кнопку «Додати», якщо необхідно доповнити умова сортування ще одним рівнем сортування

Рис 2186 Вікно «Сортувальник листів / Дії» зі списком умов для сортування листів

9 Перейдіть у вкладку «Опції» і при необхідності задайте (рис 2187):

– «Це правілоактівно» – якщо созданноеправіло будетіспользовать-

ся автоматично і постійно

– «Використовувати це правило тільки для ручного пересортовування» – якщо створене правило буде використовуватися тільки в міру необхідності

– «Продовжити обробку іншими правами» – якщо створене правило буде використовуватися спільно з іншими правилами

– «Виконувати дії цього правила тільки після натискання клавіші» – якщо створене правило буде використовуватися в ручному режимі і по команді заданими клавішами

10 Закрийте вікно кнопкою «ОК»

Рис 2187 Вікно «Сортувальник листів / Дії» Вкладка «Опції»

2-й спосіб

1 У вікні програми розкрийте меню «Ящик»

2 У списку команд виберіть пункт «Налаштування сортувальника листів»

3 Далі дійте як у першій інструкції

Джерело: Інтернет і електронна пошта Навчальний курс (Пащенко І Г, 2008)

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*