Атрибути сторінки: Параметри

Це діалогове вікно дозволяє управляти розмірами друкуються діаграм, відстанню між друкували обєктами, а також нумерацією сторінок

n Розмір печатаемой діаграми Тут можна змінювати розміри друкуються діаграм

щодо розмірів сторінки Встановлені раніше пропорції стиснення діаграм

не змінюються при зміні розмірів друкуються діаграм Загальний розмір печатаемой діаграми обмежений як її висотою, так і шириною Коли межі діаграми досягнутий лівого або правого країв сторінки, розміри діаграми не можуть бути більше збільшені, щоб заповнити залишився внизу або вгорі місце на сторінці

n Пропуски між обєктами Управляє пропусками між друкували обєктами

Кожна мобільна таблиця, діаграма і текст – це окремі обєкти Цей параметр

не поширюється на подання обєктів у вікні Viewer

n Номер початкової сторінки Нумерація сторінок починається з вказаного тут

номери

n За замовчуванням Цей параметр використовує настройки, зазначені в якості

використовуваних за замовчуванням для нових документів засобу перегляду (Зауваження:

при цьому поточні налаштування на вкладці «Верхній і нижній колонтитули» і

«Параметри» стануть настройками за замовчуванням)

Робота з виводом результатів

Малюнок 10-13

Діалогове вікно «Атрибути сторінки», вкладка «Параметри»

Як змінити розмір друку, нумерацію сторінок та інтервали між друкує елемент

E Активізуйте вікно Viewer (клацніть будь-де вікна)

E Виберіть у меню:

Файл> Атрибути сторінки ..

E Клацніть по закладці Параметри

E Змініть необхідні параметри і клацніть по OK

Збереження результатів

Вміст Viewer можна зберегти як документ Viewer Збережений документ буде включати обидві панелі вікна Viewer (схему і результати)

Збереження документа Viewer

E В меню вікна Viewer виберіть:

Файл> Зберегти

E Введіть імя документа та натисніть на Зберегти

За бажанням можна заблокувати файли, щоб не допустити редагування в IBM ® SPSS ® Smartreader (окрема програма для роботи з документами Viewer) Якщо документ Viewer заблокований, можна міняти мобільні таблиці (міняти місцями рядки і стовпці, змінювати відображуваний шар і т д), але не можна редагувати будь-які елементи виводу або зберігати зміни документа Viewer в SPSS Smartreader Цей параметр не впливає на документи Viewer, відкриті в IBM ® SPSS ® Statistics

Для збереження виводу в зовнішніх форматах (наприклад, HTML або текстовому) виберіть пункт Експортувати в меню Файл

Мобільні таблиці

Глава

Багато результати представлені у вигляді таблиць, які можна змінювати в інтерактивному режимі Ви можете управляти представленням рядків, стовпців і верств таблиці

Примітка: Якщо потрібні таблиці, які сумісні з версіями IBM ® SPSS ® Statistics, які передують 20-й, рекомендується зображувати їх як застарілі таблиці Додаткову інформацію см дана тема Застарілі таблиці на стор 277

Управління мобільного таблицею

Існують наступні можливості управління мобільними таблицями:

n Транспонування рядків і стовпців

n Переміщення стовпців або рядків

n Створення багатовимірних верств

n Групування та розгрупування рядків і стовпців

n Відображення і приховані рядків, стовпців та іншої інформації

n Можливість повертати мітки рядків і стовпців

n Перегляд визначень термінів

Активація мобільного таблиці

Перед початком роботи над мобільного таблицею її необхідно активізувати Щоб активізувати таблицю:

E Клацніть двічі по таблиці

або

E Клацніть правою кнопкою миші по таблиці і виберіть у контекстному меню пункт

Змінити вміст

E У підменю виберіть пункт У засобі перегляду або В окремому вікні

n За замовчуванням, якщо двічі клацнути по мобільного таблиці, у вікні засобу перегляду активізуються всі таблиці, окрім великих Додаткову інформацію см дана тема Параметри мобільних таблиць в Дана 7 на стор 359

n Якщо потрібно одночасно активувати кілька мобільних таблиць, це потрібно виконати в окремих вікнах

Трансформація таблиці

E Активізуйте мобільну таблицю

E Виберіть у меню:

Мобільна таблиця> Поля обертання

Малюнок 11-1

Поля обертання

Таблиця має три розмірності: рядки, стовпці і шари Вимірювання може містити кілька елементів (або взагалі жодного) Можна змінити структуру таблиці, переміщаючи елементи між розмірностями або в межах однієї з них Щоб перемістити елемент, просто перетягніть його в потрібне місце

Зміна послідовності елементів усередині розмірності

Щоб змінити порядок відображення елементів усередині розмірності таблиці (рядки,

стовпчика або шару):

E Якщо поля обертання не включені, виберіть у меню мобільного таблиці:

Мобільна таблиця> Поля обертання

E Перетягніть елементи в межах однієї розмірності в поле обертання

Переміщення рядків і стовпців в межах однієї розмірності

E У таблиці (не в полях обертання) клацніть по мітці рядки чи шпальти, яку потрібно перемістити

E Перетягніть мітку на нове місце

Для застарілих таблиць виконайте додатковий крок:

E Виберіть у контекстному меню пункт Вставити до або Поміняти місцями

Мобільні таблиці

Транспонування рядків і стовпців

Якщо потрібно тільки поміняти місцями рядки і стовпці, є проста альтернатива використанню полів обертання

E Виберіть у меню:

Мобільна таблиця> Транспонувати рядки і стовпці

Ефект буде такий же, як при перетягуванні всіх рядків на поле обертання стовпців,

і перетягування всіх стовпців на поле обертання рядків

Групування рядків або стовпців

E Виділіть мітки тих рядків або стовпців, які потрібно згрупувати (клацніть і перетягніть або клацніть, утримуючи клавішу Shift», щоб виділити кілька міток)

E Виберіть у меню:

Виправлення> Група

У результаті буде вставлена ​​мітка групи Двічі клацніть на ній, щоб почати редагувати текст мітки

Примітка: Щоб додати рядки або стовпці в існуючу групу, потрібно спочатку разгруппировать вже згруповані обєкти Потім можна створити нову групу, до якої входитимуть додаткові обєкти

Розгрупування рядків або стовпців

E Клацніть на мітці групи рядків або стовпців, яку Ви хочете розгрупувати

E Виберіть у меню:

Виправлення> Зняти угруповання

В результаті разгруппировки автоматично видаляється мітка групи

Поворот міток рядків або стовпців

Можна чергувати відображення по горизонталі і по вертикалі внутрішніх міток стовпців і крайніх міток рядків таблиці

E Виберіть у меню:

Формат> Повернути внутрішні мітки стовпців

або

Формат> Повернути зовнішні мітки рядків

Малюнок 11-2

Повернені мітки стовпців

Повернути можна тільки мітки самих внутрішніх стовпців і самих зовнішніх рядків

Скасування змін

Ви можете скасування останніх змін або всі зміни для активованої мобільного таблиці Обидві дії застосуються тільки до змін, зробленим з моменту самої останньої активації таблиці

Щоб скасування останніх змін:

E Виберіть у меню:

Виправлення> Скасувати

Щоб скасувати всі зміни:

E Виберіть у меню:

Виправлення> Відновити

Примітка: Виправлення> Відновити недоступні для застарілих таблиць

Робота з шарами

Ви можете вивести окрему двовимірну таблицю для кожної категорії або для кожної комбінації категорій Таку таблицю можна уявити собі як набір шарів при цьому видимим буде тільки верхній шар

Мобільні таблиці

Створення та показ верств

Щоб створити шари:

E Активізуйте мобільну таблицю

E Якщо поля обертання не включені, виберіть у меню мобільного таблиці:

Мобільна таблиця> Поля обертання

E Перетягніть елемент з рядка або стовпця на шар

Малюнок 11-3

Переміщення категорій в шари

При переміщенні елементів на шар створюється багатовимірна таблиця, але буде показаний тільки один двомірний «сектор» Видимої є таблиця самого верхнього шару

Наприклад, якщо на шарі є категоріальна змінна «yes / no», тоді в багатовимірної таблиці буде два шари: один для категорії yes, А другий – для категорії no

Малюнок 11-4

Категорії в шарах

Зміна відображуваного шару

E Виберіть категорію у списку шарів (у самій таблиці, а не на полі обертання)

Малюнок 11-5

Вибір шарів із списку

Перейти до категорії шару

У діалоговому вікні Перейти до категорії шару можна переходити до інших верств мобільних таблиць Це діалогове вікно буває особливо корисним, якщо в шарах таблиці задано багато елементів або якщо в шарі багато категорій

E Виберіть у меню:

Мобільна таблиця> Перейти до шарів ..

Мобільні таблиці

Малюнок 11-6

Діалогове вікно Перейти до категорії шару

E У списку Видима категорія для кожного вимірювання в шарі виберіть вимір шару

Список Категорії міститиме всі категорії вибраного вимірювання шару

E У списку «Категорії» виберіть потрібну категорію, а потім натисніть кнопку ОК або

Застосувати

Показ і приховування обєктів

Багато типів комірок можна приховати:

n Мітки вимірювань

n Категорії, включаючи осередки з мітками і осередки даних у рядках або стовпцях

n Мітки категорій (без приховування осередків даних)

n Виноски, заголовки і підписи

Приховані рядків і стовпців в таблиці

E Клацніть по мітці категорії рядки чи шпальти, які потрібно приховати, потім клацніть по мітці знову, щоб вибрати рядок або стовпець цілком

Примітка: Для застарілих таблиць рядок або стовпець цілком вибирається клацанням правої кнопки миші по відповідній мітці категорії і вибором з контекстного меню Вибрати> Осередки даних і мітки

E Клацніть правою кнопкою миші по мітці категорії і виберіть у контекстному меню пункт Приховати категорію

або

E Виберіть у меню «Вид» пункт Приховати

Відображення прихованих рядків і стовпців в таблиці

E Виберіть у меню:

Вид> Показати всі категорії

При цьому будуть показані всі приховані рядки і стовпці таблиці Якщо для цієї таблиці в закладці Загальні властивості таблиці діалогового вікна Властивості таблиці (меню Формат,

Властивості таблиці) відмічено поле Приховати порожні рядки і стовпці, то повністю порожні

рядки і стовпці раніше залишаться прихованими

Приховування та відображення міток вимірювань

E Виберіть мітку вимірювання або будь-яку мітку категорії в цьому вимірі

E В меню «Вид» або в контекстному меню виберіть команду Приховати мітку розмірності або

Показати мітку розмірності

Показ і приховування заголовків таблиці

Щоб приховати заголовок:

E Виділіть заголовок

E Виберіть у меню «Вид» пункт Приховати

Щоб відобразити приховані заголовки:

E Виберіть у меню «Вид» пункт Показати всі

Джерело: Керівництво користувача за базовою системою Statistics 20

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*