Елементи пакетів служби інтеграції – ЧАСТИНА 2

■ MSMQ Визначає підключення до черги повідомлень Microsoft Message Queue і використовується завданням Message Queue для прийому і відправки повідомлень

■ SMO Визначає імя та метод аутентифікації для використання завданнями переміщення баз даних (Transfer Ob j ects, Transfer Logins тощо)

■ SMTP Визначає імя сервера SMTP, що використовується в завданні відправки пошти Старі версії серверів SMTP можуть не підтримувати всі команди, необхідні для відправки повідомлень електронної пошти зі служби інтеграції

■ WMI Визначає підключення до сервера, необхідне для завдання Windows Management Instrumentation, що дозволяє накопичувати протоколюються дані про події

Елементи потоку управління

Вкладка Control Flow пропонує середовище для створення загального потоку завдань в пакеті Наступні елементи є конструктивними блоками робочого потоку

Контейнери

Контейнери реалізують роботу важливих конструктивних елементів пакетів служби інтеграції, включаючи ітерації груп завдань та ізоляцію обробки подій і помилок

На додаток до контейнерів конструктор служби інтеграції дозволяє створювати групи завдань Створення групи виконується за допомогою виділення декількох елементів потоку управління, клацання правою кнопкою миші на будь-якому з виділених обєктів і вибору в контекстному меню пункту Group Виділені завдання обрамляются блоком групи і можуть бути згорнуті в єдиний елемент Слід особливо відзначити, що гурт не має власних властивостей і не може брати участь в ієрархії завдань контейнера Коротше кажучи, групу можна розглядати як візуальний елемент, не надає впливу на виконання пакета

У службі інтеграції доступні наступні типи контейнерів

■ TaskHost Цей контейнер не видний в пакеті Він неявно обслуговує всі завдання, що не увійшли ні в один контейнер тим чи іншим чином Знання про наявність цього невидимого контейнера допоможе вам зрозуміти режим обробки помилок і подій, прийнятий за умовчанням

■ Sequence Обєднує завдання в один блок, що не реалізуючи будь-яких ітеративних функцій Він просто забезпечує завданням єдиний контекст обробки помилок і подій, а також доступ до певних на рівні контейнера змінним дозволяє на етапі налагодження відключити весь контейнер

■ For Loop Має всі властивості контейнера Sequence, додатково забезпечуючи циклічне виконання включених в нього завдань (подібно циклам в С #) Наприклад, якщо властивості InitExpression цього контейнера присвоїти вираз @ LoopCount = 0, властивості EvalExpression-@ LoopCount <3, а властивості AssignExpression- @ LoopCount = @ LoopCount + l, то вміст контейнера буде виконано три рази, при цьому змінна © LoopCount буде послідовно приймати значення 0, 1 і 2.

■ Foreach Loop Вміст контейнера виконується итеративно, проте на підставі різних списків елементів:

• File – на підставі списку файлів, що містяться в заданому каталозі (при цьому можуть використовуватися символи макропідстановки)

• Item – на підставі всіх елементів списку, створеного вручну

• ADO – на підставі всіх рядків змінної, що містить набір записів ADO або набір даних ADONET

• ADONET Schema Rowset – на підставі всіх елементів набору рядків схеми

• Nodelist – на підставі всіх вузлів, що містяться в результуючому наборі XPath

• SMO – на підставі списку серверних обєктів (зокрема, завдань, баз даних і файлових груп)

Список, на підставі якого виконується ітерація, визначається на сторінці Collections, а потім відображається на конкретну змінну Наприклад, цикл File вимагає наявності однієї строкової змінної, відображеної на індекс 0, а цикл ADO вимагає п змінних (тобто для кожного стовпця) з індексами від 0 до п-1

Завдання потоку управління

У потік управління можуть бути включені наступні завдання

■ ActiveX Script Дозволяє включити в потік старі сценарії, написані на мовах Visual Basic і Java для нових сценаріїв краще використовувати завдання Script Якщо таке можливо, подумайте про переведення старих сценаріїв на нові рейки

■ Analysis Services Execute DDL Відправка сценаріїв ASSL в службу аналізу для створення, зміни та обробки кубів і структур розкриття даних Часто такі сценарії можуть створюватися у редакторі сценаріїв утиліти Management Studio

■ Analysis Services Processing Task Ідентифікує бази даних служби аналізу, список оброблюваних обєктів та операційні параметри

■ Bulk Insert Реалізує швидкий механізм завантаження плоских файлів в таблиці бази даних без перетворень Визначте файл джерела і таблицю призначення – це мінімальна конфігурація Якщо в якості джерела виступає файл з роздільниками, визначте роздільники рядків і стовпців В іншому випадку створіть файл формату, описує композицію джерела даних Визначте стовпці сортування, відповідні кластеризувати ключам таблиці призначення, що дозволить мінімізувати фрагментацію таблиці Помилкові рядку не перенаправляються їх виявлення призводить до помилкового завершення завдання

Користувачі, знайомі зі службою перетворення даних (DTS) у версії Новинка % SQL Server 2000, намагатимуться встановити такі параметри, як Batchsize 2005 з(Розмір пакета), щоб підвищити швидкодію і підтримувати розміри

журналу транзакцій на мінімальній позначці Однак слід зауважити, що в службі інтеграції зміна цих параметрів не бажано, так як часто призводить до ефекту, протилежного тому, до якого призводив в DTS

■ Data Flow Забезпечує гнучку структуру для завантаження, перетворення і зберігання даних, конфігуровані у вкладці Data Flow Детальніше про компоненти потоку даних ми поговоримо трохи пізніше в цій главі

■ Data Mining Query Запуск запитів прогнозування щодо існуючих навчальних моделей розкриття даних У вкладці Mining Model вкажіть підключення до бази даних служби аналізу та імя структури розкриття даних У вкладці Build Query введіть запит DMX при цьому, якщо необхідно, клацніть на кнопці Build New Query, щоб запустити будівник запитів Запит DMX може бути параметризованим при цьому імена параметрів поміщаються в рядок запиту у формі @ імя_ параметра Якщо використовуються параметри, у вкладці Parameter Mapping відображуватимете їх імена (опускаючи префікс @) на відповідні імена змінних Результати обробляються або шляхом направлення їх змінним у вкладці Result Set, або таблиць бази даних у вкладці Output (або те й інше одночасно)

Результуючі набори даних, що складаються з одного рядка, можуть направлятися безпосередньо змінним При цьому у вкладці Result Set для певного стовпця результуючого набору призначається цільова змінна і вибирається тип результату S i ng 1 е Row

• Багаторядкові результуючі набори даних можуть зберігатися в змінних типу Object для подальшого використання в контейнерах Foreach або для інших цілей У вкладці Result Set вкажіть в імені стовпця нуль, визначте імя змінної і встановіть тип Full Result Set

• Незалежно від зображень на змінні, як однорядкові, так і багаторядкові результуючі набори даних можуть бути спрямовані в таблицю При цьому у вкладці Output визначається підключення до бази даних і імя потрібної таблиці

Execute DTS 2000 Package Дозволяє запускати на виконання старі пакети DTS в складі робочого потоку служби інтеграції Вкажіть місцезнаходження пакета DTS, реєстраційну інформацію та спосіб відображення внутрішніх змінних на зовнішні Додатково, якщо пакет DTS ідентифікований, він може бути завантажений як частина пакета служби інтеграції

Execute Package Виконує заданий пакет служби інтеграції Це дозволяє розбивати великі пакети на ряд дрібних, призначених для багаторазового використання Залучення додаткових пакетів накладає на системні ресурси додаткове навантаження, тому двічі подумайте, перш ніж створювати дочірні пакети Наприклад, використання для одного файлу одного-двох пакетів цілком розумно, в той час як використання окремого пакета для кожного рядка – виразно немає Дочірні пакети беруть участь в транзакції, якщо для цього сконфигурировано завдання Execute Package Змінні, доступні для завдання Execute Package, також доступні і для дочірніх пакетів, якщо передбачити в них відповідну конфігурацію, яка буде показувати кожну змінну батьківського пакета на локальну змінну дочірнього (якщо таке необхідно)

Execute Process Виконання зовнішньої програми або пакетного файлу У параметрі Executable задайте виконувану програму, обовязково включаючи розширення і повний шлях до файлу, якщо той не міститься в системній змінної середовища PATH Помістіть в параметр Arguments всі перемикачі і аргументи, які зазвичай йдуть за імям програми в командному рядку Встановіть додаткові параметри, такі як WorkingDirectory і SuccessValue, щоб служба інтеграції знала про працездатність процесу Параметр StandardInputVariable дозволяє передати в додаток текст змінної, поміщаючи її в потік Stdln Цей параметр використовується для таких програм, як find і grep Параметри StandardOutputVariable і StandardErrorVariable дозволяють додатком поміщати повідомлення (звичайні та про помилки) в змінні

Execute SQL Виконання сценарію або запиту SQL, при необхідності повертаючи їх результати в змінні На сторінці General редактора встановіть параметри ConnectionType і Connection в базу даних, щодо якої буде виконуватися запит Параметр SQLSourceType визначає спосіб введення запиту

Джерело: Нільсен, Пол Microsoft SQL Server 2005 Біблія користувача : Пер з англ – М: ООО ІД Вільямс , 2008 – 1232 с : Ил – Парал тит англ

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*