Інші елементи інтерфейсу Excel

Для управління виводу документів на екран призначені три важливі вкладки діалогового вікна Параметри (Options), зображеного на рис 317: Вид (View), Загальні (General) і Колір (Color)

Рис 317Вкладки Вид, Загальні і Колір діалогового вікна Параметри містять настройки,

керуючі виглядом книги

Вкладка Вид контролює виведення на екран рядків формул і стану, а також відповідає за відображення автоматичних розривів сторінок, формул, сітки, Заголовків стовпців і рядків, символів структури, нульових значень і графічних обєктів Вкладка Колір дозволяє змінювати кольорову палітру для поточної книги

А на вкладці Загальні задається використовуваний за замовчуванням шрифт, кількість аркушів у новій книзі і багато іншого

Прапорці в розділі Параметри вікна (Window Options) на вкладці Вид впливають тільки на активну робочу книгу і ніяк не впливають на відображення інших книг

Якщо зняти прапорці Заголовки рядків і стовпців (Row & Column Headers), Горизонтальна смуга прокрутки (Horizontal Scroll Bar) і Вертикальна смуга прокрутки (Vertical Scroll Bar) або Ярлички аркушів (Sheet Tabs), то для поточної книги відповідні елементи вікна прибираються з екрану Ці установки можна використовувати для більш наочного відображення на екрані закінченою книги, а на друку її листів вони жодним чином не позначаться

ПРИМІТКА -—

Зазвичай Excel виводить на екран сітку, що позначає межі комірок на робочому листі Незважаючи на те що сітка зручна і при виділенні осередків, і для переміщення по робочому листу, іноді виникає необхідність прибрати її з екрану Щоб скасувати відображення сітки, зніміть прапорець Сітка (Gridlines) на вкладці Вид діалогового вікна Параметри

Зняття прапорця Сітка призводить до видалення її з екрану і з листа при друку документа Якщо потрібно, щоб сітка тільки друкувалася, але не виводилася на екран (або навпаки), слід вибрати в меню Файл (File) команду Параметри сторінки (Page Setup) і потім на вкладці Лист (Sheet) у розділі Друк (Print) встановити або зняти прапорець Сітка (Gridlines)

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Більш докладно про друк документа без сітки розповідається в главі 11, «Друк листів»

Відображення формул

Зазвичай після введення формули в комірці зявляється тільки результат обчислень, а не сама формула Точно так само після форматування якого-небудь числа в комірці демонструється вже його отформатированное значення, а початковий, неформатований варіант ховається Збережені в клітинках аркуша значення і формули в початковому вигляді можна переглянути в рядку формул, попередньо виділивши потрібну комірку, або в самій комірці, двічі клацнувши на ній

Установка прапорця Формули (Formulas) на вкладці Вид діалогового вікна Параметри дозволяє показувати на робочому листі все збережені значення і вихідні формули На рис 318 вгорі представлений робочий лист, в осередках якого відображаються збережені вихідні значення, а в нижній частині малюнка розташований інший лист, в рядку 6 якого видно формули Зверніть увагу, що всі значення в осередках вирівняні по лівому краю (Excel ігнорує будь вирівнювання, якщо встановлений прапорець Формули) Крім того, щоб повністю показати записану в клітинку формулу, ширина кожного стовпця на аркуші практично подвоюється, до того ж на екрані виникає панель інструментів Залежності (Formula Auditing) (Насправді ширина стовпців залишається тією ж, змінюється лише відображення їх на екрані)

Щоб відновити колишню ширину всіх стовпців і повернутися до значень замість формул, досить зняти прапорець Формули

Рис 318 Для зручності перевірки можна встановити режим перегляду збережених в осередках значень і формул

РАДА

Щоб швидко вивести на екран формули робочого листа, натисніть Ctrl + зворотний апостроф (клавішу, розташовану над клавішею Tab) Щоб знову повернутися до результатів обчислень, натисніть зазначені клавіші ще раз

РАДА

Якщо за допомогою команди Нове вікно (New Window) меню Вікно (Window) створити додаткові вікна для однієї і тієї ж книги, то в кожному з цих вікон дозволяється встановити різні параметри виводу даних на екран Наприклад, в одному вікні можна переглядати формули, а в іншому – результати обчислень (звичайний вид)

Прапорець Формули корисно встановлювати при редагуванні великих робочих аркушів У цьому випадку ви будете бачити свої формули без активізації (виділення) кожного осередку та обігу до рядка формул Даний режим перегляду також можна використовувати для документування своєї роботи – печатки листів з містяться на них формулами

Нульові значення

Зазвичай всі нульові значення, присутні в осередках, відображаються на екрані Але іноді для наочності, особливо якщо лист створений з метою презентацій, краще приховати нульові значення Це тим більше має сенс, якщо нулі попадаються на аркуші досить часто Щоб приховати їх, зніміть прапорець Нульові значення (Zero Values) на вкладці Вид діалогового вікна Параметри Тоді всі комірки, що містять нульові значення або формули з результатами обчислень, рівними нулю, будуть видні як порожні Збережені в них величини, зрозуміло, залишаться без змін Якщо в результаті редагування даних або формули значення в комірці зміниться і стане відмінним від нуля, то воно відразу зявиться на екрані Але врахуйте, що скидання прапорця Нульові значення при встановленому прапорці Формули на вкладці Вид ніяк не вплине на відображення даних

УВАГА -—

Якщо ви вибрали режим, коли не відображаються нульові значення, будьте уважні при редагуванні листа: те, що на екрані виглядає як порожня клітинка, насправді може містити формулу

Зміна стандартного шрифту

На вкладці Загальні (General) діалогового вікна Параметри можна призначити стандартний шрифт, який використовуватиметься для тексту і чисел, що вводяться в комірки робочої книги, а також для заголовків стовпців і рядків Крім того, стандартний шрифт є базовим для стилю Звичайний (Normal) Щоб перевизначити стандартний шрифт, виберіть назву нового шрифту і його розмір у відповідних списках, що розкриваються на вкладці Загальні діалогового вікна Параметри (рис 319) Якщо замість використовуваного за замовчуванням шрифту Arial розміром 10 пунктів в якості стандартного вибрати Times New Roman розміром 14 пунктів, можливо, така заміна поліпшить сприйняття тексту, але істотно знизить кількість інформації, що потрапляє в поле зору Новий стандартний шрифт активізується не в поточному, а в наступному сеансі роботи Excel, тобто на даний момент вид вікна не зміниться Але якщо закрити і заново запустити програму, всі створювані робочі книги будуть відображатися з урахуванням зроблених змін, і в діалоговому вікні, що викликається командою Стиль (Style) меню Формат (Format), в рядку Шрифт (Font) для стилю Звичайний зявиться назва цього ж шрифту

Рис 319Змінити стандартний шрифт, використовуваний в нових робочих книгах, можна на вкладці Загальні діалогового вікна Параметри

Припустимо, вам не потрібно змінювати стандартний шрифт для всіх нових книг Excel, а потрібно застосувати обраний шрифт тільки до поточної книги У цьому випадку виберіть команду Стиль (Style) у меню Формат (Format) На екрані зявиться однойменне діалогове вікно Клацніть на кнопці Змінити (Modify), перейдіть на вкладку Шрифт (Font) вікна Формат ячеек (Format Cells) і встановіть шрифт і його висоту за своїм бажанням Зміни, внесені в стиль Звичайний, відображаються тільки на поточній книзі, тоді як для всіх новостворюваних книг застосовуватиметься колишній стандартний шрифт

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Інші параметри, що встановлюються в цьому діалоговому вікні, докладно розглядаються в розділі «Управління листами» глави 5 і в розділі «Збереження та публікація

файлів Excel у форматі HTML »глави 20

Зміна кольорової палітри

Встановити кольору для таких елементів інтерфейсу, як шрифти, межі, візерунки, лінії сітки і т д, можна в декількох місцях програми Всі доступні кольори обмежуються стандартною палітрою, що складається з 56 відтінків Щоб змінити будь-який елемент в даній палітрі, виберіть вкладку Колір (Color) діалогового вікна Параметри, зображену на рис 320

У розділі Стандартні кольори (Standard Colors) зібрані зразки чистих кольорів поточної палітри Групи Заливка діаграм (Chart Fills) і Лінії діаграм (Chart Lines) показують використовувані за замовчуванням кольору і порядок, в якому Excel їх застосовує для елементів діаграми

Щоб змінити небудь з стандартних кольорів, виділіть його в палітрі і натисніть кнопку Змінити (Modify) – на екрані зявиться діалогове вікно Кольори (Colors), також продемонстроване на рис 320

На вкладці Звичайні (Standard) діалогового вікна Кольори відображається так званий

«Колірне коло», що надає набір з 127 кольорів і 15 градацій сірого Область перегляду Новий / Поточний (New / Current) дозволяє побачити відмінність між поточним кольором (внизу) і новим вибраним кольором (Угорі) А за допомогою вкладки Спектр (Custom) діалогового вікна Кольори, представленої на рис 321, можна більш точно підібрати бажану забарвлення

Будь колірний відтінок визначається співвідношенням в ньому трьох базових компонентів: червоного(Red),  зеленого(Green) ісинього(Blue) (колірна модель RGB) З них утворюється шуканий колір В альтернативній системі визначення кольору за основу взяті три інших параметра:колірний тон(hue),  насиченість(Saturation) іяскравість (Luminescence) (колірна модель HSL) Система визначення кольору вибирається в списку Колірна модель (Color Model), і відповідно до неї міняється зміст і назва розташованих нижче трьох полів Щоб задати будь-який новий колір, введіть в ці поля потрібні цифрові значення або виберіть їх за допомогою кнопок зі стрілками

Другий, альтернативний, спосіб вибору нового кольору реалізується за допомогою миші У великому полі в центрі діалогового вікна вибирається потрібний колір: тон задається переміщенням хрестоподібного покажчика вліво або вправо, його насиченість – вгору і вниз Потім встановлюється яскравість кольору на шкалі, розташованій праворуч від великого кольорового поля Експериментуючи з розташуванням покажчиків на шкалі, маніпулюючи дороговказом у поле і спостерігаючи за зміною зразка в області перегляду, можна отримати будь-який новий колір, навіть якщо нічого не відомо про його компонентному складі

Рис 320 Вкладка Колір діалогового вікна Параметри контролює набір кольорів, прийнятих в Excel за замовчуванням

Рис 321 Вкладка Спектр дозволяє більш точно підібрати відтінок кольору

ПРИМІТКА –

Якщо задати відтінок, якого немає серед повного набору системних кольорів (127 варіантів, розташованих у колірному колі на вкладці Звичайні), Excel утворює його змішуванням точок чистих кольорів Отримані відтінки називаються «змішаними» (dithered) і прекрасно підходять для заливок Але для тексту і ліній Excel використовує тільки чисті кольори, вибираючи замість змішаного найближчий до нього чистий відтінок

Завершивши зміна палітри, натисніть кнопку ОК, щоб зберегти її Тепер нова палітра буде постійним атрибутом поточної книги Щоб повернутися до первісного набору кольорів, натисніть кнопку Скидання (Reset) на вкладці Колір

Копіювання колірних палітр з інших книг

Щоб забезпечити однаковість створених вами книг, тобто зробити так, щоб у них застосовувалася одна і та ж колірна палітра, можна скопіювати палітру з однієї книги в іншу Для цього відкрийте дві книги: вихідну (з якої копіюється палітра) і кінцеву (до якої палітра вставляється) Активізуйте цільову книгу, потім в меню Сервіс виберіть команду Параметри, перейдіть на вкладку Колір і розкрийте список Копіювати кольору з (Copy Colors From) У ньому мають бути перераховані всі відкриті документи Виберіть у списку вихідну книгу і натисніть кнопку ОК

Додаткові можливості

Excel, як і всі інші програми Office XP, підтримує так звану систему адаптації – Microsoft Active Accessibility 20 У результаті різні доступні засоби допомоги користувачеві діють більш ефективно і наочно, що істотно полегшує роботу з додатком За додатковими відомостями з цього питання звертайтеся на офіційний сайт  Microsoft        Accessibility (http://wwwmicrosoftcom/enable)

Нижче наводиться список вбудованих в Excel додаткових коштів, призначених для поліпшення наочності інтерфейсу та ефективної підстроювання програми під кожного конкретного користувача

Великі значки При активізації даного засобу збільшується розмір кнопок панелі інструментів Для цього встановіть прапорець Великі значки (Large Icons) на вкладці Параметри діалогового вікна (яке відкривається командою Вид ► Панелі інструментів ► Налаштування) Докладніше даний прапорець обговорюється в розділі

«Інші параметри панелей інструментів і меню» цієї глави

Спливаючі підказки для кнопок панелей інструментів Якщо підвести покажчик миші до якої-небудь кнопці або списку, що розкривається панелі інструментів, на екрані спливе невеликий текстовий прямокутник жовтого кольору з назвою цього елемента – підказка Щоб активізувати режим відображення підказок, встановіть прапорець Відображати підказки для кнопок (Show ScreenTips On Toolbars) на вкладці Параметри діалогового вікна Настройка Додаткову інформацію дивіться в розділі «Інші параметри панелей інструментів і меню» цієї глави

Звуковий супровід Озвучування деяких Ваших дій, наприклад клацання миші або прокрутки Щоб включити даний ефект, встановіть прапорець Звуковий супровід подій (Provide Feedback With Sound) на вкладці Загальні діалогового вікна Параметри

Спливаючі підказки для функцій Це невеликі жовті текстові поля з коротким описом синтаксису і аргументів функцій, що зявляються на екрані при підведенні покажчика миші до функцій, введеним або вибраним в рядку формул або в комірці Якщо ви хочете бачити підказки подібного роду, встановіть прапорець Підказки для функцій (Function ToolTips) на вкладці Загальні діалогового вікна Параметри Детальніше функції розглядаються в розділі 13,

«Використання функцій»

АнімаціяУ цьому режимі при виконанні стандартних операцій, наприклад при відкритті меню, прокручуванні, вставці і видаленні даних, додаються зорові ефекти Для включення анімації встановіть прапорець Плавне вставка і видалення осередків (Provide Feedback With Animation) на вкладці Правка (Edit) діалогового вікна Параметри Дивіться також розділ «Інші параметри панелей інструментів і меню» цієї глави

Автозавершення осередківВключає автоматичне заповнення комірок при введенні даних по стовпцях Якщо перші введені символи відповідають вже існуючого в стовпці значенням, Excel автоматично заповнює залишилася частину Таким чином, при введенні повторюваних даних істотно скорочується час їх набору на клавіатурі Щоб задіяти дану функцію Excel, встановіть прапорець Автозаповнення значень осередків (Enable AutoComplete For Cell Values) на вкладці Правка діалогового вікна Параметри Більш детальна інформація знаходиться в розділі «Автозавершення введення» глави 7

Колір ліній сітки Змінює колір ліній сітки робочого аркуша Якщо ви хочете задати інший колір для ліній сітки, виберіть його в розкривається палітрі Колір ліній сітки (Gridlines Color) на вкладці Вид (View) діалогового вікна Параметри

Колір ярлика аркушаДозволяє вибрати колір фону ярлика аркуша Це спрощує знаходження потрібних аркушів книги і задає свого роду розпізнавальний код різним ярликам Щоб змінити колір ярлика, виберіть в меню Формат (Format) команду Лист ► Колір ярлика (Sheet ► Tab Color) Більш докладно про це розповідається в розділі «Зміна кольору ярлика» глави 5

Озвучування текстуФункція промовляння вмісту ячеек1 Щоб задіяти дану функцію Excel, виберіть команду Сервіс ► Мова ► Показувати панель перетворення тексту в мову (Tools ► Speech ► Show Text To Speech Toolbar) і клацніть на кнопці Вимовити комірки (Speak Cells) зазначеної панелі інструментів Або клацніть на кнопці Проговорювати осередку при натисканні клавіші введення (Speak On Enter), щоб програма читала вголос те, що введено в комірку

1Данная функція відсутня в російській версії Microsoft Excel 2003 – Прямуючи перев

Клавіатурні комбінації Використовуючи клавіатурні комбінації, можна отримати доступ до будь-якій команді Excel Більш докладно про них розповідається в додатку Б

Прокрутка і перетягування Якщо на вашій миші є коліщатко, як на моделях Microsoft IntelliMouse, то з його допомогою можна прокручувати робочий лист Напрямок обертання коліщатка відповідає напрямку вертикальної прокрутки Якщо ж натиснути на коліщатко миші, то її переміщення в будь-яку сторону викличе відповідне переміщення робочого листа щодо «ілюмінатора»

Збільшення При бажанні можна змінити масштаб відображення робочого листа до 400%, встановивши потрібну величину в списку Масштаб (Zoom) панелі інструментів Стандартна або обертаючи коліщатко миші при клавіші Ctrl

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*