МЕТОДИ ТАБЛИЦІ ЗНАЧЕНЬ – ЧАСТИНА 2

номСтрокі, іден | номСтолбца)

Повертає 1, якщо значення знач знайдено, або 0 в іншому випадку ПараметриномСтрокіі іден| номСтолбца є вхідними / вихідними В якості результату

ці параметри повертають координати комірки, що містить шукане значення Якщо

номСтрокі (іден| номСтолбца)при виклику методу задає існуючу рядок (стовпець), то пошук здійснюється тільки в цьому рядку (цьому стовпці) Якщо на входіномСтрокі (іден

|  номСтолбца)відмінний від нуля або порожнього значення (іденне є порожнім рядком),

і виходить за межі таблиці (абоіден задає неіснуючий ідентифікатор шпальти),

то виникне завершальна помилка

Синтаксис виклику

Коментар

тЗначСортіровать (стовпці, [Податей])

Якщо значення таблиці це документи і податей = 1, то документи сортуються за датою, в іншому випадку за значенням Значення

за умовчанням 0

тЗначОчістіть ()

Після виконання методу атрибут

номерСтрокіприймає нульове значення

Поверне, якщо параметр методу це числовий стовпець, суму елементів стовпця, заданого параметроміден абономСтолбца,або нуль в іншому випадку Виклик методу виконаний

у прикладі 3 після табл 37

тЗначЗаполніть (знач, [НачСтрока], [конСтрока], [стовпці])

Якщо хоча б один з останніх трьох параметрів методу заданий з помилкою, то виникне завершальна помилка

тЗначСвернуть (групСтолбци, сумСтолбци)

Стовпці, яких немає в символьних виразах групСтолбциі сумСтолбци,

будуть відсутні в результуючій таблиці

значень (див приклад 4 після табл 37)

тЗначВигрузіть (новОбект, [НачСтрока], [конСтрока], [стовпці])

Якщо хоча б один з останніх трьох параметрів методу заданий з помилкою,

то виникне завершальна помилка Порядок вживання методу ілюструє наведений нижче приклад 5

тЗначПріемнікЗагрузіть (тЗначІсточнік)

Дані переносяться з таблиці

тЗначІсточнікв таблицютЗначПріемнік

прапор = ТЗначВідімостьКолонкі (стовпці,

[Видимість], [позиція])

Якщо параметр стовпцімістить один стовпець, то повертає прапор видимості цього шпальти до виклику методу прапор дорівнює одиниці, якщо стовпець видно, або нулю в іншому випадку Якщо параметрстовпцізадає неіснуючий стовпець або параметр

позиціявказує на неіснуючу

позицію, то метод ігнорується

номСтрокіДо =тЗначТекущаяСтрока

([НомСтрокі])

Поверне номер рядка, на якій був позиціонується курсор до застосування методу, або нуль, якщо такого рядка немає Поточна рядок не змінюється, якщо параметрномСтрокі не заданий

іденДо | номСтолбцаДо = тЗначТекущаяКолонка ([Іден | номСтолбца], [номСтолбцаДо])

Поверне ідентифікатор, а якщо він не заданий, то номер стовпчика, на якому позиціонується курсор до застосування методу, або нуль, якщо такого стовпця немає Поточний стовпця змінюється, якщо опущений перший параметр

Синтаксис виклику

Коментар

тЗначФіксіровать

([КолСтрок], [колСтолбцов])

Якщо параметрколСтрок заданий, то після застосування методу в елементі діалогу Таблиця значень будуть недоступні першіколСтрок таблиці Якщо параметр відсутній, то число недоступних рядків не змінюється Аналогічно на стовпці елемента діалогу Таблиця значень діє параметр колСтолбцов Виклик тЗначФіксіровать (0, 0) робить доступними

всі комірки таблиці значень

тЗначВиводітьПіктограмми (Ідеї|  номСтолбца, [начНомПіктограмми])

Піктограми, наявні в приєднаному до елементу діалогу Таблиця значень ВМР файлі, це послідовність растрових образів розміру 16×15 відеопікселов Звернення до образу здійснюється за його номеру в цій послідовності Якщо осередок А стовпцяіден | номСтолбца містить число а, то в цьому осередку відобразиться піктограма

з номеромначНомПіктограмми + а1 Якщо

начНомПіктограмми + а 1 менше одиниці або більше числа піктограм в ВМР-файлі,

то осередок А залишиться незаповненою

Зауваження:

1&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp ІмятЗнач таблиці значень, вжите в табл 36 перед назвами методів, може бути довільним

2&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Параметри методів, якщо це не обмовляється особливо, є вхідними

3&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Як і у всіх методах, процедурах або функціях, вхідні параметри є виразами відповідних типів

Опис параметрів методів таблиці значень

Таблиця 37

Параметр

Опис

видимість

Якщо дорівнює нулю, то стовпці, перераховані в параметрі

стовпці методу ВідімостьКолонкі, будуть приховані, або видимі в іншому випадку

вирівнювання

Якщо вирівнювання = 1, то дані в стовпці вирівнюються по лівій стороні, і по правій, якщо вирівнювання = 2

групСтолбци

Стовпці, рядки яких обєднуються в одну за наявності в шпальтах з однаковими номерами співпадаючих значень

довжина

Число символів для представлення числових або символьних даних

заг

Заголовок стовпця

загДіалога

Тема діалогового вікна

знач

Значення комірки таблиці значень

Параметр

Опис

ідеї

Ідентифікатор стовпця

колСтрок

Число фіксованих рядків елемента діалогу Таблиця значень

колСтолбов

Число фіксованих стовпців елементу діалогу Таблиця значень

конСтрока

Номер рядка, в якій завершується заповнення або копіювання таблиці значень (методи Заповнити або Вивантажити) Якщо параметр відсутній, то заповнення (копіювання) виконується

до останнього рядка включно

начНомПіктограмми

Номер першого способу BMP-файлу, що відображається в осередках заданого стовпця елемента діалогу Таблиця значень

начСтрока

Номер рядка, з якої починається заповнення або копіювання таблиці значень (методи Заповнити або Вивантажити) Якщо параметр відсутній, то заповнення (копіювання) здійснюється за першого рядка

новОбект

Імя таблиці або списку значень, що задає обєкт, в який метод Вивантажити копіює дані

номНовСтолбца

Номер нового стовпця

номСтолбца

Номер стовпця таблиці значень, на який поширюється дія методу

номСтолбцаДо

Номер поточного шпальти таблиці значень до застосування методу ТекущаяКолонка

номСтрокі

Номер рядка таблиці значень, на яку поширюється дія методу

по Даті

Прапор завдання сортування документів, що містяться в таблиці значень, за датою

позиція

Позиція, в якій відображається стовпець таблиці, заданий параметром стовпціметоду ВідімостьКолонкі Якщо параметр позиція відсутня, то становище стовпця не змінюється

чіслоСтобцов

Нове число стовпців, яке встановлюється методом КолічествоКолонок

чіслоСтобцовДо

Старе число стовпців, що повертається методом КолічествоКолонок

чіслоСтрок

Число рядків у таблиці значень, яке встановлюється методом КолічествоСтрок

стовпці

Символьне вираз, що містить розділені комами ідентифікатори або номери стовпців, по яких виконується сортування (метод Сортувати), або в яких змінюються значення осередків (метод Заповнити), або з яких копіюються дані (метод Вивантажити) У методі Сортувати перед ідентифікатором (номером) стовпця може стояти знак + або – Якщо перед ідентифікатором (Номером) стовпця знака немає або стоїть знак +, то сортування виконується по зростанню, якщо розташований знак -, то за спаданням (див приклад 3 після цієї таблиці) ЯкщопереченьСтолбцовмістить невірний ідентифікатор або номер стовпчика, то виникне завершальна помилка

Параметр

Опис

сумСтолбци

Стовпці, дані в яких підсумовуються при обєднанні рядків по стовпцях, заданим параметром групСтолбци

тип

Тип, можливо агрегатних, даних, що відображаються в стовпці

точність

Число знаків після десяткової точки в поданні числових даних

формат

Формат представлення даних Форматування здійснюється за правилами, викладеними в розд 285

ширина

Число символів, що відводиться під стовпець при відображенні таблиці значень в діалозі

номВибСтрокі

На вході задає номер рядка таблиці значень, на якій позиціонується курсор, на виході номер обраної в діалозі рядка

Приклад 1У вікно повідомлень виводяться значення першого шпальти, що має імя Код, у всіх рядках таблиці значень, заданої в табл 34 Процедура Вивести може бути викликана з процедури Виконати з розд 341

процедура Вивести ()

// тЗнач змінна модуля, тому доступна в процедурі Вивести

/ / Позиціонуємо перед першим рядком таблиці значень тЗнач

тЗначВибратьСтрокі ()

/ / Перебір рядків таблиці значень починається з її першого рядка поки тЗначПолучітьСтроку () = 1 цикл

Джерело: Бартеньев О В 1С: Підприємство: програмування для всіх Базові обєкти та розрахунки на одній дискеті М: Діалог-МІФІ, 2005 464 с

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*