ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ табель

На підприємствітабельце документ, що враховує відпрацьований час Спочатку табель співробітника може формуватися на паперовому носії Далі дані переносяться в документ 1С, якому ми також дамо імя Табель Надалі, вживаючи це імя, ми будемо мати на увазі документ 1С

Табель відіграє важливу роль в задачі нарахування зарплати Зокрема, всі документи, що вводять нарахування (утримання) і залежні від відпрацьованого часу, повинні оформлятися на підставі табеля

Алгоритмобліку робочого часу за місяць (для одного співробітника):

1 Початок

2 Вибрати співробітника

3 Заповнити, використовуючи календар співробітника, табель

4 Внести при необхідності в табель корективи

5 Обчислити сумарне відпрацьований час Результат розмістити в стовпці Всього годин

6 Провести документ Результатом його проведення є додавання в ЖЗ розрахунків з Оклад_2, НДФЛ_2 і ВБанк_2

Розрахунок реєструється в поточному розрахунковому періоді

7 Кінець

Даний алгоритм відтворюється для кожного співробітника підприємства, занесеного в табель, тобто в загальному випадку один табель породжує кілька розрахунків

Надамо користувачеві наступні можливості щодо заповнення табеля:

1 Додавання в табель (його табличну частину) по одному співробітнику Проводиться за допомогою методу модуля форми ОткритьПодбор і визначеною процедури модуля форми ОбработкаПодбора існуючі записи зберігаються

2 Заповнення табличної частини для співробітників обраного підрозділу існуючі записи видаляються

3 Занесення в табличну частину всіх співробітників підприємства існуючі записи видаляються

У кожному з режимів таблична частина після перенесення в неї співробітника автоматично заповнюється даними його календаря

Також передбачимо в інтерфейсі документа видалення однієї вибраної записи

табличній частини або всіх її записів

При кожному збереженні документа будемо виконувати його перепроведення

Подбаємо про те, щоб в документ один і той же працівник не потрапив двічі Однак якщо з якої-небудь причини дані про співробітника введені двічі в різні табелі, то проведення будь-якого з цих табелів повинно призводити до оновлення відповідних йому розрахунків в ЖЗ

Зауваження   Наявний в 1С документ ВводОтработанногоВремені вельми складний, тому що розрахований на багато випадків життя Значний і обсяг коду, супроводжуючий цей документ Так, модуль форми документа містить близько 600 рядків щільного коду Оскільки наш алгоритм введення робочого часу і подальшої про-

горілки документа набагато простіше, то має сенс замість існуючого в 1С документа створити і використовувати свій, більш простий і ефективний Так і вчинимо

761 РЕКВІЗИТИ І ДІАЛОГ табель

Перераховані вимоги до табелю дозволяють визначитися щодо складу діалогу документа і його реквізитів (табл 79)

Реквізити документа Табель

Таблиця 79

Реквізити

Опис

Тип (різновид типу)

/ ДлінаТочность

хто

Спосіб заповнення табличної частини документа Використовується як ідентифікатор радіокнопок діалогу форми списку документа Якщо хто = 1, то підбір виконується по одному співробітнику якщо хто = 2, то в табличну частину документа заносяться співробітники обраного підрозділу, і якщо хто = 3, в табличну частину заносять ся співробітники всього підприємства Використовується при відкритті проведеного документа

Числовий / 10

текСтрока

Номер вибраного рядка в списку підрозділі • ний сПодр Використовується при відкритті проведеного документа для вірного позиціонування списку підрозділів

Чісловой/30

ДатаДок

Дата документа (реквізит заданий за замовчуванням)

Дата

НомерДок

Номер документа (реквізит заданий за замовчуванням)

Числовий / 50

Співробітник

Співробітник, табель якого вводиться

Довідник

Співробітники 2

ч1-ч31

Чi, Число фактично відпрацьованих годин на день

i,i=1,2,  .,31

Чісловой/41

Створюючи документ, попутно, користуючись послугами конструктора (рис 739), додамо в конфігурацію журнал Табель, в якомуірозміщуватимуться формовані користувачами документи обліку відпрацьованого часу

Рис 739 Новий журнал для документа Табель

Задаючи властивості документа Табель (рис 740), не забудемо активізувати прапорець Розрахунок

Рис 740 Властивості та реквізити документа Табель

Діалог форми табеля оформимо, слідуючи рис 741

Зауваження:

Рис 741 Діалог форми табеля

1 Щоб переглянути невідображення стовпці табличній частині форми, слід скористатися стрілками горизонтальної смуги прокрутки

2 Елемент діалогу сПодр є списком значень Він заповнюється в зумовленою процедурі прочинене, яка, використовуючи довідник Сотрудікі_2, заносить всПодр список підрозділів підприємства

Натиснувши для перевірки діалогу Ctrl + R, виявимо деяка невідповідність в розташуванні граф 1-31, а також додаткову неіменованого графу 32 (рис 742)

Рис 742 Розташування граф 1-32

Графа 32 введена з метою симетричного розміщення стовпців 1-16 і 17-31, що і вийшло на рис 742 Для досягнення такого результату необхідно осередки 1-32 зробити однієї ширини На жаль, простого засоби вирівнювання ширини стовпців табличній частині в 1С немає

З 32-й графою повязана формула X, що забезпечує висновок цієї букви в комірки стовпчика Додавання стовпця таблиці, нагадаємо, здійснюється за допомогою іконки

, Розташованої на панелі інструментів Елементи діалогу

Щоб розмістити стовпці 17-32 під стовпцями 1-16, стовпець 1 отримав властивість

Нова колонка (рис 743, а),а наступні стовпці властивість У тій же колонці (рис 743, б)

а 6

Рис 743 Положення полів введення ч1-ч32: положення поля введення ч1 положення полів введення ч2-ч32

Відповідність між заголовками стовпців табличній частині документа і їх ідентифікаторами (реквізитами документа) відображено в табл 710

Таблиця 710

Заголовками стовпців табличній частині документа і їх ідентифікатори

Зауваження  Введення одного співробітника, так само як і групи співробітників, здійснюється при натисканні на кнопку Заповнити Тобто ми відмовилися від вибору співробітника безпосередньо в табличній частині, задавши властивості осередків шпальти Співробітник відповідно до рис 744

Рис 744 Властивості комірок стовпчика Співробітник

Це, безсумнівно, робить діалог більш дружнім Дійсно, кожен виббр співробітника приводить до заповнення реквізитів ч1-ч31 При цьому випадковий вибір співробітника в рядку, що містить раніше введені дані, призведе до оновлення значень цих реквізитів Якщо ж вони містили ручну правку, то її результати будуть цим оновленням знищені Тепер же, коли комірки стовпчика недоступні, такої помилки бути не може

Група радіокнопок, що має назву Режим заповнення, формується таким чином:

1 Додається радіокнопка із заголовком Співробітник, їй присвоюється ідентифікатор, наприкладхто,який і буде служити ідентифікатором групи На закладці додатково цій Радіокнопка задається формула Простежити () і властивість Перший в групі

2 Додаються радиокнопки з заголовками Цех і Все Ніяких додаткових властивостей для них не задається

3 Кнопки обводятся рамкою групи, якій присвоюється заголовок Режим заповнення

Після таких дій мінлива діалогу хто приймає значення:

• 1, якщо обрана радіокнопка Співробітник і в цьому випадку табель заповнюється в результаті підбору співробітників

• 2, якщо обрана радіокнопка Цех табель заповнюється на співробітників підрозділу, вибраного в полі сПодр

• 3, якщо обрана радіокнопка Всі в табель заносяться всі співробітники підприємства

Крім завдання режиму заповнення, радиокнопки управляють доступністю елементів діалогу сПодр і Заповнити

З текстом заголовка звяжемо наступну формулу:

“Введення відпрацьованого часу за + Формат (ДатаДок, ДММММГПТ) + , +

? (Хто = 2, сПодрПолучітьЗначеніе (сПодрТекущаяСтрока ()),

? (Хто = 3, все підприємство, “)) + .”

Тоді, якщо, наприклад, ДатаДок це 12 12200 Г і обраний другий цех, в заголовку зявиться повідомлення, в якому завдяки вбудованій функції Формат дата 12 122001 перетворена в текст грудня 2001:

Введення відпрацьованого часу за Грудень 2001 р, 02 Цех

Формули (процедури), з якими звязуються поля діалогу, перерахуємо в табл 711, в якій у графі Елементи діалогу курсивом наводяться ідентифікатори елементів діалогу, а прямим шрифтом їхні імена (ідентифікатори не задані) Імена, відповідні ідентифікаторам, легко впізнавані

Елементи діалогу документа Табель і їх формули

Таблиця 711

хто

Простежити ()

Управляє доступністю елемента діалогу сПодр Якщо хто = 1 (активна радіокнопка Співробітник) або хто = 3, то елемент сПодр недоступний якщо хто = 2, то доступний

сПодр

ОтобразітьСПодр ()

Відображає імя обраного в списку сПодр підрозділи і запамятовує значення поточного рядка списку текСтрока

Заповнити

Заповнити ()

Заповнює табличну частину для співробітників обраного підрозділу, якщо хто = 2, чи всього підприємства,

якщо хто = 3 Відкриває форму підбору співробітників, якщо хто = 1

Видалити

УдалітьЗап (1)

Видаляє поточний рядок табличної частини Видаленню передує запит про необхідність видалення Доступний, якщо в табличній частині є хоча б один запис

Очистити

УдалітьЗап (2)

Видаляє всі рядки табличної частини Видаленню передує запит про необхідність видалення Доступний, якщо в табличній частині є хоча б один запис

ФормаТ-13

Т13 ()

Роздруковує, якщо не порожня таблична частина, табель за формою Т-13, яка надається 1С

Дії

глДействія (, сДейст)

Відкриває документ у журналі (якщо він у ньому є) Мінлива модуля сДейст (Список значень) заповнюється у процедурі прочинене форми документа значенням Відкрити в журналі. Процедура глДействія розташована в глобальному модулі і поставляється з 1С

Провести

# Провести

Виконує проведення (перепроведення) документа Табель, тобто заносить в ЖЗ розрахунки з ВР Оклад_2, НДФЛ_2 і ВБанк_2

ОК

# 3апісать Провести Закрити

Проводить (перепроводити) і зберігає документ у журналі документів Табель

Закрити

# 3акрить

Закриває документ

Тепер у нас є достатньо інформації, щоб перейти до створення коду модуля форми документа і самого документа Нагадаємо, що в модулі документа можна розмістити його зумовлені процедури ОбработкаПроведенія та / або обро ткаУдаленіяПроведенія

Джерело: Бартеньев О В 1С: Підприємство: програмування для всіх Базові обєкти та розрахунки на одній дискеті М: Діалог-МІФІ, 2005 464 с

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*