Виділення осередків – ЧАСТИНА 2

Рис 56 Діалогове вікно Виділення групи клітинок з набором додаткових параметрів переходу

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Введення дат і часу ми докладніше розглянемо в розділі 15, «Дати і час»

Введення значень в комірки і в рядок формул

Щоб ввести будь-яке значення в комірку, виділіть її та почніть натискати клавіші на клавіатурі Символи, що вводяться будуть відображатися в активній клітинці і в рядку формул одночасно Миготлива вертикальна риса в рядку формул і в активній клітинці називається текстовим курсором

Потім значення слід зафіксувати для його постійного зберігання Для цього достатньо натиснути клавішу Enter При цьому за умовчанням активізується осередок, розташована в тому ж стовпці, що і поточна, але рядком нижче Це правило можна змінити, якщо потрібно, щоб активної залишалася поточна комірка або такий ставала будь-яка інша сусідня У меню Сервіс виберіть команду Параметри, перейдіть на вкладку Правка вікна і зніміть прапорець Перехід до іншої клітинки після введення (Move Selection After Enter) або ж змініть напрямок переходу до нової активній комірці у списку У напрямку (Direction), розташованому трохи нижче вказаного прапорця Також запамятати введене значення і перейти до однієї з сусідніх осередків дозволяють поєднання клавіш Tab, Shift + Tab, Shift + Enter відповідно до табл 52 і клавіші зі стрілками

Таблиця 52 Фіксування значення в комірці

Клавіші Дія

Enter

Активізується осередок, розташована під осередком введення, якщо на вкладці Правка діалогового вікна Параметри не встановлено інше напрямок переходу

Shift+Enter

Активізується осередок, розташована над осередком введення або осередок, протилежна напрямку переходу, заданого на вкладці Правка діалогового вікна Параметри

Клавіші Дія

Tab Перехід до осередку, що знаходиться праворуч від осередку введення

Shift + Tab Перехід до осередку, що знаходиться зліва від осередку введення Стрілки Активізується сусідня комірка в напрямку стрілки

Відразу після початку введення даних в рядку формул зявляються три кнопки: Скасування (Cancel), Введення (Enter) і Вставка функції (Insert Function) Крім того, якщо вводиться формула, а отже, першим символом є знак рівності (=), плюс (+) або мінус (-), до кнопок додається список, що розкривається найбільш часто використовуваних формул, як показано на рис 57

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Для отримання додаткових відомостей про введення і редагуванні формул звертайтеся до глави 12, «Створення формул»

Список функцій

Введення

Скасування

Вставка функції

Рис 57 Якщо розпочато введення формули, в рядку формул зявляються елементи, що допомагають закінчити вираз

Введення простих числових і текстових значень

Записи, які містять лише цифри від 0 до 9 та спеціальні символи, такі як + Е е (), $% /, Називаються числовими значеннями Що стосується текстових значень, то вони можуть включати в себе практично будь-які символи У табл 53 наведено приклади числових і текстових значень

Таблиця 53 Числові і текстові значення

123,456 В-1

$ 198 Одинадцять

1% Камишова 32

.123 Е +12 № 324

Спеціальні символи

Деякі символи в Excel обробляються особливим чином Нижче наводиться опис таких спеціальних символів

► Коли введення числа починається зі знака плюса (+), Excel його опускає

► Якщо введеному числу передує знак мінуса (-), Excel інтерпретує це число як негативне і зберігає мінус

► Символи Е або е використовуються при введенні чисел в експоненційному поданні

Наприклад, запис 1Е6 Excel інтерпретує як число 1 000 000 (одиниця, помножена на 10 у шостому ступені) і відображає у вигляді 100Е +06 Щоб ввести число в негативній ступеня, перед показником експоненти потрібно поставити знак мінуса (-) Тобто запис 1Е-6 (одиниця, помножена на 10 у мінус шостому ступені) сприймається як 0,000 001 і відображається у вигляді 100Е-06 Якщо ж потрібно записати в експоненційному поданні негативне число, достатньо поставити знак мінуса перед усім виразом, наприклад-1Е6 Це число -1000000, яке буде виглядати після введення як-100Е +06

► Числові величини, укладені в круглі дужки, Excel трактує як негативні Така практика існує в бухгалтерському обліку деяких країн Наприклад, значення (100) сприймається як -100

► У дрібних значеннях для відділення десяткового частини від цілої може використовуватися як точка, так кома Коли вводяться числа з пробілами, які поділяють групи розрядів, то в осередках вони зявляються разом з пробілами, а в рядку формул – злито Наприклад, при введенні числа 1 234,56 в рядку формул ви побачите 1234,561

► Якщо почати введення числа зі знака долара ($), Excel автоматично застосує до осередку грошовий формат Наприклад, при введенні $ 123 456 в комірці зявиться $ 123 456, а в рядку формул ви побачите просто 123456 Пробіл як роздільник додається за замовчуванням, оскільки такий введення увазі грошовий формат чісла2

► Коли введення числового значення закінчується знаком відсотка (%), Excel автоматично застосовує до такої величини процентний формат Наприклад, ввівши значення 23%, як в рядку формул, так і в комірці ви побачите ті ж 23%

► Якщо при введенні числового значення використовується похила риса (/), але саму величину неможливо інтерпретувати як дату, Excel розглядає її як дріб

1 Роздільник цілої та дробової частини, а також роздільник груп розрядів визначається настройками операційної системи Для російськомовних версій Windows ці парамет ри задаються в діалоговому вікні Властивості: Мова і регіональні стандарти (Щоб відкрити його, виберіть на Панелі управління команду Мова і регіональні стандарти) Для зраді ня цих установок з Excel відкрийте діалогове вікно Параметри, перейдіть на вкладку Міжнародні, зніміть прапорець Використовувати системні роздільники й виконайте персо нальні настройки – Прямуючи перев

2 Цей метод не працює для російськомовної версії, слід вводити 123456 р (З пробі лом і точкою як прийнятими за замовчуванням роздільниками) – Прямуючи ред

Так, якщо ввести 11 травня / 8 (обовязково з пропуском між цілою і дробовою частинами числа), то, відповідно, десяткове подання даного числа 11,625 зявиться в рядку формул, а комірці буде призначений дробовий формат і записано 5 листопада / 8

РАДА

Для того щоб Excel не розглядав дріб як дату, почніть введення з цифри 0 і пробілу

Наприклад, щоб ввести 1/2, наберіть на клавіатурі 0 1/2

ДИВИСЬ ТАКОЖ –

Більш докладно про вбудованих числових форматах Excel розповідається в розділі

«Форматування осередків» глави 8, а формати дати і часу описуються в розділі

«Автозаповнення дат і часу» глави 7

Різниця між відображеними і збереженими значеннями

Незважаючи на те що в осередок можна ввести максимум 32 767 символів, точність числового значення обмежується всього 15 цифрами Це не означає, що дуже великі величини під забороною, просто Excel все значущі цифри після пятнадцятої перетворює в нулі Тому, якщо йде робота з числами, що перевищують 999 трлн, або зі значеннями меншими однієї Трилл-ційної, краще застосувати какойнибудь інший метод – програму або пакет для математичних розрахунків

Коли вводиться число занадто довге, щоб поміститися в клітинку, Excel відображає його в експоненційному поданні, якщо даній комірці не призначено небудь певний формат При цьому точність вибирається залежно від ширини комірки Якщо вказується занадто велике або дуже мале числове значення, то і в рядку формул воно постає в експоненційному вигляді На рис 58 один і той ж число введено в осередку А1 і В1, однак, оскільки осередок В1 ширше, Excel відображає в ній більше значущих цифр, ніж в комірці А1

Рис 58 Так як число 123456789012 занадто довге для відображення як в комірці А1, так і в комірці В1, для нього застосовується експонентна форма запису

ДИВИСЬ ТАКОЖ –

Додаткова інформація про збільшення ширини осередку представлена ​​в розділі

«Налаштування розмірів осередків» Глави 8

Значення які показуються в осередках, називаютьсявиведенимиабо

відображеними Ті ж величини, що зявляються в рядку формул, називаються

збереженимиКількість відображуваних символів залежить від ширини стовпця і від обраного формату Якщо ширини недостатньо для виведення числа цілком, то залежно від використовуваного формату в комірці може зявитися округлене значення, або рядок із символів #, або число в експоненційної формі

РАДА

Якщо ви бачите рядок символів # # # # # # там, де очікували побачити число, просто зробіть осередок ширше –

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Що робити, коли формула дає неправильний результат Припустимо, ви ввели формулу підсумовування і Excel, складаючи числа 2,23 і 5,55, видав результат 7,79 замість 7,78 Перш за все перевірте збережені в осередках значення Якщо для осередків використовується грошовий формат, то всі числа більше ніж з трьома значущими цифрами після десяткової точки автоматично округлюються до двох значущих цифр з метою відображення на екрані Якщо, наприклад, зберігаються значення 2,234 і 5,552, то в сумі вийде 7,786, що при округленні до двох цифр після коми і дасть 7,79 Цю ситуацію легко виправити, встановивши прапорець Точність як на екрані (Precision As Displayed) на вкладці Обчислення (Calculation) діалогового вікна Параметри Проте варто з обережністю застосовувати даний режим відображення чисел, оскільки тут збережені значення замінюються їх відображеними еквівалентами

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*