Delphi

Обертання деталі – КОМПАС в DELPHI

Для повороту деталі досить змінити напрямок координатних осей так щоб локальна система координат виявилася нахиленої по відношенню до глобальної системи координат Нижче представлений ключовий фрагмент вихідного тексту програми, яка демонструє простий поворот деталі

Кінематична операція приклеювання – КОМПАС в DELPHI

Параметри кінематичної операції приклеювання задаються за допомогою інтерфейсу ksBossEvolutionDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує дану операцію Інтерфейс ksBossEvolutionDefinition повністю аналогічний інтерфейсу ksBaseEvolutionDefinition (див главу 66)

Зміщена площину – КОМПАС в DELPHI

Зміщена площину являє собою площину, розташовану паралельно заданій площині (вона називається базовою) і віддалену від неї на фіксовану відстань (зміщення) Параметри зміщеною площині описуються інтерфейсом ksPlaneOffsetDefinition Цей інтерфейс повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity Розглянемо властивості інтерфейсу

Параметрезованих 3D-модель – КОМПАС в DELPHI

Інтерфейс ksVariable використовується для опису окремо взятої змінної Розглянемо властивості цього інтерфейсу name – Рядок з імям змінної note – Рядок з коментарем до змінної value – Значення змінної Методів у інтерфейсу ksVariable немає

Штрихування. Спосіб перший – КОМПАС в DELPHI

Побудова штрихування здійснюється в три етапи: 1)&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Здійснюється ініціювання процесу побудови штрихування Для цього викликається метод ksHatch інтерфейсу ksDocument2D На цьому етапі визначаються основні параметри штрихування (стиль, крок, кут нахилу штрихових ліній)

Підключення до компаса з DELPHI

Для того щоб працювати з компасом нам потрібно спочатку якось до нього підключитися Сама система КОМПАС надає інтерфейс KompasObject Це ключовий інтерфейс системи, з якого можуть бути отримані всі інші Отримати цей інтерфейс можна за допомогою функції CreateOleObject, описаної в модулі ComObj Ось прототип цієї функції:

Дуга еліпса Параметри дуги еліпса (ksEllipseArcParam) – КОМПАС в DELPHI

Параметри дуги еліпса задаються інтерфейсом ksEllipseArcParam Для отримання цього інтерфейсу потрібно викликати метод GetParamStruct інтерфейсу KompasObject зі значенням ko_EllipsArcParam Розглянемо властивості цього інтерфейсу: A, B – розміри півосей еліпса angleFirst – кут першої точки дуги angle – кут нахилу осі еліпса angleSecond – кут другої точки дуги direction – напрямок отрисовки дуги style – стиль […]

Операція «приклеювання по перетинах» – КОМПАС в DELPHI

Параметри операції «приклеювання по перетинах» описуються інтерфейсом ksBossLoftDefinition Його повертає метод GetDefinition () інтерфейсу ksEntity, що описує дану операцію Інтерфейс ksBossLoftDefinition повністю аналогічний інтерфейсу ksBaseLoftDefinition (див главу 63)

Лінія розрізу / перерізу – КОМПАС в DELPHI

Інтерфейс ksCutLineParam служить для завдання параметрів лінії розрізу / розтину Отримати цей інтерфейс можна за допомогою методу GetParamStruct інтерфейсу KompasObject Для цього в якості єдиного параметра даному методу потрібно передати значення константи ko_CutLineParam Розглянемо властивості інтерфейсу ksCutLineParam

Дзеркальне відображення елементів деталі щодо площини – КОМПАС в DELPHI

Згідно документації КОМПАС 8 параметри дзеркального відображення елементів деталі щодо площини задаються за допомогою інтерфейсу ksMirrorDefinition Однак в модулі ksTLBpas його немає Замість нього в цьому модулі описаний інтерфейс ksMirrorCopyDefinition з точно таким же прототипом У більш нових версіях компаси (11 і 13) дана помилка усунена