Informix

Керуючі клавіші і меню INFORMIХ

1.1 Керуючі клавіші при вводі / виводі в INFORMIХ. Esс Закінчити редагування полів Accept kеу CTRL-С Переривання, Скасувати введення Interrupt kеу CR Вводити, Переклад (Вставка) рядки, перейти в наступне поле CTRL-R Перемалювати екран CTRL-А Режим вставка / заміна NL,<стрілка> Рухатися, перейти в наступне поле CTRL-Н Назад, забій CTRL-D Стерти кінець рядка від курсора CTRL-Х Знищити […]

Файл з описом екранної форми school.per, Informix, Бази даних, статті

опис складається з 5 розділів: DATABASE, SCREEN, TABLES, ATTRIBUTES, INSTRUCTIONS # База даних, з якою ведеться робота DATABASE zawod # Картинка, яка виводиться на екран. # Екранні поля позначені так: [мітка поля] # Мітка поля використовується в розділі ATTRIBUТЕ SCREEN { номер цеху [nceh] зарплата [f002] прізвище [fio] посаду [dol] Так в екранній формі малюється […]

Формат блоку REPORТ. (Генерація звітів), Informix, Бази даних, статті

REPORT report-name (argument-list) DEFINE variable-list { type | LIKE table-column | RECORD { LIKE table.* | variable-list type [,…] END RECORD } }[,…] [OUTPUT за замовчунням: [REPORT TO { “filename | PIPE “program” | PRINTER } ] SCREEN [ LEFT MARGIN integer ] 5 [ RIGHT MARGIN integer ] 132 [ TOP MARGIN integer ] […]

Приклад програми, яка видає звіт, Informix, Бази даних, статті

DATABASE zawod MAIN DEFINE zapisx record like kadry.* DEFINE simw char (200), zapr char (300),fn char (18) OPEN form maxprim from “maxprim” DISPLAY form maxprim # вивести екранну форму CONSTRUCT BY NAME simw ON kadry .* # Введення критеріїв вибору # З екрану LET zapr=”select * from kadry where “, simw clipped,” order by tabnom […]

Розширення файлів, що застосовуються в INFORMIХ, Informix, Бази даних, статті

file.err лістинг з помилками компіляції програми, форми або звіту. table.unl дані з таблиці в упакованому ascii форматі. database.dbs база даних (директорія, що містить файли з таблицями, з файлами індексів, і системними ка- талогамі. У директорії бази даних лежать:

Екранні форми Informix-4GL, Informix, Бази даних, статті

DATABASE { db-name | FORMONLY } [WITHOUT NULL INPUT] SCREEN [ SIZE lines [BY columns] ] { . . . Текст. . . [fieldtag ] fieldtag (мітка поля) – слово з букв і цифр, що починається з букви . . . Графічні символи для малювання рамок: \gp——-q\g \g|\g \g|\g \gb——-d\g }

Вбудовані функції 4GL. Не включати до SQL оператори, Informix, Бази даних, статті

Darg_valE (n) n-й аргумент з командного рядка Dnum_argsE () кол-во аргументів у командному рядку DinfieldE (field-name) істина якщо курсор знаходиться в полі (DISPLAY / INPUT) CALL Dset_countE (n) повідомити 4GLю кількість заповнених рядків в масиві перед оператором DISPLAY ARRAY Darr_currE () No. поточного рядка масиву (INPUT / DISPLAY ARRAY) Dscr_liпеE () No. поточного рядка екранного […]

Клавіші і меню INFORMIХ, Informix, Бази даних, статті

1.1 Клавіші при введенні / виводі в INFORMIХ. Esс Закінчити редагування полів Accept kеу CTRL-С Переривання, Скасувати введення Interrupt kеу CR Введення, Переклад (Вставка) рядки, перейти в наступне поле CTRL-R Перемалювати екран CTRL-А Режим вставка / заміна NL,<стрілка> Рухатися, перейти в наступне поле CTRL-Н Назад, забій CTRL-D Стерти кінець рядка від курсора CTRL-Х Знищити символ […]

Утиліти INFORMIX-4GL, Informix, Бази даних, статті

Dbcheck перевіряє і відновлює індексні файли. Ddbload перекачує дані з ascii формату в бази INFORMIX Ddbexport скинути дані з бази даних в ASCII файли. Ddbimport створити базу даних з певних ASCII файлів. Ddbschema за таблицею відновлює оператори SQL її створюють. Ddbupdate перетворює базу даних SQL 1.0 в базу даних SQL 2.0 Dmkmessage компілює файли з […]

Informix-4GL. Main Menu, Informix, Бази даних, статті

Informix-4GL RDS старті команди r4gl Користувач потрапляє в головне меню Informix-4GL: INFORMIX-4GL: Module Form Program Query-language Exit Modulе Створювати, виправляти, виконувати окремі мо- дули на 4GL Forм Створювати, виправляти, компілювати 4GL екран- ні форми Prograм Опис і компіляція багатомодульних програм Query-languagе Використання структурних МОВИ ЗАПИТІВ SQL. Викликає INFORMIX-SQL, команду Query-language Exit Вихід з INFORMIX-4GL.