Informix

Підручник з СУБД INFORMIX, Informix, Бази даних, статті

М. Мошков Зміст Розділ 1. Лекції з INFORMIX Введення в бази даних і в INFORMIX Короткий посібник з мови SQL Приклад простої програми Короткий посібник з мови INFORMIX-4GL Приклад програми зі звітом Приклад екранної форми

Informix-SQL MAIN MENU, Informix, Бази даних, статті

Form Створювати, виконувати, видаляти екранні форми SQL Report Створювати, виконувати, видаляти звіти. Query-Language Use Informix Structured Query Language. User-menu Запускати і модифікувати користувача меню. Database Вибрати, створити або знищити базу даних. Table Створювати, змінювати або видаляти таблиці в базі даних.

Короткий посібник з мови Informix-4GL, Informix, Бази даних, статті

Угоди про мову 4GL і початкові поняття. Програма мовою 4GL може складатися з декількох файлів (Модулів) з вихідними текстами на 4GL. До неї так само відносяться файли з описом використовуваних екранних форм, які компілюються окремо. Ім'я кожного модуля повинно мати розширення .4 gl (наприклад, module1.4gl), а ім'я файлу з описом екранних форм повинно мати розширення. […]

Відладчик мови 4GL, Informix, Бази даних, статті

Користувач постійно бачить два вікна: DSourсе з вихідним текс- тому і виділеним оператором, на якому зупинився виконання програми та DКомандное з командами відладчика. Існує так само DApplicatioп вікно. У нього можна переходити, щоб бачити резуль- тати роботи відладжуваної програми.

Формат блоку REPORТ. (Генерація звітів)

REPORT report-name (argument-list) DEFINE variable-list { type | LIKE table-column | RECORD { LIKE table.* | variable-list type [,…] END RECORD } }[,…] [OUTPUT за замовчуванням: [REPORT TO { “filename | PIPE “program” | PRINTER } ] SCREEN [ LEFT MARGIN integer ] 5 [ RIGHT MARGIN integer ] 132 [ TOP MARGIN integer ] […]

Приклад найпростішої програми на мові Informix-4GL

database zawod MAIN MENU "Головне меню" command key ("w") "вхід" "допомогою облікових даних" call wwod() command key ("p") "перегляд" "Перегляд таблиці kadry" call prosmotr() command "OДІНОЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД" "Пошук по Табельний номер" call odin_prosmotr() command "KОНЕЦ" clear screen exit program end menu

Утиліти INFORMIX-4GL

Dbcheck перевіряє і відновлює індексні файли. Ddbload перекачує дані з ascii формату в бази INFORMIX Ddbexport скинути дані з бази даних в ASCII файли. Ddbimport створити базу даних з певних ASCII файлів. Ddbschema за таблицею відновлює оператори SQL її створюють. Ddbupdate перетворює базу даних SQL 1.0 у базу даних SQL 2.0 Dmkmessage вибирає файли з […]

Informix-SQL MAIN MENU

Form Створювати, виконувати, видаляти екранні форми SQL Report Створювати, виконувати, видаляти звіти. Query-Language Use Informix Structured Query Language. User-menu Запускати і модифікувати для користувача меню. Database Вибрати, створити або знищити базу даних. Table Створювати, змінювати або видаляти таблиці в базі даних.

Вбудовані функції 4GL. Не включати в SQL оператори

Darg_valE (n) n-й аргумент з командного рядка Dnum_argsE () к-ть аргументів в командному рядку DinfieldE (field-name) істина якщо курсор знаходиться в полі (DISPLAY / INPUT) CALL Dset_countE (n) повідомити 4GLю кол-во заповнених рядків у масиві перед оператором DISPLAY ARRAY Darr_currE () No. поточного рядка масиву (INPUT / DISPLAY ARRAY) Dscr_liпеE () No. поточного рядка екранного […]

Приклад програми

DATABASE zawod MAIN DEFINE zapisx record like kadry.* DEFINE simw char (200), zapr char (300),fn char (18) OPEN form maxprim from “maxprim” DISPLAY form maxprim # вивести екранну форму CONSTRUCT BY NAME simw ON kadry .* # Введення критеріїв вибору # З екрану LET zapr=”select * from kadry where “, simw clipped,” order by tabnom […]