Статистика та лічильники

Метод перший з використанням сесій:, Статистика і лічильники, PHP, статті

<?php session_start(); if(!session_is_registered(“counted”)){ $agent = $_SERVER[“HTTP_USER_AGENT”]; $uri = $_SERVER[“REQUEST_URI”]; $user = $_SERVER[“PHP_AUTH_USER”]; $ip = $_SERVER[“REMOTE_ADDR”]; $ref = $_SERVER[“HTTP_REFERER”]; $dtime = date(“r”); if($ref == ""){ $ref = "None"; } if($user == ""){ $user = "None"; } $entry_line = "$dtime – IP: $ip | Agent: $agent | URL: $uri | Referrer: $ref | Username: $user n"; $fp […]

Файл start.php, Статистика і лічильники, PHP, статті

<? / / Зчитуємо поточний час $start_time = microtime(); / / Поділяємо секунди і мілісекунди / / (Стають значеннями початкових ключів масиву-списку) $start_array = explode(" ",$start_time); / / Це і є стартовий час $start_time = $start_array[1] + $start_array[0]; ?>

Важливі зауваження:

Мінлива $wine на моєму сайті дорівнює 300 секундам, тобто 5 хвилинах. Ви можете довільно виставити її значення. При Коннекті до бази та виконанні запитів ми використовуємо конструкцію or die(), Яка у разі невдалого дії завершує сценарій, але перед цим виводить у вихідний потік (браузер) яку-небудь рядок. У нашому випадку ми застосовуємо ф-ту mysql_error(), Яка повертає […]

Метод перший з використанням сесій:

<?php session_start(); if(!session_is_registered(“counted”)){ $agent = $_SERVER[“HTTP_USER_AGENT”]; $uri = $_SERVER[“REQUEST_URI”]; $user = $_SERVER[“PHP_AUTH_USER”]; $ip = $_SERVER[“REMOTE_ADDR”]; $ref = $_SERVER[“HTTP_REFERER”]; $dtime = date(“r”);

Файл start.php

<? / / Зчитуємо поточний час $start_time = microtime(); / / Поділяємо секунди і мілісекунди / / (Стають значеннями початкових ключів масиву-списку) $start_array = explode(" ",$start_time); / / Це і є стартовий час $start_time = $start_array[1] + $start_array[0]; ?>