Залізо

Програмування виводу на індикатор Bascom-8051

Компілятор Bascom забезпечує виведення на символьний індикатор значень числових змінних і символьних рядків у всіх можливих варіантах Синтаксис операторів виводу даних і команд управління курсором досить простий і не вимагає додаткових, більш докладних пояснень, чому це зроблено вище Однак потрібно зауважити, що побудова системи відображення даних є більш складним завданням, ніж застосування послідовності операторів виводу […]

Програмування пристроїв з послідовним уведенням-висновком BASCOM-8051

В інших розділах багато приділялося уваги проблемам введення-виведення через послідовні інтерфейси Було наведено багато прикладів програм, що використовують оператори послідовного введення- виводу Тому в цьому розділі розглянемо тільки, що залишилися невирішеними, питання Головний, з яких – як працюють оператори Shiftin і Shiftout Bascom, і чим вони відрізняються один від одного

Установка параметрів Bascom

Особливість середовища Bascom полягає в тому, що багато параметрів мікропроцесорної системи, для якої створюється програма, можуть задаватися автоматично за допомогою меню налаштування компілятора: – в меню Options – Compiler – Communication задається швидкість послідовного каналу і частота тактового кварцового генератора При цьому для отримання заданої швидкості використовується TIMER1

Програмування послідовного порту Bascom-8051

Застосування послідовного асинхронного порту передбачається в більшості мікропроцесорних систем Навіть у тих випадках, коли він не потрібен для роботи схеми, його використовують (і необхідно використовувати) на етапі налагодження програми, для технологічного настроювання або при випробуваннях Послідовний порт процесора 8051 здатний одночасно приймати і передавати дані, що вимагає такої побудови програм, в яких процеси прийому і […]

Директиви, оператори та функції Bascom-8051 – ЧАСТИНА 2

Дія:Ці оператори забезпечують користувачеві звязок з мікросхемами «Dallas Semiconductors», мають 1-дротовий інтерфейс (1Wire-devices) 1WRESET – скинути 1w-шину 1WWRITE var1 – послати значення змінної var1 в шину

Перетворення строкових змінних BASCOM-8051

Рядкові змінні можуть бути змінені на інші рядкові змінні – довгі розбиратися на частини і, навпаки, з коротких рядків можуть складатися довгі Bascom забезпечує перетворення чисел, записаних в строкових змінних, в числа і перетворення чисел в рядкові змінні Причому числа можуть бути записані у вигляді десяткових або шістнадцяткових цифр (символів) У наступній таблиці показане розташування […]

Початкова ініціалізація системи Bascom-8051

Під ініціалізацією системи слід розуміти визначення всіх початкових умов, необхідних компілятору для повного розуміння подальшого тексту програми і правильної установки всіх, використовуваних пристроїв мікроконтролера На прикладі програми розглянемо кроки початкової ініціалізації системи в тій послідовності, в якій вони записуються в программеПріведенний приклад всі можливі

Розподіл ресурсів мікроконтролера Bascom-8051

На першому етапі створення мікропроцесорної системи до початку програмування необхідно вирішити кілька важливих завдань: а) розробити план використання ресурсів процесора, тобто визначити: як і які внутрішні пристрої будуть використовуватися Зазвичай, одночасно відбувається і вибір пристроїв, з якими працюватиме мікроконтролер

Директиви, оператори та функції Bascom-8051 – ЧАСТИНА 4

Синтаксис:DO Тіло циклу LOOP [ UNTIL expression ] Expression – вираження умови припинення циклу З циклу можна також вийти, застосувавши в тілі циклічної програми директиву EXIT DO або оператор GOTO Приклад:Dim A As Byte

Помилки і неприємності Bascom

1 Директиви $ BAUD і $ CRYSTAL активізується тільки при використанні команд PRINT, INPUT Увага Якщо в тексті програми не застосовуються оператори PRINT, INPUT, то ініціалізація не виконується – в таймер не завантажується значення коефіцієнта ділення, що не инициализируются регістри SCON і PCON (див соотв Розділ)