Залізо

Директиви, оператори та функції Bascom-8051 – ЧАСТИНА 1

Дія:Позначають початок і кінець блоку на мові асемблера, що вставляється в текст програми на Бейсике Використання $ ASM допускається тільки разом з $ END ASM Приклад:$asm Mer: Mov r0,#{C} address of c Mov a,#1

Організація циклів і систем реального часу BASCOM-8051

Bascom пропонує повний набір операторів для побудови повторюваних програм При програмуванні можуть застосовуватися три основні конструкції: а) безумовний цикл, який застосовується при постійному повторенні одних і тих же дій Конструкція такого циклу будується за допомогою операторів DO .. LOOP і служить основою головного циклу майже кожної програми Конструкція безумовного циклу застосовується там, де потрібна за […]

Програмування аналогових перетворювачів Bascom-8051

До аналоговим перетворювачів, програмування яких будуть розглянуто нижче, відносяться аналого-цифрові (АЦП), цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП) До АЦП також можна віднести всі схеми перетворення аналогового сигналу в частоту або тривалість з пристроєм вимірювання частоти або періоду До пристроїв ЦАП також відносяться всілякі регулятори рівня, цифрові синтезатори частоти, генератори широтно-імпульсної модуляції і навіть просто керовані генератори частоти Принципова […]

Деякі поради щодо створення великих програм BASCOM-8051

Як будь-яка мова високого рівня, Bascom орієнтований на отримання якомога більше дій у виконуваному коді при мінімальному обсязі вихідного тексту І насправді, Bascom є підходящим інструментом для створення великих програм Тепер визначимо поняття «велика програма» Такий варто вважати програму, що використовує велику кількість ресурсів (памяті, вбудованої і зовнішньої периферії), що працює з великою кількістю програмних […]

Програмування пристроїв з шиною Microwire

У новій версії компілятора Bascom (починаючи з 120) додані оператори для роботи з мікросхемами, що мають послідовний інтерфейс Microwire Інтерфейс Microwire зовні багато в чому схожий на SPI – ті ж чотири лінії (DI – прийом даних, DO – видача даних, CS – вибір кристала, Clk – синхронізація) Однак, відмінність від SPI істотно – число […]

Налагодження програм Bascom

Спосіб налагодження програм Bascom, в принципі, мало відрізняється від методів налагодження програм, написаних іншим способом Щоб налагодження програми биля успішною і ефективною, потрібно на етапі проектування пристрою з мікро закласти в його схему деяку надмірність, яка дозволить потім здійснити цей процес У число заходів, що забезпечують процес налагодження, входять:

Вибір і установка типу процесора Bascom-8051

Bascom дозволяє створювати програми для всіх моделей процесорів сімейства 8051 Установка моделі процесора, який використовується компілятором, проводиться у вікні меню Option – Compiler – Misc. Обиране зі списку значення є імям одного з файлів, що знаходяться в директорії / BASCOM-8051. За відсутності необхідної моделі, вона може бути створена описом внутрішньої реєстрової структури у вигляді нового […]

Система команд мікроконтролера 8051

(16)

Правила оформлення асемблерних вставокв тексті програм для компілятора «Bascom-8051»

1 Текст асемблерних вставок повинен містити тільки стандартні команди мікроконтролера 8051 Виняток становить командва SWAP, що збігається з схожою командою Bascom Ассемблерного команду SWAP необхідно застосовувати з префіксом «» (Таким чином – Swap) У мнемоніку команд без додаткових визначень входять: регістри R0-R7, @ R0, @ R1, A, DPTR біт C символ вказівки безпосередніх даних –

Перевірка умов і зміна ходу виконання програми Bascom-8051

У описуваної версії Bascom-8051, як і в класичному Бейсике, основу організації роботи окремих частин (модулів) програми забезпечують оператори перевірки умов та зміни ходу виконання програми Компілятор Bascom-8051 надає можливість перевірки значень всіх типів змінних Причому, проверяемая змінна може порівнюватися як з константою, так з іншого змінної, такого ж типу