ANDROIDLNPUT І ACCELEROMETERHANDLER

Інтерфейс Input, за допомогою декількох зручних методів надає нам доступ до акселерометру, сенсорному екрану і клавіатурі в режимі опитування та режимі подій Поміщати весь код для реалізації даного інтерфейсу в один файл трохи незручно, тому ми винесемо всю обробку подій введення в окремі обробники Реалізація Input буде використовувати дані обробники, щоб створювати видимість того, що саме вона виконує всю роботу


Читать полностью »

Вбудованих функцій перетворення типів даних

Як ми бачили, у виразах з операндами різних типів даних перетворення типів виконуються автоматично відповідно з описаними в розд 25 правилами При цьому тип виразу визначається типом його першого операнда Використовуючи таке властивості виразів 1С, можна вирішувати питання перетворення типів даних, такі, як перетворення число рядок, дата число і зворотні Покажемо це на прикладах


Читать полностью »

Як створити правило сортування на основі отриманого листа?

1 У вікні листів клацніть правою кнопкою по потрібному письму

2 У контекстному меню наведіть курсор на пункт «Спеціальне»

3 У меню «Спеціальне клацніть по рядку «Створити правілосорті-

ровки »(рис 2188)


Читать полностью »

Мандатна СХЕМА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ

Методи мандатної управління доступом застосовуються до тих баз даних, в яких зберігається інформація має досить статичну і жорстку структуру, що властиво, наприклад, деяким військовим або урядовим організаціям Як зазначалося вище, в розділі 171, основна ідея полягає в тому, що кожному обєкту даних присвоюється певний класифікаційний рівень (Classification level) (або необхідний гриф секретності, наприклад Цілком таємно, Таємно, Для службового користування і тд), а кожному користувачеві надається рівень допуску (Clearance level) з градаціями, аналогічними існуючим класифікаційним рівням Передбачається, що ці рівні утворюють строгу ієрархічну систему (наприклад,


Читать полностью »

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАПИТІВ

Розглянемо чотири стадії процесу оптимізації запитів, який схематично представлений на рис 181

Рис 181 Загальна схема процесу оптимізації запиту


Читать полностью »

Аргументи програми: vis, версія 2

Коли програма, написана на Сі, виконується, аргументи командного рядка стають доступні функції main як кількість argc і масив покажчиків на символьні рядки, що містять аргументи, argv Прийнято угоду про те, що argv [0] – це імя самої команди, так що argc завжди більше 0 «Корисними» ж є аргументи argv [1] .. argv [argc-1] Вам вже відомо, що перенаправлення вводу і виводу < і> здійснюються оболонкою, а не окремими програмами, тому перенаправлення не впливає на кількість аргу ментів, які бачить програма


Читать полностью »

Простий шлюз

  

Ми почнемо з споруди того, що для багатьох асоціюється з терміном брандмауера: машина яка діє в якості шлюзу, принаймні для однієї іншої машини На додаток до форвардного пакетів між різними мережами, місія цієї машини буде полягати в поліпшення ставлення сигнал / шум в мережевому трафіку який вона обробляє


Читать полностью »

SPB TV

Категорія: розваги

Розробник:

Розмір програми: 5,6 Мбайт Версія iOS: 30 і вище Необхідні сервіси: немає


Читать полностью »

ФОРМАТИ

Кожен оператор PRINT USING містить або формат, який представляє собою образ форми подання виведених значень, чисел або рядків символів, або посилання на такий формат Основною складовою частиною такого формату є символ решітки (#), який вказує, що треба надрукувати цифру або символ Дія формату показано в наведеному нижче прикладі, що ілюструє також відмінності між двома операторами PRINT:


Читать полностью »

Групове використання делегатів у Visual C # (Sharp)

У прикладах з делегатом існує взаємно однозначне ставлення Але делегати по своїй суті здатні до групових взаємин Так, у прикладі з ітератором для обчислення поточної суми і максимального значення список обробляється в циклі лише один раз Далі наводиться модифікований код прикладу, в якому викликаються дві реалізації делегатів в одній ітерації List 1st = new List&ltint&gt { 1, 2, 3, 4 }


Читать полностью »