Агрегирование

Виклад матеріалу даного підрозділу необхідно почати з розяснення того, що версія операції SUMMARIZE, описана тут, не збігається з тією, яка розглядалася в попередніх виданнях цієї книги Насправді, це – вдосконалена версія, в якій подолані деякі складнощі, що виникали в попередній версії у звязку з обробкою порожніх відносин

Агрегація даних

Процедура агреговані дані дозволяє перетворити групи спостережень у спостереження, що містять агреговану інформацію по відповідній групі, і створювати новий – агрегований – файл даних або створювати нові змінні в активному наборі даних, що містять агреговану інформацію Спостереження

ЗАСОБИ SQL ДЛЯ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

У спочатку опубліковану версію стандарту SQL: 1999 з самого початку були включені певні кошти OLAP (по суті, доповнення GROUPING SETS, ROLLUP і CUBE до конструкції GROUP BY, які описані в розділі 227), а через рік після публікації цієї версії в стандарт було введено багато додаткових коштів у формі Додатки OLAP до цього стандарту [2221] Виклад […]