ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ реляційного числення І реляційної алгебри

На початку цієї глави стверджувалося, що реляційна алгебра і реляційне числення в своїй основі еквівалентні Обговоримо це твердження більш докладно Спочатку Кодд в [71] показав, що алгебра є, щонайменше, настільки ж потужною, як і літочислення Для цієї мети він запропонував алгоритм, що отримав назву алгоритму редукції Кодда, за допомогою якого будь-який вираз обчислення можна перетворити […]

ЗАГАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АЛГЕБРИ

Підібємо підсумок викладеного вище в цьому розділі У ній визначенареляційна алгебра, тобто колекція операцій на відносинах У число розглянутих операцій входять обєднання, перетин, різниця, твір, скорочення, проекція, зєднання і поділ, а також операція перейменування атрибута, RENAME (ПО суті, саме це безліч операцій, крім RENAME, було спочатку визначено Коддом [71]) Тут також представлений синтаксис даних операцій […]