Архітектура служби аналізу

Незважаючи на те що служба аналізу є складовою частиною SQL Server з версії 70, версія 2005 запропонувала повністю оновлений продукт Багато з ключових концепцій залишилися незмінними, проте деталі їх реалізації відрізняються настільки, що всі функції, описувані далі в цьому розділі, можна вважати новими

Сховища даних

Служба аналізу в SQL Server 2005 розширила функціональність так, що деякі сценарії тепер не вимагають наявності сховища даних для підтримуваних ними операцій Проте при роботі зі службою аналізу дуже важливо розуміти основні концепції зберігання даних

Удосконалення конфігураційного файлу в Visual C # (Sharp)

Визначення у створеному нами конфігураційному файлі декілька незграбно, т к всі наявні типи зберігаються в єдиній парі ключ = значення. Було б краще мати можливість визначати в конфігураційному файлі оельние елементи, як показано в наступному коді: &ltloader easyname=&quotImpll&quot typename=&quotImplementationsiImplementation&quot assemblyname=&quotImplementationsidll&quot /&gt

Оновлення попередніх версій

SQL Server 2005 включає підтримку оновлення версій SQL Server 7 і SQL Server 2000 Для версій SQL Server 65 і більш ранніх поновлення не підтримується спочатку вони повинні бути оновлені до версії SQL Server 2000 і тільки потім до SQL Server 2005 Перед виконанням будь-якого оновлення запустіть утиліту Upgrade Advisor і отримаєте інформацію про ефект, […]

Порівняння абсолютних і відносних шляхів

У режимі розподіленого аналізу відносні шляхи для файлів даних і файлів синтаксису команд відносяться до поточного сервера, а не до локального компютера На практиці це означає, що, наприклад, шлях /mydocs/mydatasav вказує не папку і файл на локальному диску, а папку і файл на жорсткому диску віддаленого сервера

Бізнес-логіка в службі аналізу

Пропрацювавши довгий час з різними компаніями та їх системами даних, з часом я почав помічати очевидний прогрес в їх рішеннях аналізу та звітності У перший час запити виконувалися безпосередньо до баз даних оперативної обробки транзакцій (OLTP), однак цей підхід конфліктував з повсякденним використанням баз і зазвичай значною мірою обмежував доступ через обмежень безпеки

Доступ до файлів в режимі локального і розподіленого аналізу

Подання файлів даних, папок з файлами, і дисків, що знаходяться як на локальному компютері, так і в мережі, залежить від компютера, який ви використовуєте для виконання всіх обчислень, який не обовязково повинен бути компютером, що знаходяться перед вами

Конструктор реструктуризації даних: Виберіть тип

Для реструктуризації даних використовуйте Конструктор реструктуризації даних У перший діалоговому вікні виберіть тип реструктуризації Малюнок 9-17

Аналіз даних в Excel і Data Analyzer

Служба звітності реалізує один з методів створення звітів, які виявлятимуть тенденції, винятки та інші важливі аспекти даних, що зберігаються в SQL Server Звіти можуть створюватися з певним рівнем інтерактивності, проте навіть інтерактивні звіти пропонують лише базовий рівень аналізу даних

Управління запасами

Мета управління запасами полягає в забезпеченні безперебійного виробництва і постачання продукції в потрібній кількості і у встановлені терміни, досягненні на основі цього повної реалізації випуску при мінімальних витратах на утримання запасів, знаходженні оптимального співвідношення між витратами і вигодами