Принципи і техніки аналізу та підвищення продуктивності IBM Rational ClearCase Частина 1: Аналіз і моніторинг продуктивності, Комерція, Різне, статті

Зміст Введення Початок роботи Перший принцип аналізу та моніторингу продуктивності Поуровневом підхід до вивчення Ітерація, ітерація, ітерація Де дивитися Хост VOB View-хости Клієнт Спільно використовувані мережеві ресурси При оптимізації часу виконання не забувайте про латентності Приклад застосування Рівень 1: Операційна система / апаратна середу Рівень 2: Параметри Rational ClearCase Рівень 3: Простір програми Що? Де? […]

Глибинний аналіз даних в режимі реального часу: Oracle Real Time Decisions, Oracle, Бази даних, статті

Введення Результати досліджень, проведених компаніями Gartner і Merill Lynch, показують, що бізнес-аналітика ( Business Intelligence – BI ) Залишається одним з трьох головних пріоритетних напрямків розвитку. Тому корпорація Oracle, як і її основні конкуренти, приділяє дуже велику увагу аналітичним можливостям своїх бізнес-додатків, оскільки саме вони є ключовим фактором, який впливає на вибір споживачів. Серйозне місце […]

Аналіз даних MS Excel за допомогою Crystal Xcelsius – швидко і наочно, Oracle, Бази даних, статті

У життєдіяльності кожної організації важливе місце займає підготовка різного виду звітів, а також можливість зручного аналізу інформації. Щодня співробітники на всіх рівнях повинні приймати рішення, які будуть впливати на майбутній розвиток організації. Співробітники постійно шукають відповіді на питання про те, де можна знизити витрати, як можна збільшити продаж товарів, які відповідні кроки організація повинна вжити […]

Інструментальна підтримка розробки та впровадження корпоративних інформаційних систем, Інформаційні системи, Бази даних, статті

Зміст Що відбувається на підприємстві? Що дає впровадження КІС? У яку суму обійдеться впровадження КІС? Чи підтримує структура даних КІС діяльність підприємства? Чи підтримує функціональність КІС діяльність підприємства?

Який модною стала підготовка звітності, Різне, Інтернет-технології, статті

Підготовка звітності – одна з найважливіших задач, що стоять перед організаціями. Сьогодні генерація звітності та виконання аналізу це зовсім не розкіш, яку компанії можуть собі дозволити або від якої вони можуть відмовитися. Дійсно, в тій чи іншій формі звітність потрібно як для всього бізнесу, і так для різних що складають його частин – будь-то корпоративне […]

Ринок інструментів BI. Думка компанії IDC, Oracle, Бази даних, статті

Ринок засобів BI не втрачає свого динамізму і залишається привабливим для інвесторів. Необхідність підтримки прийняття рішень, забезпечення швидкого доступу до більш широким діапазонам даних і оптимізації бізнес-процесів забезпечують подальше зростання інтересу до BI.

Аналітика реального часу, Інформаційні системи, Бази даних, статті

Обсяг інформації, якою маніпулює сучасний бізнес, збільшується в усьому світі з кожним днем ​​з воістину реактивною швидкістю. Оперативний контроль стану і динаміки розвитку ринків, дослідження тенденцій в галузі створення нових товарів і послуг, вивчення передових досягнень в розробці високоефективних технологій і високопродуктивного обладнання – вся ця різноманітна аналітична діяльність являє собою найважливішу стадію процесу прийняття […]

UML – новий стандарт мови об’єктно-орієнтованого моделювання. Квінтесенція успішного досвіду, Комерція, Різне, статті

13 січня 1997 вийшла версія 1.0 нового об’єднаного мови об’єктно-орієнтованого моделювання Unified Modeling Language, Створеного за запитом Object Management Group (OMG) – організації, відповідальної за прийняття стандартів в галузі об’єктних технологій і баз даних. Після обговорення, версія 1.1 UML у вересні 1997 року представлена ​​на голосування в OMG. Світ інформаційних технологій чекає результатів голосування, але […]

Microsoft Data Analyzer – аналіз даних в Microsoft Office, Різне, Інтернет-технології, статті

Візуалізація даних Створення відображень Засоби аналізу даних Навігація Фільтрація Сортування

CASE-засоби. Загальна характеристика і класифікація, Комерція, Різне, статті

Сучасні CASE-засоби охоплюють велику область підтримки численних технологій проектування ІС: від простих засобів аналізу і документування до повномасштабних засобів автоматизації, що покривають весь життєвий цикл ПЗ. Найбільш трудомісткими етапами розробки ІС є етапи аналізу та проектування, в процесі яких CASE-засоби забезпечують якість прийнятих технічних рішень та підготовку проектної документації. При цьому велику роль відіграють методи […]